Endelig ny kokebok! Forhåndsbestill her, begrenset opplag før jul!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. 4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. 8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”. 9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle 14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor: Entusiast AS Risengbakken 8 3413 Lier, Norge Organisasjonsnummer: 925986630 Epost: [email protected] 2. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven. 3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger. 4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger: Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID. 5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger 6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret. 7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål: Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å: Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende: Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen. Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene. Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen. 10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg. 11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som: Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål. 12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører. 13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. . Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det 14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt. 15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider. 16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet. Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Supersalat med quinoa, grønnkål og søtpotet – Fra Hanne-Lenes vegetar på Matkanalen

Til oppskriften

Dette er en stooor favoritt som ble inspirert av bloggeren Cookie and Kate for snart 5 år siden. Dette var en av de første virkelig gode vegetarmiddagene jeg klarte sette sammen, og den har blitt hyllet av utrolig mange siden da. Jeg husker spesielt godt første gang jeg serverte den på et permisjonstreff med andre venner som hadde små barn, hvor gjestene var meget skeptiske før de skulle smake. «Hva er det, og det, og det» osv.. Men siden den gang har samtlige som var på det treffet laget den hjemme selv. Flere har også sagt at akkurat denne retten fikk de til å elske grønnkål.

Hanne-Lenes supersalat fra Matkanalen

Ikke la deg lure av at det står «salat», for denne blir du skikkelig mett av. Den er forøvrig proppfull av proteiner, både i bønner og quinoa.

Supersalat med quinoa, grønnkål og søtpotet

4.82 from 11 votes
Print Rate
Total Time: 35 minutes
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 3

Ingredienser

Quinoa og grønnkålmiks

 • 2 dl quinoa
 • 4 dl vann
 • ½ ts salt
 • 150 g grønnkål kuttet
 • 1 lime
 • ½ ts salt
 • 3–4 syltede jalapeño valgfritt

Søtpotet

 • 2 medium søtpoteter
 • 2 ss olje
 • 2 ts malt spisskummen
 • 1 ts malt paprika
 • 1 ts kajennepepper
 • 1 ½ ts salt

Guacamole

 • 2 avokado
 • 1 stk lime saften av
 • 2-4 syltede jalapeno valgfritt
 • 1 neve koriander
 • 1 ts cayennepepper
 • 1 ts salt

Annet

 • 1 liten boks sorte bønner 175 g, skylt
 • 100 g fetaost i småbiter, helst fra blokk, ikke i olje. Eller velg en plantebasert variant / Parmvegan
 • granateple renset

Fremgangsmåte

 • Sett ovnen på 225 °C.
 • Kok quinoa i vann og salt på medium til svak varme i 12–15 minutter til alt vannet er fordampet. (Følg med så det ikke koker tørt før tiden.) 
 • Vend søtpotetene i olje og krydder, og stek i ovnen i 15–20 minut­ter til de er gjennomstekt.
 • Masser grønnkålen i en stor bolle med litt lime og salt. Se forklaring under.
 • Bland sammen quinoa, grønnkål og jalapeño. 
 • For å lage guacamolen blander du sammen alle ingrediensene med en stavmikser eller mos med en gaffel. Smak til med salt og jalapeño.
 • Server ved å legge en del quinoablanding i 1/3 av en dyp tallerken, søtpotetene i 1/3 og sorte bønner i den siste delen. Topp med guacamole, granateple og eventuelt fetaost om du ønsker.
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenesvegetar
Forhåndsbestill den nye kokeboken min i et begrenset opplag før jul! Bestill her!!

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • 5 stars
  Utrolig god smakskombo! Metter godt, smaker digg og er lekker på fatet. Anbefales

 • 5 stars
  Utrolig god smakskombo! Metter godt, smaker digg og er lekker på fatet. Anbefales

 • Linn Merethe Kaspersen

  5 stars
  Denne høres utrolig god ut 😊

 • Hvor har denne salaten hvert hele mitt liv😲en sykt stor favoritt i hus, smakene bare smelter sammen.

 • Hei! Berre eit spørsmål: Du skriv ingenting om å skylle quinoaen. Eg pleier lage «supergrøt» frå kokeboka di, og der står det heller ikkje at quinoaen må skyllast. Korleis løyser du dette? Kan ein kjøpe quinoa som ikkje treng skylling?

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei, Noen få reagerer på quinoa, og da er det viktig å skylle frøene på forhånd for å fjerne noe som heter saponiner på utsiden av frøet. For oss andre er ikke dette nødvendig med mindre du synes smaken blir bedre. De fleste du kjøper i Norge er skylt på forhånd 🙂

 • 5 stars
  Min favoritt! Har servert den til mange og får alltid masse skryt og spørsmål om oppskriften.

 • Grønnere start på 2020 - en vegetarisk månedsmeny med DIGG smak | Hannelene.no

  […] på oppskriftsnavnet: Mandag: One pot pasta Tirsdag: Sprø pitadrøm Onsdag: Supersalat Torsdag: Nasi Goreng (Stekt ris) Fredag: Aubergineform Lørdag: Blomkåltaco Søndag: […]

 • 11 tips til deg som vil spise litt mer plantebasert — Hannelene.no
 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (1)

  Veggisribbe - ny julefavoritt

  (2)

  Klassisk lasagne

  (2)

  Grillet auberginerull med hummus og tomater

  (1)

  Focaccia på grillen

  reklame Det jeg skal spise til jul: Veggisribbe!

  Altså dette ble SÅ godt at under prøvelagingen maulet jeg og Jenny fra teamet mitt i oss en hel porsjon uten tilbehør🤩😋

  Dette er min aller nyeste juleoppskrift og den er laget med Helios Tofu! Jeg tror dette blir en GIGANTISK suksess der ute hos dere, og jeg klarer nesten ikke vente til dere skal prøve dette! Det er superraskt og kan forberedes opptil et par dager før servering for superlave skuldre på selve dagen🥰

  Jeg vet at mange tror at tofu er skummelt, men det er et superanvendelig, klimavennlig, proteinrikt, kalsiumrikt og nøytralt produkt som vi kan spise mye mer av! Behandler du den riktig kan den suge til seg digg smak, og brukes til det aller meste. ⁠

  Denne Veggisribba (utrolig vanskelig å finne navn, så det var det mest forklarende, kom gjerne med forslag som frister) er KNALLGOD, saftig og enkel å lage og jeg håper du gir den en sjanse! Helios sin tofu finner du i mange av landets matbutikker, spør kjøpmannen/kvinnen/henen om du ikke finner den🤩

  🤗 Dette trenger du til 4-5 stk 🤗⁠

  540 g fast Helios tofu (270*2)⁠
  6 ss tamari el soyasaus ⁠
  1 ts liquid smoke ⁠
  Ca 30 nellikspiker⁠

  🩸 Glaze 🩸 ⁠
  3 ss brunt sukker⁠
  2 ss smør, gjerne plantebasert⁠
  1 ss dijonsennep⁠
  2 ss tamari el soyasaus⁠
  4 hvitløksfedd revet el. finhakket⁠
  1 ts chilikrydder⁠
  ¼ ts kanel⁠

  Annet: ⁠
  ½ lime, valgfritt⁠

  Metoden ser du i filmen ellers finner du den skriftlig på vegetarentusiast.no/veggisribbe⁠

  Vil du smake?! 👍❤️🌱

  Ps: Helios Tofu kommer snart i familiepakning, så mye større og enklere til hele familien🙌

  Inspirert av It dosn´t taste like chicken og yup its vegan, så justert etter mine smaksløker som alltid🙌 @itdoesnttastelikechicken
  @yupitsvegan ⁠
  #vegetarentusiast #helios #heliostofu ⁠@helios.no
  #vegetarjul #oppskrifter #vegetar
  ...

  1135 66

  Hvorfor skal det hete vegetarXXX?
  I dag har jeg vært på @tv2nyheter og debattert om det skal få lov å hete vegansk sylte, vegetarpølse eller andre navn som i følge noen er villedende.

  Min holdning:
  - Navn på matproduktet er til for å formidle smak, bruksområde, form eller ingredienser. Siden mange ville stusset over om en vegetarpølse skulle hete bønnerull mener jeg vegetarpølse er bedre. (Og hvor var de illsinte i kommentarfeltet da marsipanpølsen ble lansert?)

  - I Norge spiser vi 100 pølser hver i året (!) jeg skulle ønske vi kunne hatt en debatt om hvordan vi kunne fått ned konsumet av den mengden med kreftfremkallende kjøttpølser vi spiser mer enn å snakke om vegansk sylte.

  - "Men hvorfor skal det se ut og smake som kjøtt?" Mange nordmenn vil spise mer plantebasert på grunn av dyrevelferd, kanskje fordi:
  - 99% av alle norske griser lever inne på betonggulv hele livet og aldri får se sola
  - 80% av alle kyllinger er av rasen 308, altså en hurtigvoksende rase med store helseproblemer
  - og 40% av alle kuer står på bås omtrent 10 måneder hvert år, så er det kanskje ikke så rart at man heller vil spise et alternativ som ligner enn dyr man ikke vil vondt. Ikke nødvendigvis på grunn av helse, men smaken. Hadde smaken på kjøtt vært problemet, hadde vi ikke hatt et overkonsum.

  - Grunnen til at dette kom opp som diskusjon var at @anders_nordstad_blogg la ut noe om dette på sin profil, og mange kastet seg med på debatten, deriblant @hellstroms_verden som mente dette var en skam. Jeg skulle ønske flere brydde seg litt mer om å fremsnakke grønnsaker, frukt, korn, belgvekster og digg vegetarmat, enn å skape forvirring og steile fronter ved å hisse seg opp over et bittelite produkt uten noen som helst påvirkning på folkehelsen. Heldigvis var @tinemejlbo på banen og fortalte hvor helseskapet burde stå.

  Jeg er i alle fall rimelig sikker på at grisen er skikkelig glad for at noen få i Norge spiser vegansk sylte og veggisribbe til jul, dessverre er de sjelden å finne i kommentarfeltet. Hvis de hadde vært det, er jeg sikker på at de 1,6 millionene gris vi slakter hvert år i hadde gitt meg tommel opp på dette innlegget. Kanskje til og med en emoji.

  Kilder under
  ...

  838 70

  Dette klarer alle lage: Snurretre🥰 Lagre!

  Dette er en knallgod og enkel rett som kan lages av ferdiglagde pizzabunner eller butterdeig og serveres til det meste❤️

  ⁠🌟 Dette trenger du🌟⁠
  2 pizzabunner i lik størrelse (rektangulære)⁠
  evt butterdeig⁠

  ⁠🌟 Fyllforslag ⁠🌟⁠
  1️⃣ Pesto og sesamfrø (det bruker jeg i videoen over)⁠
  2️⃣ Pesto og revet ost (som min elskede pestosnurr)⁠
  3️⃣ Sjokoladepålegg ⁠
  4️⃣ Tomatsaus og ost med krydder⁠
  5️⃣ Smør, kanel og sukker⁠

  Du trenger også ⁠
  olje eller egg til pensling⁠

  🌟 Slik gjør du 🌟 ⁠
  1️⃣ Sett ovnen på 225 grader over og undervarme. ⁠
  2️⃣ Smør fyllet utover den ene pizzabunnen. Legg den andre pizzabunnen på den andre, og trykk gjerne litt på toppen så de fester seg sammen. ⁠
  3️⃣ Skjær ut juletreet, se video for detaljer. ⁠
  4️⃣ Marker så hvor stammen skal gå ved å bruke en linjal eller noe annet som mal. Lag "grener" ved å skjære 2 cm brede snitt fra "stammen" og ut mot sidene, erfaringsmessig blir det penest om du bruker litt tid på å snitte på samme sted på hver side. ⁠
  5️⃣ Tvist grenene oppover. Tvist alle grenene på hver side i samme retning for et fint resultat. ⁠
  6️⃣ Pensle treet med olje og strø over sesamfrø, om du bruker det.⁠
  7️⃣ Ha treet over på et stekebrett og stek i ovnen i ca 15 minutter til det er gyllenbrunt. (Steketid avhengig av fyll og tykkelse på pizzabunn)⁠

  Ble det ikke ganske fint:)?⁠

  Oppskrift også på vegetarentusiast.no/snurretre 😍⁠

  PS: Om du ruller sidene til horn som jeg gjør i videoen, så stek de også sammen med snurretreet:)⁠

  ⁠#vegetarentusiast⁠
  ...

  880 21

  The pressure is on🙈 Kan jeg klare det igjen? Hva tror du?

  (Link i bio)

  🤟 I slutten av denne uken kommer jeg med min tredje kokebok. De to andre har solgt omtrent 10xbestselger hver, altså over 50.000 hver og nå trykker jeg første opplag på 20.000 bøker(2500 er vanlig i Norge). Det er superskummelt, utrolig spennende og ikke minst veldig dyrt å satse på denne måten.

  💥 Men jeg tror fremdeles på 100% brukerfokus når man utvikler kokebøker, og jeg tror at denne boken inneholder noe av det beste jeg har laget. (Jeg blir jo tross alt flinkere jeg også, fire år etter nummer en:))

  😍 Den har
  - 77 plantebaserte retter
  - som alle kan lage
  - utviklet for kjøttelskere
  - med 635 testfamilier som har testlaget oppskrifter over 1400 ganger

  og den er:
  - trykket i 🇳🇴
  - gitt ut på eget forlag
  - utrolig vakker, om man får lov å ukritisk mene det selv😅

  🌱Hvis du er en av de som:
  - Ønsker å spise litt grønnere, litt oftere, men ikke får det helt til?
  - Tror at vegetarmat kan være godt, men ikke har funnet rett oppskrifter?
  - Gjerne spiser mer klimavennlig, men ikke helt vet hvordan?
  - Ønsker å lage garantert god mat om du først skal prøve en ny oppskrift?

  📗 Da håper jeg du vil prøve min tredje bok!

  For å gjøre det enda litt mer komplisert, har publikum stemt frem TO forsider! Det er fordi bøkene mine ofte står fremme på kjøkkenet og da betyr forsiden ganske mye for om den passer inn hos akkurat deg🥰

  Så denne 100% selgende posten er fordi
  1. Jeg er min egen markedsavdeling
  2. Mine følgere er opptatt av det grønne skiftet
  6. Fordi det er TO dager igjen av forhåndssalget!
  7. Fordi forhåndssalget er ekstremt viktig for videre salg💥

  Lik/del/kommenter gjerne på posten uansett om du vil hjelpe med få ned kjøttforbruket med digge retter❤️
  ...

  576 31