fbpx

Superpris på Norges mest solgte grønne kokebøker her

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Nye kostråd på høring

Nye kostrådsanbefalninger er på høring og her får du alt du trenger å vite om hvordan de tar hensyn til både helsen og bærekraft. Satt sammen av 400 forskere.

av: Hanne-Lene Dahlgren, først publisert på Instagram.

Oppsummert

Det anbefales et hovedsaklig plantebasert kosthold med mye grønnsaker, frukt, fullkorn, fisk, magre meieriprodukter og belgvekster (bønner, linser, erter) og lite rødt og prosessert kjøtt, sukkerholdig drikke, sukkerholdig mat, salt og fint mel.

Rødt kjøtt – maks 350 g i uken

 • Inntak av rødt kjøtt bør være lavt og ikke overgå 350 g i uken.
 • Et inntak høyere enn dette øker risiko for hjertesykdom, diabetes og tarmkreft.
 • Det anbefales å bytte ut rødt kjøtt med plantebasert protein, ikke hvitt kjøtt.
 • Rødt prosessert kjøtt er mest alvorlig for helsen (pølser, pålegg, spekemat, bacon+) men også rødt kjøtt generelt er skadelig.
 • Rødt kjøtt er den største utslippskilden fra nordisk kosthold.

Hvitt kjøtt – bør ikke øke

 • Prosessert hvitt kjøtt som kyllingpølser, nuggets, burgere og pålegg bør være så lavt som mulig.
 • Ingen anbefaling på mengde da det ikke er bevist noen helseeffekt i forhold til forebygging av sykdom.
 • Det presiseres kun at inntaket ikke bør øke og helst reduseres.
 • Planteproteiner som fra belgvekster anbefales i stedet.

Fullkorn – fullkorninntak må opp!

 • Lavt inntak av fullkorn har 25% (mest av alle) “skylden” for kostholdsrelaterte sykdommer i Norden. For å unngå hjerteinfarkt og tarmkreft er økt fullkorninntak det viktigste tiltaket.
 • Anbefaler rundt 90 g fullkorn per dag men gjerne opp til 210 g. (ikke fullkornris pga høyt fotavtrykk)

Frukt, grønnsaker og bær – mellom 5-8 per dag!

 • Anbefaler 500-800 g hver dag. Det tilsvarer 5-8 never.
 • Minst halvparten bør være grønnsaker og man bør etterstrebe å spise flere sorter. Fruktjuice bør være maks 1 dl per dag.

Egg – maks ett egg hver dag

Ingen helseeffekt målt. Maks 1 egg hver dag. Har lavt utslipp i forhold til andre animalske råvarer, men ikke i forhold til planteprotein.

Meieriprodukter – 250 – 500 g per dag (magre)

 • Høyt inntak av meieriprodukter er en av de største utslippsårsakene fra mat i Norge.
 • Moderat inntak kan minske risiko for tarmkreft, høyt inntak av fete produkter kan gi økt fare for hjertesykdom.
 • Anbefaler 250-500 g magre meieriprodukter per dag. 1 skive ost teller som 100 g melk. Så maks 1 glass melk og et par skiver ost.

Belgvekster – bør være en viktig del av kostholdet

 • Bør være en substansiell del av ethvert kosthold i Norden.
 • Gir godt med protein, sink og jern.
 • Har et meget lavt klimaavtrykk.
 • I Norge inntar vi bare i snitt 1g per dag.
 • Det er motbevist at soya har en hormonelt dårlig effekt på voksne. (som mange myter tilsier)

Fisk – 300-450 g i uken

 • 300-450 g fisk i uken hvorav 200 g bør være fra fete typer som makrell, laks, sild, kveite.
 • Det presiseres at fiske bidrar til negative klima- og miljø-effekter, og at man bør lete opp de mest bærekraftige typene.

(Sjekk WWF sin sjømatguide)

Vegetabilske oljer – 2 ss hver dag

 • 25 g olje fra ikke-tropiske områder, i stedet for smør. Tilsvarer litt under 2 ss. F.eks.: Rapsolje, olivenolje.
 • Gir sunne fettsyrer og minsker risiko for hjertesykdom om man bytter ut smør.

Nøtter – en neve om dagen

20-30 g hver dag av usaltede nøtter er fordelaktig for å unngå hjertesykdommer. Tilsvarer 15-20 mandler.

Oppsummert anbefales dette:

 • Redusere kjøtt- og meierikonsum og øke inntak av belgvekster (bønner, linser, erter), fullkorn, grønnsaker og frukt, vegetabilske oljer (i stedet for smør) og nøtter og frø.
 • Skifte fra fisketyper med høyt utslipp.
 • Redusert inntak av animalske produkter vil gi økt tilgang til plantebasert mat pga mindre behov for å dyrke dyrefôr. Spesielt relevant for korn, belgvekster, nøtter, grønnsaker og frukt. For å sikre god miljømessig produksjon, anbefales produksjonsmetoder med mindre sprøytemidler og gjødsel.
 • Økologisk produksjon er å foretrekke for å øke biodiversitet. Dette anbefales også for kjøtt, men for å få til dette i verden må vi redusere mengden mye.
 • Animalsk mat er hovedgrunnen til høye utslipp fra mat i den nordiske regionen, men for å endre dette til fordel for helse er det viktig å ikke kun fokusere på utslipp per råvare (sukker har f.eks et ganske lavt utslipp per måltid) men også se på hvilke råvarer som er fordelaktig for helsen.

Andre highlights

 • Barn under to år bør ikke spise mat med tilsatt sukker.
 • Voksne bør spise mellom 25-35g fiber hver dag
 • Proteininntak fra planter er nok om man kombinerer belgvekster og fullkorn i dietten. (Må ikke være i samme måltid) Det anbefales ca 0.66g/kg for både kvinner og menn. Altså ca 40g protein for en person på 60 kg og 46g på 70 kg.
 • Alkohol frarådes fra både et helse- og bærekraftsperspektiv.
 • Kosttilskudd anbefales ikke, det kan til og med synes som at det øker helserisiko. Unntak er vitamin D, jern, jod og folat. Spesielt trekkes betakaroten frem som negativt og gir økt risiko for lungekreft om man er utsatt for tobakksrøyk direkte eller indirekte.
 • Maks 400 mg koffein hver dag, ca 4 kopper kaffe. Energidrikker bør begrenses.
 • Fasting: Det finnes ikke god nok forskning som beviser at fasting er fordelaktig.
 • Ultraprosessert: Ved å følge rådene som beskrives i rapporten vil man automatisk spise mindre prosessert mat. Men, fordi det er en for stor gruppe mat som betegnes som ultraprosessert, har ikke forskerne en konkret anbefaling på å unngå dette totalt da det er stor variasjon på hva ultraprosessert betyr og består av.

Hva sier rapporten ikke noe om?

 • Hva vi kan dyrke i Norge nå: Er ikke hensyntatt i rapporten, da det er en nordisk rapport. Dette er noe hvert land må se på ifht lokale dyrkeforhold. (Min mening: Klima, helse og miljø kjenner ikke landegrenser, og vi må tilpasse dietten etter hva vi kan spise for å holde oss friske og planeten frisk. Det betyr at vi må dyrke alt vi kan i Norge (og intensivere utvikling av dyrkingsmetoder), og importere det vi ikke kan. I dag importerer vi mer mat til dyr enn vi importerer frukt og grønt til mennesker.)
 • Dyrevelferd: Rapporten tar heller ikke hensyn til dyrevelferd. Likevel anbefaler den at det kjøttet og meierikonsumet vi har, skal være mest mulig fra beitende dyr.

Kilde: Nordic Nutrition Recommendations 2023. Public consultation draft 310323. Oppsummert og oversatt av @hannelenedahlgren