Endelig ny kokebok! Bestill her, perfekt julegave!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. 4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. 8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”. 9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle 14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor: Entusiast AS Risengbakken 8 3413 Lier, Norge Organisasjonsnummer: 925986630 Epost: [email protected] 2. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven. 3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger. 4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger: Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID. 5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger 6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret. 7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål: Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å: Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende: Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen. Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene. Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen. 10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg. 11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som: Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål. 12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører. 13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. . Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det 14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt. 15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider. 16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet. Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Dyppa taco – aka Birria Taco – min nye favorittaco!

Til oppskriften

Dyppa. Taco. Er det bare jeg som får vann i munnen av bare navnet? Nå heter vel egentlig dette Birria tacos, men siden jeg har laget en helt vegetarisk versjon og forenklet ingrediensene, så måtte jeg nesten endre navnet.

Ok, så hva er Dyppa tacos?

Det skal jeg fortelle deg! Man lager først en deilig sterk saus av enkle ingredienser, og så blender man den. Så dypper man tacolefsen i sausen, steker den i pannen, og fyller den med et herlig saftig fyll! Deretter bretter man lefsen over som en halvmåne, og nyter smakene ved å dyppe den i samme sausen i porsjonsskåler på bordet. Så du sier at man skal man virkelig dyppe tacolefsa i sausen?!? Ja, det er akkurat det jeg sier, og jeg må bare si det igjen; Dette er noe av det beste jeg har smakt på leeenge!

Gi tacokvelden ett nytt nivå med Dyppa taco! Dette MÅ dere bare prøve – for de er nemlig helt fantastiske! Fyllet er skikkelig smaksrikt med deilig fyldig konsistens, og sausen er akkurat passe sterk med masse gode krydderier.

Dyppa taco - også kjent som Birria taco. Her med jackfrukt!
Dyppa taco – også kjent som Birria taco. Her med jackfrukt!

Hva er Birria taco?

Egentlig lages Birria tacos oftest med geitekjøtt, og sausen har 4-5 ulike slag med tørkede chili i seg. Åpenbart ville jeg ikke bruke geitekjøtt i mine, men i tillegg har jeg forenklet sausen til å bruke chilisaus i stedet for tørkede chili som kan være vrient å få tak i.

De som har fulgt meg en stund vet at jeg er veldig glad i noe som heter Jackfrukt, men at jeg ikke bruker det så mye fordi dere har slitt med å finne det. Siden målet mitt er å spre oppskrifter alle kan bruke, så har det blitt lite jackfrukt. Men finnes det i de fleste av de store butikkene i Norge, endelig! En boks koster omtrent 25 kr i skrivende stund, så det er i tillegg til veldig allsidig også rimelig. Man kan bruke det i alle retter det passer med revet kylling eller pulled pork, og i mye annet også:)

Jeg har valgt å klemme ut vannet på den, og deretter steke jackfrukten ganske tørr før den får et deilig bad av sausen og deretter får komme inn i lefsen. Se video på Instagram for detaljer.

Vegetariske birria tacos med jackfrukt av Hanne-Lene
Vegetariske birria tacos med jackfrukt

Dyppa tacos – aka Birria taco – min nye favorittaco!

Dette her er definitivt det BESTE jeg har spist på lenge! Helt siden jeg så et bilde av denne retten har jeg drømt om den. Jeg skjønte umiddelbart at dette var noe jeg kom til å elske!
Retten lages vanligvis med en haug av kjøtt, og det er jo ikke helt min stil, derfor laget jeg de med Jackfrukt! Det har endelig kommet i Norske butikker nå, står ved hermetiske tomater og bønner.
Dette er virkelig MAGISK, og du må bare lage det. I dag. Takk meg senere.
(Ja, nå er jeg breial, men altså dette er så nam!)
4.86 from 28 votes
Print Rate
Prep Time: 30 minutes
Cook Time: 45 minutes
Total Time: 1 hour 15 minutes
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 3 people

Ingredienser

Sausen

 • 1-2 ss stekeolje
 • 1 gul løk hakket
 • 6 fedd hvitløk hakket
 • 2 ss sambal oelek En sterk chilisaus, står i den asiatiske hyllen. Bruk litt mindre for sarte ganer, litt mer for de som elsker sterk mat.
 • 7 dl vann
 • 2 grønnsaksbuljongterninger eller 2 ss fond
 • 400 ml knuste tomater tilsvarer en stor boks
 • 1/2 ts svart pepper
 • 2 ts spisskummen
 • 1 ts tørket oregano
 • 1/2 ts kanel
 • 1/2 ts allehånde
 • 3 laurbærblad (valgfritt)
 • 1 ss lønnesirup (valgfritt)

Tortillaene

 • 6-9 små tacolefser
 • 2 bokser jackfrukt i lake/brine ikke sirup, en boks har ofte 230-260 gram jackfruit etter laken er fjernet. NB: Du kan bruke sopp i stedet om du vil, gjerne shiitake eller portobello. Ca 400 gram trenger du nok da.
 • 200 g revet ost gjerne plantebasert (valgfritt)
 • 1/2 rødløk hakket
 • 2 vårløk hakket

Topping forslag

 • hakket rødløk
 • mangosalsa (f.eks finhakket mango, koriander og rødløk blandet)
 • grønn salsa (ferdigkjøpt)
 • 1 håndfull koriander til topping

Fremgangsmåte

 • Varm opp olje i en vid kjele. Ha i løk og stek den godt, nesten så den blir bittelitt svidd.
 • Ha i resten av ingrediensene til sausen og la småkoke i minst 30 minutter, gjerne lengre. Ta deretter ut laurbærbladene, blend med stavmikser eller helst blender. I mellomtiden forbereder du fyllet.
 • Hell vannet av jackfrukten og skjær av den innerste trekanten på frukten, ca 0,5 cm. (Se gjerne video av dette på min Instagram) Del i strimler, legg i et kjøkkenhåndkle og press ut så mye vann du klarer. (Den lille trekanten kan spises, men da må den finhakkes veldig for å ikke ha for hard konsistens)
 • Ha jackfrukt i en tørr stekepanne og stek i ca 10 minutter på medium varme til de blir litt brunere og vannet forsvinner. Hell deretter i 2-3 dl av den ferdige sausen og la stå på lav varme i 5-10 minutter så jackfrukten trekker til seg godt med saus. Ha fyllet over i en annen beholder, så du kan bruke stekepannen videre. (Ikke nødvendig å vaske)
 • Varm stekepannen på medium høy varme (7 av 9 hos meg), bruk gjerne flere panner. Dypp en lefse av gangen i sausen og legg i pannen. Hvis du bruker ost: Strø et lite lag på hele tacolefsen, deretter en del av jackfruktfyllet på den ene halvdelen. (Tips: Avhengig av antall lefser du vil fylle, del opp fyllet i små hauger i pannen så du har nok fyll til alle lefsene, det er stor forskjell på størrelsen på lefsene).
  På fyllet har du deretter frisk rødløk og vårløk. Når den har stekt litt så den er gylden under og ganske tørr: Brett tortillaen i to så det blir en halvmåne, og legg den til side. Gjenta med alle tortillaene. Du kan gjerne holde de varme i en stekeovn på 150 grader i mellomtiden.
 • Når alle er ferdige, legger du alle på et stort fat og serverer resten av sausen i individuelle skåler som brukes som dipp. Jeg synes det var veldig godt med en frisk mangosalsa til, pluss en grønn ferdigkjøpt salsa (tomatillos).
  Spis med hender eller bestikk, og dypp tacoene i sausen, og nyyyt:)
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenesvegetar
Kjøp den nye bestselgende kokeboken min her! Bestill nå!!

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • 5 stars
  En av de beste tacoene jeg har smakt, deler førsteplass sammen med blomkåltaco!!

 • Madeleine Aspebakken

  5 stars
  Denne er virkelig helt nydelig! 😀🤤

 • 5 stars
  Add a squeeze of lemon juice and season to taste with sea salt and black pepper – you can either mush the peas up in a food processor, or mash them by hand until stodgy, thick and perfect for dipping your fish into. Keep them warm until needed.

 • Skal hele lefsa først dekkes med saus og så stekes på ene siden? Så brettes med fyll inni? *beklagermåhadetmedteskje*😆

 • Dette var helt fantastisk godt!! Har ganske mye saus til overs, la den i fryseren. Noen spennende tips til hva den kan brukes til?

 • 5 stars
  Oh my… Helt magisk! Sånn slikke-fingrene-og-tallerkenen-digg!

 • 5 stars
  Helt nydelig!! Lagde den med sopp i til samboeren min i dag, og hans kommentar var «helt fantastisk, denne oppskriften er nå helt på topp sammen med bao buns» – altså din oppskrift fra kokebok nummer 2☺️ Tusen takk!

 • 5 stars

  5 stars

  5 stars
  Kjempedigg rett! Den skal vi lage flere ganger. Takk for nok en super oppskrift.

 • 5 stars
  Dette var overraskende godt 🙂 mini på 15mnd spiste hele sin lefse med stjerner i øynene. Mangosalsa var godt til👍🏻

 • 5 stars
  Ble veldig god! Funket også veldig bra med ananas i stedet for mangosalsa 🙂

 • Hei, Hanne Lene. Jeg tenkte å lage disse dyppa tacoene i kveld, men butilken var utsolgt for vårløk. Blir det bra uten vårløk og? Tusen takk for fine oppskrifter forresten 😊

 • 5 stars
  Noko av det beste eg har smakt på lenge!

 • 5 stars
  Elsker denne!!

 • 5 stars
  Helt sykt godt! Fikk skikkelig følelse av å spise junkfood🤤

 • 5 stars
  Lovely🤩😍🤩

 • 5 stars
  Kanskje det beste jeg noengang har smakt😍

 • 5 stars
  Måste upplevas! Smakupplevelse de lux!

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (3)

  Veggisribbe - ny julefavoritt

  (2)

  Klassisk lasagne

  (2)

  Grillet auberginerull med hummus og tomater

  (1)

  Focaccia på grillen

  reklame🙌 Hverdagssnacks som er helt perfekte i juletiden; Minisnickers! Lagre😋

  Jeg elsker disse deilige små bitene som virkelig smaker som Snickers og som både vi voksne og barna mine på 5 og 7 år elsker!⁠

  Hos @meny_matglede finner man alltid de beste dadlene, nemlig medjool dadler. Det er de store brune som oftest er i løsvekt. De blir skikkelig gode og seige etter en runde i fryseren🤩 Annet enn det trenger man bare noe å fylle de med, vi bruker oftest peanøttsmør eller mandelsmør, og deretter ringler man over litt smeltet sjokolade og flaksalt før de koser seg i fryseren en liten stund. ⁠🍾

  Disse er fiberrike, skikkelig smakfulle og er den aller første oppskriften jeg deler fra min nye kokebok faktisk, så skikkelig stas🥰⁠

  🤩 Dette trenger du for 6 biter: ⁠
  6 stk dadler, helst de store medjool-dadlene⁠
  2 ss peanøttsmør, eller annet nøttesmør⁠
  50 g sjokolade smeltet⁠
  flaksalt (obligatorisk)⁠

  Andre toppingforslag: ⁠
  hakkede nøtter, kokosmasse, kakaobiter, frosne bær i biter, sesamfrø⁠

  Slik gjør du: ⁠
  1️⃣ Del daddelen på langs slik at du får tatt ut steinen, men ikke del i to.⁠
  2️⃣ Fyll så hver daddel med ca 1 ts nøttesmør, og dytt deretter litt sammen.⁠
  3️⃣ Dypp hver daddel i smeltet sjokolade, gjerne bare den ene siden for at det skal bli mindre klissete når man spiser. Legg på et bakepapir.⁠
  4️⃣ Strø over hakkede nøtter og et dryss flaksalt. Flaksalt er nærmest obligatorisk. Sett i fryseren i minst en halvtime, om du klarer vente så lenge😋
  5️⃣ Spis rett fra fryseren, eller oppbevar en ukes tid i kjøleskap etter innfrysing.⁠

  #menymatglede #vegetarentusiast #enskikkeligdiggkokebok3⁠
  ...

  1795 55

  Herregud dette var SÅ hyggelig og SÅ flaut på samme tid!!

  Det å være en person som "har fans" er ikke en rolle jeg kjenner meg hjemme i, men de av dere jeg har møtt er jo verdens søteste mennesker, så selv om det er litt flaut (for meg), så er det også SÅ koselig🥰

  Så på fredag, etter å ha signert rundt 2500 bøker og sendt de ut av lageret til alle som har forhåndsbestilt, så tok jeg med meg to eksemplarer i bilen og overrasket fantastiske @olivergjolberg på kontoret hans hos @bookisofficial med de to første eksemplarene av En skikkelig digg kokebok 3❤️

  Oliver er (i følge sjefen hans, @lassebrurock ) min største fan og jeg har derfor bedt han om et sitat til boken som *kanskje* kunne komme med. Men han visste ikke hvor eller om det faktisk ble med, så da måtte jeg jo vise han det selv🤟

  Det er det eneste sitatet på utsiden av boken, og jeg ville ha et sitat fra noen som faktisk digger det jeg driver med, og ikke en random kjendis❤️

  Så tusen takk Oliver for at du ville gi ditt sitat, og for at du heier🥰 Og ikke minst at du er så sporty at dette får bli delt her, du er raus😍 ikke bare bare å bli overrasket med filmkamera i ansiktet heller😅

  Håper alle synes dette var koselig, det synes i alle fall jeg😍

  Og dere, boken er på vei til alle som har bestilt, noen har fått i dag, og den er i butikk i løpet av de første dagene denne uken 🙌🌱❤️

  #vegetarentusiast #enskikkeligdiggkokebok3
  ...

  548 21

  Klart du klarer få det fint, det er superlett! Lagre!

  Funfact: min nøttestek har bare 1 neve valnøtter og kan helt fint lages uten eller byttes med feks solsikkekjerner:)

  Min nøttestek er en slags sammensurium av alt jeg liker, pakket inn i deilig sprø butterdeig🥰 (de er oftest uten smør om du lurte)

  Her ser du steg for steg hvordan jeg oftest bretter den. Oppskriften finner du på vegetarentusiast.no/nottestek/ i En skikkelig digg kokebok 2 og i Et skikkelig digg julehefte❤️

  Har du laget denne? Kommenter gjerne så andre tør prøve🎄🥰

  #nøttestek #nutroast #nutwellington #veganchristmas #julemat #veggisjul #oppskrifter
  ...

  1351 82

  🧶Visste du dette om Rosenkål?🧶 Endelig ny random fakatreel!

  (Ok, emojien er et garnnøste, men rosenkålen er ikke poppis nok for egen emoji... Men kanskje etter denne reelen😅)

  Liker du rosenkål? I så fall, hvordan tilberedt?

  #vegetarentusiast #rosenkål #femomdagen
  ...

  1013 45