fbpx

-50% på Norges mest solgte grønne kokebøker her! Bruk koden LAGERSALG! Kun i helgen!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Fiestaform fra En skikkelig digg kokebok 3

Til oppskriften

Oppskriften på Fiestaform finner du også i En skikkelig digg kokebok 3 . Dersom du liker oppskriften håper jeg at du vil sjekke ut resten av boken her. Da får du 76 andre fantastiske plantebaserte retter på kjøpet.

«Denne var såååå god! Kjapp, sunn og enkel – perfekt både i hverdagen og som helgekos.» – testfamilie Anette og Hakon.

Nok en knallgod hverdagsfavoritt som gjør mesteparten av jobben i ovnen selv. Du kan krydre retten både opp og ned avhengig av hvem du har til bords. Denne oppskriften er basert på suksessen min fra En skikkelig digg kokebok 2, nemlig Blomkåltaco. Folk virkelig elsker krydringen av den, og retten har åpnet øynene til mange for at blomkål kan være skikkelig godt, med masse smak. Fiestaform er også perfekt å lage i langpanne til mange. Og vet du hva? Du kan til og med putte innholdet i en tacolompe.

Se hvor enkelt det er å lage Fiestaform:

Fiestaform fra En skikkelig digg kokebok 3

Fiestaform fra En skikkelig digg kokebok 3

En knallgod hverdagsfavoritt som gjør mesteparten av jobben selv i ovnen. Denne oppskriften er basert på suksessen min fra En skikkelig digg kokebok 2, nemlig Blomkåltaco. Folk virkelig elsker krydringen av den, og retten har åpnet øynene til mange for at blomkål kan være skikkelig godt, med masse smak.
4.96 from 21 votes
Skrive ut Rate
Total tid: 40 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 4
Legg i handlelisten

Ingredienser

 • 1 blomkål i små buketter
 • 3 ss olje oliven el. kokos
 • 1 ts spisskummen
 • 1 ts karri
 • 2 ts kyllingkrydder*
 • 1/4-1/2 ts kajennepepper
 • 1/2 ts salt
 • 3 ss kokosmasse (valgfritt)
 • 1 stor boks bønner skylt (230 g)
 • 1/2 rødløk hakket
 • revet ost el. fetaost gjerne plantebasert
 • jalapenos hakket

Valgfri topping

 • tomater
 • avokado
 • koriander
 • hot sauce f. eks. grønn tabasco
 • mango
 • chilimajones
 • tortillachips
 • chiliflak

Fremgangsmåte

 • Forvarm ovnen; 225 ℃, over- og undervarme.
 • Del blomkålen i små buketter i noenlunde samme størrelse. Skjær av den grove enden på stilken og litt av det helt ytterste skallet, men kutt resten i små biter og ha i en stor bakebolle sammen med resten av blomkålen.
 • Vend blomkålen i olje, deretter alt krydderet, før du blander inn kokosen til slutt. Ha blomkålen i en ildfast form og stek i 18–20 minutter, avhengig av hvor store biter du har.
 • Hell deretter over sorte bønner, rødløk, ost og jalapeños, og stek i ytterligere 10 minutter.
 • Ha på valgfri topping, eller sett i skåler så alle kan velge selv hva de vil ha på. Kan også gjerne brukes som innhold i tacolefser.

Merknader

*det er ikke kylling i kyllingkrydder
TIPS: Du kan også bruke ferdig tacokrydder, om du ønsker.
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • Hei, jeg har vært på Norli og sett på kokebok nr 2. Ved raskt gjennomsyn så jeg at det er for mange av oppskriftene jeg ikke kan bruke. Grunnen er medisinsk og kirurgisk behandling som har ført til at jeg ikke kan tygge samt at chili og ingefær er for sterke kryddere. Jeg skulle gjerne hatt tilgang på flere vegetaroppskrifter. Jeg tillater meg å spørre om det er mulig å få tak i «tilpassede» oppskrifter?
  Jeg betaler i så fall gjerne en del. Vennlig hilsen

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei Lill, Takk for din entusiasme for vegetaroppskrifter:) I teamet har vi dessverre ikke kapasitet til å lage tilpassede oppskrifter for øyeblikket, beklager. Men har du sett på oppskriftene som ligger på denne nettsiden, feks supper og linsegryter med lite tyggemotstand, kanskje det kan være noe? Du kan også dra ned krydderet i mange av oppskriftene og ha i mengden som er ok for deg 🙂

 • 5 stjerner
  Nydelig!!

 • 5 stjerner
  Helt super! Gode smaker, lettvint å lage og passer for alle 🙂

 • 5 stjerner
  Skikkelig digg rett med herlige smaker, lett å lage. 16-åringen på 191 ble først litt gretten over at det ikke var kjøtt – “for da blir han ikke mett”, deretter var det faktisk ganske godt – og til slutt fikk jeg en god klem med takk for maten. 18-åringen synes også det var en god vri på tacoen, og jeg er skikkelig entusiastisk. Jeg smakte søtpotet-enchiladas forrige helg og jeg elsket det. Herlig!

 • 5 stjerner
  Skikkelig digg rett med herlige smaker, lett å lage. 16-åringen på 191 ble først litt gretten over at det ikke var kjøtt – “for da blir han ikke mett”, deretter var det faktisk ganske godt – og til slutt fikk jeg en god klem med takk for maten. 18-åringen synes også det var en god vri på tacoen, og jeg er skikkelig entusiastisk. Jeg smakte søtpotet-enchiladas forrige helg og jeg elsket det. Herlig!

 • 5 stjerner
  Skikkelig digg rett med herlige smaker, lett å lage. 16-åringen på 191 ble først litt gretten over at det ikke var kjøtt – “for da blir han ikke mett”, deretter var det faktisk ganske godt – og til slutt fikk jeg en god klem med takk for maten. 18-åringen synes også det var en god vri på tacoen, og jeg er skikkelig entusiastisk. Jeg smakte søtpotet-enchiladas forrige helg og jeg elsket det. Herlig!

 • 5 stjerner
  Frisk og god rett, lettvint å lage og lettvint å spise.

 • 5 stjerner
  Falt i smak hos liten og stor. Dette skal vi lage igjen!!

 • Denne var utrolig god! Tusen takk for enda en super oppskrift☺️

 • 5 stjerner
  Veldig god!

 • 5 stjerner
  Knallgod! Og jeg synes den er litt raskere/enklere å lage enn blomkåltacoen som også er fantastisk god. Denne fikk full score av datteren på 6år! “Bedre enn pølser” som hun sa🤩🤭

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Å så stas å høre! 🤩 Den går ned på høykant hos mine på 6 og 9 år også. Tips: Perfekt å lage i bursdag i langpanne til mange 🙂

 • 5 stjerner
  Denne retten er – som de fleste andre rettene dine – så smakfulle, sunne og lettvinte ! TAKK 🙂

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Det er veldig hyggelig å høre 😍👏🏻 Den er også superenkel å servere til mange ved å doble eller triple oppskriften å lage den i langpanne 🤟🏼

 • Den var helt nydelig 😍

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Så hyggelig å høre! Den er også perfekt å lage i langpanne til mange 🙂

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (3)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (17)

  Drømmesalat

  🌞Kommenter CEVICHE, så sender jeg deg oppskriften og rabattkode på 50% på alle bøker! Gjelder kun denne helgen🫡

  Jeg elsker denne retten og hører oftere og oftere at den sprer seg som favoritt i mange hjem🤩 Den er helt perfekt nå i sommervarmen og man spiser over halvparten av dagsbehovet for grønt i en porsjon!

  Kommenter CEVICHE så sender jeg oppskrift med en gang❤️ og rabattkoden til Norges mest solgte grønne kokebokserie som jeg er så stolt av å ha laget med over 1200 testfamilier involvert💥
  ...

  229 199

  Jeg har brukt 5 år på denne talen. I salen sitter Kronprinsen, politikere, journalister, komikere og ikke minst en superviktig gjeng som jobber i @framtidenivarehender .

  ---
  Highlight: Vi KAN endre matsystemet og konsumet i Norge, men da må vi ha politikere som faktisk anerkjenner at deres jobb er å løfte viktige saker slik at demokratiet har mulighet til å stemme for en positiv matendring.
  ---

  I anledning @framtidenivarehender sitt 50 års jubileum ble jeg spurt om jeg kunne holde en flammetale om kjøttforbruk. Som jeg sier øverst, jeg har brukt fem år på denne talen. Nemlig 5 år av livet mitt på å granske matsystemet og forstå hvordan det påvirker hva vi spiser. Talen jeg holder her er en akkumulering av tusenvis av timers innsikt, forhåpentligvis forklart på en enkel måte😅 Flammetalen ble filmet av @krisslovesfood 🫶

  Den nye rapporten til Framtiden i våre hender sier det *igjen*: Skal vi ha sjanse til å nå *noen som helst* klimamål, må vi ta tak i forbruket av meieri og kjøtt.

  De har analysert alt vi nordmenn har av forbruk i Norge og utland (altså klær fra kina og fôr fra brasil) og lansert en rapport om hva vi må gjøre for å endre utslipp. Sjekk deres nettside for full rapport og spre gjerne ordet.

  👉 Mine fire hovedpoeng:
  1. Skolen er det viktigste stedet vi kan endre fremtidens matpreferanser, skolen må være fri for kommersielle interesser og lære bort det vi *ikke* lærer ellers. Så bort med krydderkaker og inn med grønnsaksboller.

  2. Klimamerking: uten obligatorisk merking av klimapåvirkning kan vi ikke forvente at folk vil handle mer klimavennlig.

  3. Pris: Vi må gjøre sunn og bærekraftig mat tilgjengelig for alle, større andel av prisen må øremerkes bonden og vi må la de varene med høyere utslipp og mest usunn profil betale for de som er positivt for landet at vi spiser mer av. Så enkelt sagt: kjøttdeigen må subsidiere brokkolien, nå er det dessverre omvendt.

  4. Helsedirektoratet må få mye mer midler til å fremme kostrådene, for nå har kjøttbransjen et sted mellom 100 og 1000 ganger høyere budsjett til å påvirke et konsum vi allerede spiser for mye av.

  Er du enig? Setter stor pris på en tommel opp❤️

  495 dager igjen...
  ...

  804 83

  Om 500 dager er jeg i mål. Da vet jeg ikke om jeg fortsetter å stå i front for en grønnere matpolitikk.

  I 2019, da jeg sa opp jobben min som analytiker i Google, satt jeg meg ETT mål. Jeg skulle bidra til å redusere kjøttforbruket i Norge med 30% innen 2025. Altså *kun* tilbake til slik vi spiste 30 år før, i 1989.

  Da visste ikke jeg at verden fikk en global pandemi, to kriger og Senterpartiet i regjering som skulle spenne bein på denne viktige diskusjonen.

  Alle, ALLE, rapporter sier det samme: Reduksjon av nordmenns kjøtt- og meieriforbruk er det viktigste tiltaket befolkningen kan gjøre for å redusere personlig klimagassutslipp, og det er helt i tråd med de helsemessige kostrådene. Likevel er det nesten NULL snakk om hvordan politikerne skal bidra til grønnere butikker med lavere priser og høyere konsum.
  Hvorfor? Det er for risikabelt å snakke om sier de. Man får så sterke motstemmer.

  Men uten modige politikere så trenger vi ikke politikere.

  Men hva skjer om 500 dager?
  Jo da får vi et nytt stortingsvalg.

  Frem til det skal jeg kjempe for å få så grønn matpolitikk som mulig hos *så mange som mulig*.

  Så hva skal jeg gjøre etter den dagen?
  Det vet jeg ikke enda. Men jeg har lovt meg selv å ta en god pause og tenke nøye igjennom om jeg vil gjøre noe annet etter det. For da har jeg fightet for denne saken i 6,5 år uten en krone i offentlig støtte, så det er kanskje på tide at noen andre skaper videre ringer i vann.

  Men nå er det bare å brette opp ermene, 500 dager går fort! Er du med på å stemme grønnere, få frem mer matpolitikk i neste valg? Kom igjen a, jeg trenger all støtte jeg kan få.

  Foto av DGTL, Vican.
  ...

  5144 260