fbpx

Salg på Norges mest solgte grønne kokebøker her!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

(Stillingen er nå besatt) – Ledig stilling! Jeg skal ansette for første gang!

Sulten innholdsutvikler med ønske om å endre verden søkes!

Universet rundt @hannelenedahlgren vokser stadig, og jeg tilbyr nå en fulltidsstilling til rette person. Det er mange oppgaver som må løses i daglig drift av hannelene.no og mine kanaler, og flere vil det bli. Derfor søker jeg etter en innholdsutvikler som blir skikkelig gira av å tenke på å jobbe for et redusert kjøttforbruk i Norge.
Personen jeg ansetter blir første ansatt i bedriften, og det er store muligheter fremover for rette kandidat. Dette er på alle måter en gründerbedrift, og oppgaver og fokus endrer seg fort. Stillingen vil ansvar for alt av video, foto og nettsider, men også gjøre enkelte PA-oppgaver som naturlig oppstår i en liten bedrift som dette.


Arbeidssted
: Hjemmekontor og Lier 2-3 dager i uken. (30 min fra Oslo m tog el bil)

Arbeidstid: Fleksibel med kjernetid, kandidaten bør helst disponere egen bil

Dette er jobben for deg som:
Ønsker å jobbe med – og for – noe som betyr noe
Ønsker å kunne være ordentlig kreativ i et miljø med raske beslutninger
Elsker å produsere innhold

 

Drømmekandidaten

Brenner for en grønnere fremtid

Har et visuelt blikk, god på foto, video og klipp

Er strukturert og nøye, men tåler impulsive oppgaver og endrede planer

Har selvironi og humor

Har teknisk og kommersiell teft

Forstår dynamikken og er aktiv i sosiale medier

God i engelsk

Elsker mat, og er gjerne med å utvikle retter

Tåler et høyt tempo

Personlige egenskaper: 

Effektiv

Handlekraftig

Kreativ
Proaktiv

Initiativrik

Selvstendig

Rollen vil kreve at du mestrer følgende programmer:
(for rette kandidat kan opplæring gis i noen)

Adobe premier pro

Adobe photoshop

Logic pro x

WordPress

Vedkommende vil bli ansvarlig for: 

Produksjon av visuelt innhold, foto og video

Nettsider

Content management

Internasjonale sosiale medier

Vil være involvert i:

Utvikling av alt av video- og fotoinnhold til nettsider og sosiale medier

Utvikling av nye bokkonsepter

Generell strategiutvikling

Dette er ikke jobben for deg som: 

Liker forutsigbarhet og like dager

Ikke trives med å jobbe selvstendig

Er slurvete (det er nemlig sjefen innimellom)

Tar deg selv høytidelig

Om meg og mine mål: 

Jeg sa opp jobben som analytiker i Google for to år siden, for å jobbe for å redusere kjøttforbruket i Norge med 30% innen 2025. Målet er å vise folk flest at det både kan være enkelt, gøy og skikkelig digg å lage sunn og plantebasert mat. På to år har jeg bygget opp Norges største vegetarprofil og jeg har to bestselgende bøker bak meg. Den siste er gitt ut på eget forlag. Jeg er en entusiastisk kontrollfreak som holder høyt tempo. Ved å jobbe for meg kan jeg garantere bratt læringskurve, mye humor og god mat, men også ideer på sms kl 21:00 og plutselig endrede planer. Det blir med andre ord aldri kjedelig, men det passer ikke for alle. Du må brenne for saken, og digge tanken på å bygge noe nytt som virkelig kan endre fremtidens matglede.

Synes du dette høres ut som drømmejobben? 

I så fall vil jeg gjerne høre fra deg. Send søknad og CV merket med “Søknad: Innholdsutvikler” og til [email protected] .

I den vil jeg gjerne vite hva du har gjort før som kan brukes i denne stillingen, hvorfor du vil jobbe for meg og hvilke personlige egenskaper du har som er relevante. I tillegg ønsker jeg en 2 minutter lang film som presenterer deg og hvem du er, utformingen bestemmer du helt selv. Send gjerne link til relevant arbeid du har gjort.


First senest 29. januar, oppstart snarest.

Hvis du har lest så langt, men funnet ut at rollen ikke passer for deg, så håper jeg du går til denne delen av siden min og finner deg noe skikkelig digg å lage til middag i stedet:) Ha en fin dag! 

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

(2)

One pot restefest

(4)

Gazpacho

(3)

Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

(16)

Drømmesalat

annonse 💥Utkastet til de nye norske kostrådene anbefaler for første gang belgvekster flere ganger i uken som middag eller pålegg🫡

🤯 Men mange lurer på: Hvorfan får man de til å smake godt? 😅 @meny_matglede og jeg tar saken👇

Se over for å se hvordan det gikk det da jeg skulle prøve å overbevise MENY-kokken Roar om at linser i tacokjøttdeigen hans er knallgodt enkelt, næringsrikt og ikke minst billig🤟⁠

Her er trikset for å få inn linser i tacoen: ⁠
1️⃣ Bruk halvparten av mengden kjøttdeig du vanligvis bruker, stek den først brun og tilsett deretter linser rett fra boksen (altså skyll de først, men de er kokt). ⁠

2️⃣ Så har du i like mye tacokrydder som du vanligvis bruker til en full porsjon, har i litt vann og lar koke inn. ⁠

3️⃣ Server med vanlig tilbehør og vipps har du halvvert både klimautslippet, kostnaden og fått i deg mye mer fiber som de fleste i Norge mangler i sin kost😍⁠

Spiser du bedre, så lever du jo faktisk bedre🥰 @meny_matglede
...

580 12

Jeg synes det er absurd at det vi skal gjøre 3-4 ganger hver eneste dag resten av livet ikke læres bort på skolen.

Mat- og helsefaget har i dag færrest timer i timeplanen av alle fag. Det har så små budsjetter at mange lærer om mat- og helse ved å lage krydderkake og lese om råvarer.
Og sist men 100% ikke minst: At kjøttbransjens reklamekontor Matprat tilbyr gratis pensum til 650 skoler i Norge i faget og lærer opp i bærekraftig matproduksjon fra *deres* ståsted.

Tenk om skolen kunne lært oss:
🌟 Slik bruker du korn til å lage sunne gode rundstykker hjemme
🌟 Slik får du en sunn og god middag til en familie for en billig penge
🌟 Slik bruker du kålvekster, poteter, bønner og linser i retter du allerede liker, men gjør de sunnere og mer bærekraftig
🌟 Slik spiser du for å være best mulig rustet til å stå mot livsstilssykdommer
🌟 Slik kutter og renser du grønnsaker
🌟 Slik bruker du rester og unngår matsvinn

Tenk om..

Bare noen sukk her på en søndag kveld, med et klipp fra debatten jeg var med i på Nobelssenteret i Stockholm om de nordiske kostrådene. @nordisksamarbejde
...

468 33

reklame🏆VINN mine 3 favorittprodukter fra nyåpnede @sunkost på Glasmagasinet🥰 Kommenter Glasmagasinet for å være med i trekningen👇 ⁠

Den nye Sunkosten på Glasmagasinet åpnet i dag og jeg var så heldig at jeg fikk en sniktitt i går og fikk velge meg tre produkter jeg ville ta med meg hjem! Det var ikke lett å velge, for jeg kunne fylt en ganske stor kurv av ting jeg elsker der (blant annet deres økologiske nøtter!) men det som fikk bli med hjem det var: ⁠

🌟Hamp-frø: Brukes nesten hver dag på grøt, smoothiebowl eller kveldssnacks med frukt⁠

🌟🌟Eskio-3 vegansk omega 3, rett fra alger med både D-vitamin og B12⁠

🌟🌟🌟og en nyyydelig diffuser som gir hjemmet mitt spafølelsen! Har en i stua, denne skal få berike badet mitt med velduft:) ⁠

Kommenter 👉 Glasmagasinet 👈 under så kan alle disse tre bli dine også🥰

Vinner trekkes av Sunkost 11.april!
...

1156 1561