fbpx

Superpris på Norges mest solgte grønne kokebøker her

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Lynrask linsegryte – fra En skikkelig digg kokebok

Til oppskriften

Bruker du denne oppskriften ofte? Oppskriften på Linsegryte finner du også i En skikkelig digg kokebok 1 . Dersom du liker oppskriften håper jeg at du vil støtte arbeidet mitt ved å kjøpe boken her, da får du 88 andre fantastiske plantebaserte retter på kjøpet.

STORfavoritt! Denne lynraske linsegryten har blitt en skikkelig favoritt hos utrolig mange, og det er for en god grunn. Den er ferdig på rundt 15 minutter, laget helt fra bunnen av, er kjernesunn og smaker skikkelig skikkelig digg.

Lynrask linsegryte – fra En skikkelig digg kokebok

Denne gryteretten er ferdig før du rekker å si «Nei, jeg har ikke tid til å lage mat fra bunnen av, så jeg drar til butikken og kjøper en gryterett som jeg varmer i mikrobølgeovnen». To av testfamiliene fra En skikkelig digg kokebok har rapportert 17 minutter på denne, så nå er jeg spent, klarer du 15? Den har forøvrig fått terningkast 6 av alle testere, så la deg ikke lure av tidsbruken. Retten er supergod!
Tips til små spinatskeptikere, rør eventuelt inn spinaten etter at du har tatt ut porsjoner til de som absolutt ikke vil ha noe grønt i gryten sin:) Eller finhakk før du tilsetter.
4.95 from 129 votes
Skrive ut Rate
Total tid: 15 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 3
Legg i handlelisten

Ingredienser

 • 1 gul løk
 • 2–3 hvitløksfedd
 • 2–3 ss stekeolje f.eks. rapsolje
 • 2–4 ts rød curry paste smak til, det er stor forskjell på merkene
 • 1 boks hermetiske tomater 4 dl
 • 1 liten boks kokosmelk 2 ½ dl
 • 1 grønnsaksbuljongterning eller 1 ss pulver
 • 2 små bokser røde linser totalt 350 g ferdig skylt
 • 2 never frisk spinat, grovhakket (valgfritt)

Forslag til topping

 • rømme/yoghurt gjerne plantebasert
 • chiliflak
 • bladpersille/koriander valgfritt

Valgfritt tilbehør

 • pitabrød eller nanbrød

Fremgangsmåte

 • Varm oljen i en kjele, og stek løk og hvitløk i om lag 5 minutter til den er blank. Bland så curry paste godt inn. (Husk at det er varierende styrke på curry paste, så hvis du ikke vet styrken og har sarte ganer til bords, er det bedre om du starter med 1 ts, og heller tilsetter mer helt til slutt når du kan smake.)
 • Ha i tomater, kokosmelk og den knuste buljongterningen og la koke i ca. 5 minutter. Rør om av og til.
 • Tilsett linser og spinat. Rør til spinaten faller sammen.
 • Topp med for eksempel rømme, litt bladpersille og chiliflak. Server gjerne pitabrød eller nanbrød ved siden av.
 • Bruker du denne oppskriften ofte? Kanskje du har lyst til å støtte mitt arbeid ved å sjekke ut nettbutikken her. Da kan jeg forsette å lage flere knallgode retter!
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • 5 stjerner
  Om jeg likte denne oppskriften? Å ja! Anbefaler absolutt🥰

 • 5 stjerner
  Nydelig gryte, kan anbefales! Serverte med ris til.

 • 5 stjerner
  Nydelig gryte, kan anbefales! Serverte med ris til.

 • 5 stjerner
  Bare helt vidunderlig enkel og nydelig 🥰

 • 5 stjerner
  Bare helt vidunderlig enkel og nydelig 🥰

 • 5 stjerner
  Denne har jeg laget mange ganger nå! Kjempegod🤩

 • 5 stjerner
  Kjapt, digg og hjemmelaget på 1-2-3👏🏼

 • 5 stjerner
  En fantastisk, enkel og god oppskrift! Lager den minst én gang i uka. Denne er enkel å lage etter trening 😘 tusen takk!

 • Nydelig oppskrift. Hos oss serveres den både i hverdagen og på fest!

 • 5 stjerner
  Rask, enkel og nydelig! Tusen takk!

 • Akkurat hva jeg håpet på. Skikkelig digg rett og slett 💯

 • 5 stjerner
  Denne gryten er veldig god 😊

 • 5 stjerner
  God gryte! Babyen liker den og (tar av før jeg putter oppi spinat). Har laget den med frossen og fersk spinat, begge deler fungerer fint

 • 5 stjerner
  God gryte! Babyen liker den og (tar av før jeg putter oppi spinat). Har laget den med frossen og fersk spinat, begge deler fungerer fint

 • Jazelle Lynnette Larsen

  5 stjerner

 • Dersom tørre linser , hva er mengde da og hvor lenge skal de koke?

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei, Når du koker tørre linser blir de bløte og veier mer og volumet blir ca 3 ganger større. Du må derfor dele ferdig kokte hermetisk linser på 3, noe som tilsvarer ca 77 g tørre linser i denne oppskriften. Angående koking fant jeg en veldig fin oversikt her: https://frukt.no/artikler/bonner-og-linser/ 🙂 Her viser de til 10 minutter koketid på røde linser.

 • Den er helt super også så enkel, jeg har oppi litt potet og gulerøtter pluss rødkål, ogdå litt forskjellige indiske krydder😋

 • Fantastisk deilig😋 Og så lettvint👍

 • 5 stjerner
  Veldig god linsegryte som hele familien digger. Superenkelt å lage i full fart når du ikke helt har planlagt middagen. Dette er en av våre favoritt “fastfood”🥰

 • 5 stjerner
  Kjempegod gryte, og god oppskrift som er enkel å følge. Har dere prøvd å fryse ned gryten? Tips til tining/oppvarming i tilfelle?

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Ja, det går helt fint:) For at gryten ikke skal bli for tynn skal man helst unngå sakte opptining i kjøleskap, selv om dette også fungerer selvfølgelig. Et tips er å tine gryten i vannbad i vasken, her vil jeg tro vannet kan være fra kald-lunken, men ikke for varmt 🙂 Husk å ha gryten i en helt tett boks i så fall. Lykke til!

 • 5 stjerner
  Raskt, enkelt og godt. Brukte Mutti tomatboks og da ble det litt mer suppe enn gryte. Tok i mer linser enn i oppskriften for å bruke opp begge boksene fra Eldorado. Litt lime til slutt ble også deilig. Takk for fin oppskrift og all inspirasjon

 • 5 stjerner
  En ny favoritt😊

 • Namm, dette var godt

 • Fantastisk god gryte . Jeg har hatt oppi 1-2 gulerøtter i terninger og en halv squash i terninger . Har hatt til focaccia og på Rema 1000 fås en frossen focaccia som bare er veldig god. Husk bare å tine den i posen den før den stekes. Topp rett blir dette

 • 5 stjerner
  lett å lage, og kjempegoood!

 • 5 stjerner
  En smakfull og enkel gryte å lage.Jeg byttet ut en linsepakke med bønnemix. Ellers fulgte oppskriften. Hadde nanbrød ved siden av.

 • 4 stjerner
  God smak. Jeg byttet ut en linsepakke med bønnemix. Ellers fulgte oppskriften. Hadde nanbrød ved siden av.

 • 5 stjerner
  Nydelig og veldig rask å lage. Min vegetarskeptiske mann elsket denne. Vi hadde en boks linser og en boks kikerter, så vi brukte dette. Brukte da hele boksen kokosmelk og det ble helt fantastisk. Godt med fullkornsris til. Neste gang putter vi nok oppi litt søtpotet eller gulrot også. Men absolutt ikke nødvendig med masse andre grønnsaker, siden det var sykt mye smak i denne enkle retten ❤️

 • 5 stjerner
  Kjempekjapp, enkel og smakfull hverdagsrett!

 • 5 stjerner
  Fantastisk nydelig!

 • Astrid Mork-Jansson

  5 stjerner

 • Denne er topp! Sunn, rask og billig. Vi har den ofte sammen med ris og mango chutney, og naanbrød ved siden av. Nam!

 • Dersom man bruker tørre linser, hvor mye trenger man da?

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei🤩
   Vi har kommet frem til at 1 stor boks linser av 380 med lake tilsvarer 100 g tørre⁠ 🙂

 • 5 stjerner
  Meget smakfull og god linsegryte! Ungene likte den også veldig godt

 • 5 stjerner
  Ny på vegetarmat, men denne oppskriften virker spennende, så skal prøve meg på denne. Ble tipset av min datter Benedikte her 🙂

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Så stas🤩 Den er en storfavoritt hjemme hos oss, gryten går ned på høykant hos både store og små!

 • 5 stjerner
  Måtte beherske meg så jeg ikke spiste alt. Veldig godt. 😋

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hehe, ja ikke sant, den er knallgod og en fast mandagsrett her i familien 🙂 !

 • 5 stjerner
  Nydelig og rask rett med mye smak, et fast innslag ved middagsbordet vårt!

 • 5 stjerner
  Nydelig og rask rett med mye smak, et fast innslag ved middagsbordet vårt!

 • Flere kolleger har hatt med lynrask linsegryte til lunsj dagen derpå. Deilig duft på helsestasjonen der jeg jobber, under oppvarmingen. Så nå skal også min familie få denne til middag.

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Så gøy å høre! Håper den faller i smak hos familien din også. Hos oss er den obligatorisk hver uke og barna på 6 og 9 digger den, gjerne med godt brød til som de kan dyppe i gryten 🙂

 • 5 stjerner
  Aldri vært noe fan av linser, men her ble jeg mektig imponert. Høyt oppe på topp 10 den her altså. Kan også pimpes med kylling for dem som ønsker det. Helt nydelig var denne.

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Så hyggelig å høre 🙂 Hos oss er denne fast innslag hver uke, så rask, billig, næringsrik og veldig god!

 • 5 stjerner
  Denne linsegryten er helt nyydelig!! Har laget den flere ganger😍

 • Elisabeth Hamran Vik

  Min datter lagde den og jeg synes den var kjempegod. Skal nå prøve den.

 • 5 stjerner
  Lettvindt og veldig god!

 • 5 stjerner
  Kjempegod og kjemperask

 • 5 stjerner
  Kjempegod og enkel å lage! Blir ikke siste gangen 🙂

 • 5 stjerner
  Hele familien syns denne retten er kjempegod!

 • elisabeth wilhelmsen

  5 stjerner
  Elsker denne!! Hekta

 • Kjempeenkel og supergod 😋

 • Pleier aldri å kommentere plasser, men må bare si at denne er så sinnsykt god! Vi byttet ut vanlig curry paste med mild curry paste og det ble bedre for oss som ikke klarer så sterk mat. Også veldig godt med gulrot finhakket oppi!

 • Kjempe god gryterett! Et tips er å ha i biter med søtpotet og gresskar, samt saften av lime eller sitron. Jeg har hatt ris i tillegg til nanbrød ved siden av. 🙂

 • 5 stjerner
  Kjempegod og enkel å lage. Flott lunsjmat

 • 5 stjerner
  Kjempegod og enkel å lage. Flott lunsjmat

 • Knallgodt og veldig enkelt

 • 5 stjerner
  Har denne til middag så ofte jeg kan – utrolig enkel og god! Min favoritt!

 • 5 stjerner
  Har denne til middag så ofte jeg kan – utrolig enkel og god! Min favoritt!

 • 5 stjerner
  Hett tips! Bytt ut curry paste med et par ss grønn pesto + pizzakrydder og vips har man “Lasagnelinser” <3

 • 5 stjerner
  Hett tips! Bytt ut curry paste med et par ss grønn pesto + pizzakrydder og vips har man “Lasagnelinser” <3

 • 5 stjerner
  Nydelig linsegryte, rask og enkel! (Tok endel lengre tid, men lagde stooor porsjon til gjester ;)) Hadde foccacia til, litt lime på toppen sammen m gresk yoghurt/rømme og koriander.

 • 5 stjerner
  Like god og rask som den lover!

 • 5 stjerner
  Like god og rask som den lover!

 • 5 stjerner
  Like god og rask som den lover!

 • Veldig god og velsmakende! Barna likte den også! 🥰

 • 5 stjerner
  Enkelt og godt. Testet på alder 1-39.

 • 5 stjerner
  Lagde denne for første gang og ungene elsket den hadde ikke i spinat så får prøve det neste gang🤩🤩
  Veldig enkle å lage og god og mye smak😁

 • Ingen middag lages på 15 min

 • 5 stjerner
  Gjenganger hjemme hos oss, så god! For å kunne varme opp igjen restene bruker jeg frossen grønnkål i stedet for spinat.

 • 5 stjerner
  Deilig oppskrift! Stekt kyllinglårfilet, kyllingbuljong, ris og Nachos chips passer ypperlig til 😊

 • 5 stjerner
  Denne retten er rett og slett bare superenkel å lage, og smaker skikkelig godt! Den har sneket seg inn på favorittlista mi av matretter jeg pleier å lage. Pleier å ha oppi mer linser enn det står i oppskriften, det fungerer helt fint.

 • 5 stjerner
  Denne gryta er himmelsk!😍

 • Fjerstad Marit Fossum

  5 stjerner
  Velsmakende gryte som var utrolig enkel å lage.

 • 4 stjerner
  Kjempegod!!!!

 • 5 stjerner
  Kjempegod linsegryte!

 • Марк Цукерберг

  5 stjerner
  matrkkk

 • Марк Цукерберг

  5 stjerner
  OOEOEE

 • 5 stjerner
  Knallgodt! Lager denne fast hver uke og den er like god hver gang!

 • 5 stjerner
  Fantastisk god, og super kjapp og lettvint. Lages jevnt og trutt og smaker alltid like godt, blir aldri lei. Dette var første oppskriften jeg lagde fra deg, etter tips fra Funkygine. Etter det har jeg kjøpt begge bøkene og laget en masse oppskrifter. Den ene bedre enn den andre. Herlighet så mye digg!!

 • Kjempegod oppskrift! Laget den maange ganger – og alle liker den 😀

 • 4 stjerner
  Hei:) min skeptiske vegetar kjæreste elska denne:) og jeg og:) vi tar i 3 svære ts curry paste, 1 rødløk og en 180 gram linser og spinat å gulrot:) så god😍

 • Tonje Elizabeth Nilssen

  5 stjerner
  Dette er helt klart den retten jeg lager oftest. Har som regel alle ingrediensene i huset, det går raskt, og så smaker det helt utsøkt! 😀

 • Hvor mye tørkede linser trenger jeg når jeg vil bytte ut ferdige på boks?

 • 5 stjerner
  Denne var knallgod! Jeg hadde ikke linser på boks, men brukte røde splittlinser, etter ca. 15 min. koking var den ferdig. Nam, nam!

 • 5 stjerner
  Denne var superenkel og skikkelig god!

 • 5 stjerner

  5 stars
  Nydelig gryte som falt i smak hos meg og datteren og barnebarnet på 7 år 😍

 • Trenger ikke linsene koketid?
  Har aldri brukt linser i mat, men har så lyst å prøve. Men kommer de i lake ferdig kokt?

 • 5 stjerner
  «Mmmm… skikkelig godt mamma!!» Hele gryten ble tom… Jeg valgte å lage en enkel raita av kun yoghurt, olivenolje, mynte, salt og pepper ved siden av og det ga litt syre i retten for de som valgte den. Kjempegodt det også. Kan anbefales

 • 5 stjerner
  Ai ai ai denne var god!! Og minst ein av ungane likte den også, det er over snitt 😅

 • An-Magritt Meling Hakestad

  5 stjerner
  Denne lages så ofte! Veldig veldig god!

 • 5 stjerner
  Definitivt ny favoritt her! Sååååå god

 • Gul linsegryte - fra En skikkelig digg kokebok 2 | Hannelene.no

  […] Linsegryten i min første bok er en av de absolutt mest populære rettene både her på nettsiden og blant de som har kjøpt boken. Jeg var lenge usikker på om jeg ville klare å utvikle en ny som var like god, men etter om lag ni forsøk ble denne til, og den sto med glans. […]

 • Hvis man vil gjøre det enda billigere, bruker man tørkede linser og frossen spinat 🙂 Billig luksusmat! Synes også det er digg å hive oppi en spiseskje med peanøttsmør. Det gir en ekstra dybde til smaken!

 • 5 stjerner

  5 stars
  Kjempe god linse gryte å så enkelt.
  Denne blir ny hverdags favoritt hos meg.
  Linda.

 • 4 stjerner
  Denne gryten er min favoritt😃

 • Går det an å erstatte halvparten av linsene med 1 stor søtpotet?

 • Har du forslag til en god curry paste? 😀

  • Jeg bruker de helt vanlige indiske fra vanlig butikk:) husker ikke merket i farta, men har også brukt den fra Blue Dragon som er Thai.

 • 5 stjerner
  Kjempegod og lettvint 😊👍

 • om du bruke linser paa boks, i tillegg til kokosmelk og hermetiske tomater – koste det virkelig under 20kr per person??
  Ellers ser det godt og sunt ut!!

  • Det kommer selvsagt an på hvor du kjøper det, men det skal gå:) (man regner aldri inn krydder og oljer i slike regnestykker, og så teller man bare med det man bruker)

 • Linda Solito de Solis

  5 stjerner
  Enkel og rask å lage. Smakte himmelsk

 • 5 stjerner

  5 stars
  Ny favoritt – skikkelig god smak! Og ikke minst enkel og rask – tusen takk!

 • Karantenegryte - digg rask mat, basert på kun tørrvarer | Hannelene.no

  […] har brukt min superpopulære linsegryte som inspirasjon til denne, men KUN basert meg på tørrvare og hermetikk, og ingen kutting. […]

 • Hei 🙂 om man bruker tørkede linser, vet du fremgangsmåte da også?

 • Har Green curry i skapet. Kan jeg bruke det istedenfor?
  Mvh
  Elin

 • 5 stjerner
  veldig god!! ny favoritt hos oss 🙂

 • Nyyydelig! Og rask å lage. Og fikk den akkurat litt spicy, etter min smak! Nanbrød som tilbehør. Takk for oppskrift og inspirasjon!!!

 • Denne var bare latterlig god!! Utrolig lett å lage og en nyyyytelse å spise!! Blir jo bare glad av sånt! Takk!!

  • Så hyggelig at du tar deg tid til tilbakemelding:) det er sååå mange som sender denne på instagram hver uke, så den er en skikkelig favoritt:)

   • An-Magritt Meling Hakestad

    5 stjerner
    Lager denne såå ofte. Kjempegod! Nå venter jeg lunsjbesøk og oppdaget at jeg er tom for currypaste , hva kan man slenge oppi for å gi god smak da? Trenger ikke bli akkurat lik som den skal være. (Jeg har en porsjon linsegryte som jeg laget igår, så kan evt blande den inn. Da hadde jeg ikke løk så brukte potet. Veldig godt det og!)

 • Hei
  Vet du om denne kan preppes og oppbevares i kjøleskap/fryser noen dager?
  Helt fantastisk oppskrift (og blogg og bok:)

 • Hei Hanne-Lene. Jeg har lyst til å prøve linsegryten din i dag, men lurer på om curry pasten, skal den være i indisk eller thai-type?
  Hilsen Rita 😊

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (4)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (20)

  Drømmesalat

  🤟Nå trenger vi en matdugnad! Jeg heter @hannelenedahlgren og jeg skal det neste året jobbe for at Stortingsvalget i 2025 blir ett valg hvor ALLE partiene har en tydelig plan for hvordan vi skal endre matforbruket, matsvinnet og spise MER i tråd med deres eget departements kostråd.

  De siste ukene har jeg vært så heldig at jeg har fått holde innlegg om dette på både Reitan Retail foran 150 av de mektigste i matbransjen på @nobelpeacecenter , for SIKT Alumni, altså H.K.H. Kronprins Haakons sitt ledernettverk og i flere store hjørnekontor hos de mektigste i matbransjen.

  Jeg skal i gang med et prosjekt fra høsten som skal jobbe for å få matpolitikken opp på agendaen, og jeg trenger all den hjelpen jeg kan få*.

  For dere: Vi er verdens beste på dugnad her i landet, og nå trenger vi at alle som spiser, serverer, tenker, foreslår og betaler mat (!) om å finne sin plass i matdugnaden. Sammen kan vi få til en endring.

  Er du med?

  Over er et lite utdrag fra mitt innlegg hos SIKT.

  *Muligheter for å støtte prosjektet kommer, noen få store partnere trengs for impact. Ta gjerne kontakt. @teamtomorrow.no
  ...

  416 18

  annonse 🌟15 gram protein🌟 som passer til alt av salater, grillmat osv? Ja takk! Men hva bør den hete? Kom med forslag til meg og @helios.no 👇

  Jeg kalte denne for plantefeta i En skikkelig digg kokebok 3, men det er ikke et bra navn, hva synes du?

  Her er i alle fall oppskriften! (Jeg dobler alltid!)
  250-300 g fast øko tofu fra @helios.no
  3 ss vann
  2 ss lys misopaste*
  2 ss eplecidereddik
  2 ss olivenolje
  1 sitron, saften
  2 ss næringsgjær (kan sløyfes)
  1 ts hvitløkspulver
  1 ts salt
  pepper etter smak

  🙌 Tørk tofuen lett med papir, og smuldre den eller lag "feta-terninger" om du vil
  🙌 Bland alle andre ingredienser godt i en beholder
  🙌 Ha i tofuen med marinaden og la stå kaldt 30 minutter eller lengre🤩
  👍 Holder minst en uke i kjøleskap, jeg ser på datoen for tofuen og bruker det som retningslinje, men alltid: lukt og smak:)

  *en fermentert soyabønnepaste som man får på

  helsekostbutikker eller i velutstyrte matbutikker. Ikke

  det samme som misosuppe. Veldig godt for magen og smaker superdigg!

  🫡 Så hva bør den hete? Tofufeta, plantefeta, syrlig/saltgreietilalt... Help!
  ...

  815 32