fbpx

HALV pris på alle bestselgerne nå!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Hvor blir det av kjøttløsningene i valgkampen? Kronikk

Denne kommentaren ble publisert som en kronikk i Nationen 3.september 2021 i forbindelse med stortingsvalget. Her er også kildene inkludert.

Hvor er kjøttløsningene i valgkampen?

Av Hanne-Lene Dahlgren, samfunnsdebattant og vegetarentusiast

Foreløpig i denne valgkampen har det vært lite om kjøtt og kosthold. Det til tross for at Klimakuren fra Miljødirektoratet peker på kostholdsendring som den viktigste tingen vi må gjøre som forbrukere for å være med på å nå klimamålene. På verdensbasis står matutslipp for 33% av verdens totale utslipp, flytrafikk står til sammenligning for kun 2,5%. I Norge er andelen for mat mye lavere prosentvis, men dette er fordi vi har så høye utslipp fra andre sektorer som olje og gass. På verdensbasis er Norge på 22 plass av 130 land for hvor høye utslipp vi har fra matproduksjon. 

Klimasaken er viktig for mange, men helse er også viktig i årets valgkamp. Derfor er det merkelig at debatten ikke handler mer om kosthold. I Norge er det 98 prosent som ikke følger kostrådene. Hadde vi gjort det ville samfunnet hatt en gevinst på 154 milliarder. Det vi sliter med er mengden frukt og grønt, og kun 20% klarer “fem om dagen”. De fleste er enige i at dette bør opp. Men om noe skal opp, må noe ned, for vi spiser for mye mat totalt. Hele 70% av nordmenn er overvektige.

Likevel er kjøttreduksjon et betent tema, som tråkker på mange tær uavhengig av politisk standpunkt. Vi diskuterer ofte høylydt om den ene gården i Gudbrandsdalen med kun utmarksbeite, men glemmer at 99% av alt dyrehold i Norge er utelukkende innendørs uten beitemuligheter. Det er kjøtt fra import og masseproduksjon som bør vike når vi skal redusere. Mange mener derimot at en reduksjon vil være helt krise. Da glemmer man at de mengdene kjøtt som kosnumeres i dag, er de høyeste noen gang. Ser vi tilbake noen få år til 1989, så spiste vi 30% mindre enn i dag. Det er faktisk under kostrådene sin maksgrense. Det er vel ingen som ser tilbake til 80-tallet som at vi alle var veggiser?

Vi trenger at denne debatten får mer plass, vi trenger at staten legger opp til at vi skal spise sunnere, friskere og grønnere mat. Det vi ikke trenger er å fjerne sukkeravgiften.

Jeg etterlyser konkrete løsninger på dette problemet, og vil oppfordre politikerne til å se på disse fem tiltakene. 

1. Opplysningskontorene bør legges ned:  

Opplysningskontorene er rene reklamekontor. Deres jobb er å selge varene de tjener penger på. Når de bruker misvisende navn som Opplysningskontoret, gir de inntrykk av at de har en uavhengig statlig tilhørighet. At skolepensumet Matopedia eies og drives direkte av et reklamekontor for kjøtt, er problematisk.

Det vi trenger er et ekte opplysningskontor styrt av Helsedirektoratet. Målet for dette kontoret bør være at flest mulig klarer å spise i tråd med kostrådene. Denne endringen vil være ekstremt lønnsom for helse-Norge i sparte helseutgifter, fordelaktig for klimaet og ikke minst en stor mulighet for grøntnæringen.

2. Prisen på kjøtt må økes, og det må etableres en minimumspris.

Kjøttprisene er kunstig lave fordi de er subsidiert av den norske stat med 16 milliarder årlig, i tillegg til tollvern. En kilo sauekjøtt er subsidiert med 76%.  Det vil si at for hver kilo sauekjøtt som blir solgt, så betaler felleskassa 143 kr. (SNF-rapport nr. 09/20) I tillegg vet vi at dagligvarekjedene selger kjøtt med tap for å trekke folk til butikkene, så alt i alt er kjøttproduksjon i stor skala et tapsprosjekt for samfunnet. 

Løsningen er at vi betaler en høyere pris for kjøttet som produseres, slik at bonden kan få godt nok betalt for å kunne ha færre dyr. Da vil man kunne få ned kjøttforbruket i tråd med kostrådene, man vil kunne sikre mye bedre dyrevelferd, beholde flere bønder og gi de en bedre lønn enn i dag. Vinn-vinn-vinn. 

3. Fjerne moms på frukt og grønt 

Frukt og grønt må bli billigere, og momsen bør fjernes som et første tiltak for å stimulere til økt konsum. 

4. Full-skala satsning og subsidiering av nye råvarer i Norge

Dyrking av quinoa, søtpotet, soyabønner, belgvekster osv er mulig i Norge, men bransjen trenger investeringsstøtte for å få det til. Dette kan løses politisk, og bør ha høy prioritet når vi skal nå klimamålene og kostmålene for Norge. I dag brukes 44% av matjorden vår til å dyrke fôr til dyrene vi skal spise. Det er helt absurd, når vi heller kan dyrke mat direkte til oss. 

5. Obligatorisk merkeordning av all mat 

I Norge er man opptatt av valgfrihet for forbrukeren, men i dag har vi ikke valgfrihet når det kommer til mat. Vi vet ikke hvordan de ulike produktene skårer på dyrevelferd eller klimabelastning. Det gjør at vi ikke har reelle valg til å kjøpe de produktene som vi ønsker mer av i butikkene. Derfor må det komme på plass en bransjeuavhengig merkeordning som gjør forbrukeren i stand til å velge. Vi vet tross alt mer om energibruken til vaskemaskinen vi kjøper enn eplet og kjøttdeigen.

Det er på tide at vi snakker om dette uten at det blir “kjøtteterne mot veganerne”, men at vi ser på det store bildet. Vi vet jo at grønnsaker, fullkorn og frukt er bra å spise mer av, hvorfor ikke legge opp til et matsystem som prøver å få oss til å faktisk velge det, ikke motsatt.

Hvis du ble sulten av dette innlegget, sjekk ut mine oppskrifter her🙂

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

(2)

One pot restefest

(4)

Gazpacho

(4)

Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

(20)

Drømmesalat

...derfor er sokkedebatten viktig👆 Jeg bryr meg jo selvsagt ikke om hvilke sokker du har/liker, dette handler om noe mye større enn det.

Fikk så mange spørsmål om at folk ville dele det jeg delte på story etter @tv2nyheter i går, så her får du det i feed:) endel skrivefeil, brillene mine er borte i flyttelasset til @hannelenessommerhus hvor vi jobber hardt for å få dører og vegger på plass så vi kan ta ferie snart og lade opp før det viktige siste året før valget🫶

Anywho: er du enig i at det er viktig at endel moteprofiler tenker på ringene i vann de skaper på Tiktok, Insta og i pressen?
...

865 24

(wait for it) Ikke et vondt ord om St.Hans altså, men kvekking og julesanger har vi ikke.

Første døgn på nytt sommersted i Sverige og jeg føler at jeg ramlet rett nedi kulturbøtta og kvekket, snapset og allsanget meg inn i svorsken. Hörs senare da du🤟
...

424 10

Ankelsokker? Kom igjen a..

Bruk de sokkene du har.
...

2921 166