fbpx

Salg på Norges mest solgte grønne kokebøker her!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Debattinnlegg 2 i Aftenposten: Kjøttproduksjon er ikke bærekraftig. Dette er ikke noe veganere har funnet på

Bakgrunn:

10.juli hevder Reidar Almås at Eit godt måltid med raudt kjøtt, norske poteter og grønsaker er eit klimavenleg og berekraftig måltid . Dette mener jeg at er en misvisende påstand og skirver deretter dette svaret til Almås.

16.juli skriver han et nytt svar til meg som han titulerer: “Vegansektene går inn i matfeltet med tunnelsyn, de gjør stor skade på klimasaken

Under er mitt svar på det jeg mener er et usaklig innlegg som kun forsøker å dra debatten vekk fra at han ikke kan vise til forskning for hans påstand.

Artikkelen er publisert i Aftenposten 17. juli 2019, men hele innlegget finner du under:

La oss få kjøttfakta på bordet

«Vegansektene går inn i matfeltet med tunnelsyn, de gjør stor skade på klimasaken», hevder Reidar Almås i Aftenposten 16. juli.

Bare for å ha avklart det: Jeg er hverken veganer eller medlem av noen sekt. Jeg argumenterer for en reduksjon av kjøttkonsumet i Norge, ikke totalt avhold.

Avsporinger i debatten

At jeg er kokebokforfatter, er tydeligvis noe Almås ikke synes gir særlig tyngde eller rett til å uttale seg om klimasaken. Jeg tipper likevel at han har søkt seg frem til at jeg har jobbet som analytiker med statistikk og analyse i 10 år, blant annet i Google, selv om han ikke nevner dette.

Når det er sagt, vil jeg hevde at min eller hans bakgrunn ikke spiller noen rolle i dette spørsmålet. Vi snakker om noe det er konsensus om i anerkjente forskningsmiljøer: Kjøtt fra drøvtyggere er ikke bærekraftig.

Almås unngår dette poenget i sitt motsvar til meg. I et forsøk på å styre debatten i en annen retning, velger han og påpeke at det er fossilt brensel som er synderen for klimaet. Selvsagt er vi enige om at fossilt brensel ikke er bærekraftig. Men igjen, det var ikke det vi snakket om.Nordmenn flest kildesorterer gjerne for klimaet – få dropper kjøtt og fly

Ikke noe veganere har funnet på

Kjøttproduksjon er ikke bærekraftig. Dette er, i motsetning til hvordan Almås fremstiller det, ikke noe veganere har funnet på.

Anerkjente Oxford University konkluderer følgende etter en analyse av 40.000 gårder i 119 land: «Avoiding meat and dairy products is the single biggest way to reduce your environmental impact on the planet» (Poore and Nemecek 2018, Oxford University, publisert i Science magazine.)

Norske Bioforsk sier det samme: «Mindre kjøtt og mer vegetabilsk mat i kostholdet vårt er det mest effektive tiltaket for å redusere utslipp av klimagasser fra jordbruket.» (Bioforsk, 2015)

I tillegg har en metaanalyse av 369 andre studier fra RMIT og Lancaster regnet ut at «dyrehold står for rundt 10–15 prosent av den totale menneskeskapte globale oppvarmingen». (Annual review of Environment and Resources, omtalt i Forskning.no.)

Cicero – norsk senter for klimaforskning konkluderer etter en analyse av norsk storfekjøtt med at «ammekuproduksjon er den mest ineffektive, minst klimavennlige og derfor den minst bærekraftige formen for matproduksjon i Norge».Klimaskam. Kjøttskam. Flyskam. Nok, får eg lyst til å brøle til kvart eit godt forslag. Nok!

Vesentlig forskjell

Jeg registrerer at Almås er uenig med sine forskerkollegaer i disse konklusjonene. Det hadde vært interessant om han samtidig viste til forskning som argumenterer for motsatt syn.

Om Almås hevdet at norsk kjøtt er mer klimavennlig enn importert kjøtt, kunne vi sikkert blitt enige. Det han derimot hevder, er at norsk kjøtt er bærekraftig. Det er en vesentlig forskjell.

Vi kan godt si at en flyreise fra Oslo til Bergen er mer klimavennlig enn en fra Oslo til Bodø, men bare fordi den ene er litt lengre enn den andre så betyr det ikke at bergensturen er bærekraftig. Den er bare litt mindre forurensende enn bodøturen. Vi kan vel alle være enige om at det er bedre med tog til Bergen uansett?Lei av å legge kjøtt på grillen? Prøv et georgisk brød med ost i stedet

Spis uten kjøttskam

I sitt motsvar tok Almås plutselig opp at «nyfødte med B12-mangel er et økende problem». Jeg er selvsagt helt enig med Almås i at B12 er et viktig næringsstoff, og alle må sikre å få i seg nok av det. Heldigvis er B12 lett tilgjengelig som tilskudd, og kan tas med de andre tilskuddene gravide bør ta hver dag.

Storfekjøtt er ikke bærekraftig, men selvsagt kan man spise det likevel. Om du ikke vil redusere ditt inntak av kjøtt, så spis det helst uten #kjøttskam, på lik linje med at du ikke har #godteskam når du spiser sukker.

Vi trenger ikke være perfekte. Samtidig må vi ikke lure oss selv til å tro at så lenge man spiser norsk kjøtt så er det et bærekraftig måltid, for det er det dessverre ikke.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

(2)

One pot restefest

(4)

Gazpacho

(3)

Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

(16)

Drømmesalat

Ny pod! Blir det virkelig PÅBUDT at vi må kunne reparere ting vi har kjøpt? Enig i at det er: Hurra!! 🥰

I dag har jeg med meg NHO-toppen @ahaneng i podkasten INNEN 2030 hos @podimo_no !

Vi snakker om hva norsk næringsliv må gjøre i årene fremover, sirkularitet og ikke minst: hva ville Alexander ha gjort om han var "sjef for en dag" for næringslivet?

Sjekk ut episoden hos Podimo:)

PS: nå har vi sluppet 10 episoder, og alle har fått toppscore av lytterne! Spesielt glad for at så mange synes de lærer masse helg uten belæring 🤩
Så trenger du en podkast på øret i påsken, så ta gjerne med deg INNEN 2030 ut i sliløypa eller på bytur, så lover jeg at du er klokere etter påske;)
...

226 1

Vil du også at politikerne skal gjøre MER for klima? 👍🏼 Her er løsningen.

Europeere er nå MER redd for klimaendringer enn for krig, og det sier veldig mye, for krig har vel sjeldent vært mer skremmende enn akkurat nå.

Hva betyr dette? (annet enn å få deg til å stoppe opp og se på noe annet enn sminkevideoer og afterski)

Jo, det betyr at nå merker hele Europa at det haster.

Hva betyr det for oss? Vel nordmenn har nest høyest forbruk i Europa. Vi kjøper åpenbart fordi vi kan, ikke *for* å ødelegge klima, men nå trenger vi hjelp av politikerne til å endre forbruket vårt.

Vi må få hjelp til å kjøpe brukt.
Hjelp til å reparere.
Hjelp til å konsumere fritid uten å produsere søppel.
Bedriftene må få hjelp til å lage sirkulære modeller.

Vi trenger politikerne MER enn noen gang, og det betyr at vi alle har et ansvar.
Vi må uttrykke at vi vil stemme på de som er med på løsningen.
Nå våger nemlig få politikere og få partier og ta i saker som forbruk, mat og klima.
Hvorfor?
Fordi det ikke er vinnersaker, enda.
Fordi motstanderne skriker så høyt at man tror opinionen ikke bryr seg.
Men det gjør vi.
Vi må bare vise det.

Så hør på Europa, snakk om dette i påsken.
Vær med på løsningen.

Vil du ha ledestjerner i politikken? Stem på de modige som våger å ta i disse sakene.

Og gi en tommel opp om du synes dette er viktig.
...

594 38