fbpx

Superpris på Norges mest solgte grønne kokebøker her

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Sommerruller – barnas grønnsaksfavoritt

Til oppskriften

De som har fulgt meg lenge vet at sommerruller er noe vi spiser mest av her i huset. I tillegg til at det er småguttas favorittmat er det også superlett å lage og en skikkelig digg måte å få i seg masse grønt på! Det som er så fint med sommerruller er at man kan variere de herfra til evigheten. Og så kan man tilpasse til de som skal spise så alle får sitt favorittinnhold. I tillegg blir jeg så utrolig glad når middagen har så mange fine farger!

For å lage sommerruller trenger du rispapir, det får du i den asiatiske hyllen. Se videoen under for tips til hvordan du ruller enklest:)

Sommerruller med peanøttsaus.

Variasjonsforslag

Det som er så fint med sommerruller er at du kan putte alt mulig av ingredienser i. De blir det nesten uansett gode (kanskje ikke absolutt alt mulig men du skjønner hva jeg mener…:)). Mine standard ingredienser er crispy tofu, gulrot, agurk, mango, vårløk, rødkål, hjertesalat, avokado, en god stripe med sriracha majo og koriander. Andre forslag er glassnuddler, reddik, fersken, stangselleri, aioli, alle mulige kjøtterstatningsprodukter som snitzel, burger, vegetarboller eller lignende. Man kan også putte peanøttsaus inni sommerrullen så blir den ekstra saftig og god!

Hvordan ruller man en sommerrull?

Det kan være litt vrient å få til selve rullingen av sommerruller i begynnelsen. Men etter noen forsøk så skal det gå helt fint! Trikset er å ikke dyppe rispapiret for lenge i vann. Det trenger bare å være der i fire til fem sekunder. Det trekker nemlig til seg fuktighet etter du har tatt det opp av vannet også. Hvis du legger et blad med hjertesalat i rullen og legger resten av fyllet oppi bladet vil det være mye lettere å rulle. Tilslutt når du har lagt i det fyllet du vil ha, kan du flytte det så det ligger ca en tredjedel opp fra nederst på papiret. Deretter kan du legge noen friske urter, for eksempel koriander, ca to tredjedeler fra nederst på rispapiret. Dette vil føre til at du får en fin rad med urter som vises gjennom papiret når rullen er rullet. Voila så er du en proff sommerrull-ruller!

Deilige sommerruller med peanøttsaus.

Sommerruller – barnas grønnsaksfavoritt

Mine barn har hatt dette som favorittrett i tre år nå, og jeg ser ingen sjanse for at den ikke kommer til å være det i tre år til:)
Vær kreativ med eget innhold, jeg bruker sprø tofu i, men du kan også ha vegetarisk schnitzel i skiver, bbq-saus eller andre ting du liker. Her er det mange muligheter for deg som liker fresh mat, men deilige farger.
Rispapiret finner du hos velutstyrte matbutikker, det finner du i den asiatiske hyllen.
4.84 from 6 votes
Skrive ut Rate Med video
Total tid: 45 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 3
Legg i handlelisten

Ingredienser

 • 10 rispapir heter spring roll wrappers og ligger i den asiatiske hyllen
 • frisk koriander
 • srirachasaus

Raske syltede gulrøtter (valgfritt, kan brukes rå)

 • 3 gulrøtter
 • 170 ml riseddik eller hvitvinseddik
 • 2 ½ dl vann
 • 4–5 ss sukker
 • ½ ss salt
 • 1 lime

Sprø tofu

 • 250 g fast tofu ikke "silken tofu", skal stå kjølig.
 • 1 dl maisstivelse
 • 1 ts salt
 • nøytral stekeolje f.eks solsikke

Peanøttsaus

 • 6 ss peanøttsmør gjerne økologisk
 • 2 ss soyasaus eller tamari tamari er glutenfri og smaker i min mening best
 • 1–2 ss lønnesirup gjerne økologisk
 • ½ lime
 • ½ ss sriracha
 • 6–8 ss vann

Grønnsaksforslag

 • 1 neve rødkål finstrimlet
 • 1 mango i tynne skiver/staver
 • ½ agurk i tynne staver
 • 1 hjertesalat eller spinat

Andre fyllforslag

 • spirer
 • avokado
 • risnudler
 • reddiker

Fremgangsmåte

 • Start med gulrøttene. (Hvis du vil lage en enda raskere versjon, kan du droppe sylting og bruke dem rå.) For at det skal bli plass til så mange smaker som mulig i rullene, er det fint om gulrøttene er i tynne staver og 8–10 cm lange, gjør det så nøye som du har tid til. Bland alle ingrediensene til de syltede gulrøttene sammen i en beholder og sett den til side.
 • Press ut noe av vannet av tofuen med et kjøkkenpapir, jo mer du får ut, jo fastere blir tofuen.
 • Kutt så tofuen i like lange biter som gulrøttene, men ca. 1 cm brede. Bland salt og maisstivelse i en boks (med lokk) som får plass til all tofuen, ha i tofuen og rist forsiktig så alle bitene blir dekket.
  Dekk deretter bunnen av en stekepanne med stekeolje, og varm den til det freser når du legger i en bit tofu. Stek så alle bitene sprø, totalt tar det 5–7 minutter. La bitene renne av i et minutt på et bakepapir før servering.
 • Sausen: Rør sammen alle ingrediensene til du har en jevn og fin saus. Tilsett vann for å tynne ut til du har en tykk, men så vidt rennende konsistens. Smak gjerne til med mer sriracha det skal bli riktig godt med en sterk saus. Mengden som er oppgitt her, gir en mild, barnevennlig saus. Det er stor forskjell på tykkelsen på peanøttsmør, så derfor er det ingen hovedregel angående hvor mye væske du trenger.
 • Kutt så opp ønskede grønnsaker, gjerne i ca. 10 cm lengde og ganske tynne.
 • For servering har du to valg. Du kan enten lage alle rullene helt ferdig med en gang, eller la alle lage sin egen slik:
  Sett en stor bolle med lunkent vann på bordet. Legg alle grønnsakene på fat, sett frem sriracha og koriander.
  Når det er tid for å spise, tar hver og en et rispapir og dypper i vannet i 5 sekunder, legger det på tallerkenen og legger ønsket fyll i midten av rispapiret. Ikke fyll dem for mye, da får du ikke lukket dem, og de blir veldig vanskelig å spise.
  Start med å brette bunnen over fyllet, så bretter du den ene side over, så den andre, og ruller hele rullen sammen så toppen blir med, så stramt som mulig uten at det går hull. De blir finest om man skråskjærer de i to etter rulling, så det anbefaler jeg om du lager alle på forhånd. Sjekk videoen over for å se hvordan jeg lager det.
 • Sett gjerne frem dippskåler med saus til hver, eller ha sausen i en stor skål så alle kan forsyne seg selv.
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Oppskriftsvideo

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • 5 stjerner
  Den er så god! Barna elsker den. Vi også

 • Så godt! Kan man lage disse på formiddag/ettermiddag og spise senere? Hvordan burde de best oppbevares da?

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei, ja det skal gå fint så lenge du oppbevarer det i plastfolie, da kan det holde noen dager i kjøleskapet. Det eneste som kan skje er at det som er sprøtt blir mykere, så vi anbefaler å bruke rå grønnsaker. Smaken vil fremdeles være der:)

 • elisabeth Jacobsen

  5 stjerner
  Grenseløst godt

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (3)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (17)

  Drømmesalat

  Kommenter ordene INNEN 2030 så sender jeg deg link til podden som nå er helt gratis🫶

  Dere ville at podden skulle bli gratis: CHECK!
  Dere ville ha podden på mandager: CHECK!.
  Dere ville ha med politikere: CHECK!

  Her kommer episoden med Klima- og miljøminister @bjellanderiksen hvor vi snakker om alt fra kjøttskatt til hvorfor vi ikke har lyntog i Norge!

  Gleder meg skikkelig til å høre hva dere synes om denne første gratisepisoden som ligger ute🫡 allerede neste uke kommer det en ny episode, da om kjøtt med en av våre fremste forskere på helse.

  Håper du vil abonnere på podden og hjelpe meg spre budskapet☺️

  Hilsen Hanne-Lene i farta i Sthlm

  Ps: hvis du har lukket profil må du følge meg for å motta linker, så gjør det før du kommenterer så virker det:) @hannelenedahlgren
  ...

  231 365

  Hurra🇳🇴 ingenting sier 17.mai som Rybak og flaggfoccacia;) reelen som er nesten like gammel som grunnloven må jo få være med i år igjen, gratulerer med dagen i morgen❤️

  Oppskrift om du trenger: vegetarentusiast.no/flaggfocaccia/
  ...

  175 6

  Visste du at nordmenn spiser 100 pølser i SNITT i året?

  Og denne uken ble NOK en rapport fra @mattilsynet
  sluppet med verre tilstander enn noen gang i griseindustrien:(

  Hvis du er en av de som skal handle inn pølser til 17.mai, vær så snill: kjøp økologisk eller dyrevernsmerket. Sjekk dyrevern.no for hvilke produsenter som fortjener å bli utsolgt🫶

  Se listen også i video over❤️ Del denne om du også synes dette er viktig😘

  Takk til @norunhaugen som utrettelig står på for grisene år etter år😭
  ...

  675 34