fbpx

Deler av lageret flytter! Rabattkode lagersalg i nettbutikken gir -50% på alle varer!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Dyppa taco, min favorittaco – fra En skikkelig digg kokebok 3

Til oppskriften

Oppskriften på Dyppa taco får du også i En skikkelig digg kokebok 3, både denne med jackfruit og en helt ny fantastisk versjon med sopp. Dersom du liker oppskriften håper jeg at du vil støtte arbeidet mitt ved å kjøpe boken her, da får du 76 andre fantastiske plantebaserte retter på kjøpet.

Dyppa. Taco. Er det bare jeg som får vann i munnen av bare navnet? Nå heter vel egentlig dette Birria taco, men siden jeg har laget en helt vegetarisk versjon og forenklet ingrediensene, så måtte jeg nesten endre navnet.

Ok, så hva er Dyppa taco?

Det skal jeg fortelle deg! Man lager først en deilig sterk saus av enkle ingredienser, og så blender man den. Så dypper man tacolefsen i sausen, steker den i pannen, og fyller den med et herlig saftig fyll! Deretter bretter man lefsen over som en halvmåne, og nyter smakene ved å dyppe den i samme sausen i porsjonsskåler på bordet. Så du sier at man virkelig skal dyppe tacolefsa i sausen?!? Ja, det er akkurat det jeg sier, og jeg må bare si det igjen; Dette er noe av det beste jeg har smakt på leeenge!

Gi tacokvelden ett nytt nivå med Dyppa taco! Dette MÅ dere bare prøve – for de er nemlig helt fantastiske! Fyllet er skikkelig smaksrikt med deilig fyldig konsistens, og sausen er akkurat passe sterk med masse gode krydderier.

Hva er Birria taco?

Egentlig lages Birria tacos oftest med geitekjøtt, og sausen har 4-5 ulike slag med tørkede chili i seg. Åpenbart ville jeg ikke bruke geitekjøtt i mine, men i tillegg har jeg forenklet sausen til å bruke chilisaus i stedet for tørkede chili som kan være vrient å få tak i.

De som har fulgt meg en stund vet at jeg er veldig glad i noe som heter Jackfruit, men at jeg ikke bruker det så mye fordi dere har slitt med å finne det. Siden målet mitt er å spre oppskrifter alle kan bruke, så har det blitt lite jackfruit. Men nå finnes det i de fleste av de store butikkene i Norge. En boks koster omtrent 25 kr, så det er i tillegg til veldig allsidig også rimelig. Man kan bruke det i alle retter det passer med revet kylling eller pulled pork, og i mye annet også:)

Jeg har valgt å klemme ut vannet på den, og deretter steke jackfrukten ganske tørr før den får et deilig bad av sausen og deretter får komme inn i lefsen. Se video på Instagram for detaljer.

Sjekk gjerne video av denne oppskriften her, eller gå rett til oppskriften under.

Dyppa taco – aka Birria taco – min favorittaco!

Dette her er definitivt min favorittaco! Oppskriften har gått viralt på min Instagram av en grunn. Om det er én veggistaco du bare må prøve, så er det denne.
4.72 from 32 votes
Skrive ut Rate
FORBEREDELSESTID: 30 minutter
KOKETID: 45 minutter
Total tid: 1 time 15 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 4 people
Legg i handlelisten

Ingredienser

Sausen

 • 1-2 ss stekeolje
 • 1 gul løk hakket
 • 6 fedd hvitløk hakket
 • 7 dl vann
 • 400 ml knuste tomater tilsvarer en stor boks
 • 2 grønnsaksbuljongterninger eller 2 ss fond
 • 1-2 ss sambal oelek en sterk chilisaus, står i den asiatiske hyllen. Bruk litt mindre for sarte ganer, litt mer for de som elsker sterk mat.
 • 2 ts spisskummen
 • 1 ts tørket oregano
 • 1/2 ts kanel
 • 1/2 ts allehånde
 • 1/2 ts svart pepper
 • 3 laurbærblad (valgfritt)
 • 1 ss lønnesirup (valgfritt)

Jackfruit

 • 800 g jackfrukt i lake/vann 500 g etter lake

Annet

 • 8 små el medium tacolefser
 • 200 g revet ost gjerne plantebasert (valgfritt)
 • 2 vårløk hakket (valgfritt)
 • 1/2 rødløk hakket (valgfritt)
 • 1 mango delt i biter (valgfritt)

Topping forslag

 • hakket rødløk
 • grønn salsa (ferdigkjøpt)
 • 1 håndfull koriander til topping
 • lime

Fremgangsmåte

Sausen

 • Varm opp olje i en vid kjele. Ha i løk og stekden godt, nesten så den blir svidd. Ha i resten av ingrediensene til sausen, og la småkoke i minst 30 minutter, gjerne lenger. Ta deretter ut laurbærbladene, og blend med stavmikser eller helst blender. I mellomtiden forbereder du fyllet.

Jackfrukten

 • Hell av laken og skyll godt i kaldt vann. Del jackfrukten i to og stek i en tørr stekepanne i ca. 10 minutter på medium varme til de blir litt brunere og vannet forsvinner.
 • Tilsett 2–3 dl av den ferdige sausen, og la stå på lav varme i 5–10 minutter så jackfrukten trekker til seg godt med saus. Ha fyllet over i en annen beholder, så du kan bruke stekepannen videre. Ikke nødvendig å vaske pannen.
 • Varm stekepannen på medium høy varme (7 av 9 hos meg), bruk gjerne flere panner. Dypp en tacolefse av gangen i sausen (bare så vidt, ikke la den ligge der) og legg i pannen. Strø et lite lag ost på hele tacolefsen, deretter en del av fyllet på den ene halvdelen. Om du vil, kan du ha i et lag rødløk, vårløk eller begge deler. Jeg liker den ekstra teksturen.
 • Når den har stekt litt, så den er gyllen under og litt tørrere: Brett tortillaen i to så det blir en halvmåne, og stek litt til før du legger den til side. Gjenta med alle tortillaene. Du kan gjerne holde de varme i en stekeovn på 150 ℃ i mellomtiden.
 • Når alle er ferdige, legger du dem på et stort fat og serverer resten av sausen i individuelle skåler som brukes som dip. Jeg synes det er veldig godt med frisk mango til.
 • Spis med hender eller bestikk.

Merknader

Tips: Et tips for å ha nok fyll til alle lefsene, er å dele opp innholdet i små hauger, så får du fordelt like mye til alle.
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • 3 stjerner
  Her hadde jeg nok litt for høye forventninger. Synes det tok litt lang tid å lage denne, men resultatet smakte godt kok. Savnet noe friskt og grønt til den, alt ble litt brunt 😅

 • 2 stjerner
  Denne likte jeg ikke:( blir første og siste gang med jackfruit for meg. Jeg hadde nok likt denne mye bedre med sopp – likte ikke jackfruiten.

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Det var leit å høre. Jackfruit kan jo ha et hint av fruktsmak som er litt enten eller om man liker 🙂 MEN, i den nyeste boken En skikkelig digg kokebok 3, har vi faktisk en versjon med sopp, den er virkelig knallgod og anbefales på det varmeste!

 • 5 stjerner
  Veldig god! Og overraskende hvor mye den mettet, ettersom jackfruit vel ikke har så mye proteiner og lefsene var små.
  Første gang jeg har brukt jackfruit, blir ikke siste:)

 • Disse er utrolig digge – mannen trodde det var kyllingkjøtt. Min første gang jeg bruker jackfruit og ikke siste gang. Jeg skal ha gjester, kan jeg forberede noe dagen i forveien?

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Så hyggelig å høre! Du kan absolutt lage sausen på forhånd og bare varme opp rett før. Tipper også at du kan forberede punkt 3 og oppbevare jackfruiten i en tett beholder. Lykke til 🙂

 • 5 stjerner
  En av de beste tacoene jeg har smakt, deler førsteplass sammen med blomkåltaco!!

 • Madeleine Aspebakken

  5 stjerner
  Denne er virkelig helt nydelig! 😀🤤

 • 5 stjerner
  Add a squeeze of lemon juice and season to taste with sea salt and black pepper – you can either mush the peas up in a food processor, or mash them by hand until stodgy, thick and perfect for dipping your fish into. Keep them warm until needed.

 • Skal hele lefsa først dekkes med saus og så stekes på ene siden? Så brettes med fyll inni? *beklagermåhadetmedteskje*😆

 • Dette var helt fantastisk godt!! Har ganske mye saus til overs, la den i fryseren. Noen spennende tips til hva den kan brukes til?

 • 5 stjerner
  Oh my… Helt magisk! Sånn slikke-fingrene-og-tallerkenen-digg!

 • 5 stjerner
  Helt nydelig!! Lagde den med sopp i til samboeren min i dag, og hans kommentar var «helt fantastisk, denne oppskriften er nå helt på topp sammen med bao buns» – altså din oppskrift fra kokebok nummer 2☺️ Tusen takk!

 • 5 stjerner

  5 stars

  5 stars
  Kjempedigg rett! Den skal vi lage flere ganger. Takk for nok en super oppskrift.

 • 5 stjerner
  Dette var overraskende godt 🙂 mini på 15mnd spiste hele sin lefse med stjerner i øynene. Mangosalsa var godt til👍🏻

 • 5 stjerner
  Ble veldig god! Funket også veldig bra med ananas i stedet for mangosalsa 🙂

 • Hei, Hanne Lene. Jeg tenkte å lage disse dyppa tacoene i kveld, men butilken var utsolgt for vårløk. Blir det bra uten vårløk og? Tusen takk for fine oppskrifter forresten 😊

 • 5 stjerner
  Noko av det beste eg har smakt på lenge!

 • 5 stjerner
  Elsker denne!!

 • 5 stjerner
  Helt sykt godt! Fikk skikkelig følelse av å spise junkfood🤤

 • 5 stjerner
  Lovely🤩😍🤩

 • 5 stjerner
  Kanskje det beste jeg noengang har smakt😍

 • 5 stjerner
  Måste upplevas! Smakupplevelse de lux!

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (3)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (15)

  Drømmesalat

  🤩 Kommenter 👉 lagersalg 👈 for å få tilsendt kode og link til nettbutikken med 50% ut uka eller så langt ekstralageret mitt rekker! (t.o.m. søndag 25.2)

  Jeg flytter rundt på deler av lageret mitt og vil helst ha færrest mulig esker å bære, så da lager jeg et ekte lagersalg til dere og håper det er noen som vil spise grønnere nå mot våren og lære seg noen nye favorittretter🤩

  En skikkelig digg kokebok-serien har et totalopplag på 120.000 eller noe sånt (mister tellinga) og er med det en av Norges mest solgte kokebokserier gjennom tidene❤️ det er ganske ellevilt når jeg har gitt ut to av de på eget forlag💃🏼💃🏼 (janteloven be gone, har ikke noe her å gjøre!)

  Alle bøkene har toppkarakter av dere på bokhandlernes nettsider og hele 1250 testfamilier har vært involvert i de tre bøkene til sammen🥰 EVIG takknemlig til alle dere som har sikret knallgode smaker!

  Allergier:
  Bok 2&3 er glutenfrie (valgfritt) og bok 1 er det 4 oppskrifter med gluten, resten uten.
  Bok 2&3 er helt plantebaserte om du vil, altså du velger selv hvilken melk f.eks, men utformet helt grønne 🤩
  Bok 1 er ren vegetar🫶

  Kommenter lagersalg under og få direktelink i dm med en gang og 50% koden!😍

  Har du alle tre bøkene: hva med å gi bort i gave? Gjerne med markerte favorittoppskrifter til dine mottakere, det er personlig og stas🤩

  PS: fri frakt 💃🏼💃🏼
  ...

  501 761

  egenreklame: 🏡🤯Hytteskam eller hytteglede?😍 Skal de ta fra oss hyttekosen også nå disse bærekraftsfolka? Mer om dette i ukens episode av INNEN 2030 hos @podimo_no 😍

  Mer om episoden:⁠
  “Hytta” er faktisk 500.000 steder i Norge, men har vi gått fra hyttekultur til hytteskam? For burde vi egentlig skamme oss for å dra på hytta? Denne uken har jeg med meg Anja Bakken-Riise for å få å snakke om norsk hyttekultur! ⁠
  Og ikke minst deler jeg min egen hytteskam midt i hyttebygging i Sverige🙈❤️🤯

  Sjekk ut episoden hos Podimo, skriv Innen 2030 i kommentarfeltet så sender jeg deg linken👇

  @riiseanja @framtidenivarehender
  ...

  158 13

  annonse⁠ 🍕 Min favorittpizza🏆 Overbeviste jeg MENY-kokken Roar tror du?⁠ 👍 og fikk du lyst på? Gratis oppskrift under fra min siste kokebok👇

  Dette er en pizza jeg har fått høre fra SÅ mange at deres kjøttelskende halvdeler vil ha som fast innslag i helgen, så jeg var veldig spent på hva Roar synes, se resultatet over😍

  👉 Dette trenger du for å lage min luksuspizza til to: ⁠

  🧅 Hanne-Lenes rødløkskompott*:⁠
  1 ss olivenolje⁠
  2 ts smør, gjerne plantebasert⁠
  1 rødløk, skivet⁠
  2 ss sukker⁠
  1¼ dl rødvin⁠
  2 ss balsamicoeddik⁠
  en klype salt⁠

  🍄 Digg sopp:⁠
  125 g sopp, gjerne aroma el. portobello⁠
  1 ss smør⁠
  1 hvitløksfedd, finhakket el. revet⁠
  1 ss tamari el. soyasaus⁠
  ¼ ts timian (valgfritt)⁠

  🌱 Annet:⁠
  2 pizzabunner, gjerne fra PIZZA PIZZA hos MENY⁠
  pizzasaus, gjerne fra Ask⁠ (inneholder ansjos)
  1 neve frisk spinat el. ruccola⁠
  1 neve revet smaksrik ost⁠
  ¼ ts chiliflak (valgfritt)⁠
  ristede pinjekjerner (valgfritt)⁠
  hvitløksdressing el. chilimajones⁠

  1. Lag kompotten først: Varm olje og smør i en stekepanne, ha i løk og sukker, og la steke på medium høy varme i 15 minutter. Ha i rødvin, balsamicoeddik og salt, og la småkoke på lav varme i 15 minutter til væsken har tyknet.⁠
  2. Lag resten i mellomtiden og forvarm ovnen; 250 ℃, varmluft.⁠
  3. Stek soppen på høy varme i skiver i tørr panne til det ikke kommer vann ut når du trykker på den med stekespaden.⁠
  4. Demp varmen og tilsett smør, timian og hvitløk, og la steke i et par minutter. Rør deretter inn soyasaus og sett til side.⁠
  5. Ta frem pizzabunnen, legg på et bakepapir og topp med pizzasaus, deretter ost, spinat og sopp. Stek i 7—12 minutter, avhengig av tykkelsen på bunnen.⁠
  6. Legg deretter kompotten på pizzaen i små hauger, og topp med det du selv ønsker. Nytes med én gang.⁠

  *Får du rester av kompotten, holder den godt i kjøleskapet og passer til veldig mye forskjellig.⁠
  ...

  667 13