fbpx

Superpris på Norges mest solgte grønne kokebøker her

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Kan DU bli vegetarentusiast?

Utfordring: Kan DU bli vegetarentusiast?

Velkommen til utfordringen: Kan DU bli vegetarentusiast?  

DU kan også være med på dette.

Ved å legge inn mailadressen din under vil du få tilsendt en ukesmeny hver uke i fire uker, som du kan velge å gjennomføre akkurat som den står, eller kun enkelte dager. Målet er å se om du kan bli mer vegetarentusiastisk enn du er nå, så her er det ikke alt eller ingenting.

Denne utfordringen startet når jeg utfordret Mira Kahn, kjent fra den populære podcasten “Mamma jobber”, og ikke minst familien hennes, som ikke er vant til å spise vegetarmat, til å spise helt vegetarisk i 4 uker. Med min hjelp selvfølgelig! “Kan Mira bli vegetarentusiast”!

Målet var å få Mira og hennes familie til å bli vegetarentusiaster, og om de klarte det kan du høre på podcasten vi lagde under utfordringen:  “En skikkelig digg fremtid” “Kan Mira bli vegetarentusiast”!

Hvorfor lager vi denne serien?

I Norge i dag er det kun en av fem som klarer fem om dagen. Hele 27% av oss ønsker å spise mer grønnsaker, men får det tydeligvis ikke helt til.

I to år har jeg jobbet for å spre mer vegetarentusiasme via bøkene mine “En skikkelig digg kokebok” og “En skikkelig digg kokebok 2”. Begge bøkene er bestselgere og har forandret utallige nordmenns syn på hva vegetarmat kan være, og ikke minst hvilken matglede det kan gi.

Lenge har jeg hatt lyst til å gjøre et eksperiment på en familie som ikke har noen erfaring med vegetar, for å se om det går an å endre mye på kort tid.

Hils på Mira og familien hennes

Mira Kahn og hennes flotte familie er de perfekte prøvekaninene. 

Mira er gift med Carl-Nicolai (Calle) Wessmann og sammen har de to barn Filip (7) og Emmy (4). 

De bor i Oslo, begge foreldrene jobber fulltid og vel så det. Mira er daglig leder i Fremantle podkast, og Calle er gründer og daglig leder av spareappen Spiff.

Mira er 36 år, elsker dyr, skrekkelig glad i skikkelig god mat, men sensitive smaksløker – så relativt sær og kravstor i følge henne selv. Dessverre er hun middels god til å lage mat pga manglende tålmodighet, glede og vilje. 

Livrett: mammas ovnsstekte kylling med rotgrønnsaker og ris.

Heldigvis for matgleden i familien er Mira gift med Calle som er 38 år, som elsker basket og er veldig god på å lage mat. Han rekker ikke å lage lage like mye mat som han ønsker i hverdagen, men nå har han fått nytt kjøkken og er fit for fight. Kan lage gull av gråstein i kjøleskapet. 

Livrett: ovnsstekt kylling med gratinerte poteter.

Filip, 7 år, digger å bygge ting og er like sensitiv i matveien som sin mor, men også en ung smaker som betyr at han liker svært lite. Spiser helst spaghetti, brokkoli, pølser, mormors fiskeboller og pizza Margherita med ikke for mye tomatsaus. Svært skeptisk til nye ting. 


Livrett: Kalkunpølse (sånn i tykk oransje pakke)

Emmy, 4 år og gledesspreder. Spiser egentlig alt så lenge mamma spiser det.

Livrett: pasta med tomatsaus, små kyllingbiter i saus og mormors fiskeboller.

Hvorfor vil familien bli vegetarentusiaster?

Med deres egne ord: 

“Vi vil veldig gjerne bli vegetarentusiaster fordi vi elsker dyr og synes det er helt horribelt hvordan dyr behandles i kjøttindustrien. Vi spiser fra før av derfor mest økologisk ettersom dyrene da i hvert fall har hatt det litt bedre og vi har kuttet ned på mye kjøtt, men vi spiser fremdeles kjøtt på en eller annen måte i hvert fall en gang per dag. 


I tillegg vil vi gjerne bidra til å redusere klimaavtrykket vårt og da er jo noe av det enkleste vi kan gjøre å spise mindre kjøtt. Så det er egentlig ingen gode grunner til å fortsette å spise kjøtt, annet enn at det er godt og føles enkelt fordi det er de rettene vi kan best.” 

 

Slik kan du bli med!

Ved å legge igjen e-postadressen din under vil du motta ukesmenyer hver uke i fire uker! 

Menyen er tilpasset Mira og hennes familie, men passer for veldig mange og er basert på mine erfaringer om hvilke retter som fungerer for de fleste, og ikke minst i en hektisk hverdag.

Følg med i podkasten for å høre hvordan det går med Mira og familien underveis, og kanskje få noen gode tips til å takle nye matretter midt i hverdagens mas:)

Bli med! 🙂

Nå kan du prøve deg som vegetarentusiast i 4 uker! Meld deg på under og få et forslag til ukesmeny tilsendt hver uke!
Følg med på podkasten “Kan Mira bli vegetarentusiast” for tips, erfaringer og frustrasjoner underveis:)

 

Subscribe

* indicates required

Kan jeg sende deg nyhetsbrev og menyer fremover? Klikk på "E-post" under for å gi din tillatelse, så er alle GDPR-regler overholdt:)

Du kan når som helst melde deg av.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.