fbpx

Sjekk Norges mest solgte grønne kokebøker her

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Proteinrik quinoasalat med verdens diggeste peanøttsaus og sprøstekt tofu

Til oppskriften

Reklame: Denne oppskriften er utviklet i samarbeid med Plantego’ Peanøttsmør og filmet for Hanne-Lenes vegetar på Matkanalen

Med over 30 gram protein i kun en porsjon er dette virkelig en rett for de som er redd for proteinmangel. (Selv om faktaen er at vi sjeldent ser proteinmangel i Norge)

For de som er mer opptatt av smak enn næringsinnhold: Denne er en skikkelig godsak! Knasende, mettende, syrlig, fargerik og ikke minst skikkelig digg!

Synes du tofu virker skummelt? Da er dette oppskriften som vil endre din mening. Jeg har gått surr i tellingen nå over hvor mange som har sagt at akkurat denne type sprøstekt tofu endret holdning til tofu etter å ha prøvd den. Med andre ord: Du må bare prøve!

Du får kjøpt fast tofu på flere matbutikker nå, og det viktige er at du kjøper fast tofu, altså ikke “silketofu”. Jeg kjøper oftest merket SoFine på Meny, Rema 1000 eller Kolonial.no. Så er trikset at den skal dekkes av misstivelse og salt, og stekes i et godt lag med olje. Da får du en knasende overflate, som gir den viktige deilige konsistensen.

Peanøttsausen i denne retten er fra min kokebok “En skikkelig digg kokebok” som i skrivende stund har bodd på bestselgerlisten i 6 måneder. Denne sausen er så utrolig enkel, men kan brukes til å få hver eneste grønnsak til å smake enda bedre, jeg lover. Jeg begynte like rosenkål når jeg kunne dyppe rosenkålen i sausen, og det trodde jeg aldri kom til å skje.

Lov meg at du prøver denne, ok? Denne er også helt fantastisk til å bruke opp rester.

Proteinrik quinoasalat med verdens diggeste peanøttsaus og sprøstekt tofu

5 from 1 vote
Skrive ut Rate
Total tid: 30 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Legg i handlelisten

Ingredienser

 • 2 dl quinoa
 • 4 dl vann

Forslag til grønnsaker, dette var det jeg hadde hjemme:)

 • 1 stor neve finsnittet rødkål evt hvit kål, men da blir ikke retten like fargerik
 • 1 stor gulrot revet eller strimlet
 • 1/2 squash i staver
 • 2 vårløk finsnittet
 • 1 stor neve grovhakkede peanøtter kjøp gjerne ferdig ristet og saltet
 • koriander til topping (valgfritt)

Verdens beste peanøttsaus (Fra en skikkelig digg kokebok)

 • 2 dl Plantego' peanøttsmør
 • 2 ss sriracha sterk chilisaus, finnes der chilisausene er i alle butikker
 • 1 lime saften
 • 2 ss ristet sesamolje finnes i den asiatiske hyllen i butikken
 • 1-2 ss revet frisk ingefær fra en tommelstor bit
 • 3-4 hvitløksfedd revet eller finhakket
 • 5 ss tamari eller soyasaus (Tamari er glutenfri og har en litt annen smak. Bedre synes jeg)
 • 0,5-1 dl vann (ved behov) For en mer rennende saus, tynn ut med mer vann

Tofu (doble gjerne mengden om du virkelig elsker tofu, det gjør jeg;))

 • 250 g tofu Husk fast type, ikke silketofu. Ofte selges merket SoFine i Norge, det kan du gjerne bruke.
 • 1 dl maisstivelse maisenna
 • 1 ts salt
 • stekeolje f.eks solsikke eller annen olje som tåler høy temperatur

Valgfritt: Hvis du vil ha noe annet enn tofu, prøv f.eks søtpotet i stedet.

 • 2 søtpotet i biter vasket godt (jeg beholder skallet på)
 • 2 ss olje
 • 2 ts spisskumin

Fremgangsmåte

 • VALGFRITT Søtpotet (jeg anbefaler tofu til denne retten, men hvis du av en eller annen grunn ikke vil ha det, så bruk f.eks søtpotet. Da begynner vi med den siden den tar lengst tid): Sett ovnen på 225 grader. Kutt søtpoteten i grove biter som passer på en gaffel, og vend i olje og spisskumin. Stek i ovnen i ca 25-30 minutter.
 • Kok quinoaen i 12-15 minutter på medium varme til alt vannet er fordampet.
 • Tofu: Hell av vannet på tofuen, og trykk den lett tørr med kjøkkenpapir eller et rent kjøkkenhåndkle. Del i terninger eller staver på ca 1*1 cm i tykkelse. Bland maisstivelsen med salt i en bakebolle og vend forsiktig inn tofuen i blandingen så alle bitene får et godt lag på seg. Varm så en god del solsikkeolje eller annen nøytral olje i en stekepanne eller vid kjele (3-5 mm) og stek deretter alle bitene til de har blitt sprø på alle sider. La så renne av på et kjøkkenpapir mens du lager resten.
 • Ha så alle ingrediensene til peanøttsausen i en blender og bland godt. Smak til med mer sriracha og eventuelt lime til slutt.
 • Gjør klar alle grønnsaker.
 • Bland så quinoaen med grønnsakene, topp med tofu eller søtpotet (eller begge) og server peanøttsausen enten ringlet over eller i en liten skål. Topp gjerne med grovhakkede peanøtter og koriander om du har.

Merknader

Rester:
Eventuelle rester holder seg kjempefint i flere dager.
Tips: Lag eventuelt en matboks klar med en gang når du rydder vekk, så er det superlett å ta med på jobb/skole dagen etter. (Eller spise opp til kvelds)
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • Fantastisk digg, laget flere ganger. Peanøttsausen gjør susen og tofu blir sprø og god pga maizenna

 • Å fy f… det skal jeg lage igjen! Hannelene I love you!

 • Ingrid Elida Karo Johansen

  Dette ser såå godt ut! Hvor mange personer er det beregnet til?

  Gleder meg til å prøve!

 • 5 stjerner
  Noe av det beste jeg har smakt på lenge! Så gode smakskombinasjoner og peanøttsausen var helt fantastisk!

 • Grønnere start på 2020 - en vegetarisk månedsmeny med DIGG smak | Hannelene.no

  […] på oppskriftsnavnet: Mandag: Linsepannekaker Tirsdag: Gresskarsuppe Onsdag: Proteinrik quinoasalat Torsdag: Quesadillas med søtpotet Fredag: Beyond Burger Lørdag: Gratinerte […]

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (3)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (17)

  Drømmesalat

  Silkemyk proteinrik ostekake på 20 min👉🏻 perfekt til 17. mai🇳🇴
  👉 Kommenter ostekake for å få link til oppskrift direkte i innboksen eller sjekk En skikkelig digg kokebok 3 som du kanskje har i bokhylla🫶

  Best av alt (bortsett fra smaken da) er at hele kakens arbeidstid er under 20 minutter!

  Husk å lagre så du finner oppskriften når du trenger den🇳🇴 dette er en keeper nemlig🥰

  #sunnekaker #17maikake #enskikkeligdiggkokebok3 #ostekake
  ...

  557 515

  Hurra! Podden min blir straks tilgjengelig for ALLE! Tommel opp for det🙌🙌 og: jeg trenger annonsører på kort varsel!

  Så jobber du et sted som synes det er viktig å få frem klima-, miljø- og matkunnskap ta kontakt med meg eller [email protected] for allerede om to uker kommer første episode med selveste klima- og miljøminister @bjellanderiksen !
  ...

  224 11

  "TAKK for at du minnet meg på denne igjen!" I går la jeg ut at vi spiste denne, det er nemlig min manns favorittpizza (til hverdags altså;)) og jeg fikk så mange meldinger av dere om at dere også elsker denne 😍⁠

  Det er jo fort gjort å tenke at alle husker alle oppskrifter, og at man ikke kan dele noe *igjen* liksom, men det må jeg bare slutte med. Digge oppskrifter som er bra for kropp, klode og dyr kan aldri deles for mange ganger, og spesielt når den er så DIGG som denne her:) ⁠

  Sjekk En skikkelig digg kokebok 2 eller vegetarentusiast.no/gronnhverdagspizza for detaljer og skriv følgende på handlelista:⁠

  Løk:⁠
  2 ss olivenolje⁠
  3 gule løk i skiver⁠
  2 fedd hvitløk finhakket el. revet⁠
  3/4 ts salt⁠
  pepper⁠
  1 ts sukker (valgfritt)⁠

  Bunn:⁠
  100 g quinoamel*⁠
  175 g havremel*⁠
  1 ts fiberhusk (psyllium frøskall)⁠
  1/2 ss bakepulver⁠
  1/2 ts salt⁠
  3 dl lunkent vann⁠

  Fyll:⁠
  150 g grønnkål i biter⁠
  1 ss olivenolje⁠
  1/4 ts salt⁠
  100-150 g smøreost gjerne plantebasert⁠

  VALGFRI TOPPING⁠
  nøttedressing (oppskrift i En skikkelig digg kokebok 2)⁠
  chiliflak⁠
  chilimajones⁠
  Balsamicoeddik⁠
  Granateple⁠

  Dette holder akkurat til vår familie på to voksne og to små:) ⁠

  #femomdagen
  ...

  241 8

  Min favorittmåte å spise potet er åpenbart denne👇

  Knuste poteter!

  Skriv ordet
  👉 oppskrift
  i kommentarfeltet så sender jeg deg oppskrift helt automagisk🤩

  Perfekt til alt av sommerens grillretter, til å redde gamle poteter, bruke opp kokte poteter og ikke minst til å øke innholdet av plantekost i middagen din🫡

  De tusenvis av dere som har bok 3, har oppskriften der også🤓
  ...

  535 1140