fbpx

HALV pris på alle bestselgerne nå!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Blomkåltaco – fra En skikkelig digg kokebok 2

Til oppskriften

Oppskriften på Blomkåltaco finner du også i En skikkelig digg kokebok 2 . Dersom du liker oppskriften håper jeg at du vil støtte arbeidet mitt ved å kjøpe boken her, da får du 98 andre fantastiske plantebaserte retter på kjøpet.

Blomkål….taco? Noen ganger så blir man overrasket. Men andre ganger blir man rett og slett regelrett sjokkert. Det skjedde første gang jeg smakte blomkåltaco sommeren 2019. Min venninne hadde funnet en oppskrift hun videreutviklet, og det ble SÅ godt!

Jeg forsket meg deretter frem til riktig mengde krydder og mål (Christine, min venninne, er nemlig dronningen av slump) og nå er den en av de absolutt mest populære rettene på vegetarentusiast.no.

Hvis du har behov for å lage denne herligheten med en eneste gang, men mangler noen av krydrene, så ville jeg bare forsøkt meg litt frem. Det er ikke noe farlig å smake på ukokt blomkål med krydder på. Så pøs på med det du har av orientalske krydder, og pass på at det er nok salt og styrke. (I min oppskrift bruker jeg tandorri-krydder som består av mye salt)

Blomkåltaco – skikkelig digg vegetartaco

Mange begynner med taco når de skal lage vegetarmat for første gang, hvis det er nettopp derfor du har havnet på denne siden, så anbefaler jeg høyt at du lager denne så snart som mulig. Bare så du ikke går glipp av en eneste dag til i livet ditt hvor du ikke har smakt denne nydelige kombinasjonen. OK? Har jeg solgt den inn godt nok nå?

Er du blomkålbonde og leser dette her: You owe me one, okay? Jeg vet nemlig at det går mange blomkål ut av butikkene hver eneste uke til denne retten.

Sjekk gjerne video av denne oppskriften her, eller gå rett til oppskriften under.

Blomkåltaco – fra En skikkelig digg kokebok 2

Vi har lenge visst at vegetartaco slår vanlig taco, men denne vegetartacoen slår de andre vegetartacoene ned i støvlene <3
En skikkelig innertier av en rett, som jeg får skryt for av en av leserne hver eneste helg:)
Klimaavtrykket på denne retten er kun 0,2 kg per porsjon, mot rundt 4 kg for en kjøttbasert taco. Beregnet av Klimato for En skikkelig digg kokebok 2.
4.92 from 35 votes
Skrive ut Rate
FORBEREDELSESTID: 15 minutter
KOKETID: 15 minutter
Total tid: 30 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 3
Legg i handlelisten

Ingredienser

Crispy blomkål

 • 1 blomkål i små buketter
 • 3 ss olje oliven eller kokos
 • 1 ts spisskumin
 • 1 ts karri
 • 1 ts tandorrikrydder
 • 1 ts kyllingkrydder ( det er ikke kylling i kyllingkrydder:) )
 • 1/4 ts ingefærkrydder
 • 3 ss revet kokos noen kaller det kokosmasse

Mangosalsa

 • 1/2 mango i terninger
 • 1/4 rødløk finhakket
 • 1/4-1/2 lime
 • frisk koriander til pynt, valgfritt

Grønn mos (Eller lag en normal guacamole om du heller vil)

 • 1 avokado
 • 1/2 stor boks hvite bønner 1/2 boks er 115 gram
 • 1/2 ts salt
 • 1/4-1/2 lime
 • 1/4 ts hvitløkskrydder

Annet

 • 6-9 små tortillalomper
 • 1 neve rødkål finsnittet så tynt du kan
 • 1/2 frisk chili i skiver
 • chilimajones bland sriracha med plantebasert majones eller kjøp ferdig

Fremgangsmåte

 • Sett ovnen på 210 grader, over og undervarme.
 • Del så blomkålen i små buketter i nogenlunde samme størrelse. Skjær av den grove enden på stilken og litt av det helt ytterste skallet, men kutt resten i små biter og ha i en stor bakebolle sammen med resten av blomkålen.
 • Vend blomkålen i olje, deretter alle krydder, før du blander inn kokosen til slutt. Spre den utover på et stekebrett og stek i 15-20 minutter avhengig av hvor store biter du har. Blomkålen kan godt bli bittelitt småbrent noen få steder.
 • Rør sammen ingrediensne til mangosalsaen. (Denne kan gjøres enda mer spennende om du vil, med f.eks chili, agurk, cherrytomater eller lignende).
 • Bruk en stavmikser på ingrediensene til den grønne mosen, smak til med lime og salt.
 • Gjør klar resten av ingrediensene og server.
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • 5 stjerner
  Beste tacoen, ever😀

 • 5 stjerner
  Altså! Tok denne på en torsdag tilfelle den ikke kunne måle deg med fredagstacoen -men denne kan lett erstatte fredagstacoen hver helg fremover. Både samboer og datter på 13 er kjøtt elskere men heller ikke de savnet noe i denne retten! 10 av 10 herfra🤩

 • 5 stjerner
  Bland det bästa jag har smakat!

 • Lisbeth Hammersland

  5 stjerner

 • 5 stjerner
  Det beste jeg har smakt på lang tid, går ALDRI tilbake til vanlig Taco 😇✔️

 • 👍👍👍

 • 5 stjerner
  Wow)))

 • 5 stjerner
  Very tasty:)

 • 5 stjerner
  Denne tacoen har vært en favoritt i et par år og smaker alltid like digg🤩😋

 • Denne fikk jeg tips til av ei venninne som fikk den serverte helga. Jeg skal lage deni stedet for den vanlige fredagstacoen, blir spennende😊 Kan jeg spørre ca hvor mange grader du har stekeovnen på?

 • 5 stjerner
  Naaaaaam! Toppet med litt syltet rødløk også. Knuste den vanlige fredagstacoen 🥳

 • 5 stjerner
  Nydelig! Beste tacoen jeg har smakt ❤️Bruker oppskriften til både taco og steam buns (prøv det!)
  Blomkålen kan brukes til mye annet også. Til pasta, som tilbehør osv.

 • 5 stjerner
  Innrømmer at jeg var litt skeptisk, men det var det ingen grunn til. Det smaker kjempegodt og det er raskt å lage. Faktisk raskere enn vanlig taco.

 • 5 stjerner

  5 stars

  5 stars
  Innertier og overhode ikke savn av kjøtt!

 • Denne så fantastisk god ut! Men hvilke produsenter kjøper du tandoorikrydder og kyllingkrydder fra? Det er så ulik sammensetning i de ulike merkene, så vil helst prøve den komboen du bruker selv.

 • 5 stjerner
  Veldig godt!!

 • Wow denne skal lages på fredag til mine kjøtt glade gutter 🙂

 • Påskemeny - Vegetarisk matglede hele påsken | Hannelene.no

  […] Langfredag: Blomkåltaco med mangosalsa […]

 • Det ser sååå godt ut, og jeg skal selvsagt prøve. Meeen – jeg takler bare ikke kokos (liker dog kokosmelk 🤪), så jeg lurer på om du har noe alternativ, eller er det bare å droppe den helt?

  • Oj beklager! Denne har jeg gått glipp av! Du kan feks bruke brødsmuler/pankosmuler:) men du smaker ikke kokos her tror jeg, gik konsistensen bare:)

 • 5 stjerner

  5 stars
  Fantastisk godt!!!

 • Grønnere start på 2020 - en vegetarisk månedsmeny med DIGG smak | Hannelene.no

  […] Sprø pitadrøm Onsdag: Supersalat Torsdag: Nasi Goreng (Stekt ris) Fredag: Aubergineform Lørdag: Blomkåltaco Søndag: […]

 • 5 stjerner
  Dette var rett inn på topp 10, og etter noenogtjue år som vegetarianer er konkurransen relativt hard 😄 Helt fantastiske smakskombinasjoner, og raskt å lage! Vinn-vinn!

  • Dæven så stas!! Jeg gir mesteparten av æren til min venn Christine, hun fant denne:) jeg måtte bare smake meg frem til kryddermiksen;)

 • 5 stjerner
  Dette her var en super kombo. Nå ble ikke min blomkål sprø så jeg lurte på om du muligens brukte varmluft ? Syns din ser mer gylden ut😀 men uavhengig av dette smakene var helt topp sammen.

  • Hei:)
   De blir ikke supersprø, mer at du får ekstra tyggemotstand pga kokoslaget:) hvis du vil få de sprø ville jeg prøvd lengre tid i ovnen, og mindre buketter, så de nesten blir litt svidd! Beklager sent svar, har av en eller annen grunn ikke fått varsel:(

 • 5 stjerner
  Fantastisk god! Falt i smak hos alle. Vi hadde også litt syltet rødløk på toppen; det blir som regel aldri feil:).

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (4)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (20)

  Drømmesalat

  "Kjøpe brukt prosjektet" byr på utfordringer med skjørtelengde😅 er bare å ta på sykkelshortsen det💪184 cm dekker seg ikke sjæl

  ( det er helt sikkert noen som mener at det er sjukt "millennial" å gjøre😅 #ankelsokker )

  #maksfemplagg i år holder fremdeles @framtidenivarehender ! (Brukt teller ikke, fyi)
  ...

  515 17

  ...derfor er sokkedebatten viktig👆 Jeg bryr meg jo selvsagt ikke om hvilke sokker du har/liker, dette handler om noe mye større enn det.

  Fikk så mange spørsmål om at folk ville dele det jeg delte på story etter @tv2nyheter i går, så her får du det i feed:) endel skrivefeil, brillene mine er borte i flyttelasset til @hannelenessommerhus hvor vi jobber hardt for å få dører og vegger på plass så vi kan ta ferie snart og lade opp før det viktige siste året før valget🫶

  Anywho: er du enig i at det er viktig at endel moteprofiler tenker på ringene i vann de skaper på Tiktok, Insta og i pressen?
  ...

  944 27

  (wait for it) Ikke et vondt ord om St.Hans altså, men kvekking og julesanger har vi ikke.

  Første døgn på nytt sommersted i Sverige og jeg føler at jeg ramlet rett nedi kulturbøtta og kvekket, snapset og allsanget meg inn i svorsken. Hörs senare da du🤟
  ...

  429 10

  Ankelsokker? Kom igjen a..

  Bruk de sokkene du har.
  ...

  2944 166