fbpx

HALV pris på alle bestselgerne nå!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Aubergineform og pestosnurr

Til oppskriften

Aubergineform og pestosnurr er blant de rettene fra min egen kokebok “En skikkelig digg kokebok” som nevnes oftest når folk sier hva de har laget flest ganger. Dette er skikkelig kosemat, ala lasagne og pizza, og mange av smakene minner om de to rettene.

Laget hele tre pestosnurrer under sending, og det ble fort borte da kameraene bel skrudd av gitt. For ikke å snakke om aubergineformen som dessverre ikke rakk til alle som ville smake da jeg bare laget en normal porsjon:)
Aubergineform; Skikkelig lørdagsvennlig mat:)

Hvis du vil se sendingen fra God morgen Norge kan du trykke på linkene under.

Del 1 fra God morgen Norge 30.mars 2020 ser du her.

Del 2 fra God morgen Norge 30.mars 2020 ser du her

Det morsomme med pestosnurr er at uansett hvor god eller dårlige folk har vært til å flette, så blir smaken like god for det:) Hvis du blir skremt av flette, kan du godt dele i kun to deler, og deretter tvinne de sammen. Se video under av min metode.

Flettet pestosnurr, vakker og skikkelig digg vegetarmat fra En skikkelig digg kokebok.

Aubergineformen er en superenkel rett! Noe av det beste med den er at man kan bruke ferdigkjøpt tomatsaus om man vil, da går det superraskt. Jeg anbefaler å velge en med litt smak i, eller at man tilsetter litt chili eller basilikum i sausen om man bruker en nøytral. Det kommer selvsagt an på gjestene rundt ditt bord.

Håper du lager denne en dag du skal kose deg litt ekstra. Send meg gjerne bilde av din pestosnurr på @hannelenedahlgren på instagram. <3

Her kan du se hvordan man fletter en pestosnurr

Aubergineform og pestosnurr – fra En skikkelig digg kokebok 1

Kan aubergine, tomat og ost smake så fantastisk godt? Svaret er ja!
Kan pesto, pizzadeig og ost bli så vakkert og digg? Svaret er også ja!
Dette er en skikkelig publikumsfavoritt, og jeg har hørt om mange kjøttelskere som har fått seg en skikkelig overraskelse av denne! Du kan gjerne lage formen dagen før, bare ha litt lengre steketid om formen kommer rett fra kjøleskapet. I tillegg kan du faktisk kjøpe mange av ingredisene helt ferdige om du ønsker, både pesto, tomatsaus og pizzadeig kan brukes ferdig – om du vil:)
Med både aubergineform og pestosnurr holder dette til 4 normalspiste, men lag gjerne en salat ved siden av om du vil.
4.91 from 10 votes
Skrive ut Rate Med video
FORBEREDELSESTID: 20 minutter
KOKETID: 25 minutter
Total tid: 45 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 4
Legg i handlelisten

Ingredienser

Aubergineform

 • 2 mellomstore auberginer
 • rapsolje eller annen stekeolje
 • 1 ts salt
 • 350 g god tomatsaus gjerne smakssatt med basilikum eller chili
 • 150-200 g revet ost cheddar, mozzarella eller plantebasert variant
 • 1 stor neve frisk basilikum
 • salt og pepper

Pestosnurr

 • 1 pizzadeig familiestørrelse helst ferdigkjøpt, den er lettere å jobbe med og blir supergod i denne oppskriften.
 • 1 dl pesto hjemmelaget (se under) eller ferdigkjøpt
 • 50-100 g revet ost
 • olivenolje, plantemelk eller egg til pensling

Hjemmelaget pesto (vegansk)

 • 1 /2 potte basilikum (hvis den er veldig tynn i bladene, bruk en hel)
 • 1/2 dl pinjekjerner
 • 1 hvitløksfedd revet eller hakket
 • 0.5 dl olivenolje
 • 1/4 ts salt
 • pepper etter smak
 • en skvis sitron om du har

Fremgangsmåte

 • Sett ovnen på 225 °C over og undervarme
  Aubergineform:
  Skjær auberginene i om lag 1/2 cm tynne skiver på langs. La skallet være på.
 • Ha godt med olje i pannen, og stek aubergineskive gyllen med litt salt på sterk varme (nivå 8 av 9 hos meg). Bruk gjerne to stekepanner, så går det fort unna! Hver skive må ligge 3–4 minutter på hver side for å bli gjennomstekt, ellers vil det være mye vann igjen i auberginen, som vil gjøre gratengen vassen. Det er fint om de blir litt brune.
 • Legg så lagvis i en liten ildfast form. Først 4 ss tomatsaus (ikke bruk mer, da vil det bli for mye væske) aubergine, revet ost, frisk basilikum, litt salt og pepper, og fortsett til du har brukt opp alle ingrediensene. Aubergineskivene kan gjerne overlappe hverandre. Avslutt med et lag ost.
 • Stek retten i 15-20 minutter til den er gyllen på toppen og sausen bobler. (Lag pestosnurren i mellomtiden)

Pestosnurr

 • La ovnen være på 225 grader, over og undervarme
 • Hjemmelaget pesto: Kjør alle ingredienser i en blender eller bruk en stavmikser for å blande alt godt, smak til med salt og pepper. Husk at osten også er salt, så pestoen bør ikke være alt for salt.
 • Slik fletter du: (Se gjerne video under for detaljer)
  Ha deigen på et bakepapir
  Del i tre like lange emner på langs.
  Smør ca 3 ss pesto i midten på hvert av emnene, la det være igjen et par cm til endene i alle retninger.
  Strø litt revet ost i midten, på pestoen.
 • Rull så hvert av emnene sammen på langs, klem litt sammen der endene møtes og legg dem med skjøten ned.
 • Nå skal du ha tre lange, tynne ruller med deig.
  Fest de tre rullene sammen i toppen ved å trykke endene sammen.
  Bruke en skarp liten kniv og snitt hull på midten av det første laget av deig nedover hele rullen.
 • Flett så rullene sammen, og fest til slutt endene sammen, på samme måte som i toppen. 
  Det kan være litt utfordrende å få flettet uten at osten faller ut, men bare bruk tid og klem emnene litt sammen underveis, så går det fint.
  Trykk fletten litt sammen så den blir litt kortere og tettere.
  La den gjerne hvile litt i romtemperatur før steking om du har tid.
  Pensle fletten med litt olje, plantemelk eller vispet egg, stek i ovnen i 15–17 minutter til den er gyllen og osten bobler ut av hullene.
  Aubergineformen kan gjerne hvile mens denne steker, det er bare fint. Legg gjerne over litt ekstra basilikum før servering.
 • Ta-da! Aubergineform og pestosnurr ferdig:)! Håper det ble digg!
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Oppskriftsvideo

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • 5 stjerner
  Denne var skikkelig god! Både mann og 5-åring var noe skeptiske på forhånd (vært lite mat med aubergine her før), men middagen falt virkelig i smak hos hele familien. 5-åringen mente at aubergineformen var like god som vanlig lasagne, hvilket er en kompliment, for han elsker tradisjonell lasagne. Pestosnurren så både fancy og innbydende ut, samtidig som den var lett å lage og smakte digg. Denne kommer jeg til å lage igjen, og jeg serverer den gjerne til gjester.
  Hilsen Tina 🙂

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Ja, be folk på middag! Enkleste måten å spre vegetarentusiasme 👏🏻 Veldig hyggelig å høre 🤩

 • 5 stjerner
  Denne er såååå digg!!!

 • 5 stjerner
  teetetetetet

 • 5 stjerner
  Hei! Vi laget dette på påskeaften! Aubergineformen var superdigg, skikkelig yummy og mektig helgemat! Og enkel å lage.
  Pestosnurren overlevde ikke måltidet, rubbel og bit gikk med, kunne spist en hel alene. Jeg brukte min standard enkle pizzadeig (fra gode gamle Ingrid Espelid sin rutete kokebok) og siden jeg ikke hadde planlagt dette og ikke hadde handlet inn til å lage din pesto så fylte jeg den med min egen pesto; purrepesto! (Den kan du godt få oppskriften på Hanne Lene, den har jeg funnet på selv i mangel av ramsløk en dag, og den har blitt poppis i heimen og blant alle jeg prakker den på.) Pestosnurren ser jo så fancy/komplisert ut, og så er den så lett å lage! Det hele skal gjentaes på neste jentekveld 😀

  • Hehe, så herlig:)

   Så smart med purrepesto, det må du gjerne sende meg oppskrift på, aldri prøvd:)

   Heia jentekveld:):)

 • Skal det ikke være parmesan i pestoen?

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (4)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (20)

  Drømmesalat

  Kommenter SOL for å få link til sommerens diggeste grønne retter🤩 OVER halv pris på bok 2 og 3 (som jeg har gitt ut selv) og halv pris på bok 1 (som er gitt ut på annet forlag så jeg må kjøpe den selv 😅)

  Utrolig gøy å se alle dere som lager nydelig sommermat fra bøkene mine i dette litt vekslende været, utrolig stolt av at ALLE bøkene har gjennomsnitlig 🌟🌟🌟🌟🌟 toppkarakter fra tusenvis av kjøpere❤️

  Selv har jeg en skikkelig digital pause her fra @hannelenessommerhus som jeg sakte men sikkert får mer på plass (manglet halvparten av innerdørene og noen vegger😅) mens jeg lager nye retter og kjenner skikkelig på matinspirasjon for første gang på lenge!

  Hvis du vil ha noen knalltips fra bøkene som vi har laget allerede i år, så sjekk ut disse:
  Halloumisalat bok 1
  Drømmesalat bok 3
  Fiestaform bok 3
  Vinnerlasagne bok 2
  Pære og blåmuggostsalat bok 1
  Pimpa linsegryte bok 3
  Gnocchiform bok 3
  Grillet ferskensalat bok 3
  Bao buns med shiitake bok 2
  Grønn hverdagspizza bok 2

  🤩🤩🤩

  Kommenter SOL så sender jeg deg linken til nettbutikken, eller gå direkte selv via vegetarentusiast.no❤️

  Eller kommenter VITS om du vil ha flere vitser i sommer😂 (looking at you @strumkis )
  ...

  272 59

  "Kjøpe brukt prosjektet" byr på utfordringer med skjørtelengde😅 er bare å ta på sykkelshortsen det💪184 cm dekker seg ikke sjæl

  ( det er helt sikkert noen som mener at det er sjukt "millennial" å gjøre😅 #ankelsokker )

  #maksfemplagg i år holder fremdeles @framtidenivarehender ! (Brukt teller ikke, fyi)
  ...

  571 18

  ...derfor er sokkedebatten viktig👆 Jeg bryr meg jo selvsagt ikke om hvilke sokker du har/liker, dette handler om noe mye større enn det.

  Fikk så mange spørsmål om at folk ville dele det jeg delte på story etter @tv2nyheter i går, så her får du det i feed:) endel skrivefeil, brillene mine er borte i flyttelasset til @hannelenessommerhus hvor vi jobber hardt for å få dører og vegger på plass så vi kan ta ferie snart og lade opp før det viktige siste året før valget🫶

  Anywho: er du enig i at det er viktig at endel moteprofiler tenker på ringene i vann de skaper på Tiktok, Insta og i pressen?
  ...

  958 27

  (wait for it) Ikke et vondt ord om St.Hans altså, men kvekking og julesanger har vi ikke.

  Første døgn på nytt sommersted i Sverige og jeg føler at jeg ramlet rett nedi kulturbøtta og kvekket, snapset og allsanget meg inn i svorsken. Hörs senare da du🤟
  ...

  433 10