fbpx

Deler av lageret flytter! Rabattkode lagersalg i nettbutikken gir -50% på alle varer!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Pimp Pølsa – med NATURLI’ Green Dogs

Til oppskriften

reklame: Denne pølse-inspirasjonen er utviklet i samarbeid med NATURLI’.

Pølsesesongen er over oss og ingenting er enklere å ha med på bål, eller slenge raskt på grillen. Men må man den kulinariske opplevelsen av pølser kun bestå av ketchup og sennep? Absolutt ikke! Se under for fem kule toppinger til neste pølsefest.

De nye Green Dogs-pølsene fra NATURLI’ er så like helt vanlige grillpølser at det nesten er litt skummelt, og klimaavtrykket er hele 3 ganger lavere enn kjøttpølser! Det er jo verdt en feiring i seg selv:) Sjekk her for å finne ut hvor de selges akkurat nå.

Så hva kan du toppe med? Her er det bare fantasien som setter grenser, men se fem av mine forslag under:)

Den meksikanske

Min meksikanske pølse har jeg toppet med en deilig spicy guacamole. Den er skikkelig god på smak og gir også et (valgfritt) lite kick. Ingen taco uten syltet rødløk, så min tacopølse måtte også ha med det.

Den hawaiianske

Denne herligheten er toppet med en mango, ananas, chilli og lime salsa og en frisk barbecue-saus. Disse smakene passer skikkelig godt sammen, det friske og sterke fra salsaen med det søte og røkte fra barbecue-sausen – helt herlig!

Den tyske

Her har jeg karamellisert løk i en stekepanne så den får en herlig konsistens og en fin gyllen farge. Deretter toppet jeg pølsen med en god barbecue-saus, for en røkt finish.

Den amerikanske

Chilli-cheese dog er en klassiker over there. Toppet med en rask tomat og bønne chilli (også kalt gryte på norsk) med masse deilig krydder. Denne har jeg toppet med en herlig vegansk ostesaus.

Den skandinaviske

Jeg vet ikke om dette er vanlig i andre land, men i Norge og Sverige er det i alle fall vanlig med potetsalat og pølse. Denne potetsalaten er syrnet med herlig kapers og ikke minst den deilige Joe Kurt’ naturell fra NATURLI’. Skikkelig sommerfølelse, og veldig anvendelig.

Så her har du mine toppingforslag! Håper det fristet til en litt mer spennende pølsefest neste gang:)

Pimp Pølsa med NATURLI’ green dogs

Jeg har laget fem forskjellige herlige pølsetoppinger så du kan pimpe pølsa denne grillsesongen!
Hver av oppskriftene er nok til 3-4 pølser.
4.67 from 3 votes
Skrive ut Rate
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 4 people
Legg i handlelisten

Ingredienser

 • 4 NATURLI' green dogs
 • 4 pølsebrød eller lomper

Den meksikanske

 • 2 avokado
 • 3-4 skiver syltet jalapeno (valgfritt)
 • 1/2 lime kun saften
 • 1/2 ts salt
 • 1 håndfull koriander hakket
 • 1 håndfull mais (valgfritt)
 • syltet rødløk

Den hawaiianske

 • 1/2 mango i små terninger
 • 1/4 ananas i små terninger
 • 1 håndfull fersk basilikum
 • 1 lime saften av
 • 1 ss olivenolje
 • 1/2 jalapeno eller grønn chilli finhakket uten frø
 • salt og pepper
 • 1/2 dl barbecue-saus
 • 1 ss ananasjuice (skvis ut av fersk ananas eller bruk en annen juice)
 • 1/4 lime kun saften
 • 1 klype cayennepepper
 • salt og pepper

Den tyske

 • 1 ss stekeolje
 • 2 gul løk i skiver
 • 1 ts lønnesirup eller sukker
 • barbecue-saus

Den amerikanske

 • 1 ss stekeolje
 • 1/4 gul løk finhakket
 • 1 fedd hvitløk finhakket
 • 1 liten boks sorte bønner ca 175 gram
 • 2 ss tomatpure
 • 1/2 dl vann
 • 1-2 ts kyllingkrydder (ingen kylling i kyllingkrydder;))
 • 1 skvis sitron
 • chilikrydder etter smak
 • 140 g cashewnøtter
 • 2.5 dl plantebasert melk
 • 30 g næringsgjær (valgfritt, men gir den ostete smaken)
 • 1 ts salt
 • 1 ts hvitløkspulver
 • 1 ts løkpulver
 • 1/2 ts chilipulver
 • 1/4 ts paprikapulver
 • 1/2 jalapeno eller grønn chili finhakket
 • 4-6 ss vann
 • 1/2 lime saften av, etter smak

Den skandinaviske

 • 400 g potet skrellet i små terninger
 • 1 dl yoghurt gjerne NATURLI' Joe'Kurt naturell
 • 1 ss aioili gjerne NATURLI' aioli
 • 1/2 rød løk finhakket
 • 2 ss kapers
 • 1 vårløk hakket
 • 1 skvis sitron etter smak
 • 1 ss dijon senep
 • 1/2 ts salt etter smak
 • pepper etter smak

Fremgangsmåte

Grilling av NATURLI' pølsene:

 • Stek pølsene i panne med litt olje på middels varme i 4-5 minutter til pølsene får en gylden farge. Du kan også steke de på grillen.

Den mexikanske

 • Bland sammen alle ingrediensene utenom den syltede rødløken.
 • Ha en pølse i et pølsebrød og topp med guacamolen og til slutt den syltede rødløken. Nyt!

Den hawaiianske

 • Bland sammen mango, ananas, basilikum, lime, olivenolje, jalapeno og smak til med salt og pepper.
 • I en liten skål, bland sammen barbecue-saus, ananasjuice (jeg tok en liten håndfull ananasbiter i en sitronpresse), lime, koriander, cayenne, salt og pepper.
 • Ha en pølse i et pølsebrød, topp med salsaen og hell over ananassausen.

Den tyske

 • Ha løken i en panne med stekeoljen, stek til løken er blitt myk og blank. Hell over lønnesirup og stek i noen minutter til så løken får en fin og gyllen farge.
 • Ha en pølse i et pølsebrød, topp med den karamelliserte løken og hell over barbecue-saus.

Den amerikanske

 • Ha stekeolje og løk i en stekepanne og stek i et par minutter til løken blir gyllen. Ha deretter i hvitløken og stek i et minutt under omrøring.
 • Ha bønner, tomatpure, vann og krydder i stekepanna og la vannet koke inn. Smak til med sitron og mer krydder.
 • Så skal du lage den veganske ostesausen: Kok cashewnøttene i 15 minutter. Hell av vannet og ha alle ingrediensene i en blender. Prøv deg frem med vann, ha i mer hvis sausen ikke blir helt glatt eller er litt for tykk.
 • Ha en pølse i et pølsebrød og topp med bønnechili. Hell over ostesaus og nyt!

Den skandinaviske

 • Kok potetene uten skall i terninger i ca 10 minutter. Bland sammen alle ingrediensene og smak til med salt, pepper og sitron. Hvis du vil ha en sterkere versjon kan du også ha i litt frisk chilli.
 • Ha en pølse i et pølsebrød, topp med potetsalaten og kos deg!
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

(2)

One pot restefest

(4)

Gazpacho

(3)

Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

(15)

Drømmesalat

🤩 Kommenter 👉 lagersalg 👈 for å få tilsendt kode og link til nettbutikken med 50% ut uka eller så langt ekstralageret mitt rekker! (t.o.m. søndag 25.2)

Jeg flytter rundt på deler av lageret mitt og vil helst ha færrest mulig esker å bære, så da lager jeg et ekte lagersalg til dere og håper det er noen som vil spise grønnere nå mot våren og lære seg noen nye favorittretter🤩

En skikkelig digg kokebok-serien har et totalopplag på 120.000 eller noe sånt (mister tellinga) og er med det en av Norges mest solgte kokebokserier gjennom tidene❤️ det er ganske ellevilt når jeg har gitt ut to av de på eget forlag💃🏼💃🏼 (janteloven be gone, har ikke noe her å gjøre!)

Alle bøkene har toppkarakter av dere på bokhandlernes nettsider og hele 1250 testfamilier har vært involvert i de tre bøkene til sammen🥰 EVIG takknemlig til alle dere som har sikret knallgode smaker!

Allergier:
Bok 2&3 er glutenfrie (valgfritt) og bok 1 er det 4 oppskrifter med gluten, resten uten.
Bok 2&3 er helt plantebaserte om du vil, altså du velger selv hvilken melk f.eks, men utformet helt grønne 🤩
Bok 1 er ren vegetar🫶

Kommenter lagersalg under og få direktelink i dm med en gang og 50% koden!😍

Har du alle tre bøkene: hva med å gi bort i gave? Gjerne med markerte favorittoppskrifter til dine mottakere, det er personlig og stas🤩

PS: fri frakt 💃🏼💃🏼
...

501 761

egenreklame: 🏡🤯Hytteskam eller hytteglede?😍 Skal de ta fra oss hyttekosen også nå disse bærekraftsfolka? Mer om dette i ukens episode av INNEN 2030 hos @podimo_no 😍

Mer om episoden:⁠
“Hytta” er faktisk 500.000 steder i Norge, men har vi gått fra hyttekultur til hytteskam? For burde vi egentlig skamme oss for å dra på hytta? Denne uken har jeg med meg Anja Bakken-Riise for å få å snakke om norsk hyttekultur! ⁠
Og ikke minst deler jeg min egen hytteskam midt i hyttebygging i Sverige🙈❤️🤯

Sjekk ut episoden hos Podimo, skriv Innen 2030 i kommentarfeltet så sender jeg deg linken👇

@riiseanja @framtidenivarehender
...

158 13

annonse⁠ 🍕 Min favorittpizza🏆 Overbeviste jeg MENY-kokken Roar tror du?⁠ 👍 og fikk du lyst på? Gratis oppskrift under fra min siste kokebok👇

Dette er en pizza jeg har fått høre fra SÅ mange at deres kjøttelskende halvdeler vil ha som fast innslag i helgen, så jeg var veldig spent på hva Roar synes, se resultatet over😍

👉 Dette trenger du for å lage min luksuspizza til to: ⁠

🧅 Hanne-Lenes rødløkskompott*:⁠
1 ss olivenolje⁠
2 ts smør, gjerne plantebasert⁠
1 rødløk, skivet⁠
2 ss sukker⁠
1¼ dl rødvin⁠
2 ss balsamicoeddik⁠
en klype salt⁠

🍄 Digg sopp:⁠
125 g sopp, gjerne aroma el. portobello⁠
1 ss smør⁠
1 hvitløksfedd, finhakket el. revet⁠
1 ss tamari el. soyasaus⁠
¼ ts timian (valgfritt)⁠

🌱 Annet:⁠
2 pizzabunner, gjerne fra PIZZA PIZZA hos MENY⁠
pizzasaus, gjerne fra Ask⁠ (inneholder ansjos)
1 neve frisk spinat el. ruccola⁠
1 neve revet smaksrik ost⁠
¼ ts chiliflak (valgfritt)⁠
ristede pinjekjerner (valgfritt)⁠
hvitløksdressing el. chilimajones⁠

1. Lag kompotten først: Varm olje og smør i en stekepanne, ha i løk og sukker, og la steke på medium høy varme i 15 minutter. Ha i rødvin, balsamicoeddik og salt, og la småkoke på lav varme i 15 minutter til væsken har tyknet.⁠
2. Lag resten i mellomtiden og forvarm ovnen; 250 ℃, varmluft.⁠
3. Stek soppen på høy varme i skiver i tørr panne til det ikke kommer vann ut når du trykker på den med stekespaden.⁠
4. Demp varmen og tilsett smør, timian og hvitløk, og la steke i et par minutter. Rør deretter inn soyasaus og sett til side.⁠
5. Ta frem pizzabunnen, legg på et bakepapir og topp med pizzasaus, deretter ost, spinat og sopp. Stek i 7—12 minutter, avhengig av tykkelsen på bunnen.⁠
6. Legg deretter kompotten på pizzaen i små hauger, og topp med det du selv ønsker. Nytes med én gang.⁠

*Får du rester av kompotten, holder den godt i kjøleskapet og passer til veldig mye forskjellig.⁠
...

667 13