fbpx

Superpris på Norges mest solgte grønne kokebøker her

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Det skurrer i Matpraten – debattinnlegg om Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Innledning:
Hvorfor bruker de som har som mål å øke omsetningen av egg og kjøtt i Norge så mye midler på å nå barna våre? I Morgenbladet forrige uke ble sjefen i Opplysningskontoret for egg og kjøtt / Matprat intervjuet om kritikken jeg og andre har rettet mot de i det siste. I intervjuet hevder han mange ting som jeg synes er ganske hårreisende, og jeg har derfor i dag et debattinnlegg på trykk i Morgenbladet.

Dette er hva Helsedirektoratet anbefaler:
“Helsedirektoratet anbefaler å ha et variert og hovedsakelig plantebasert kosthold, med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder av bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt, sukker og mettet fett.”

I Matopedia, et læreverk utarbeidet av Matprat/Opplysningskontoret for egg og kjøtt som 500 skoler bruker i Norge, er kun 3,5% av rettene fullverdige vegetarretter uten innslag av det Matprat selv tjener penger på, nemlig egg eller kjøtt.

Jeg sier ikke at Matprat har dårlige oppskrifter. Jeg sier ikke at ikke folk kan spise hva de vil. Jeg sier at det ikke kan være de som tjener penger på å selge en vare som skal stå for opplæring av bruk av den varen i skolen vår.

Vi ville aldri tillatt at tobakksindustrien utformet kapittelet om hvor helseskadelig røyk er i undervisningen, og vi kan heller ikke forvente at bønder som selger storfekjøtt vil kunne formidle om kjøtt helt upartisk.

Debattinnlegget i Morgenbladet

Dette innlegget ble trykket i en litt kortere variant i Morgenbladet 26.3.21, her er innlegget i sin helhet.

I Morgenbladet 19 mars intervjues direktør i Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK)/Matprat, Dag Henning Reksnes om kritikken mot selskapet han leder. Debatten har pågått i mange år, men blusset opp igjen etter at en artikkel i Filter Nyheter avslørte at OEK bruker millioner på kjøttreklame mot barn. Den siste uken har mange kastet seg inn i debatten, deriblant undertegnede med et innlegg i Aftenposten hvor jeg kritiserer Matprat for å drive med skjult reklame.

I intervjuet i Morgenbladet er ikke Reksnes enig i kritikken, og kommer med mange påstander flere har reagert sterkt på. La meg ta for meg noe av det som skurrer. 

“Vi driver ikke reklame.” hevder Reksnes. Ifølge store norske leksikon er reklame  “enhver betalt og kommersielt motivert kommunikasjon av budskap om en idé, tjeneste eller produkt fra en identifiserbar avsender, i den hensikt å vekke oppmerksomhet, skape interesse, informere eller selge.” Også forbrukerombudet er klar i sin tale “ Reklame er enhver form for kommunikasjon med formål om å øke salget av varer eller tjenester.”

OEK sitt eget strategidokument for 2021 har følgende beskrivelse av hensikten med Matprat “… å bidra til størst mulig verdiskapning for den norske egg- og kjøttproduserende bonden samt øke omsetningen av norske egg og norsk kjøtt.” Som direktør i Opplysningskontoret for egg og kjøtt bør Reksnes forstå at jobben hans er å reklamere. Til Nationen uttalte Reksnes følgende i 2017 “Generisk markedsføring virker, og en krone investert gir mellom 2,5 og 10 ganger tilbake innsatsen.” Det blir ikke mindre reklame ved å kalle det “generisk markedsføring”.

Problemet med denne debatten er at Matprat og andre involverte snakker om alt annet enn det dette egentlig dreier seg om: Det bør komme tydelig frem for leseren at Norges ledende oppskriftnettside har økonomisk interesse i at du kjøper råvarene som frontes. Til sammenligning må nettaviser merke tydelig med reklame om de har innholdsmarkedsføring fra en annonsør. Dersom jeg som Instagram-profil velger å lage innhold om hvor mange måter jeg kan bruke potetgull på, samtidig som jeg har aksjer i potetgullforeningen, må jeg selvsagt opplyse følgerne mine om det.

Jeg sier ikke at Matprat bryter loven slik den er utformet nå, ettersom merkevarer har lov til å snakke om egne merker på egne plattformer. Men jeg mener de opptrer i grenseland. Problemet er at siden det ikke står Gilde, Prior eller andre kjente merkenavn, oppfatter ikke forbrukeren at dette er reklame. Navnet “Matprat” gir heller ikke assosiasjoner til reklame, som for eksempel kjøttogegg.no ville gjort. Likevel, som vi avklarte i starten; all kommersielt motivert kommunikasjon er reklame. Ingen kan vel si at Matprat og Opplysningskontoret for egg og kjøtt ikke driver med kommersielt motivert kommunikasjon? Det er tross alt egg- og kjøttbransjen som betaler lønna og pensjonen deres. 

Videre i intervjuet sier Reksnes: “Jeg tror ikke mange vet hva Opplysningskontoret er, men mange vet hva matprat.no er. Der står det klart og tydelig hvem som står bak.” Men det er jo Opplysningskontoret for egg og kjøtt som står bak Matprat, så hvordan kan man vite hva Matprat er hvis man ikke vet hva Opplysningskontoret er?

Mye av kritikken i denne debatten handler likevel ikke om Matprat.no, men om læreverket “Matopedia”. Det er et digitalt læreverk som en fjerdedel av landets skoler benytter i faget Mat og Helse. Dette er utviklet av OEK og er et stort satsingsområde for selskapet i følge egne strategidokumenter. Når journalisten i Morgenbladet spør hvorfor de ikke har brukt uavhengige kilder til å utvikle materialet svarer han, “Det er sjelden man bruker uavhengige forskningsmiljøer til å lage lærebøker.” Da lurer jeg på følgende: Hvilke andre læreverk er utarbeidet av bransjer som tjener på at barna kjøper produktene deres senere? Matteboken? Norskboken? 

Videre hevder Reksnes  at Animalia (som har utformet innholdet om dyrevelferd og bærekraft) er uavhengige fagfolk. Sannheten er at de er finansiert på akkurat samme måte som Opplysningskontoret for egg og kjøtt og Matprat: “Animalia har hovedfinansieringen fra midler til faglige tiltak fra omsetningsavgiften” Med andre ord, de tjener mindre penger om kjøtt og eggforbruket går ned i Norge. 

Reksnes hevder også at Matopedia inneholder 44% vegetarretter og usøtet bakst. Jeg har gått gjennom  hver og en av de 179 oppskriftene på Matopedia (ikke 78 som Reksnes hevder) og der er det kun fire middag-/lunsjoppskrifter med fullverdige vegetarretter, hvorav to av dem inneholder egg. De fleste er nok enige i at boller, brød, pannekaker og riskrem ikke bør telle som vegetaroppskrifter når man snakker om å øke inntaket av frukt og grønt. Det betyr at kun 3,5% av læreverket Matopedia er fullverdige måltider med proteiner basert på frukt og grønt, uten innslag av produkter som finansierer Matprat. Likevel hevder Reksnes, “Vi ønsker også at norsk frukt og grønt-produksjon skal øke fordi det er sunt med et variert kosthold.” I Norge er 70% overvektige. Hvordan tenker OEK at vi både skal øke inntaket av egg, kjøtt, brød, korn og samtidig frukt og grønt? Hvis vi bare spiser mer av alt går jo ikke regnestykket opp? Vi både spiser og kaster for mye mat allerede. 

Morgenbladets journalist påpeker at “De positive effektene av kjøttkutt er godt bevist i ulike forskningsmiljøer over hele verden.” Da svarer Reksnes at man må se på bærekraft i et større perspektiv. Dette er altså øverste leder av en bedrift som har som mål å øke inntaket av egg og kjøtt. Da er det ikke så rart at han ikke ønsker å  fokusere på de delene av internasjonale klimarapporter som omhandler råd om å kutte ned på produktene han selv lever av å markedsføre. Likevel må man kunne forvente at selskaper av denne størrelsen tar sitt samfunnsansvar mer seriøst, og ikke underminerer den massive forskningen som faktisk finnes og som ligger til grunn for både norske og internasjonale kostråd. I stedet virker det som om de gjør alt de kan for å komme opp med alternativ forskning.

Enda verre blir det når Reksnes uttaler følgende “Det er fristende å sitere John Ioannidis, den anerkjente professoren i medisin og epidemiologi, som har uttalt at normen i ernæringsforskning i dag er at forskere med sterk personlig overbevisning tenderer mot å overdrive egne funn, selv om evidensen er svak.” Hvordan Reksnes kan si dette uten å se parallellen til egen virksomhet er oppsiktsvekkende. Det er jo nettopp det som er saken her, at merkevaren Matprat har en overbevisning, og tenderer til å overdrive egne funn, selv om evidensen er svak. 

For Norges befolkning sin del, for våre barns fremtidige helse, og for hensynet til klima og miljø, håper jeg vi kan samle alle opplysningskontorene i ett kontor, som bør ligge under Helsedirektoratet. Målet til dette kontoret burde være å jobbe for at flest mulig spiser så tett opp til kostrådene som mulig. Midlene kan fremdeles innhentes av bransjen selv, men de bør komme fra alle som leverer mat til Norge. Det vil kunne stimulere til å lage sunnere og mer fristende produkter i fremtiden, som igjen vil stimulere til mer innovasjon på matmarkedet enn hva som er tilfellet i dag. 

Matprat og OEK er dyktige i jobben sin, nemlig å fremme maten de får betalt for å reklamere for. Problemet  er at de har fått innpass i klasserommet, når reklame rettet mot barn er så strengt regulert. Det er bekymringsverdig at Matopedia er et så stort satsningsområde for egg- og kjøttbransjen og at læreverket nærmest er gratis for skolene å kjøpe inn. Jeg kan ikke tro annet enn at det er et stort økonomisk tapsprosjekt for OEK, og det er naturlig å stille  seg spørsmålet: Hvorfor er det sånn at de som har som mål å øke omsetningen på egg og kjøtt i Norge, bruker så mye av sine midler på å nå barna våre?

Har du kommentarer til innlegget, så skriv enten under eller på Instagram under posten som omhandler samme tema.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • hvorfor kalles det kvernete kjøttet som er å få kjøpt for KJØTTDEIG ?? det er ikke behandlet med is og salt i hurtighakker . Det er bevisst feilinformasjon, En kjøttdeig skal være klar til å steke.

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (3)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (17)

  Drømmesalat

  Hurra🇳🇴 ingenting sier 17.mai som Rybak og flaggfoccacia;) reelen som er nesten like gammel som grunnloven må jo få være med i år igjen, gratulerer med dagen i morgen❤️

  Oppskrift om du trenger: vegetarentusiast.no/flaggfocaccia/
  ...

  149 5

  Visste du at nordmenn spiser 100 pølser i SNITT i året?

  Og denne uken ble NOK en rapport fra @mattilsynet
  sluppet med verre tilstander enn noen gang i griseindustrien:(

  Hvis du er en av de som skal handle inn pølser til 17.mai, vær så snill: kjøp økologisk eller dyrevernsmerket. Sjekk dyrevern.no for hvilke produsenter som fortjener å bli utsolgt🫶

  Se listen også i video over❤️ Del denne om du også synes dette er viktig😘

  Takk til @norunhaugen som utrettelig står på for grisene år etter år😭
  ...

  643 32