fbpx

115.000 solgte bøker! Besøk nettbutikken her!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. 4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. 8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”. 9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle 14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor: Entusiast AS Risengbakken 8 3413 Lier, Norge Organisasjonsnummer: 925986630 Epost: [email protected] 2. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven. 3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger. 4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger: Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID. 5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger 6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret. 7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål: Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å: Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende: Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen. Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene. Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen. 10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg. 11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som: Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål. 12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører. 13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. . Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det 14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt. 15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider. 16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet. Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Quinoavafler – næringsrike, glutenfrie og veganske

Til oppskriften

Quinoavafler, vår nye favoritt! Disse har jeg jobbet med ganske lenge, for å finne den perfekte konsistensen på røren slik at de blir akkurat så myke og saftige de skal være.

Disse kan du lage helt glutenfrie og veganske, så jippi! (Min sønn og mann har cøliaki, jeg mener ikke at alle bør spise glutenfritt. Men når det er sagt er både havregryn og quinoa veldig næringsrikt, så topp stemning!)

Siden disse er mye mer mektige enn vanlige vafler, så er det oftest at vi bare spiser en per person i vår familie, men restene kan varmes i mikro dagen etter eller fryses ned. Om mine barn får velge får de de i matpakken også, da toppet med nøttesmør og chiasyltetøy.

Olav 2 år klarte ikke holde fingrene unna når jeg tok bildet:) #hjemmekarantene
Oppskriften gir ca 10 plater
Luftige, myke vafler, akkurat slik de skal være.
Her toppet med mandelsmør, banan, kiwi, blåbær og bringebær-chiasyltetøy.

Quinoavafler – fra En skikkelig digg kokebok 2

Disse vaflene ble laget hver bidige dag under lockdown i 2019, og jeg døpte de nesten til Coronavafler. Det høres jo ikke så deilig ut, så heldigvis tok jeg til fornuften. Disse er glutenfrie, næringsrike, saftige og mettende. Bruk enten nøttesmør, bær, frukt og chiasyltetøy på, eller en saltere variant med hummus, avokado eller noe annet du liker.
5 from 15 votes
Skrive ut Rate
20 minutter
Total tid: 20 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 10 plater

Ingredienser

 • 2,5 dl ukokt quinoa (tilsvarer ca 200 g ferdig mel) (kan skylles og deretter tørkes om du vil, men jeg gjør ikke det)
 • 5 dl havregryn (tilsvarer ca 210 g ferdig mel) glutenfrie ved behov
 • 7,5 dl plantemelk jeg bruker glutenfri havremelk 1,5 % fett, tilsvarer lettmelk i tykkelse
 • 1 ts bakepulver
 • 0.5 ts salt
 • 1 ts kanel
 • 0.5-1 dl lønnesirup kan sløyfes for sukkerfrie vafler, men kan ha behov for mer væske
 • 0.5-1 ts kardemomme (valgfritt)
 • plantebasert smør til smøring av vaffeljern

Tips til pålegg

 • Chiasyltetøy https://vegetarentusiast.no/chiasyltetoy
 • Mandelsmør https://vegetarentusiast.no/mandelsmor
 • Hummus https://vegetarentusiast.no/hummus

Fremgangsmåte

 • Ha quinoa og havregryn i en blender og kjør til mel. NB: Må bli mel, er du usikker på om maskinen din klarer det, ta bare litt først) Du kan også kjøpe ferdig havremel og quinoamel, da trenger du ikke en så kraftig blender.
 • Ha i resten av ingrediensene, og bland godt.
 • Smør vaffeljernet og stek vaflere til de er gyldne. Dette blir 10 plater i mitt jern.
  (Kan fryses) Dersom du opplever at de deler seg, har du åpnet lokket for tidlig. I mitt jern som er ganske nytt står de i 4,5 minutt (mange tror at tallene på vaffeljernet viser til varmeøkning, men oftest handler det faktisk om minutter. Så jeg setter min mellom 4-5/5 og tar de ut når den lyser grønt. Aldri delt en vaffel)
 • Topp med det du elsker, vi har alltid nøttesmør og bær/frukt, chiasyltetøy, eller en avokadovariant med hummus, chiliflak og lime.
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Tilbud, kun 679! Sjekk bestselgerpakken her! Bestill nå!!

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • 5 stjerner
  Elsker disse vaflene og har laget dem som oppskriften sier, men også med kefir og/eller egg. Knallgode!

 • 5 stjerner
  Så herlig 😊Endelig en god vaffel-oppskrift uten egg og melk. Disse vaflene ble skikkelig digg, og vi kommer til å lage denne oppskriften masse.
  Med vennlig hilsen Bitte med to grandnevøer på 9 1/2 og 8 år.

 • 5 stjerner
  Så herlig 😊Endelig en god vaffel-oppskrift uten egg og melk. Disse vaflene ble skikkelig digg, og vi kommer til å lage denne oppskriften masse.
  Med vennlig hilsen Bitte med to grandnevøer på 9 1/2 og 8 år.

 • Denne oppskriften ser spennende ut og skal prøves, må kjøpe inn quinoamel først.
  Bare en liten ting til slutt, detalj – du skriver lockdown i 2019. Lockdown var i 2020 😊

 • Har forresten også prøvd med litt fiberhusk i og de ble veldig saftige og luftige.

 • 5 stjerner
  Jeg og samboeren elsker disse, bruker sukrin gold og mandelmelk uten sukker istedenfor lønnesirup og havremelk for å få færre kalorier og det funker kjempe bra! 🙂

 • 5 stjerner
  Jeg og samboeren elsker disse, bruker sukrin gold og mandelmelk uten sukker istedenfor lønnesirup og havremelk for å få færre kalorier og det funker kjempe bra! 🙂

 • Hei, mine ble litt tunge og harde- hva kan det komme av? Kan det hjelpe å ha egg i om en vil ha de litt mer fluffy?;)

 • 5 stjerner
  Takk for godt tips. Tine vafler i stekeovnen med litt vann, fungerer perfekt:)
  Vaflene på Rist med bakepapir og et stekebrett under med litt vann.

 • 5 stjerner
  Helt utrolig gode, så disse blir det nok laget flere av:)
  Men det stod nederst, att de kunne fryses?
  Hva er best resultat når du tiner de igjen?

  Mvh Hanne

  • Hei:) så hyggelig!
   Jeg synes de blir best om de får 10 sekunder med et glass vann i mikroen før de spises etter de har tint:) har ikke forsøkt å tine de opp i ovn, men det går nok også, men da også kanskje med litt vann i ovnen så de ikke tørker ut:)

 • 5 stjerner
  Wow!!! Disse ble helt fantastiske! Jeg brukte lønnesirup basert på sukrin – og det funket veldig fint 🙂 Tusen takk for god oppskrift!

 • Jeanette Tranberg

  5 stjerner
  Jeg brukte soya-med vaniljesmakmelk fra Rema 1000, og quinoa-mel – samt vaniljestevia i tillegg til lønnesirup. Ble gode på smak, men som flere over sier, vanskelige å steke – måtte plukke av topplokket flere ganger.

  • Hanne-Lene, admin

   Det er så rart hvor forskjellig røra reagerer på ulike jern, hvis det skjer igjen, bare stek som pannekaker:) jeh bruker Wilfa tradisjon og steker i 4 minutter, men plantebasert smør som smøring

 • Hvorfor skyller du ikke quinoa, er ikke det et must? Får man ikke lett vondt i magen om man ikke skyller? Jeg orker ikke skylle og tørke hvis jeg absolutt ikke må 🙂 Takk for svar, gleder meg til å teste vaflene! 🙂

  • De er allerede skylt de som er i butikken, de anbefaler bare skylling i tilfelle noen saponiner sitter igjen:) jeg reagerer aldri på quinoa, men noen har jo sartere mage:)

 • 5 stjerner
  Fantastisk gode vafler

 • 5 stjerner
  Nydelig rask lunsj og litt ekstra til ungenes matboks i morgen. Vinn vinn og helt topp 🙌

 • Jeg har nå laget disse vaflene to ganger og de blir helt perfekte hver gang. Bruker honning i røren istedenfor sirup. Kjøper ferdig quinoamel da min blender ikke er sterk nok. De smaker og metter godt 😊 Tusen takk for god oppskriften 😊.

 • Opplevde også at disse var vanskelige å steke dessverre! Lager ofte veganske pannekaker og vafler med havregryn, men første gang jeg har opplevd at det er så vanskelig å steke – men god smak var det nå likevel! 🙂

  • Uff så ergerlig! Jeg forstår ikke hvorfor det er noen få som opplever dette, kan du dele hvilken melk du brukte og hvilket vaffeljern?

 • Smakte ikke så veldig godt, var vanskelige å steke og mangler noe som holder røra sammen

  • Det var synd at du opplevde det, de er veldig populære så smaksløkene er vel bare forskjellige:) det at de er glutenfrie og veganske gjør de litt annerledes i smaken enn de med hvetemel og egg, men det må man velge om man vil (for de som kan) akseptere eller ikke:)
   Angående steking er det få som opplever problemer med nye vaffeljern på 3,5-4 minutter, uten å åpne underveis.

 • Får ikke knust kinoaen, er ikke blenderen sterk nok da tro?!

  • Da må du nok bruke quinoamel, eller bruke ferdigkokt quinoa med litt andre mål for å få det til. Må ha en kraftig blender for å fikse så harde frø:/

 • 5 stjerner
  Har sett på denne oppskriften så mange ganger men alltid tenkt «så mye styr…» Men det var det absolutt ikke! Mel ble laget på null komma niks mens vi målte opp de andre ingrediensene.
  Vaflene ble servert og fire barn og en (skeptisk) mann ga de terningkast 6! 🤩
  Ny helgefrokost favoritt!!!

 • Kan jeg bruke honning istedenfor lønnesirup?

 • Sprø quinoapizza med tacotopping | Hannelene.no

  […] bra! Jeg har hatt hang up på quinoa og havremiks en stund, som har resultert i de superpopulære quinoavaflene og ikke minst […]

 • Ser så digg ut! Vet du om det funker like bra å bruke quinoamel fra butikk?

 • Nydelig hjemmelaget sjokoladepålegg - vegansk | Hannelene.no

  […] om du har en god blender eller foodprosessor. Vi har rukket å ha pålegget på superskiva, på quinoavaffelen og til kveldssnacks med bær. Og vi laget det i […]

 • Påskemeny - Vegetarisk matglede hele påsken | Hannelene.no

  […] Quinoavafler, mandelsmør, røkelars og middagsrester […]

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (3)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (3)

  Kikertsalat

  (5)

  Silkemyk ostekake - uten melk

  (1)

  Supergrøt med stekt banan

  Komfortsonen blir trangere og trangere jo sjeldnere du forlater den.

  Jeg får ofte spørsmålet om hvordan jeg er så modig.. jeg ser på det litt annerledes. Jeg synes det er fryktelig kjedelig inni komfortsonen, så for meg er det ikke modig - men fullstendig nødvendig å utfordre den daglig.
  Det er tross alt her ute magien skjer🫶

  Så neste gang du ser noen tørre å gå litt utenfor de vante veiene, kanskje snuble litt eller åpenbart være nervøs: applauder de ekstra mye, for vi trenger flere her ute som utvider sirkelen litt etter litt. Janteloven be gone🫶
  ...

  685 19

  Vi sier 8 vi.

  Gooood mandag 🫶

  @tv2nyheter
  ...

  1684 38

  My kinda love story: Dyppa tacos❤️ ---> 👍🔖

  Har du lyst på noe skikkelig digg i helgen, som du 100% klarer å lage og som vil imponere stort?

  Here you go🫶

  Ingredienser under👇

  Ps: I En skikkelig digg kokebok 3 finner du to knallgode fyll, både denne med jackfruit og en annen variant med østerssopp🔥⁠

  Ingredienser:
  Sausen⁠
  1-2 ss stekeolje⁠
  1 gul løk, hakket⁠
  6 fedd hvitløk, hakket⁠
  7 dl vann⁠
  400 ml knuste tomater, tilsvarer en stor boks⁠
  2 grønnsaksbuljongterninger el. 2 ss fond⁠
  1-2 ss sambal oelek⁠
  2 ts spisskummen⁠
  1 ts tørket oregano⁠
  1/2 ts kanel⁠
  1/2 ts allehånde⁠
  1/2 ts svart pepper⁠
  3 laurbærblad (valgfritt)⁠
  1 ss lønnesirup (valgfritt)⁠

  Fyll:⁠
  2 bokser jackfrukt i lake/brine ikke sirup, en boks har ofte 230-260 gram jackfruit etter laken er fjernet⁠ (står ved hermetikk)

  Annet: ⁠
  6-9 små tacolefser⁠
  200 g revet ost, gjerne plantebasert
  2 vårløk,
  1/2 rødløk
  1 mango
  grønn salsa (fra glass)
  1 håndfull koriander
  lime⁠

  Fremgangsmåte og full oppskrift finner du på vegetarentusiast.no/dyppataco🤩⁠
  ...

  409 6