fbpx

Salg på Norges mest solgte grønne kokebøker her!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Asiatisk Sandwich med NATURLI’ Veggie Balls

Til oppskriften

Reklame: Denne oppskriften på Asiatisk sandwich er utviklet i samarbeid med NATURLI’ !

Oh lord dette ble skikkelig digg! Mannen min kom inn på kjøkkenet en stund etter at jeg var ferdig med denne oppskriften, og spurte om han kunne smake. Ett minutt etterpå var det ikke en eneste Veggie Ball igjen, og jeg hadde en veldig fornøyd person på kjøkkenet:)

Vegetarboller som disse fra NATURLI’ kan brukes akkurat som kjøttboller, så om du vil bruke de til pasta, på pizza eller med saus og potetmos så er de like gode. Jeg er som mange vet veldig glad i asiatiske smaker og knasende freshe grønnsaker, så jeg måtte prøve noe annet. DET angrer jeg ikke på!

Disse ble sinnsykt saftige, skikkelig smakfulle og i tillegg en fryd for øyet!

Digg asiatisk sandwich med NATURLI’ vegetarboller.

Slik lager du Asiatisk Sandwich

Det eneste du trenger er en baguette, enten grov eller fin. Deretter noen friske grønnsaker, og ikke minst stjerne: Veggie Balls! Til de laget jeg en rask liten saus som fungerer som en glaze, og som gir den deilige ekstra piffen som binder alt sammen.

Asiatisk Sandwich med deilig ingefærglaze.

I tillegg til bollene brukte jeg også Aioli og Sriracha majones fra NATURLI’ (klarte ikke velge bare én) og det ble selvsagt supergodt. Gulrøttene hurtigsyltet jeg, og det anbefales virkelig. Sjekk oppskriften under og lag dette allerede i dag:)! Du finner ut hvilken butikk nær deg som tar de inn her: https://www.naturli-foods.no/produkter/veggie-balls-pea-based/

Sandwich inspirert av vietnamesisk bahn mi.

Asiatisk sandwich med ingefærglaze

Samarbeidsoppskrift med NATURLI' Veggie Balls.
Helt fantastisk god baguette med knasende sprø grønnsaker og asiatiske Veggie Balls med en herlig glaze til! Dette er virkelig sandwich sånn det burde smake og vel verdig både lunch og middag!
5 from 2 votes
Skrive ut Rate
FORBEREDELSESTID: 15 minutter
KOKETID: 15 minutter
Total tid: 30 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 4
Legg i handlelisten

Ingredienser

 • 2 lange baguetter fine eller grove
 • 300 g NATURLI' Veggie balls tilsvarer en pakke
 • stekeolje

Hurtigsyltede gulrøtter

 • 2 gulrøtter
 • 0.5 dl vann
 • 0.5 dl riseddik (evt eplecidereddik, men best med ris)
 • 1 ss sukker
 • 0.5 ts salt

Ingefærglaze

 • 4 ss vann
 • 1 ss maisenna (strøken)
 • 4 ss tamari eller soyasaus
 • 2 ss riseddik
 • 2 ss lønnesirup
 • 1 ts sesamolje
 • 1 tommelstor bit ingefær revet eller veldig finhakket

Forslag til fyll

 • 0.5 agurk i staver
 • 1 vårløk i skiver
 • 6 reddiker i staver/skiver
 • 1/2 chilli i skiver
 • NATURLI' sriracha majones
 • NATURLI' aioli
 • sesamfrø

Fremgangsmåte

 • Begynn med den syltede gulroten: Skjær gulrøttene i tynne staver. Bland vann, eddik, sukker og salt og rør til sukkeret er oppløst. Dekk gulrotstavene med blandingen og la stå i minst 20 min (gjerne lengre eller fra dagen før. Holder seg fint i kjøleskap i to uker dersom du er flink og bruker rent bestikk hver gang).
 • Stek baguettene etter anvisning på pakken.
 • Varm litt olje i en stekepanne. Ha i NATURLI' veggie balls og stek i 14 minutter på medium varme til de har fått en gyldenbrun farge (14 minutter er veldig spesifikt, men det er anbefalt på pakken og det funket perfekt her, men dette ser du jo an 🙂 ).
 • Mot slutten av steketiden til vegetarbollene, ha maisenna og vann i en liten kjele og visp til det blir klumpfritt. Ha deretter resten av ingrediensene til glazen i samme kjele og gi et lite oppkok så det tykner litt, under omrøring.
 • Når vegetarbollene er ferdig stekt, hell over ingefærglazen og rør rundt til alle bollene dekket godt.
 • Når baguettene er ferdige, del de i to og skjær nesten helt igjennom på langs slik at de kan åpnes men ikke detter fra hverandre. Dekk toppen og bunden med NATURLI' sriracha, ha i de syltede gulrøttene, vegetarbollene og topp med det fyllet du ønsker. NYT! 🙂
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (3)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (15)

  Drømmesalat

  reklame NÅDE Anders om han ikke kjøper inn Magnesium før påske!😡⁠
  Neida, eller jo litt! For magnesium er det ENESTE tilskuddet jeg alltid tar, og aldri glemmer å ta med på ferie. Jeg sover rett og slett mye dårligere uten. 🥴⁠

  😴 Både Anders og jeg merker kjempeforskjell på «urolige bein» og «småkramper» om natten når vi husker å ta magnesium før leggetid. Jeg opplever at det får meg til å sove litt bedre – det ser i alle fall sånn ut på HRV-resultatene fra Oura-ringen og pulsklokka mi, for å si det sånn.⁠

  🤩 Jeg har brukt magnesium i MANGE år, men i det siste har jeg gått over til Soloray Magnesium Glysinat som jeg kjøper hos @sunkost - og som virker kjempebra på meg! Denne magnesiumformen (magnesiumglysinat) er kjent som en av de mest lettopptakelige sammenliknet med andre magnesiumkilder, i tillegg til at den er skånsom for magen ❤⁠

  😎 Så hvis du har lette kramper, for eksempel om natten, enten uten grunn eller fordi du holder på med intensiv trening – som påvirker elektrolyttbalansen, altså saltbalansen i kroppen, som igjen påvirker muskelfunksjonen – så prøv gjerne magnesium.⁠

  💚 Ingen er like, derfor er ikke kosttilskudd det heller. Gå innom din nærmeste Sunkost, så hjelper de deg med å finne noe som passer for akkurat deg – de kan så utrolig mye!⁠

  #sunkost #magnesium
  ...

  533 33

  reklame 📚Visste du at du kan få tak i tusenvis av leste bøker på @bookisofficial ? Du kan også selge bøkene du har lest der! Masse påskekrim der nå!

  Min ene sønn er helt forelsket i Harry Potter-universet, og fikk en superfin bok fra Bookis her en dag🫶 skriver reklame fordi jeg kjenner gründeren, men dette er kun en HEIE post, håper du heier med meg👍🏼

  Sjekk ut @bookisofficial , vi trenger flere sirkulære forretningsmodeller som dette og vi må vise at vi er med🤹🏼‍♀️🤩

  @lassebrurock
  ...

  123 7

  annonse: 🤩 Min favorittsuppe er perfekt nå i mars! Er du klar for å lage suppe med restaurantkvalitet uten restaurantskills?👩🏼‍🍳 Prøve min friske sellerirotsuppe🔥 Hele oppskriften finner du hos @meny_matglede⁠

  👉 meny.no/hannelene 👈⁠

  Denne fløyelsmyke suppen med superfrisk topping er en nydelig rett å servere nåi overgangsperioden mellom kaldt og varmt, den kan nemlig serveres både varm, kald og lun! ⁠

  Alt du trenger for å få den silkemyk er en blender eller stavmikser, og trikset er å kjøre den i 2-3 minutter på maks fart, da får du restaurantkvalitet😍⁠


  Server som en smaksrik kald forrett, eller varm som hovedrett med godt brød til🤩⁠

  Spiser du bedre - lever du bedre, ikke sant MENY?🤗⁠

  #femomdagen #sellerirot #oppskrift
  ...

  296 13