fbpx

HALV pris på alle bestselgerne nå!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Supersunn grønn hverdagspizza

Til oppskriften

Oppskriften på Supersunn grønn hverdagspizza finner du også i En skikkelig digg kokebok 2. Dersom du liker oppskriften håper jeg at du vil støtte arbeidet mitt ved å kjøpe boken her, da får du 98 andre fantastiske plantebaserte retter på kjøpet.

Du vet de dagene du har lyst på pizza, men føler at du burde spise noe grønt? Her er løsningen! Jeg bruker en sprø quinoabunn som både er glutenfri og inneholder fullverdig protein. Fyllet består av en blanding av masse karamellisert løk og ikke minst en haug massert grønnkål på toppen. Utrolig godt og næringsrikt.

Tips for en barnevennlig versjon: Mine barn elsker sprø grønnkål, men løken får jeg ikke i dem, så på denne pizzaen velger jeg å droppe løken på deres halvdel.

Grønn hverdagspizza

«Overrasket! Trodde denne ville bli litt kjedelig, men den ble jo knallgod! Ikke akkurat fredagsfølelsen, men hvis jeg kan spise pizza til hverdags med bare grønt, som faktisk smaker godt, er det helt topp!» – Anne-Kari

Supersunn grønn hverdagspizza med karamellisert løk

Denne digge hverdagspizzaen er utrolig god og næringsrik. Jeg lager en sprø quinoabunn som er både glutenfri og inneholder fullverdig protein. Fyllet består av en blanding av masse karamellisert løk og ikke minst en haug massert grønnkål på toppen. En storfavoritt hos de som har turt å lage den!
5 from 15 votes
Skrive ut Rate
Total tid: 1 time
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 3
Legg i handlelisten

Ingredienser

Karamellisert løk

 • 2 ss olivenolje
 • 3 gule løk i skiver
 • 2 fedd hvitløk finhakket el. revet
 • 3/4 ts salt
 • pepper
 • 1 ts sukker (valgfritt)

Pizzabunn

 • 100 g quinoamel*
 • 175 g havremel*
 • 1 ts fiberhusk (psyllium frøskall)
 • 1/2 ss bakepulver
 • 1/2 ts salt
 • 3 dl lunkent vann

Pizzafyll

 • 150 g grønnkål i biter
 • 1 ss olivenolje
 • 1/4 ts salt
 • 100-150 g smøreost gjerne plantebasert

Nøttedressing (valgfritt)

 • dl usaltede cashewnøtter
 • 1 sitron saften av
 • 1 ts salt
 • 1 fedd hvitløk
 • 1 ts løkpulver
 • 2 ss maisenna
 • 3 ss næringsgjær (valgfritt)
 • 2-2,5 dl kaldt vann

Valgfri topping

 • nøttedressing oppskrift i En skikkelig digg kokebok 2
 • chiliflak
 • chilimajones
 • crema di balsamico
 • granateplekjerner

Fremgangsmåte

 • Forvarm ovnen til 200, varmluft, og dekk en stekeplate med bakepapir.
 • Lag først den karamelliserte løken. Varm olje i en vid kjele på middels til høy varme. Ha i løken, og la den frese i 10 minutter under jevnlig omrøring.
 • Tilsett hvitløk, salt og pepper (og eventuelt sukker) etter et par minutter, senk til lav varme og la det frese i ytterligere 10–20 minutter eller til du er klar til å legge den karamelliserte løken på pizzaen. Rør innimellom.
 • I mellomtiden lager du pizzabunnen. Ha alle ingrediensene i en bakebolle, og rør sammen til en tykk grøt. Ha blandingen over på stekeplaten. Bruk en stor bit med plastfolie til å klemme deigen flat (det er vanskelig med bare hendene). Du kan også bruke en kjevle på toppen av folien til å forme pizzabunnen til ønsket form.
 • Stek pizzabunnen midt i ovnen i 10–15 minutter – sjekk om den er ferdig stekt og sprø etter 10 minutter. Steketiden varierer etter tykkelsen på bunnen og stekeovnen.
 • I mellomtiden har du grønnkålen i en stor bakebolle, ringler over olivenolje og drysser over salt. Massér grønnkålen i cirka ett minutt, til den er helt mør og mørkegrønn.
 • Når pizzabunnen er ferdig stekt, fordeler du først smøreosten på bunnen, deretter løk og til slutt grønnkål (det er mye fyll, men det krymper i varmen i ovnen).
 • Stek på rist nederst i ovnen i ytterligere 10–12 minutter til fyllet er sprøstekt og fint, men ikke brent. Server med ønsket topping og gjerne granateplekjerner på toppen.

Nøttedressing (valgfritt)

 • Ha cashewnøttene og vannet i en kjele, og kok nøttene i 15 minutter til de er litt mykere. Hell av kokevannet, og skyll nøttene godt i kaldt vann dersom du skal servere dressingen snart. Du kan også bløtlegge cashewnøttene i vann i minst 6 timer i stedet for å koke dem. Da heller du av bløtevannet og bruker dem direkte.
 • Ha alle ingrediensene i en blender, og kjør til en silkemyk saus. Start med 2 dl vann, og spe ut med mer ved behov. Kjør maskinen litt lenger enn du tror er nødvendig. Sett dressingen kjølig frem til servering. Den kan oppbevares kjølig i opptil 4–5 dager, og kan fint fryses i mindre porsjoner i noen måneder.

Merknader

Barnevennlig
Mine barn elsker sprø grønnkål, men løken får jeg ikke i dem, så på denne pizzaen velger jeg å droppe løken på deres halvdel.
*Du kan enkelt lage quinoa- og havremel selv. Ha det i en god blender og kjør det til et fint pulver
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • 5 stjerner
  Overraskende kombo (jeg liker egentlig ikke grønnkål!), men utrolig god! Massasjen gjorde susen! Den er blitt en ny favoritt hos meg 🙂 hadde ikke granateplekjerner, men lettristede pinjekjerner på toppen isteden.

 • 5 stjerner
  Supergod pizza! 😍 Og den pizzabotnen er eit must også til andre fyll når ein treng glutenfri pizzabotn.

 • 5 stjerner
  Altså NAM!! Denne kan like gjerne nytes i helga, skikkelig snadder! Og nøttedressingen er virkelig prikken over i’en ❤️

 • 5 stjerner
  Dette vil jeg kalle en pizza av god fantasi. Hadde aldri i verden trodd den skulle være så god👌

 • Denne ser helt amazing ut, skal teste neste uke 😀 Men hvor mye cashew i nøttedressingen? Står ikke oppført i ingredienslisten.

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Å! Takk for at du gjorde oss oppmerksom på dette, vi har lagt det til nå. 3,5 dl usaltede cashewnøtter 🙂

 • Pizzaen er kjempegod, men vi er dessverre to stykker som ikke tåler løk så godt😳😅
  Forslag til hva man kan bytte denne toppingen med?

  Har vurdert paprika i alle farger kanskje, stekt mindre. Blir jo «søtt» etter steking det og🤔

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei, så hyggelig å høre at du synes pizzaen er god 🙂 Den karmalliserte løken spiller nok en hovedrolle for å få akkurat den samme smaken, men det er absolutt en god tanke å bruke paprika. Hva med gul eller spisspaprika, som er litt søt? Fortell oss gjerne hvordan det gikk om du prøver 🙂

 • Fantastisk god pizza. Den var rask og enkel å mekke sammen. Smakte himmelsk. Blitt ein favoritt i heimen

 • 5 stjerner
  Veldig god! Deilig rett og slett. Nøttedressingen er helt fantastisk på denne

 • 5 stjerner
  Skal innrømme at jeg ikke hadde superhøye forventninger til denne, men ble veldig positivt overrasket! Det var supergod pizza med god samvittighet! Gleder meg til å lage denne igjen.

 • 5 stjerner
  Digger denne!

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (4)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (20)

  Drømmesalat

  Kommenter SOL for å få link til sommerens diggeste grønne retter🤩 OVER halv pris på bok 2 og 3 (som jeg har gitt ut selv) og halv pris på bok 1 (som er gitt ut på annet forlag så jeg må kjøpe den selv 😅)

  Utrolig gøy å se alle dere som lager nydelig sommermat fra bøkene mine i dette litt vekslende været, utrolig stolt av at ALLE bøkene har gjennomsnitlig 🌟🌟🌟🌟🌟 toppkarakter fra tusenvis av kjøpere❤️

  Selv har jeg en skikkelig digital pause her fra @hannelenessommerhus som jeg sakte men sikkert får mer på plass (manglet halvparten av innerdørene og noen vegger😅) mens jeg lager nye retter og kjenner skikkelig på matinspirasjon for første gang på lenge!

  Hvis du vil ha noen knalltips fra bøkene som vi har laget allerede i år, så sjekk ut disse:
  Halloumisalat bok 1
  Drømmesalat bok 3
  Fiestaform bok 3
  Vinnerlasagne bok 2
  Pære og blåmuggostsalat bok 1
  Pimpa linsegryte bok 3
  Gnocchiform bok 3
  Grillet ferskensalat bok 3
  Bao buns med shiitake bok 2
  Grønn hverdagspizza bok 2

  🤩🤩🤩

  Kommenter SOL så sender jeg deg linken til nettbutikken, eller gå direkte selv via vegetarentusiast.no❤️

  Eller kommenter VITS om du vil ha flere vitser i sommer😂 (looking at you @strumkis )
  ...

  279 63

  "Kjøpe brukt prosjektet" byr på utfordringer med skjørtelengde😅 er bare å ta på sykkelshortsen det💪184 cm dekker seg ikke sjæl

  ( det er helt sikkert noen som mener at det er sjukt "millennial" å gjøre😅 #ankelsokker )

  #maksfemplagg i år holder fremdeles @framtidenivarehender ! (Brukt teller ikke, fyi)
  ...

  575 18

  ...derfor er sokkedebatten viktig👆 Jeg bryr meg jo selvsagt ikke om hvilke sokker du har/liker, dette handler om noe mye større enn det.

  Fikk så mange spørsmål om at folk ville dele det jeg delte på story etter @tv2nyheter i går, så her får du det i feed:) endel skrivefeil, brillene mine er borte i flyttelasset til @hannelenessommerhus hvor vi jobber hardt for å få dører og vegger på plass så vi kan ta ferie snart og lade opp før det viktige siste året før valget🫶

  Anywho: er du enig i at det er viktig at endel moteprofiler tenker på ringene i vann de skaper på Tiktok, Insta og i pressen?
  ...

  959 27

  (wait for it) Ikke et vondt ord om St.Hans altså, men kvekking og julesanger har vi ikke.

  Første døgn på nytt sommersted i Sverige og jeg føler at jeg ramlet rett nedi kulturbøtta og kvekket, snapset og allsanget meg inn i svorsken. Hörs senare da du🤟
  ...

  433 10