Endelig ny kokebok! Bestill her

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. 4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. 8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”. 9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle 14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor: Entusiast AS Risengbakken 8 3413 Lier, Norge Organisasjonsnummer: 925986630 Epost: [email protected] 2. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven. 3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger. 4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger: Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID. 5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger 6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret. 7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål: Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å: Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende: Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen. Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene. Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen. 10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg. 11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som: Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål. 12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører. 13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. . Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det 14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt. 15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider. 16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet. Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Vinnerlasagne – min ultimate vegetarlasagne fra En skikkelig digg kokebok 2

Til oppskriften

Vinnerlasagne – en helt fantastisk grønnsakslasagne som utrolig mange har trykket til sitt oppskriftshjerte! Dette er den mest etterspurte oppskriften fra min siste bok»En skikkelig digg kokebok 2″og for første gang deler jeg oppskriften.

I min første bok hadde jeg med to lasagner, og jeg var usikker på om jeg kom til å klare å lage enda en som er like god som dem. Så denne oppskriften har mannen min og jeg jobbet knallhardt med, og når den endelig satt ble den så god at den vinner over alle andre lasagner vi har smakt!

I tillegg er vinnerlasagnen laget av KUN grønnsaker, ingen kjøtterstatninger, så denne er perfekt for deg som vil øke antallet «om dagen» i en porsjon:) tipper du kan sjekke av 4 av 5 om dagen om du lager denne:)Håper det smaker!

På toppen av lasagnen har jeg IKKE ost, men en bechamel (hvit saus) av havremelk. Jeg liker aller best å lage den med Oatly ikaffe, men den er ikke cøliakivennlig, så det blir oftere usøtet soyamelk. Jeg anbefaler skikkelig at du prøver uten ost, for denne har så mye egensmak at de aller fleste ikke tenker over at det ikke er ost her 🙂

Gleder meg til å høre hva du synes, lykke til!

Vinnerlasagne fra En skikkelig digg kokebok 2

I min første bok hadde jeg med to lasagner, og jeg var usikker på om jeg kom til å klare å lage enda en som er like god som dem. Siden mannen min elsker lasagne, lot jeg meg overtale til å prøve. Etter mange forsøk fant vi endelig den magiske miksen. Denne versjonen er stappfull av smak, kun basert på grønnsaker og ikke vanskelig å lage. Mange har etterlyst en lasagne uten kjøtterstatning, så værsågod. Håper det smaker!
5 from 21 votes
Print Rate
Total Time: 1 hour 30 minutes
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 5

Ingredienser

Grønnsaksmiksen

 • 3 ss olivenolje
 • 1 rødløk finhakket
 • 2 gulrøtter delt i små terninger
 • 3 stilker stangselleri finhakket
 • 2 ts tørket basilikum
 • 2 ts tørket timian
 • 1 ts tørket oregano
 • ½ ts tørket salvie valgfritt
 • 1 ts chiliflak valgfritt
 • 3–5 fedd hvitløk finhakket
 • 400 g grovhakkede hermetiske tomater
 • terning grønnsaksbuljong
 • 1 stor boks røde linser skylt (230 g)
 • 1 dl vann
 • dl rødvin valgfritt el. 2 ss balsamicoeddik
 • pepper

Rød Pesto

 • 2 ss olivenolje
 • 6 ss soltørkede tomater i olje grovhakket
 • 2 never valnøtter
 • 10–12 basilikumblader

Béchamelsaus:

 • 7 dl melk* gjerne Oatly iKaffe eller usøtet soyamelk
 • 4 ss maisenna
 • 2–3 ss smør
 • salt og pepper

Korianderdressing:

 • 1 stor potte frisk koriander med stilker
 • 1 fedd hvitløk hakket
 • 1 ss rødvinseddik el. 1/2 presset lime
 • 4 ss olivenolje
 • 1/2 ts salt

Annet:

 • 8–10 lasagneplater velg glutenfrie ved behov
 • frisk basilikum

Fremgangsmåte

 • Forvarm ovnen til 225 ºC, over- og undervarme.
 • Start med grønnsaksmiksen. Varm olje i en stor gryte på middels varme. Ha i rødløk, og la den frese i et par minutter. Tilsett gulrøtter, stangselleri og krydder, og la alt steke til det er mørt og fint. Tilsett hvitløk, og rør til alt er godt blandet.
 • Lag pestoen. Ha soltørket tomat, olivenolje, valnøtter og basilikum i en foodprosessor eller stavmikser, og kjør til en tykk, rød pesto. Bland pestoen i gryten med grønnsakene, og tilsett resten av ingrediensene til grønnsaksmiksen. La gryten putre i 15 minutter.
 • Lag béchamelsausen i mellomtiden. Ha melk og maisenna i en kjele, og rør med en visp under oppvarming. Tilsett smøret når melet har blandet seg godt med melken. La sausen småkoke i 5 minutter under omrøring, til den er passe tykk. Smak til med salt og pepper. (Dette er en uvanlig metode, som jeg har lært av svigermoren min som var husholdningslærer i Sverige. Sausen får aldri klumper på denne måten.)
 • Når gryten er klar, smaker du eventuelt til med krydder. Jeg liker den med ganske kraftig smak.
 • Finn frem en lasagneform på ca. 30 x 20 cm. Fordel 1/3 av fyllet i bunnen, så 4–5 lasagneplater, deretter 1/3 av sausen. Gjør det samme en gang til, og avslutt med resten av fyllet og til slutt resten av sausen.
 • Stek lasagnen midt i ovnen i 35 minutter, og sjekk deretter om den tåler mer overvarme uten å bli svidd. Hvis den allerede er gyllenbrun og fin på toppen, legger du over aluminiumsfolie. Stek uansett videre i 10 minutter, og sjekk om lasagneplatene er myke med en kniv. La lasagnen avkjøles i 15 minutter før servering, slik at den setter seg i formen.
 • Korianderdressing: Stavmiks alle ingredienser sammen.
 • Servering: Topp gjerne med frisk basilikum og eventuelt korianderdressing før servering.

Notes

* Det er ikke all havremelk som egner seg til sausen, noen av dem er for søte. Jeg anbefaler derfor enten usøtet soyamelk eller iKaffe havremelk fra Oatly. Ønsker du å bruke en glutenfri versjon, velger du soyamelk, for glutenfri havremelk er som oftest for søt for lasagne.
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Kjøp den nye bestselgende kokeboken min her! Bestill nå!!

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • Kan denne fryses? Ønsker å lage dobbel porsjon og fryse restene.

 • Kjempegod lasagne! Vi er ikke vegetarianere til vanlig, men denne falt i smak hos både toåring og mann! 😊 Laget dog vanlig bechamelsaus og toppet med ost, pluss at jeg ikke hadde linser på boks, så da brukte jeg bare 100 g tørre røde linser og 2 dl ekstra vann. Det fungerte veldig godt! Denne skal vi lage igjen!

 • Kjempegod lasagne som toåringen også elsket. Den kjøttelskende mannen likte den også.

 • 5 stars
  Skikkelig god. Savnet ikke kjøtt 🙂

 • Hei. Jeg skulle gjerne brukt en helios pesto jeg har liggende for å slippe å kjøpe så mye. Hvor mye pesto tilsvarer det?

 • Hei. Jeg skulle gjerne brukt en helios pesto jeg har liggende for å slippe å kjøpe så mye. Hvor mye pesto tilsvarer det?

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Regner med at du kanskje allerede har brukt pestoen du hadde liggende, håper det ble godt og at du fikk smakt deg frem til rett mengde 🙂 Litt usikker på mengde pesto i oppskriften målt i et kjøpe-glass, glassene varierer jo også på størrelse 🙂

 • 5 stars
  Elsker denne! Blir middagen her i dag 😊

 • 5 stars
  Himmelsk god

 • 5 stars
  Veldig, veldig god!!!

 • 5 stars
  Veldig, veldig god!!!

 • Den beste lasagnen ever! Har laget den mange ganger!

 • 5 stars
  Så full av smak! Og jeg elsker at man lager alt fra bunn – føler man kan nyte med ekstra god samvittighet

 • 5 stars
  Alle som har fått den servert har vært utrolig imponert – også dem som spiser kjøtt.

 • Alle som har fått den servert har vært utrolig imponert – også dem som spiser kjøtt.

 • 5 stars
  Dette er den beste lasagnaen jeg noensinne har spist, og dét gjør jeg med god samvittighet❤️

  Anbefales på det absolutt varmeste!

 • Kina Lund Fossheim

  Himmelsk😍

 • 5 stars
  Elsker denne. Lager forsåvidt en vanlig bachmelsaus, samt topper med fersk mozarella fordi jeg ELSKER ost, men følger ellers oppskriften. Elsker smaken av pesto i den. Helt nydelig lasagne og dersom man i utgangspunktet ikke er vegetarianer, vil man ikke savne kjøtt i retten.

 • 5 stars

  5 stars
  Helt nydelig! 😋

 • Stor forskjell på væskemengde om man bruker rødvin eller balsamico. Hvor tykk/tynn bør sausen være? 🧐

 • Er det sånn at det skal være rødvin eller balsamico? Og kan man gjøre stegene en stund før man skal steke lasagnen?

 • 5 stars
  Veldig god lasagne, også godkjent av kjøttisene i familien!

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (3)

  Saftige soppburgere - fra En skikkelig digg kokebok 3

  (0)

  Fransk løksuppe - fra En skikkelig digg kokebok 3

  (2)

  Blomkålsuppe – silkemyk og mettende

  (2)

  Digg søtpotettaco - fra En skikkelig digg kokebok 3

  Slik bretter jeg dumplings! Lagre💾⁠
  ps: nytt navn på profilen i dag🤟

  Synes du at det virker vanskelig? Det skjønner jeg godt, jeg kikket nemlig på SÅ mange videoer og forklaringer på nett før jeg også fikk til sånne "proffe" brettinger😜⁠

  Derfor laget jeg en DUMPLINGSKOLE i ⁠
  🌟En skikkelig digg kokebok 3🌟⁠

  Der finner du:⁠
  👉️ brettetips steg for steg⁠
  👉️ steke- og dampetips⁠
  👉️ oppskrift på deig (eller kjøp ferdig fryst på importbutikker)⁠
  👉️ fire fyll-oppskrifter som passer enhver smak⁠
  👉️ fire dip-er⁠

  Pluss: Mitt supertips for hyggelig venneaktivitet, nemlig brette dumplings sammen 🤩⁠

  Og du? Det finnes utallige måter å brette dumplings på, og det er ingenting som er feil så lenge fyllet blir inne i deigen under damping eller steking, så dette er bare den formen jeg foretrekker😄 ⁠

  Skal du prøve? ⁠

  Link til boken i bio forresten! 📗

  #enskikkeligdiggkokebok3 #hannelenesvegetar
  ...

  142 2

  Hvordan spise mindre gris 🐖?⁠ Del 1/3 Lik og lagre gjerne👍💾

  ❌ I etterkant av de nye avsløringene om elendig dyrevelferd i deler av svineindustrien, er det mange som vil erstatte noen deler av svineforbruket sitt. ⁠

  🥴 SÅ jeg spurte dere: Hva synes dere det er vanskeligst å kutte ned på av svineprodukter? ⁠

  Jeg fikk over 300 svar og 3. plassen er:
  🥓Bacon🥓

  Noe av det vanskeligste å kutte ned på er visst bacon som topping på supper, i pasta eller på pizza. ⁠

  For å finne en god erstatning, så kan man tenke:
  "Hvorfor er bacon så digg og hva tilfører det retten?".⁠
  Svaret er kanskje at det gir noe salt noe fett og noe med en annen konsistens enn retten ellers. ⁠

  Det er mye som kan oppnå dette, men her er mine topp tips for å erstatte på de rettene dere fortalte meg var mest vrient:
  1️⃣Sprøstekte kikerter med krydder, stekt i ovnen, det gir smaken av noe salt og sprø konsistens.
  2️⃣Sprøstekt soltørket tomat i olje, det gir en umami som er helt ulikt vanlige tomater⁠, og som gjør supper og salater mer spennende
  3️⃣Tørrstekt sopp, som deretter tilføres smak og fett gir den en helt annen konsistens og har også den berømte umami-smaken.
  4️⃣For å erstatte baconskiver rundt dadler i ovnen, er det utrolig godt med marinert rispapir! Oppskrift på dette med hvilke krydder osv, finner du i En skikkelig digg kokebok 1 🤟🏼💚⁠

  Har du andre gode tips? 🗨️ ⬇️

  Følg med i del 2 for andreplassen om noen dager🤟
  ...

  1257 52

  Det er DETTE man burde lært på heimkunnskapen: Oppskrifter som løfter smaken på mange retter🥰 Lagre🤟

  Perfekt måte å bruke opp en litt slapp basilikum på 🌱

  Du trenger seriøst kun fem minutter.

  Og du: denne løfter flettet pestosnurr til nye høyder, sjekk vegetarentusiast.no for oppskrift:)

  🌟 Dette trenger du til 4 🌟⁠

  5 dl basilikumblad ca. 1 stor potte⁠
  1 dl pinjekjerner eller cashewnøtter, ca 50 g⁠
  Ca 1 dl næringsgjær (i stedet for parmesan som inneholder kalvemage, kan bruke vegansk variant av parmesan)
  2 hvitløksfedd⁠
  1 dl olivenolje⁠
  ¼ ts salt⁠
  pepper etter smak⁠

  🤟🏼 Slik gjør du 🤟🏼⁠
  1️⃣ Bruk helst en foodprosessor, eventuelt en god stavmikser.⁠
  2️⃣ Kjør basilikum, pinjekjerner, og hvitløk til en finkornet masse.⁠
  3️⃣ Ha så olivenolje i et desilitermål eller noe annet du kan helle fra, og hell i litt etter litt i en tynn stråle mens du lar foodprosessoren eller stavmikseren gå. På denne måten unngår du at sausen skiller seg.⁠ Men du kan også bare hive den oppi som jeg gjør i videoen og la det stå til, går oftest bra;)
  4️⃣ Smak til med salt og pepper.⁠

  I en lufttett boks holder pesto seg minst et par ukers tid i kjøleskapet, og ca. 4 måneder i fryseboksen. 🔥⁠

  Oppskrift finner du også på vegetarentusiast.no/pesto🌱

  #hannelenesvegetar #vegetarentusiast #matbloggerne #vegetarmat⁠ #vegansk #oppskrift #plantebasert #pesto #enskikkeligdiggkokebok #veganpesto #nooch #næringsgjær #vegetarmat #vegansk #dyrevennlig #enskikkeligdiggkokebok2 #næringsgjær
  ...

  899 28