Velkommen til vår nye nettside! Siden den er helt nyfødt, klarer den ikke gå helt stødig ennå. Hvis du ser en bug et sted, blir vi kjempeglade om du sender en mail til nettside@entusiast.no

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, kontakt@entusiast.no, 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. 4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. 8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”. 9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle 14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor: Entusiast AS Risengbakken 8 3413 Lier, Norge Organisasjonsnummer: 925986630 Epost: kontakt@entusiast.no 2. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven. 3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger. 4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger: Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID. 5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger 6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret. 7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål: Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å: Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende: Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen. Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene. Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen. 10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg. 11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som: Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål. 12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører. 13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. . Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det 14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt. 15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider. 16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet. Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Kokebøker

Stappfull av fristende oppskrifter som selv de mest kjøttglade vil elske!

Stappfull av fristende oppskrifter som selv de mest kjøttglade vil elske!

Nominert til Årets Kokebok 2020! Fra storselgeren «En skikkelig digg kokebok» kommer nå oppfølgeren med enda mer kjøttfri favorittmat. Hele 300 norske testfamilier har deltatt i utviklingen av oppskriftene og ingrediensene er enkle å få tak i.

Stappfull av fristende oppskrifter som selv de mest kjøttglade vil elske!

Lag skikkelig digge kjøttfrie retter! Testet og godkjent av 50 familier.

Dette er en bok for deg som vil lage skikkelig digge kjøttfrie retter, som hele familien kan like. Bokens oppskrifter er testet og utviklet i samarbeid med over 50 norske familier, og kun retter med toppkarakter fra disse har kommet med i boken.

«Sykt digge, raske, næringsrike og ikke minst utrolig spennende retter som slår ut alle andre vegetarkokebøker! Hanne-Lene er en inspirasjon!»
– Bjørn Thomassen

 

«Har begge bøkene, og bruker dem daglig! Blir aldri lei, så gode oppskrifter med flott bilder og enkle beskrivelser. Ingredisenser som er enkle å få tak i er et stort pluss for meg.»
Hilde Rennan

 

«Jeg har vurdert i flere år å gå plantebasert! Kjøpt forskjellige kokebøker, men ikke funnet meg helt til rette med dem, og dermed avventet med å endre kosthold. Så…! Fant jeg bøkene til Hanne-Lene og alt ble så lett! Oppskriftene er enkle og ingrediensene lett å få tak i. Det tar utgangspunkt i «vanlig» mat som gjør det lettere å få barna til å smake også. Så det er takket være disse bøkene at jeg nå lever helt plantebasert i dag»
– Unn Tove

 

«Da husets 15-åring bestemte at familien skulle slutte å spise kjøtt, ble kokebøkene fra Hanne-Lene redningen. Kjempegode og lettlagde retter, uten kjøtt, men med masse smak. Også det at mange av rettene er «vanlige» retter, som taco, pasta, og til og med burger, da ble overgangen mye lettere. Nå har det vært kjøttfritt her i nesten 2 år»
 – Gyda Kjekshus

Flere digge oppskrifter

Post nummer 1000! Bli med på konkurranse!

😎Hva bør min neste kokebok hete?😎

Mine første bøker: En skikkelig digg kokebok 1 og 2 finnes i 100.000 eksemplarer og den siste boken er til og med årets mest solgte kokebok hos @arkbokhandel
selv om den er 1,5 år gammel🙈

Nå jobber jeg på spreng med en ny bok og trenger tips fra dere på tittel på den!

Målet for bøkene mine er:
🤟 friste selv den argeste kjøtteter med fargerik, digg og relativt lettlaget veggismat
🤟 få ned kjøttforbruket med 30% innen 2025(!) (Fra 2019 nivåer)
🤟 Ikke selge til vegetarianere eller veganere primært, men nå de som ikke er helt der enda. (Men for all del, alle som vil ha de er jo superhyggelig, men for å få ned kjøttforbruket så må jeg nå de som har et forbruk;))

Så hva bør neste bok hete?
En skikkelig digg kokebok 3 eller noe annet?

Vi lodder ut 10 bøker til 10 av dere som kommenterer en tittel, det gjør ingenting om du foreslår noe andre har sagt også:) konkurransen stenger 15.8, tvi tvi❤️
nb: du må nesten være følger av meg for at jeg skal sende deg bøker gratis, men det skjønte du sikkert;)

/Hanne-Lene

(Link i bio til de andre bøkene, så klart)
...

322 276

Supersalat siden 2014🥰 fikk du lyst på? Lagre!⁠

Denne Supersalaten med quinoa, grønnkål og søtpotet var en av de aller første vegetarrettene jeg klarte å naile! 🔥🤟🏼 ⁠

Den smaker såå digg og flere har også sagt at akkurat DENNE retten fikk de til å elske grønnkål. Så for deg som tenker "Mer grønnkål denne høsten takk", you're welcome🌟🤟🏼⁠

🌟 Dette trenger du til 3-4 🌟⁠

🔥 Quinoa og grønnkålmiks⁠ 🔥⁠
2 dl quinoa⁠
4 dl vann⁠
½ ts salt⁠
150 g grønnkål, kuttet⁠ i små biter⁠
1 lime⁠
½ ts salt⁠
3–4 syltede jalapeño, valgfritt⁠

🔥 Krydret søtpotet⁠ 🔥⁠
2 medium søtpoteter, i terninger⁠
2 ss olje⁠
2 ts malt spisskummen⁠
1 ts malt paprika⁠
1 ts kajennepepper⁠
1 ½ ts salt⁠

🔥 Guacamole⁠ 🔥⁠
2 avokado⁠
1 stk lime, saften⁠
2-4 syltede jalapeno, valgfritt⁠
1 neve koriander⁠
1 ts cayennepepper⁠
1 ts salt⁠

🔥 Annet⁠ 🔥⁠
1 boks sorte bønner (stor eller liten)⁠
100 g fetaost, i småbiter helst fra blokk og gjerne plantebasert
Granateple, renset⁠

🌟 Slik gjør du 🌟⁠
1️⃣ Sett ovnen på 225 °C⁠
2️⃣ Kok quinoa i vann og salt på medium til svak varme i 12–15 minutter til alt vannet er fordampet. (Følg med så det ikke koker tørt før tiden.) ⁠
3️⃣ Vend søtpotetene i olje og krydder, og stek i ovnen i 15–20 minutter til de er gjennomstekt.⁠
4️⃣ Massér grønnkålen i en stor bolle med litt lime og salt, i ca to minutter til grønnkålen er mørkegrønn og myk.⁠
5️⃣ Bland sammen quinoa, grønnkål og jalapeño. ⁠
6️⃣ Stavmiks alle ingrediensene til guacamolen. Smak til med salt og jalapeño.⁠
7️⃣ Server ved å legge en del quinoablanding i 1/3 av en dyp tallerken, søtpotetene i 1/3 og sorte bønner i den siste delen. Topp med guacamole, granateple og eventuelt fetaost om du ønsker.⁠

Inspirert av Cookie&Kate i typ 2014💘⁠

🤟 Sjekk også vegetarentusiast.no/supersalat 🤟⁠

#vegetarentusiast⁠ #hannelenesvegetar⁠ #supersalat⁠
#enskikkeligdiggkokebok⁠ #granateple #søtpotet #sweetpotato #matbloggerne⁠ #femomdagen
#oppskrift
...

964 21

reklame/ Er du en av de som har lyst til å redusere kjøttforbruket litt, men er redd for å gå glipp av den gode smaken?⁠

Da har @meny_matglede og jeg et veldig godt tips til deg! 🤟🏼⁠

😎 Linser er nemlig et proteinrikt, veldig godt og billig alternativ som du kan putte i kjøttdeigen din for å spe ut kjøttmengden. ⁠
🤩 Da får du den samme gode smaken med riktig krydring, og det er ingen som kommer til å merke forskjell 😍⁠
🤗 Eller så finnes det nå massevis av herlige, ferdige vegetardeiger som du kan bruke istede 🌟⁠

Alternativt kan du jo lage vegetardeig selv, med bare linser, valnøtter og portobellosopp. Den kan brukes til taco eller lasagne eller hva du vil, bare husk krydring.⁠

Hele oppskriften finner du på meny.no/hannelene 🔥⁠

#meny_matglede #vegetarentusiast #hannelenesvegetar #femom dagen #linser #fruktoggront #vegetardeig⁠
...

492 12

Oppskrift her🥰 Lagre! Sprø pitadrøm er nok den oppskriften som testfamiliene mine til En skikkelig digg kokebok 1 har laget aller flest ganger (tied med linsegryte)
Den ble umiddelbart populær hos alle som prøvde den, og det er fordi den er rask, sunn, enkel og ikke minst full av deilig smak.⁠

Denne er også helt perfekt til de små, da det er masse næring i den grønne mosen, friske grønnsaker og ikke minst knasende kikerter som mange små liker godt💛⁠

Og er det ikke fantastisk at denne retten, min elskede Sprø Pitadrøm, har et veldig lavt klimaavtrykk! Kun 0,4 kg co2 per porsjon mot en bifftallerken på rundt 6 kg. (@Klimatofood )⁠

Sååå....ikke for å skryte, men denne oppskriften har endret mange liv🤩 🤟⁠

🌟 Dette trenger du til 4 🌟⁠
Sprø kikerter⁠🔥⁠
2 små bokser kikerter totalt 350 g, skylt⁠
2 ss olje⁠
1-2 ts chilikrydder⁠
1-2 ts garam masala⁠
½ ts salt⁠
nykvernet pepper⁠

Grønn mos⁠💚⁠
1 stor boks hvite bønner (eller kikerter) 230 g, skylt⁠
2 avokadoer⁠
en stor neve spinat⁠
en liten neve koriander⁠
½-1 lime⁠
½ ts hvitløkskrydder eller 2 hvitløksfedd⁠
2 ss olivenolje⁠
1 ts salt⁠
nykvernet pepper⁠

Annet⁠🤟🏼⁠
4-8 pitabrød, eller 2-4 nanbrød⁠
150 g cherrytomater⁠
naturell yoghurt / rømme, gjerne plantebasert⁠
chiliflak⁠
syltet rødløk⁠ (sjekk vegetarentusiast.no/syltetrodlok)⁠
frisk koriander⁠

Slik gjør du 🌟 ⁠
Tips: Skal du ha syltet rødløk til? Start i så fall med det.⁠

1️⃣ Sett ovnen på 250 °C varmluft.⁠
2️⃣ Bland alle ingredienser til «sprø kikerter» i en bakebolle, og fordel blandingen utover et stekebrett. Stek i 10–15 minutter, til kikertene er sprø.⁠
3️⃣ I mellomtiden: Ha alle ingrediensene til mosen i en foodprosessor eller blender, og kjør glatt. Dytt ned massen underveis så alt blir godt blandet.⁠
4️⃣ Varm pitabrød eller nanbrød i en brødrister eller ovn.⁠
5️⃣ Fordel så dippen på brødene og topp med kikerter, tomater og ev. litt yoghurt, chiliflak, syltet rødløk og frisk koriander⁠

🤟 se også vegetarentusiast.no/spropitadrom/⁠

⁠#vegetarentusiast⁠ #hannelenesvegetar⁠ #enskikkeligdiggkokebok⁠
#enskikkeligdiggkokebok1 #matbloggerne #vegetarmat⁠ #vegansk #oppskrift #middagstips #plantebasert #sprøpitadrøm
...

785 17