fbpx

Superpris på Norges mest solgte grønne kokebøker her

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Superenkel liten vegansk ministek til to personer

Til oppskriften

Liten vegansk julestek, foto: Line Dammen

Du finner også Ministek i høytidskapittelet i En skikkelig digg kokebok 2, håper du lager den til dine kjære for den er så digg!


For en helt nydelig oppskrift som ikke kunne vært enklere! Ny julefavoritt i mange år fremover, garantert!

Kristin

I mine første år som vegetarentusiast, var det alltid så vanskelig på julaften, for det er jo så mye av tilbehøret man kan spise, men likevel savnet jeg en liten hovedrolle. Når jeg oppdaget innbakt nøttestek var jeg solgt!

Denne oppskriften er til deg som er en av få rundt bordet som ikke vil ha kjøtt på julaften, eller til deg som får en gjest som ikke vil spise det du vanligvis serverer på julebordet. Da er det perfekt med en porsjonsstek som gjøres på 15 minutter! (Pluss steking)

Ministek – festmat i en fei

Noen ganger er man kanskje den eneste rundt bordet som vil spise plantebasert, og da er det kjekt med en miniversjon av innbakt stek. Denne tar ikke mer enn 15 minutter å lage, og deretter skal den bare stekes. Den blir skikkelig god. Det er selvsagt mulig å doble porsjonen slik at flere får smake.
5 from 3 votes
Skrive ut Rate
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 2
Legg i handlelisten

Ingredienser

Fyll

 • 1 ss olivenolje
 • 1/4 løk finhakket
 • 100 g vegetardeig tint hvis frossen
 • 1/2 ts dijonsenep
 • 1/2 ts grønnsaksbuljong
 • 1/4 ts malt allehånde
 • 1/4 ts tamari eller soyasaus

Annet

 • 2 plater butterdeig*
 • mel til utkjevling
 • 3-4 ss tyttebærsyltetøy (valgfritt)
 • plantemelk eller olje til pensling

Fremgangsmåte

 • Forvarm ovnen til 200 grader, over- og undervarme.
 • Hvis du har tid, kan du gjerne la butterdeigen tine i ett døgn i kjøleskapet. Hvis ikke gjør du som i steg 4.
 • Varm olje i en stekepanne, ha i løk og la surre til løken er myk og blank. Bland inn resten av ingrediensene til fyllet. Stek til alt er gyllent og godt blandet. Sett til side fyllet.
 • Hvis du ikke har tint butterdeigen i kjøleskapet, tar du platene med butterdeig ut av fryseren og lar dem tine i cirka 15 minutter spredt utover på et bakepapir mens du gjør klar til kjevling. Ikke la dem bli for varme, for da blir deigen vanskelig å jobbe med.
 • Dryss gjerne litt mel på underlaget slik at deigen ikke sitter fast, og kjevle ut begge platene slik at de blir litt større og tynnere. Størrelsen bør være noenlunde lik, for de skal legges oppå hverandre til slutt.
 • Fordel 3–4 ss tyttebærsyltetøy (valgfritt) på midten av den ene platen, men la det være igjen cirka 3 cm rundt kanten. Dette er det nederste laget i steken.
 • Fordel fyllet over syltetøyet, og bruk hendene til å presse farsen godt sammen til en litt avlang pølse.
 • Legg den andre butterdeigplaten oppå fyllet, og bruk for eksempel en gaffel til å presse sammen platene rundt kanten. Skjær gjerne av overflødig deig hvis du synes det blir penere.
 • Pensle butterdeigen med melk eller olje, og lag gjerne et mønster i toppen av steken for å slippe ut litt damp og for å få en fin visuell effekt.
 • Legg ministeken på en stekeplate, og stek den i cirka 30 minutter. Følg godt med, for steketiden er veldig avhengig av hvor tynt du har kjevlet butterdeigen.
 • La hvile i 10 minutter, og server med godt tilbehør og saus.

Merknader

* De fleste varianter av butterdeig inneholder ikke smør, men sjekk hvis du vil at den garantert skal være vegansk.
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • 5 stjerner
  Kjempegod – forholdsvis lett å lage og en rett som min kjøttspisende samboer ofte etterspør, også utenom høytider. 🙂

 • Takk for supre kokebøker og blogg!
  Kan denne vegetardeigen (uten tacokrydder) brukes i ministeken?
  https://vegetarentusiast.no/vegetardeig/

 • Tonje Elizabeth Nilssen

  5 stjerner
  Enkelt, men veldig godt! Hadde rosenkålsalat og grønn saus til, og det ble en nydelig julemiddag 😀

 • Hei
  Kan en lage burger av denne oppskriften? Evt lage den uten butterdeig? Skal lage julemat til ei som ikke er glad i butterdeig.

 • Hei!

  Jeg skal lage denne til julaften men lurer på om det går an å bruke Maille whole grain sennep istedet for dijonsennep? Er ikke noe normalt vi har i hus men whole grain bruker samboer i det minste på burger osv.

  Gleder meg skikkelig til å lage & smake!!

 • 5 stjerner
  Denne var både enkel å lage og smakte veldig bra! Supert alternativ når du er den eneste som spiser vegetar. Neste gang skal jeg prøve med rosenkålsallaten fra kokebok nr 2! Den ser superdigg ut!

 • Slik lager du en vegansk julemiddag til en eller flere kjøttfrie gjester | Hannelene.no

  […] en gløggsangria som setter prikken over i-en! Hvis du ikke vil lage en så stor nøttestek, er min superenkle julestek et perfekt valg til 1-2 […]

 • Kan denne fryses ?😊

 • Hei 😊 kan denne fryses?

 • YES! Da kan jeg lage noe annet til meg til jul så jeg slipper å bare spise tilbehøret til de andre rettene.

 • 5 stjerner

  5 stars

  5 stars
  Dette ble såååå godt! Jeg hadde kjøpt vegansk deig fra Coop, som egentlig så litt kjedelig ut. Men sammen med krydder og ikke minst tyttebær, ble det så digg. Og med crispy butterdeig utenpå er det noe av det beste jeg har spist som jeg har laget på så kort tid. Bring it on, Hanne-Lene! Dette kan du🌎💚🌎

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (3)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (17)

  Drømmesalat

  Hurra🇳🇴 ingenting sier 17.mai som Rybak og flaggfoccacia;) reelen som er nesten like gammel som grunnloven må jo få være med i år igjen, gratulerer med dagen i morgen❤️

  Oppskrift om du trenger: vegetarentusiast.no/flaggfocaccia/
  ...

  149 5

  Visste du at nordmenn spiser 100 pølser i SNITT i året?

  Og denne uken ble NOK en rapport fra @mattilsynet
  sluppet med verre tilstander enn noen gang i griseindustrien:(

  Hvis du er en av de som skal handle inn pølser til 17.mai, vær så snill: kjøp økologisk eller dyrevernsmerket. Sjekk dyrevern.no for hvilke produsenter som fortjener å bli utsolgt🫶

  Se listen også i video over❤️ Del denne om du også synes dette er viktig😘

  Takk til @norunhaugen som utrettelig står på for grisene år etter år😭
  ...

  643 32