fbpx

Superpris på Norges mest solgte grønne kokebøker her

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Dette kjøkkenutstyret bruker jeg nå!

Det er åpenbart ikke utstyret det kommer an på….. meeeeen!

Man kan absolutt lage god mat uten godt utstyr, og man kan også lage dårlig mat med profesjonelt utstyr. Likevel synes jeg at det er mye lettere å kose seg på kjøkkenet når utstyret hjelper til med å forenkle matlagingen. Jeg sparer masse tid på at jeg bruker noen få, men gode hjelpemidler, og her er de viktigste på mitt kjøkken og mine beste tips for bruk av dem. NB: Jeg er jo bare en hjemmekokk, ingen utdannelse eller bakgrunn fra å jobbe med mat, så dette utstyret fungerer virkelig for alle:)

Under finner du mine valg av kjøkkenutstyr i disse kategoriene

Kniver
Stavmikser
Foodprosessor
Blender
Grill
Håndholdt rivjern
Kjeler
Oppbevaring
Skjærebrett
Sil og dørslag


Kniver

Jeg bruker i utgangspunktet samme type kniv til å kutte nesten alt. Det er kokkekniver med luftlommer i knivbladet, i to ulike størrelser. Dersom jeg skal skjære opp mindre ting som krever mer presisjon, bruker jeg en kortere skrellekniv, også den med luftlommer. For å holde dem skarpe, bruker jeg en liten knivsliper. Den gjør knivene mye skarpere på kun et minutt, og koster under hundrelappen.

Kniven jeg bruker: MAC sine kniver har vært med meg i flere år nå, og jeg ser ikke for meg å bytte med det første.

Stavmikser

Jeg bruker stavmikser nesten hver dag, og det er virkelig en tidssparer til moser, supper og dipper. Jeg har en som har en beholder med små kniver i, i tillegg til to andre blandemunnstykker.

Stavmikseren jeg bruker: KitchenAid Artisan. Den lille knivboksen bruker jeg veldig mye.

Foodprosessor

En foodprosessor er en kjøkkenmaskin med en beholder som kan kutte, raspe og blande ingredienser godt sammen. Skal man lage noe som ikke har så mye væske i seg så er foodprosessoren aller best (ellers bør man bruke blender).

Jeg bruker Bosch Multitalent 8 sin foodprosessor. Av utstyret bruker jeg nesten utelukkende knivbladene og innimellom raspefunksjonen. Det jeg liker best med denne er at beholderen er veldig stor, så da trenger jeg ikke kjøre flere omganger for å få plass til kakebunner, burgermasser eller lignende.

Blender

En blender er en blandemaskin med små knivblader nederst i beholderen. Denne er veldig god når du vil blande mat som har relativt mye væske i seg. Mannen min bruker denne hver dag til Supersmoothie, og jeg bruker den til hummus, bananis, til å lage quinoa- og havremel (putt hel quinoa og havre rett i blenderen og kjør), supper og mye annet. Det er stor forskjell på blendere, og det er kun de sterkeste som klarer å lage nøttesmør og mel av hele korn.

Blenderen jeg bruker nå heter Vitamix Ascent 2500i og den er en av de dyrere variantene, de med sterk motor er ofte kostbare. Jeg har dessverre ikke prøvd så mange andre i det siste, men hører at Bosch sin beste skal være bra, samt Blendtec.

Grill

Grilling av grønnsaker er nesten magisk, for det skjer så mye når grønnsakene får den harde direkte varmen på stripene, og så er jo matlaging ute noe helt for seg selv. Før hadde vi en gassgrill, men nå har jeg gått over til en elektrisk grill som jeg virkelig elsker. Bare å slå på strømmen, med en veldig god temperaturmåler og til og med en app!

Grillen jeg bruker heter Weber Pulse 2000

NB: Denne grillen har jeg fått i gave, da Weber fikk nyss om at jeg ønsket meg den. De har ikke betalt meg for å promotere for den, men jeg har hatt samarbeid med de tidligere.

Håndholdt rivjern / Zester

Dette bruker jeg hver dag. Jeg river (nesten) alltid hvitløk på et slikt jern, i stedet for å knote med finhakking. Og så er det så fint at det går rett i oppvaskmaskinen! Perfekt til ingefær også!

Rivjernet jeg bruker: Microplane.

Kjeler og stekepanner

Jeg elsker stekepanner med høye kanter, og vide kjeler med stor stekebunn. Det er veldig irriterende når kjelen eller pannen er så liten at man må røre forsiktig for at det ikke skal renne over. I tillegg tar det jo faktisk ikke lengre tid å vaske opp en stor kjele. Jeg bruker nesten kun kjeler og panner med slippbelegg, og trives veldig godt med det, men det er jo en smakssak.

Kjelene og stekepannene jeg bruker: Jeg har ikke forsøkt så mange merker lenge, men Fiskars hard face har fungert her i det siste, pluss at stålkjelene til IKEA 365+ har vært med i en del år.

Oppbevaring av mat og matrester

Jeg kaster aldri mat som kan spises, og derfor blir det åpenbart ganske mye rester i mitt kjøleskap siden det lages flere retter enn vanlig i uken. Når jeg lagrer rester bruker jeg alltid glassbeholdere, slik at jeg lett kan se hva som er inni, og at jeg kan stable de på hverandre.

Denne oppbevaringen bruker jeg: Mine favoritter er disse fra Granit (ikke nettbutikk, men finnes i Oslo flere steder) i ulike størrelser. I tillegg har jeg flere store glassbeholdere med gjennomsiktig lokk, og trelokk på mye av tørrvarene.

Skjærebrett

Også her foretrekker jeg så store som mulig. Ferdigkuttede ingredienser kan da oppbevares på fjølen, mens man fremdeles har plass til å kutte andre ting på samme fjøl. Siden grønnsaker ikke smitter hverandre med bakterier på samme måte som rått kjøtt smitter grønnsaker, kan man helt fint bruke samme fjøl til alle ingrediensene. Bare husk å vaske grønnsakene før du har dem på fjølen. Uansett størrelse på fjølen, så er det godt å ha flere tilgjengelig.

Skjærebrettene jeg bruker: De eneste jeg vet merket på er de fra epicurean som er laget av resirkulert papp, de liker jeg veldig godt. I tillegg har vi noen tykke i plast som har vært med veldig lenge, muligens fra IKEA.

Sil og dørslag

Jeg skyller mye bønner, linser, kikerter osv og vasker salat ofte. Da bruker jeg sil eller dørslag og da er jeg mest glad i de som er stål hele veien, så de tåler oppvaskmaskin ofte.

Savner du noe på listen? Tips gjerne i kommentarfektet under!

Skulle du ønske deg tips om andre ting på kjøkkenet? Spør meg på Instagram om å oppdatere med flere kategorier:)

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

(2)

One pot restefest

(4)

Gazpacho

(3)

Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

(17)

Drømmesalat

Kommenter ordene INNEN 2030 så sender jeg deg link til podden som nå er helt gratis🫶

Dere ville at podden skulle bli gratis: CHECK!
Dere ville ha podden på mandager: CHECK!.
Dere ville ha med politikere: CHECK!

Her kommer episoden med Klima- og miljøminister @bjellanderiksen hvor vi snakker om alt fra kjøttskatt til hvorfor vi ikke har lyntog i Norge!

Gleder meg skikkelig til å høre hva dere synes om denne første gratisepisoden som ligger ute🫡 allerede neste uke kommer det en ny episode, da om kjøtt med en av våre fremste forskere på helse.

Håper du vil abonnere på podden og hjelpe meg spre budskapet☺️

Hilsen Hanne-Lene i farta i Sthlm

Ps: hvis du har lukket profil må du følge meg for å motta linker, så gjør det før du kommenterer så virker det:) @hannelenedahlgren
...

156 242

Hurra🇳🇴 ingenting sier 17.mai som Rybak og flaggfoccacia;) reelen som er nesten like gammel som grunnloven må jo få være med i år igjen, gratulerer med dagen i morgen❤️

Oppskrift om du trenger: vegetarentusiast.no/flaggfocaccia/
...

173 6

Visste du at nordmenn spiser 100 pølser i SNITT i året?

Og denne uken ble NOK en rapport fra @mattilsynet
sluppet med verre tilstander enn noen gang i griseindustrien:(

Hvis du er en av de som skal handle inn pølser til 17.mai, vær så snill: kjøp økologisk eller dyrevernsmerket. Sjekk dyrevern.no for hvilke produsenter som fortjener å bli utsolgt🫶

Se listen også i video over❤️ Del denne om du også synes dette er viktig😘

Takk til @norunhaugen som utrettelig står på for grisene år etter år😭
...

673 34