fbpx

Salg på Norges mest solgte grønne kokebøker her!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Drømmesalat

Til oppskriften

Oppskriften på Drømmesalat finner du også i En skikkelig digg kokebok 3 . Dersom du liker oppskriften håper jeg at du vil sjekke ut resten av boken her. Da får du 76 andre fantastiske plantebaserte retter på kjøpet.

Hvis du er en av de som er skeptisk til salat til middag, så har du ikke prøvd denne. Drømmesalat er nemlig næringsrik, proteinrik, full av farger og fiber. Teksturen og ikke minst smaken gjør dette til en skikkelig salatvinner som alle blir mette av. Sett den frem på bordet på sommerfesten og du får venner for alltid.

Drømmesalat

Drømmesalat er næringsrik, proteinrik og full av farger og fiber. Teksturen og ikke minst smaken gjør dette til en skikkelig salatvinner som alle blir mette av. Sett den frem på bordet på sommerfesten og du får venner for alltid.
5 from 15 votes
Skrive ut Rate
Total tid: 50 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 4
Legg i handlelisten

Ingredienser

Krydret søtpotet

 • 2 små søtpoteter i terninger, gjerne med skall
 • 1 ss olje
 • 1 ss kyllingkrydder

Krydrede kikerter

 • 1 stor boks kikerter skylt 230 g
 • 1 ts røkt paprika
 • ½ ts tamari el. soyasaus
 • ½ ss olivenolje

Krydderkokt quinoa

 • 2 dl quinoa
 • 4 dl vann
 • 1 grønnsaksbuljongterning

Pekanknas

 • 50 g pekannøtter
 • 1 ss lønnesirup
 • 1 ts havsalt

Dressing

 • 5 ss olivenolje
 • 3 ss eplecidereddik el. lime
 • 1 ss lønnesirup
 • 1 ss søt sennep f.eks. dijon
 • 1 hvitløksfedd finhakket el. revet
 • ½ ts salt
 • litt pepper

Grønnkål

 • 150 g grønnkål små biter (masseres)
 • ½ lime saften
 • ½ ts salt

Toppingforslag

 • 1 eple i halvmåner
 • 1 fersken i biter
 • fetaost smuldret
 • granateple
 • blåbær
 • chiliflak
 • limebåter
 • syltet rødløk

Fremgangsmåte

 • Forvarm ovnen; 200 ℃ varmluft.
 • Gjør klart to stekebrett. Vend søtpotet i olje og krydder og spre utover det ene brettet. Vend kikerter i krydder, soyasaus og olje og spre utover det andre brettet. Sett i ovnen i ca. 20 minutter.
 • Ha quinoa, vann og buljong i en kjele. Kok opp og la småkoke på medium varme i omtrent 15 minutter til det er tørt i kjelen. Bruk en gaffel til å røre når den er ferdig og sett til side.
 • Pekanknas: Varm en stekepanne og ha i pekannøttene. La steke i et par minutter før du rører, pass på så de ikke brenner seg. Rist nøttene til de har fått bittelitt farge og til det lukter godt. Slå deretter av platen og rør inn lønnesirup, det vil da koke inn av restvarmen. Strø på salt og sett til side for å avkjøles.
 • Bland alle ingrediensene til dressingen.
 • Ha grønnkålen i en blandebolle, skvis over lime og salt, og masser grønnkålen med hendene til den er myk og mørkegrønn. Ta godt i, den blir bedre jo mer massert den er.
 • Gjør deretter klart resten av den valgfrie toppingen.
 • Når alle elementer er klare, har du quinoa, grønnkål, søtpotet og kikerter på et stort fat og vender inn dressingen. Så topper du med resten slik at det blir fargerikt og vakkert. Kan godt lages ferdig lenge før servering, men husk at noen frukt som f.eks. eple kan bli brunt om det står lenge, så vent i så fall med de.

Merknader

TIPS: Du kan gjerne doble både grønnkål og kikerter om du vil ha en enda grønnere salat.
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • 5 stjerner
  Er egentlig ikke noen stor salat-fan, men dette er noe av det beste jeg har smakt noen gang!

 • Elsker alle dine oppskrifter og ser jeg trenger bok nr 3 i samlingen. Skal kyllingkrydderet og røkt paprika være på både søtpoteten og kikertene?

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei, Takk for at du sa ifra, her var det litt rotete satt opp fra vår side. Vi har nå satt det opp slik det står i boken 🙂 Kyllingkrydderet skal på søtpotetene og røkt paprika på kikertene! Veldig hyggelig om du vil kjøpe bok 3, vi garanterer flere favoritter 🤩

 • 5 stjerner
  Kjempegod salat som anbefales! Masse god smak. Den kan varieres i det uendelige med ulik topping. Vi valgte å legge den valgfrie toppingen i egne skåler så kunne man selv velge hva man ville ha med i salaten sin 🙂

 • Denne salaten et helt ut av denne verden god! Full av farger, smak og teksturer. Har lagd den mange ganger i hele sommer og den faller simpelthen i smak hos ALLE! Og, jeg har delt oppskriften til flere som gjerne vil lage den. Tusen takk!!!

 • 5 stjerner
  Bare veldig god! Denne skal serveres på mitt neste symøte!

 • 5 stjerner
  Denne retten var rett og slett en fest, for både øyne og mage 😀 Gleder meg til å lage den igjen.

 • Denne er knallgod og mettende! Oppskriften er også laget slik at ingrediensene er ferdige samtidig når alt er klart til å legges på fatet. Stort pluss i en verden hvor mange oppskrifter på nett ikke alltid er like gjennomtenkt.

 • 5 stjerner
  Gode smaker!

 • Et lite råd når det gjelder eple/pærer, frukt som fort blir brun i salat. Ha en liten skål med presset sitron og vend frukten/ bitene i sitron før du har de i salaten. Da beholder de friskhetens og sprøheten og fargen. 😊

 • 5 stjerner
  Denne var minst like god som den ser ut på bildet. Vi prøvde den for første gang til grillingen 17.mai, og alle likte den kjempegodt. Masse gode smaker sammen, og ulike konsistenser, helt fantastisk! Denne blir nok en del av vår 17.mai tradisjon.

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (3)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (21)

  Fiestaform fra En skikkelig digg kokebok 3

  reklame NÅDE Anders om han ikke kjøper inn Magnesium før påske!😡⁠
  Neida, eller jo litt! For magnesium er det ENESTE tilskuddet jeg alltid tar, og aldri glemmer å ta med på ferie. Jeg sover rett og slett mye dårligere uten. 🥴⁠

  😴 Både Anders og jeg merker kjempeforskjell på «urolige bein» og «småkramper» om natten når vi husker å ta magnesium før leggetid. Jeg opplever at det får meg til å sove litt bedre – det ser i alle fall sånn ut på HRV-resultatene fra Oura-ringen og pulsklokka mi, for å si det sånn.⁠

  🤩 Jeg har brukt magnesium i MANGE år, men i det siste har jeg gått over til Soloray Magnesium Glysinat som jeg kjøper hos @sunkost - og som virker kjempebra på meg! Denne magnesiumformen (magnesiumglysinat) er kjent som en av de mest lettopptakelige sammenliknet med andre magnesiumkilder, i tillegg til at den er skånsom for magen ❤⁠

  😎 Så hvis du har lette kramper, for eksempel om natten, enten uten grunn eller fordi du holder på med intensiv trening – som påvirker elektrolyttbalansen, altså saltbalansen i kroppen, som igjen påvirker muskelfunksjonen – så prøv gjerne magnesium.⁠

  💚 Ingen er like, derfor er ikke kosttilskudd det heller. Gå innom din nærmeste Sunkost, så hjelper de deg med å finne noe som passer for akkurat deg – de kan så utrolig mye!⁠

  #sunkost #magnesium
  ...

  533 33

  reklame 📚Visste du at du kan få tak i tusenvis av leste bøker på @bookisofficial ? Du kan også selge bøkene du har lest der! Masse påskekrim der nå!

  Min ene sønn er helt forelsket i Harry Potter-universet, og fikk en superfin bok fra Bookis her en dag🫶 skriver reklame fordi jeg kjenner gründeren, men dette er kun en HEIE post, håper du heier med meg👍🏼

  Sjekk ut @bookisofficial , vi trenger flere sirkulære forretningsmodeller som dette og vi må vise at vi er med🤹🏼‍♀️🤩

  @lassebrurock
  ...

  123 7

  annonse: 🤩 Min favorittsuppe er perfekt nå i mars! Er du klar for å lage suppe med restaurantkvalitet uten restaurantskills?👩🏼‍🍳 Prøve min friske sellerirotsuppe🔥 Hele oppskriften finner du hos @meny_matglede⁠

  👉 meny.no/hannelene 👈⁠

  Denne fløyelsmyke suppen med superfrisk topping er en nydelig rett å servere nåi overgangsperioden mellom kaldt og varmt, den kan nemlig serveres både varm, kald og lun! ⁠

  Alt du trenger for å få den silkemyk er en blender eller stavmikser, og trikset er å kjøre den i 2-3 minutter på maks fart, da får du restaurantkvalitet😍⁠


  Server som en smaksrik kald forrett, eller varm som hovedrett med godt brød til🤩⁠

  Spiser du bedre - lever du bedre, ikke sant MENY?🤗⁠

  #femomdagen #sellerirot #oppskrift
  ...

  296 13