fbpx

Superpris på Norges mest solgte grønne kokebøker her

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Vinnerlasagne – Min ultimate vegetarlasagne fra En skikkelig digg kokebok 2

Til oppskriften

Vinnerlasagne – en helt fantastisk vegetarlasagne som utrolig mange har trykket til sitt oppskriftshjerte! Dette er den mest etterspurte oppskriften fra min siste bok”En skikkelig digg kokebok 2″. Her deler jeg oppskriften på denne grønnsakslasagnen for første gang på internett.

I min første bok hadde jeg med oppskrift på to knallgode vegetarlasagner. Helt ærlig var jeg usikker på om jeg kom til å klare å lage enda en som er like god. Men, denne oppskriften har slått alle rekorder! Både mannen min (lasagneelskeren) og jeg jobbet knallhardt med utviklingen, og når den endelig satt ble den så god at den vinner over alle andre lasagner vi har smakt!

I tillegg er vinnerlasagnen laget av kun grønnsaker, ingen kjøtterstatninger! Så denne er perfekt for deg som vil øke antallet “om dagen” i en porsjon. Tipper du kan sjekke av 4 av 5 om dagen om du spiser denne.

På toppen av vegetarlasagnen har jeg ikke ost, men en bechamel (hvit saus) av havremelk. Jeg lager den enten med Oatly barista eller usøtet soyamelk (sistnevnte om du må ha helt glutenfritt). Jeg anbefaler virkelig at du prøver å lage denne vegetarlasagnen uten ost, for denne har så mye egensmak og toppen er supergod uten. Ellers kan du gjøre som jeg vet mange gjør, ta halvparten med og halvparten uten og se hva du synes.

Gleder meg til å høre hva du synes om min favorittlasagne; Vinnerlasagne, lykke til!

Vinnerlasagne fra En skikkelig digg kokebok 2

I min første bok hadde jeg med to lasagner, og jeg var usikker på om jeg kom til å klare å lage enda en som er like god som dem. Siden mannen min elsker lasagne, lot jeg meg overtale til å prøve. Etter mange forsøk fant vi endelig den magiske miksen. Denne versjonen er stappfull av smak, kun basert på grønnsaker og ikke vanskelig å lage. Mange har etterlyst en lasagne uten kjøtterstatning, så værsågod. Håper det smaker!
5 from 40 votes
Skrive ut Rate
Total tid: 1 time 30 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 6
Legg i handlelisten

Ingredienser

Grønnsaksmiksen

 • 3 ss olivenolje
 • 1 rødløk finhakket
 • 2 gulrøtter delt i små terninger
 • 3 stilker stangselleri finhakket
 • 2 ts tørket basilikum
 • 2 ts tørket timian
 • 1 ts tørket oregano
 • ½ ts tørket salvie valgfritt
 • 1 ts chiliflak valgfritt
 • 3–5 fedd hvitløk finhakket
 • 400 g grovhakkede hermetiske tomater
 • terning grønnsaksbuljong
 • 1 stor boks røde linser skylt (230 g)
 • 1 dl vann
 • dl rødvin valgfritt el. 2 ss balsamicoeddik
 • pepper

Rød Pesto

 • 2 ss olivenolje
 • 6 ss soltørkede tomater i olje grovhakket
 • 2 never valnøtter
 • 10–12 basilikumblader

Béchamelsaus:

 • 7 dl melk* gjerne Oatly iKaffe eller usøtet soyamelk
 • 4 ss maisenna
 • 2–3 ss smør
 • salt og pepper

Korianderdressing:

 • 1 stor potte frisk koriander med stilker
 • 1 fedd hvitløk hakket
 • 1 ss rødvinseddik el. 1/2 presset lime
 • 4 ss olivenolje
 • 1/2 ts salt

Annet:

 • 8–10 lasagneplater velg glutenfrie ved behov
 • frisk basilikum

Fremgangsmåte

 • Forvarm ovnen til 225 ºC, over- og undervarme.
 • Start med grønnsaksmiksen. Varm olje i en stor gryte på middels varme. Ha i rødløk, og la den frese i et par minutter. Tilsett gulrøtter, stangselleri og krydder, og la alt steke til det er mørt og fint. Tilsett hvitløk, og rør til alt er godt blandet.
 • Lag pestoen. Ha soltørket tomat, olivenolje, valnøtter og basilikum i en foodprosessor eller stavmikser, og kjør til en tykk, rød pesto. Bland pestoen i gryten med grønnsakene, og tilsett resten av ingrediensene til grønnsaksmiksen. La gryten putre i 15 minutter.
 • Lag béchamelsausen i mellomtiden. Ha melk og maisenna i en kjele, og rør med en visp under oppvarming. Tilsett smøret når melet har blandet seg godt med melken. La sausen småkoke i 5 minutter under omrøring, til den er passe tykk. Smak til med salt og pepper. (Dette er en uvanlig metode, som jeg har lært av svigermoren min som var husholdningslærer i Sverige. Sausen får aldri klumper på denne måten.)
 • Når gryten er klar, smaker du eventuelt til med krydder. Jeg liker den med ganske kraftig smak.
 • Finn frem en lasagneform på ca. 30 x 20 cm. Fordel 1/3 av fyllet i bunnen, så 4–5 lasagneplater, deretter 1/3 av sausen. Gjør det samme en gang til, og avslutt med resten av fyllet og til slutt resten av sausen.
 • Stek lasagnen midt i ovnen i 35 minutter, og sjekk deretter om den tåler mer overvarme uten å bli svidd. Hvis den allerede er gyllenbrun og fin på toppen, legger du over aluminiumsfolie. Stek uansett videre i 10 minutter, og sjekk om lasagneplatene er myke med en kniv. La lasagnen avkjøles i 15 minutter før servering, slik at den setter seg i formen.
 • Korianderdressing: Stavmiks alle ingredienser sammen.
 • Servering: Topp gjerne med frisk basilikum og eventuelt korianderdressing før servering.

Merknader

* Det er ikke all havremelk som egner seg til sausen, noen av dem er for søte. Jeg anbefaler derfor enten usøtet soyamelk eller iKaffe havremelk fra Oatly. Ønsker du å bruke en glutenfri versjon, velger du soyamelk, for glutenfri havremelk er som oftest for søt for lasagne.
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold

Kalorier: 643kcal (32%) | Karbohydrater: 77g (26%) | Protein: 23g (46%) | Fett: 26g (40%) | Mettet fett: 5g (31%) | Flerumettet fett: 8g | Enumettet fett: 11g | Transfett: 0.2g | Kolesterol: 10mg (3%) | Natrium: 623mg (27%) | Kalium: 1301mg (37%) | Fiber: 18g (75%) | Sukker: 10g (11%) | Vitamin A: 4610IU (92%) | Vitamin C: 36mg (44%) | Kalsium: 287mg (29%) | Jern: 7mg (39%)

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • 5 stjerner
  En skikkelig vinner på middagsbordet!!!!

 • 5 stjerner
  Tilogmed barna liker denne🤩

 • 5 stjerner
  For en som ikke har spist annet enn lasagne med kjøttdeig, så hallo!? Denne var jo heeeelt magisk god! 🤩 merket ikke at det ikke var kjøtt i den.

 • Hei. Beskrivelsen mangler dessverre hva du gjør ned de røde linsene, rødvinen og boksen med hakkede tomater.

 • 5 stjerner
  ALTSÅ!!! Dette må være den beste lasagne i verden!!! Tusen takk for magisk oppskrift!!

 • 5 stjerner
  Skikkelig digg! Korianderdressingen er verdt å ta seg tid til å ta med!

 • Kan man lage den hvite sausen på samme måte selv om man bruker vanlig hvetemel?

 • 5 stjerner
  Beste lasagnen!!!

 • 5 stjerner
  Magisk god!! 1-,3- og 5-åringen elsket den, det samme gjorde mannen☺️

 • 5 stjerner
  Verdens beste lasagne! Go-to om jeg får besøk av kjøttetere og har litt ekstra tid en dag, ultimat comfort food og full av smak

 • 5 stjerner
  Verdens beste lasagne! Go-to om jeg får besøk av kjøttetere og har litt ekstra tid en dag, ultimat comfort food og full av smak

 • 5 stjerner
  Verdens beste lasagne! Go-to om jeg får besøk av kjøttetere og har litt ekstra tid en dag, ultimat comfort food og full av smak

 • Tenkte at jeg skulle lage denne og ser du har svart en annen: “Jeg ville nok heller stekt den dagen før og tatt på bechamel på toppen samme dag og varme igjen:)” Hva anbefaler du av grader og tid når den skal varmes opp igjen? Jeg har også lyst til å ha ost på toppen, tar jeg bare det den dagen den skal varmes opp igjen?

 • 5 stjerner
  Alltid en slager, også for kjøttetere!

 • 5 stjerner
  Den beste lasagnen 🥰

 • Arna Pauline Lervåg

  Dette er en nydelig og veldig smakfull lasagne. Dette er min absolutte favoritt.🙏 pestoen laget av soltørkede tomater, valnøtter og basilikum etc. gir lasagnen ekstra fylde og smak. 🤗

 • 5 stjerner
  Lagde denne idag for første gang. Hadde ferdig pesto i glass, brukte halv glass. Den ble sååååååååå god!!
  Barna på 9 og 11 likte den veldig godt også. Denne kommer jeg til å lage igjen!!

 • den var innviklet

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei Benthe,
   Så synd å høre at du opplevde den innviklet, men smakte den godt:)? Hvis det var første gang den du laget den vil man ofte bruke litt lenger tid å gjøre seg kjent med alle stegene, ingrediensene og fremgangsmåten. Det oppleves ofte mindre innviklet allerede ved laging nr 2, da har man jo gjort det en gang før. De aller fleste som lager denne synes den er veldig god, så den anbefales på det varmeste. Perfekt til helg når man ofte har litt bedre tid 🙂

 • Kan denne fryses? Ønsker å lage dobbel porsjon og fryse restene.

 • Kjempegod lasagne! Vi er ikke vegetarianere til vanlig, men denne falt i smak hos både toåring og mann! 😊 Laget dog vanlig bechamelsaus og toppet med ost, pluss at jeg ikke hadde linser på boks, så da brukte jeg bare 100 g tørre røde linser og 2 dl ekstra vann. Det fungerte veldig godt! Denne skal vi lage igjen!

 • Kjempegod lasagne som toåringen også elsket. Den kjøttelskende mannen likte den også.

 • 5 stjerner
  Skikkelig god. Savnet ikke kjøtt 🙂

 • Hei. Jeg skulle gjerne brukt en helios pesto jeg har liggende for å slippe å kjøpe så mye. Hvor mye pesto tilsvarer det?

 • Hei. Jeg skulle gjerne brukt en helios pesto jeg har liggende for å slippe å kjøpe så mye. Hvor mye pesto tilsvarer det?

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Regner med at du kanskje allerede har brukt pestoen du hadde liggende, håper det ble godt og at du fikk smakt deg frem til rett mengde 🙂 Litt usikker på mengde pesto i oppskriften målt i et kjøpe-glass, glassene varierer jo også på størrelse 🙂

 • 5 stjerner
  Elsker denne! Blir middagen her i dag 😊

 • 5 stjerner
  Himmelsk god

 • 5 stjerner
  Veldig, veldig god!!!

 • 5 stjerner
  Veldig, veldig god!!!

 • Den beste lasagnen ever! Har laget den mange ganger!

 • 5 stjerner
  Så full av smak! Og jeg elsker at man lager alt fra bunn – føler man kan nyte med ekstra god samvittighet

 • 5 stjerner
  Alle som har fått den servert har vært utrolig imponert – også dem som spiser kjøtt.

 • Alle som har fått den servert har vært utrolig imponert – også dem som spiser kjøtt.

 • 5 stjerner
  Dette er den beste lasagnaen jeg noensinne har spist, og dét gjør jeg med god samvittighet❤️

  Anbefales på det absolutt varmeste!

 • Himmelsk😍

 • 5 stjerner
  Elsker denne. Lager forsåvidt en vanlig bachmelsaus, samt topper med fersk mozarella fordi jeg ELSKER ost, men følger ellers oppskriften. Elsker smaken av pesto i den. Helt nydelig lasagne og dersom man i utgangspunktet ikke er vegetarianer, vil man ikke savne kjøtt i retten.

 • 5 stjerner

  5 stars
  Helt nydelig! 😋

 • Stor forskjell på væskemengde om man bruker rødvin eller balsamico. Hvor tykk/tynn bør sausen være? 🧐

 • Er det sånn at det skal være rødvin eller balsamico? Og kan man gjøre stegene en stund før man skal steke lasagnen?

 • 5 stjerner
  Veldig god lasagne, også godkjent av kjøttisene i familien!

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (4)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (18)

  Drømmesalat

  reklame: Det luktet i alle fall veldig godt!⁠

  De som følger meg vet at jeg ELSKER "godteri"dadler, og @sunkost hadde fått med seg dette og lurte på om jeg kunne teste deres nye True Dates ! Et nytt danskprodusert produkt som nå er å finne hos Sunkost. 😋

  True Dates kommer i fire smaker: ⁠
  🙌Sour cola (min favoritt)⁠
  🫶Creamy Peanut Butter⁠
  🤩Sweet Peach⁠
  🎂Cookie Dough⁠

  og ingredienslisten er superkort: ⁠
  Dadler* (93%), chicory root fiber, vegetable fat (coconut, shea), natural flavouring, acid (malic)
  *fra Iran, pakker i Danmark

  For meg er dette bedre enn smågodt, og næringsprofilen er hundre ganger bedre! Hele 10 g fiber per pose, og jeg blir "mett" av en pose, i motsetning til smågodt hvor jeg blir kvalm men likevel bare spiser mer😆⁠

  Disse bør virkelig prøves! Sjekk lagerstatus hos din lokale Sunkost på sunkost.no/merker/true_dates eller kjøp direkte i nettbutikken👆
  35 kr for 100 g, det er de 100% verdt😍

  #åvilo
  ...

  809 41

  🥩🥓Den store kjøttpraten! Er rent rødt kjøtt like skadelig som bearbeidet rødt kjøtt? Hva med carnivore, er det helsefarlig eller helsefremmende? Og hvordan vet man egentlig at en studie er "god nok" til å lytte til?⁠

  🔊 Alt dette med mer får du i ukens episode av podkasten min: INNEN 2030 som nå er gratis på alle plattformer:) ⁠

  Jeg har med meg en av forskerne som har deltatt i arbeidet med nye nordiske kostråd; Jacob Juel Christensen. Han er utdannet klinisk ernæringsfysiolog, har en doktorgrad i fettstoffer (tenk kolesterol) og har forsket mye på hvordan maten vi spiser som barn påvirker helsen som voksen. ⁠

  🙌 En skikkelig spennende prat for alle som mener noe om rødt kjøtt, potetens helseeffekt eller hvorfor hvitt kjøtt egentlig ikke er verken "fugl eller fisk" i ernæringsanbefalingene. ⁠

  Kommenter INNEN 2030 så sender jeg deg link til podden👇☺️ eller søk opp INNEN 2030 i din podspiller.

  @jacce86

  Ps: en bug gjør at hos noen vises det en episode som bare er ett minutt, men når man hører på den kommer hele:)
  ...

  268 53

  reklame Vil DU prøvesmake nye grønnere produkter fra @narvesen_norge og meg? 🤩 Tommel opp om du gleder deg til at produktene kommer i butikk🤩

  👉 Vi søker testsmakere til våre nye påsmurte produkter som skal foregå i Oslo, på Frogner onsdag førstkommende:
  🗓️ 29.mai kl 12-13 🗓️

  Vil du og kan du? Skriv JEG KAN i kommentarfeltet så sender jeg deg en påmeldingslink med litt info 🫶

  Vi har ikke plass til alle som vil, så de som får muligheten vil få beskjed innen tirsdag kl 12🫡
  ...

  266 56

  annonse 🥓 Bacon uten kjøtt? 3 triks du må kunne🫡

  @meny_matglede sin egen kokk Roar er så utrolig glad i bacon men ønsker å redusere noe på mengden. Derfor spurte han meg om jeg kan bistå med noen tips til kjøttfri "bacon" som gir *litt* samme opplevelse🥰

  Helt likt bacon kan man vel nesten ikke påstå at noe smaker, men det man er ute etter er jo noe sprøtt og salt som passer som topping til mange retter🤩

  Så her har jeg noen av mine favoritter gir den salte gode smaken, pluss noe sprøtt. Kanskje du vil teste noen av de?🤩⁠

  1️⃣ Klassikeren: Sprø kikerter med krydder, perfekt som topping på salater⁠, i wraps eller som snacks⁠ 🌯

  2️⃣ Utfordreren: Stekt soltørket tomat, masse umami og perfekt som topping på supper⁠ som blomkålsuppe⁠ 🍅

  3️⃣ Overraskelsen: Friterte kapers, for en ekstra digg og knasende topping til spesielt salater.⁠ 😁

  🤩 Hvilken har du mest tro på?

  Så hvis du ønsker å redusere inntaket av bacon av helse-, dyre- eller klimagrunner, så håper jeg du vil teste de tre over, kanskje du blir overrasket?🤩

  PS: Du kan også lage "plantebasert bacon" av rispapir, liquid smoke og krydder, da kan det stekes i ovnen og gi en seig, salt og røkt smak. ⁠
  ...

  312 9