Endelig ny kokebok! Bestill her, perfekt julegave!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. 4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. 8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”. 9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle 14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor: Entusiast AS Risengbakken 8 3413 Lier, Norge Organisasjonsnummer: 925986630 Epost: [email protected] 2. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven. 3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger. 4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger: Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID. 5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger 6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret. 7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål: Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å: Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende: Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen. Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene. Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen. 10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg. 11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som: Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål. 12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører. 13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. . Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det 14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt. 15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider. 16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet. Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Debattinnlegg: Ikke rør barna mine, Matprat!

Dette debattinnlegget ble publisert i Aftenposten 16.3.21.

Matprat er Norges mest besøkte oppskriftsnettsted. Nå vil de nå barna våre. Hvorfor er dette problematisk? Jo fordi Matprat.no er oppskriftssiden til Opplysningskontoret for egg og kjøtt, kjøttbransjens eget reklamekontor, som er finansiert ved at vi som forbrukere kjøper nettopp disse produktene. At en del av omsetningen til varer brukes til markedsføring er selvsagt helt naturlig, det skulle bare mangle. Problemet i dette tilfellet er at det ikke er åpenbart hvem avsenderen representerer, og derfor vil jeg påstå at det er i grenseland for skjult reklame.

I en nylig publisert artikkel av Filter Nyheter vises det til et strategidokument fra Opplysningskontoret for egg og kjøtt, hvor ledelsen uttrykker tydelig bekymring for at nordmenn begynner å spise mer frukt og grønt og reduserer kjøttkonsumet.

Deres løsning er å gå etter de yngste i befolkningen

Løsningen deres på det grønne problemet? De satser hardt på å nå barna våre med mer fristende kjøttretter. Gjennom matstart.no og læreverket Matopedia har de posisjonert seg for å nå barnas matvaner tidlig, og passe på at de ikke blir tatt av grønnsakstrenden. Det er til og med egne temasider om bærekraftig matproduksjon, skrevet av Animalia, et underselskap av Nortura – med andre ord kjøttbransjen selv. 

30% av landets barneskoler abonnerer på Matopedia. For å sikre at de får barnas oppmerksomhet, har matstart.no benyttet NRK Super sine programledere for å formidle sitt budskap om det de mener er bærekraftig mat (les: norsk kjøtt). Dette er grønnvasking på høyt nivå, og det er grønnvasking rettet mot barn som på ingen måte kan forventes å forstå de ulike fasettene i klima- og miljødebatten.

I Norge er det strenge regler når det gjelder reklame til barn. Hvordan kan det være akseptabelt at alt dette foregår uten at det er merket som reklame? De færreste vet at Matprat er en reklameaktør, og ordet “Opplysningskontoret” gir inntrykk av at dette er et statlig uavhengig organ uten bindinger til matbransjen. 

Barn spiser allerede nok kjøtt

Barn og unge i Norge trenger ikke hjelp til å spise nok kjøtt, men å spise mer grønt. De fleste er nok enige i at det er kritisk at kun en tredjedel av 11-15 åringer spiser frukt eller grønnsaker daglig. (UiB) Vi vet at fem om dagen er et minimum, likevel er det bare 20% av oss voksne som får til det. Saken blir ikke bedre av at flere land endrer nå sine anbefalinger til både syv og åtte om dagen, så er tallene for barns kosthold enda mer katastrofale. Hvor er de voksne her? 

Kostrådene er under revidering, og det er antatt at vi vil følge etter Danmark og redusere totalmengden kjøtt i rådene, ikke kun rødt kjøtt som maksgrensen på 500 gram i uken tilsier. Helsedirektoratet har på oppdrag fra regjeringen satt sammen disse rådene for å sikre god helse til befolkningen. På bakgrunn av det burde man kunne forvente at det er nettopp disse kostrådene som ligger til grunn for opplæring rundt mat i skolen, og ikke kjøttbransjens økonomiske interesser. 

Barn i vekst fortjener at vi voksne gir de så god informasjon om kosthold som mulig, da blir det skivebom når kjøttbransjen ved hjelp av barne-TV profiler og skjult reklame får fritt spillerom til å sette agendaen. Her har man satt bukken til å passe på havresekken, eller i dette tilfellet kjøttbransjen til å passe på barnas kosthold.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • Jeg er så hjertens enig! Man ser eksempler på barnevinklet reklame (noe som i utgangspunktet vel er ulovlig), over alt! Spesielt irriterer jeg meg over vindkraftreklamen som nå ruller og går over norske skjermer. Statskraft burde vite bedre, og ikke minst, ha mer respekt for barna, enn å bruke de yngste i propagandareklame!

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (0)

  Minisnickers - fra En skikkelig digg kokebok 3

  (3)

  Veggisribbe - ny julefavoritt

  (2)

  Klassisk lasagne

  (2)

  Tacokrydder

  Andre oppskrift fra NY bok!! Lagre!⁠

  En skikkelig digg kokebok 3 er ENDELIG i butikk, så nå håper jeg alle som digger god mat kjøper denne til seg selv eller noen de er glad i til jul🥰 Her får dere en helt gratis oppskrift fra bokens søte kapittel 😍 ⁠

  Julens enkleste julegodteri! Som min sønn sa, nesten FOR digg, blir jo borte med en gang🙈 Derfor lager jeg like så godt en hel langpanne av gangen😅 ⁠
  Min absolutte favoritt er å toppe flakene med hakkede salte mandler og tranebær. Et annet must er havsalt på hele platen! Denne gangen toppet jeg også med spiselig glitter, ble så kult!! ✨⁠

  Til gaver er dette helt perfekt, bare legg noen flak i en glassbeholder eller cellofanpose🔥⁠

  🌟 Dette trenger du til en langpanne🌟⁠
  6-10 plater valgfri sjokolade⁠, gjerne ulike farger. Jeg brukte ti 100g plater til å dekke en langpanne, da blir flakene ganske tykke. ⁠Dra den smeltede sjokoladen utover med en kniv om du vil ha tynne flak.⁠ (ps: kjøp gjerne melkefri sjokolade)

  Forslag til topping:⁠
  🥜 Hakkede mandler⁠
  🍐 Pistasjnøtter⁠
  🌟 Spiselig glitter⁠
  🔥 Lakrispulver⁠
  🍎 Granateple⁠
  🍓 Frosne bringebær⁠
  🍡 NonStop⁠
  🥨 Saltstenger ⁠
  🍊 Appelsinskall⁠
  🌶 Chiliflakes⁠
  🌊 Havsalt⁠ (på hele!)⁠

  🤩 Slik gjør du 🤩⁠
  1️⃣ ⁠Sett ovnen på 100 grader⁠
  2️⃣ ⁠Fordel sjokoladeplatene utover et bakepapirkledd stekebrett⁠
  3️⃣ ⁠Stek i ca 5 minutter⁠
  4️⃣ ⁠Ta ut sjokoladen og bruk en kniv eller en spisepinne til å tegne mønster. Har du kids? Ta gjerne barna med på denne delen!.⁠
  5️⃣ ⁠Strø over ønsket topping⁠ (gjerne mange), dytt toppingen litt ned i sjokoladen⁠
  6️⃣ ⁠Sett til avkjøling ute eller i fryseren 30 min⁠
  7️⃣ Knekk så biter i ønsket størrelse⁠
  8️⃣ Oppbevar kjølig og ta ut rett før servering⁠

  ⁠🔥Sånn, da har du #julegodteri på null komma svisj, væsjego! ⁠🔥⁠

  🤟🏼 Hele oppskriften i En skikkelig digg kokebok 3 eller på vegetarentusiast.no/sjokoladeflak 🤟🏼⁠

  ⁠#vegetarentusiast⁠ #hannelenesvegetar⁠ #oppskrift⁠ #sjokoladeflak #chocolatebark #julegodteri #enskikkeligdiggkokebok3
  ...

  699 31

  reklame🙌 Hverdagssnacks som er helt perfekte i juletiden; Minisnickers! Lagre😋

  Jeg elsker disse deilige små bitene som virkelig smaker som Snickers og som både vi voksne og barna mine på 5 og 7 år elsker!⁠

  Hos @meny_matglede finner man alltid de beste dadlene, nemlig medjool dadler. Det er de store brune som oftest er i løsvekt. De blir skikkelig gode og seige etter en runde i fryseren🤩 Annet enn det trenger man bare noe å fylle de med, vi bruker oftest peanøttsmør eller mandelsmør, og deretter ringler man over litt smeltet sjokolade og flaksalt før de koser seg i fryseren en liten stund. ⁠🍾

  Disse er fiberrike, skikkelig smakfulle og er den aller første oppskriften jeg deler fra min nye kokebok faktisk, så skikkelig stas🥰⁠

  🤩 Dette trenger du for 6 biter: ⁠
  6 stk dadler, helst de store medjool-dadlene⁠
  2 ss peanøttsmør, eller annet nøttesmør⁠
  50 g sjokolade smeltet⁠
  flaksalt (obligatorisk)⁠

  Andre toppingforslag: ⁠
  hakkede nøtter, kokosmasse, kakaobiter, frosne bær i biter, sesamfrø⁠

  Slik gjør du: ⁠
  1️⃣ Del daddelen på langs slik at du får tatt ut steinen, men ikke del i to.⁠
  2️⃣ Fyll så hver daddel med ca 1 ts nøttesmør, og dytt deretter litt sammen.⁠
  3️⃣ Dypp hver daddel i smeltet sjokolade, gjerne bare den ene siden for at det skal bli mindre klissete når man spiser. Legg på et bakepapir.⁠
  4️⃣ Strø over hakkede nøtter og et dryss flaksalt. Flaksalt er nærmest obligatorisk. Sett i fryseren i minst en halvtime, om du klarer vente så lenge😋
  5️⃣ Spis rett fra fryseren, eller oppbevar en ukes tid i kjøleskap etter innfrysing.⁠

  #menymatglede #vegetarentusiast #enskikkeligdiggkokebok3⁠
  ...

  1869 54

  Herregud dette var SÅ hyggelig og SÅ flaut på samme tid!!

  Det å være en person som "har fans" er ikke en rolle jeg kjenner meg hjemme i, men de av dere jeg har møtt er jo verdens søteste mennesker, så selv om det er litt flaut (for meg), så er det også SÅ koselig🥰

  Så på fredag, etter å ha signert rundt 2500 bøker og sendt de ut av lageret til alle som har forhåndsbestilt, så tok jeg med meg to eksemplarer i bilen og overrasket fantastiske @olivergjolberg på kontoret hans hos @bookisofficial med de to første eksemplarene av En skikkelig digg kokebok 3❤️

  Oliver er (i følge sjefen hans, @lassebrurock ) min største fan og jeg har derfor bedt han om et sitat til boken som *kanskje* kunne komme med. Men han visste ikke hvor eller om det faktisk ble med, så da måtte jeg jo vise han det selv🤟

  Det er det eneste sitatet på utsiden av boken, og jeg ville ha et sitat fra noen som faktisk digger det jeg driver med, og ikke en random kjendis❤️

  Så tusen takk Oliver for at du ville gi ditt sitat, og for at du heier🥰 Og ikke minst at du er så sporty at dette får bli delt her, du er raus😍 ikke bare bare å bli overrasket med filmkamera i ansiktet heller😅

  Håper alle synes dette var koselig, det synes i alle fall jeg😍

  Og dere, boken er på vei til alle som har bestilt, noen har fått i dag, og den er i butikk i løpet av de første dagene denne uken 🙌🌱❤️

  #vegetarentusiast #enskikkeligdiggkokebok3
  ...

  561 21

  Klart du klarer få det fint, det er superlett! Lagre!

  Funfact: min nøttestek har bare 1 neve valnøtter og kan helt fint lages uten eller byttes med feks solsikkekjerner:)

  Min nøttestek er en slags sammensurium av alt jeg liker, pakket inn i deilig sprø butterdeig🥰 (de er oftest uten smør om du lurte)

  Her ser du steg for steg hvordan jeg oftest bretter den. Oppskriften finner du på vegetarentusiast.no/nottestek/ i En skikkelig digg kokebok 2 og i Et skikkelig digg julehefte❤️

  Har du laget denne? Kommenter gjerne så andre tør prøve🎄🥰

  #nøttestek #nutroast #nutwellington #veganchristmas #julemat #veggisjul #oppskrifter
  ...

  1356 82