fbpx

HALV pris på alle bestselgerne nå!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Saftige soppburgere – fra En skikkelig digg kokebok 3

Til oppskriften

Oppskriften på Saftige soppburgere finner du også i En skikkelig digg kokebok 3 . Dersom du liker oppskriften håper jeg at du vil sjekke ut resten av boken her. Da får du 76 andre fantastiske plantebaserte retter på kjøpet.

Det var mange, mange forsøk for å få en perfekt, næringsrik og saftig burger som var enkel å lage og full av umami. Men jeg klarte det til slutt, og det helt uten gluten! Superfornøyd med at hele familien min kan spise disse, og ikke minst at deigen fint kan preppes lenge før.

Denne burgeren er 100% plantebasert, råvarebasert og full av næring. Jeg kan love deg at denne er en sikker vinner på middagsbordet, selv hos dine kjøttelskende venner.

Saftige soppburgere – fra En skikkelig digg kokebok 3

100% plantebasert, råvarebasert og superdigg soppburger. Disse burgerne har masse næring og en fantastisk konsistens og jeg er helt sikker på at de blir din nye favoritt! Det er en grunn til at disse er kjøttelskeres favoritt!
4.91 from 11 votes
Skrive ut Rate
Total tid: 35 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 8 burgere
Legg i handlelisten

Ingredienser

Burger

 • 1 dl quinoa
 • 2 dl vann
 • 1 grønnsaksbuljongterning
 • 2 store portobellosopp grovhakket 150 g (eller aroma om du ikke finner)
 • 2,5 dl valnøtter grovhakket 125 g
 • 1 fedd hvitløk finhakket el. revet
 • 1 stor boks linser skylt 230 g
 • 1,5 ts røkt paprika
 • 1,5 ts spisskummen
 • 1 ts løkpulver
 • 1 ts hvitløkspulver
 • 0,5 ts kajennepepper
 • 1 ts salt
 • 1,5 ss olje
 • 2 ss fiberhusk/psyllium frøskall*
 • 2 ts mørk misppaste** (valgfritt)

Tilbehør

 • stekeolje
 • hamburgerbrød
 • valgfritt tilbehør

Fremgangsmåte

 • Ha quinoa, vann og buljong i en kjele, kok opp og senk deretter varmen til putrenivå. La koke i omtrent 15 minutter til vannet har dampet bort.
 • Med foodprosessor: Ha sopp, valnøtter og hvitløk i en foodprosessor og pulser til det er godt hakket uten at det har blitt postei. Ha deretter i linser og pulser et par ganger. Det er veldig godt med litt struktur i burgeren, så ikke bland mer enn du må.
 • Uten foodprosessor: Finhakk soppen, bland deretter linser og sopp sammen før du tilsetter hakkede valnøtter og resten av ingrediensene. Tips: Du kan også bruke stavmikser. Det gjør at linsene blir litt mer most og at burgerne er lettere å forme.
 • Rør inn resten av ingrediensene og vend til slutt inn quinoa.
 • Form burgere ved å trykke deigen godt sammen, ha olje i en varm stekepanne og stek 3–4 minutter på hver side, eller til du har en god stekeskorpe.
 • Server med ditt favorittilbehør.

Merknader

* Fiberhusk må til for at burgeren skal holde sammen, og øker fiberinnholdet og saftigheten i burgeren. Kan brukes i pannekaker, brød, vafler osv. for å øke næringsinnholdet og gjøre at deiger henger godt sammen uten egg.
** en fermentert soyabønnepaste som man får på helsekostbutikker el. i velutstyrte matbutikker. Ikke det samme som misosuppe.
Tips: Du kan også bruke stavmikser. Det gjør at linsene blir litt mer most og at burgerne er lettere å forme.
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • Inger-Johanne Vesterkjær

  5 stjerner
  Denne hadde jeg høye forventninger til, og den innfridde til de grader. Veldig god, og ene ungdommen spiste to burgere. Lagde surret løk til som ble veldig godt. Anbefaler denne.

 • 5 stjerner
  Sååååå deilig godt🤗

 • Louise Augusta Stabell

  5 stjerner
  Dette er en deilig og lett oppskrift som passer til alle, og ikke minst smaker nydelig! Chefs kiss! Anbefaler virkelig!

 • Louise Augusta Stabell

  5 stjerner
  Dette er en deilig og lett oppskrift som passer til alle, og ikke minst smaker nydelig! Chefs kiss! Anbefaler virkelig!

 • Kan man bruke kantareller som sopp i stedet for den soppen du foreslår?

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei, Det har vi ikke testet, men test gjerne og fortell oss veldig gjerne om det fungerte 🙂 Det hadde jo vært knallbra!

 • Kan man bruke kantareller som sopp i stedet for den soppen du foreslår?

 • Hei! Gleder oss til å teste denne burgeren i morgen. Mannen min er allergisk for en del nøtter, blant annet valnøtter og hassel. Hva tenker du er best å erstatte førstnevnte med i forskjellige oppskrifter? Tenkte å prøve solsikkekjerner i morgen… Mandler har jo en litt mer karakteristisk smak og pinjekjerner blir fort litt dyrt…

 • Hvordan anbefaler du å varme opp fryste burgere?

 • Ein saftig burger med mykje smak 😊 Burger treng på ingen måte inneholde kjøt. Ny favoritt! Anbefalast!!

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Så stas å høre! Og ja, vi er veldig enig, alt ligger i smak og konsistens! 🙂 Veldig hyggelig om du har lyst til å stjernemerke oppskriften også, slik at andre også ser at denne er å anbefale 🙂

 • 5 stjerner
  Kjempegode og nydelig konsistens!!! Jeg bruker MYE mer krydder og hvitløk enn i oppskriften, men det er jo en smakssak. 5 stjerner fra meg. Tusen takk for oppskriften Hanne Lene! 🤗 Hilsen Ann-Helen

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Å så hyggelig å høre at soppburgeren falt i smak! Tanken med alle oppskriftene er at det er ment som et godt utgangspunkt for en rett, men at man selvfølgelig alltid kan tilpasse den til sin gane, flott å høre at du har gjort nettopp det 🙂

 • Nina Åkre Haarsaker

  5 stjerner

 • Takk for mange gode oppskrifter!
  Er det en grunn til at quinoaen skal kokes i 3 ganger så mye vann i denne oppskriften?
  Vanligvis er det jo 2 deler vann til 1 del quinoa.

 • 4 stjerner
  Hei!
  Dette er den BESTE veggisburgeren som jeg har smakt så langt. Jeg har forsøkt meg på flere, og som regel har de smakt mindre godt. Kålrabiburger, for eksempel. Det kan man styre unna, synes jeg. Jeg lurer imidlertid på om det er riktig at det skal tilsettes hele 2 ss med fiberhusk? Kan jeg redusere og få en enda fastere burger, som ikke blir så myk inni? Både mannen min og jeg har tenkt å fortsette og spise denne, nemlig!

 • 5 stjerner
  Himmelsk god på smak og enkel å lage! Beste burgeren jeg har smakt!!😍😋👏💚🌿

 • Thove Kramer Arntsen

  Hei Hanne-Lene
  Denne burgeren må jeg prøve. Brukte du røde eller grønne linser? De har jo litt forskjellig konsistens.
  Hilsen Thove

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (4)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (20)

  Drømmesalat

  "Kjøpe brukt prosjektet" byr på utfordringer med skjørtelengde😅 er bare å ta på sykkelshortsen det💪184 cm dekker seg ikke sjæl

  ( det er helt sikkert noen som mener at det er sjukt "millennial" å gjøre😅 #ankelsokker )

  #maksfemplagg i år holder fremdeles @framtidenivarehender ! (Brukt teller ikke, fyi)
  ...

  515 17

  ...derfor er sokkedebatten viktig👆 Jeg bryr meg jo selvsagt ikke om hvilke sokker du har/liker, dette handler om noe mye større enn det.

  Fikk så mange spørsmål om at folk ville dele det jeg delte på story etter @tv2nyheter i går, så her får du det i feed:) endel skrivefeil, brillene mine er borte i flyttelasset til @hannelenessommerhus hvor vi jobber hardt for å få dører og vegger på plass så vi kan ta ferie snart og lade opp før det viktige siste året før valget🫶

  Anywho: er du enig i at det er viktig at endel moteprofiler tenker på ringene i vann de skaper på Tiktok, Insta og i pressen?
  ...

  944 27

  (wait for it) Ikke et vondt ord om St.Hans altså, men kvekking og julesanger har vi ikke.

  Første døgn på nytt sommersted i Sverige og jeg føler at jeg ramlet rett nedi kulturbøtta og kvekket, snapset og allsanget meg inn i svorsken. Hörs senare da du🤟
  ...

  429 10

  Ankelsokker? Kom igjen a..

  Bruk de sokkene du har.
  ...

  2944 166