fbpx

Superpris på Norges mest solgte grønne kokebøker her

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Hanne-Lenes beste nøttestek – plantebasert julemiddag

Til oppskriften

Oppskriften på nøttestek finner du også i den bestselgende kokeboken En skikkelig digg kokebok 2 eller Et skikkelig digg julehefte, begge finner du i vår nettbutikk.

Denne deilige, saftige og skikkelig digge innbakte nøttesteken er svaret på alle dine smaksløkers spørsmål! Det skal sies at det ikke er så mye nøtter i denne nøttesteken, for jeg synes ofte de som er fulle av nøtter ender opp med å være ganske tørre. Det er motsatt av hva denne er:)

Nydelig, saftig nøttestek med quinoa, spinat, tranebær, valnøtter og shiitake-sopp.

IKKE bli skremt, denne klarer du fint å lage, og jeg har til og med steg-for-steg bilder lengre nede med hvordan du kan brette smørdeigen.

Hanne-Lenes beste nøttestek, fra En skikkelig digg kokebok 2 foto: Line Dammen

Nøttestek! Svaret på “Hva skal man spise på julaften om man vil spise plantebasert?”


Svar på ofte stilte spørsmål finner du nederst under oppskriften:)

Vegansk julemiddag med nøttestek, vegisterkaker og hasselbackpoteter
Hanne-Lenes beste juletallerken, fra En skikkelig digg kokebok 2 foto: Line Dammen

Nå har jeg tenkt, prøvelaget, smakt, justert, prøvelaget, smakt, justert utallige nøttesteker og andre vegetarsteker, og endelig smakte jeg meg frem til den miksen jeg ønsket meg.

Denne nøttesteken er saftig, holder formen, den er kompleks i smaksbildet, men likevel ikke sterk, og den går kjempefint til alt juletilbehøret. Den tar litt tid på grunn av hviletid, men det skal jo ekte festmat gjøre. Den gode nyheten er at fyllet kan fint lages et par dager før, og da er det jo bare ca 15 minutters jobbetid for å montere og deretter selve stekingen.

Nøttestek er helt nydelig i kombinasjon med vanlig juletilbehør, men jeg er spesielt glad i denne Rosenkålssalaten til og ikke minst vegisterkaker og den helt utrolig populære brune sausen (og i tillegg denne grønne om du er ekstra kul!)

Et vegansk julebord med deilig nøttestek, brokkolisalat, rosenkålsalat, hasselbackpoteter og ikke minst nydelig brun saus. Akkurat slik det skal være - fra Hannelene.no
Et herlig julebord, hvor alt er helt vegansk. Foto: Line Dammen

Slik lager du innbakt nøttestek:

Det er ingen fasit på hvordan man kan lage denne, men denne metoden synes jeg blir både fin og rustikk på samme tid, og jeg opplever at de som har prøvd den får det til på første forsøk.

Se detaljer i bildeteksten:

Slik bretter du innbakt nøttestek del 1
1. Kjevle først alle platene fra smørdeigen (smørdeig er oftest vegansk, sjekk pakken om du vil være sikker) til et rektangel som er litt mindre enn bakepapiret. 2. Legg så deigen på bakepapiret (om den ikke allerede er der). 3. Legg fyllet (ta det forsiktig ut av plastfilmen) midt på deigen. 4. Skjær deretter ut litt av endene som bildet nummer ett viser, så det danner seg en slags “v” i hver ende. 5.Deretter skjærer du remser rundt hele steken på ca 2 cm, kutt evt av mer av endene ved behov..
Slik bretter du innbakt nøttestek del 2
6. Ta deretter de nederste og øverste remsene og brett de rundt enden for å dekke den. 7. Ta deretter annenhver remse over til den andre siden, som om du svøper steken. 8. Pensle så med plantemelk og stek til den er gylden.
Hanne-Lenes julemiddag, vegetarentusiast
Hanne-Lenes nøttestek med rosenkålssalat, hasselbakpoteter, vegisterkaker og brun saus fra En skikkelig digg kokebok 2.

Sjekk gjerne video av denne oppskriften her, eller gå rett til oppskriften under.

Hanne-Lenes beste nøttestek – vegansk digg julemat

Hva skal man spise på julaften om man vil spise vegansk? Look no further!:) Nå har jeg tenkt, prøvelaget, smakt, justert, prøvelaget, smakt, justert utallige nøttesteker og andre vegetarsteker, og endelig fant jeg den miksen jeg ønsket meg. Denne er saftig men holder formen, den er kompleks i smaksbildet, men likevel ikke sterk, og den går kjempefint til alt juletilbehøret.
Den tar litt tid, men det skal jo ekte festmat gjøre. Den gode nyheten er at fyllet kan fint lages et par dager før, og da er det jo bare ca 15 minutters jobbetid for å montere og deretter selve stekingen.
God fest, jul eller hva du nå feirer når du lager denne:) Jeg vil gjeeerne høre hva du synes <3
Klem Hanne-Lene
PS: Du finner svar på ofte stilte spørsmål under oppskriften.
4.97 from 30 votes
Skrive ut Rate
FORBEREDELSESTID: 45 minutter
KOKETID: 45 minutter
1 time 10 minutter
Total tid: 2 timer 40 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 6
Legg i handlelisten

Ingredienser

Fyll

 • 1 dl quinoa
 • 2 dl vann
 • 0.5 ss grønnsaksbuljongpulver evt 1/2 buljongterning knust
 • 30 gram tørket shitake 1 pakke er ofte 30 gram (kan sløyfes hvis du ikke liker sopp, men smaken gir noe ekstra synes vi:)) Du kan også bruke fersk sopp om du ikke finner tørket, da anbefaler jeg enten 2 portobello eller 6-8 aromasopp/shiitake som stekes godt til de er helt tørre.
 • 2 fedd hvitløk
 • 200 g spinat grovhakket
 • 230 g linser ferdig kokte, valgfri farge.
 • 150 g vegansk smøreost f.eks Oatly på mackan naturell eller med hvitløk og urter
 • 50 g tørkede tranebær
 • 1 neve valnøtter grovhakkede
 • 1 ts tørket salvie
 • 2 ts chilikrydder
 • 1 ts tørket rosmarin
 • 2 ts balsamicoeddik
 • 2 ts tamari eller soyasaus (tamari er glutenfritt)
 • ½-1 ts salt
 • pepper

Annet

 • 1 pakke smørdeig (se notater) de fleste varianter er veganske. Bruk en glutenfri variant om du trenger det.
 • Litt mel til utkjevling
 • Litt plantemelk til pensling eller olje

Fremgangsmåte

 • Sjekk ofte stilte spørsmål under oppskriften dersom du lurer på noe.
 • *Hvis du har tid, la gjerne smørdeigen tine i kjøleskap et døgn. Hvis ikke se lengre nede for tips om når du bør ta den ut av fryseren.*
 • Legg den tørkede soppen i varm vann 5-10 minutter.
 • Start med å koke quinoaen i buljong. Bland quinoa, vann og buljong i en kjele, kok opp og la småputre i ca 15 minutter til alt vannet er fordampet. Sett til side.
 • Hell vannet av soppen og grovhakk den. Jeg liker litt grove biter av sopp, men du kan selvsagt også finhakke den om du heller vil ha en fin masse.
 • Ta frem en vid kjele: Stek så soppen i tørr panne til den har krympet mye, ca 4-5 minutter på medium høy varme pleier å bli bra. Når du trykker på soppen med en stekespade og det ikke kommer vann ut er den tørr nok.
 • Tilsett så finhakket hvitløk og all spinat, rør til all spinaten har falt godt sammen, og det ikke er mye vann i pannen.
 • Tilsett så skylte linser og kremost, rør til alt er godt blandet. Ha deretter i resten av ingrediensene til fyllet, husk quinoaen. Smak til med salt og pepper. Hvis blandingen er litt våt, stek den litt til så det ikke er væske i bunn når du rører. ta så av varmen.
 • La blandingen kjøle seg litt (mitt triks er å sette den ute i fem minutter, men leser du dette på sommeren er det kanskje ikke like god taktikk:))
 • Når blandingen er litt kjøligere skal du forme den som en tykk pølse i plastfolie. Jeg har lagt folien, ca en meter lang, på benken, og deretter lagt massen i midten og brukt hendene til å forme en tykk pølse som er ca 30 cm lang (som et A4 ark).
  Så skal du ta resten av folien stramt rundt pølsen, og trykke den litt sammen, slik at den lettere sitter sammen inne i "steken". La så massen hvile i kjøleskapet en stund, helst en times tid.
  Forberedningstips: Alt frem til dette punktet kan du helt fint gjøre en dag eller to før servering. Dersom den har ligget veldig lenge i kjøleskapet, kan det være lurt å la den få litt romtemperatur før innbaking, så den ikke blir kald i midten mens smørdeigen blir passe.
 • Etter 30-45 minutter (Kjenn på formen i kjøleskapet at den ikke er for varm og at den har "satt seg i formen": Sett ovnen på 200 grader.
  Hvis ikke du har tint smørdeigen i kjøleskapet, så kan du ta frem platene fra fryseren nå, og la de tine spredt utover på et bakepapir mens du gjør klar til kjevling.
 • Etter ca 15 minutter bør de være tinte. Ikke la de bli for varme, da blir deigen vanskelig å jobbe med.
  Legg så platene på hverandre så de overlapper, og kjelve ut til et rektangel på ca 40*30 cm. Tenk at pølsen din skal få god plass til å bli pakket inn. Bruk gjerne litt mel på underlaget så den ikke sitter fast.
 • Viktig tips: Legg så deigen på et bakepapir før du monterer, ellers kan den bli vanskelig å flytte.
 • Velv så pølsen din forsiktig ut av plastfolien i midten av butterdeigen. Bruk eventuelt hendene til å forme den jevn.
 • Hvis du vil lage med mønster: Skjær så striper som er like store som tommelen fin rundt hele steken. Se bilder lengre opp i oppskriften for detaljer. Jeg pleier å skjære vekk litt i toppen , og bruke de første stripene til å dekke endene ved å ta en fra høyre rundt til venstre og motsatt.
  Deretter tar du annenhver stripe over til den andre siden over steken. Det kan være fint å brette inn mot midten fra hver ende, og du kan godt skjære av litt deig om du står igjen med noe som ikke passer. Dette er jo kunst, så bare ha den akkurat så fin eller rustikk som du vil:)
 • Pensle så med plantemelk eller olje og stek i 40-45 minutter til den er gylden og sprø på utsiden. La hvile i 10 minutter før servering, da holder den bedre på formen. Bruke en skarp kniv for å få fine skiver.
 • Håper det smaker:)
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Ofte stilte spørsmål om nøttestek:

 1. Nøttestek: Kan jeg lage den uten nøtter? Ja, det kan du absolutt. Det gir en god knas i steken, men om du ikke tåler nøtter er det bare å utelate. I min vanlige nøttestek er det kun en neve nøtter, så det har ikke mye å si for fastheten i deigen.
 2. Nøttestek: Hva kan jeg forberede dagen før: Selve fyllet kan fint lages både en og to dager før servering. Pakk det godt inn i plastfolie så det holder godt sammen, og ingen fuktighet slipper ut. På selve dagen trenger du bare å pakke/flette inn massen i butterdeig og steke.
 3. Nøttestek: Kan jeg steke ferdig på forhånd: Dersom du må forberede steken ferdig noen dager før, kan det være lurt å dele den i skiver før du fryser den ned og deretter varme skivene i stekepannen for å beholde sprøheten i steken. Dersom du skal dele i skiver pass på at du har vært ekstra nøye med å pakke inn nøttesteken stramt, vent med å skjære til steken har satt seg litt og bruk en skarp kniv når du deler i skiver. Du kan også la hele steken tine i ca 24 t i kjøleskap og varme opp igjen i ovnen på rundt 150 grader i en times tid. Følg godt med så ikke utsiden blir brent. Ved å steke den to ganger kan bunnen bli litt myk i bunnen, men smaken er like god.
 4. Nøttestek: Hvordan får jeg plass i ovnen: Mange bruker ovnen til ribbe store deler av julaften, og derfor er det flere som lurer på hvordan man skal få med nøttsteken i ovnen. Man kan bruke trikset med å forsteke, dele i skiver og deretter ta skivene i pannen på selve julaften, men man kan også se om man kan ha varmluft i ovnen, og kanskje få plass til både ribbe og nøttestek i samme ovn. Jeg er så heldig at jeg har en kombi mikroovn, så her kan vi steke to ting på en gang.
 5. Butterdeig, glutenfri: Dessverre var det helt inntil julen 2019 et merke med ferdigkjøpt glutenfri butterdeig/smørdeig i frysedisken. Nå er dessverre den ute av butikkene, og jeg har lett land og strand etter en variant, men ikke funnet. Hører at folk har brukt pizzadeig i stedet med stort hell, men i skrivende stund har jeg ikke rukket teste det selv enda. Skriv gjerne i kommentarfeltet om du har forsøkt, og hvilket merke du har brukt.
 6. Butterdeig, vegansk: Alle butterdeigene/smørdeigene jeg har sett i Norske dagligvarer har vært veganske, så det er altså ikke meieribasert smør i de. Dobbeltsjekk gjerne på pakken du kjøper om du vil være sikker.
 7. Butterdeig, må man bruke det? Akkurat i de julestekene jeg har forsket meg frem til, så har jeg valgt å pakke de inn i butterdeig. Jeg er ganske sikker på at samme fyll med litt mindre væske eller flere tørre ingredienser kan brukes i en brødform (husk bakepapir) man har ikke rukket teste i år.
 8. Hva med spinat, man kan vel ikke varme opp det? Det er en seiglivet myte at man ikke bør varme opp spinat igjen. Det er heldigvis ikke farlig så lenge du bruker rask nedkjøling og rett oppvarming som med alt annet. EU har ingenting i sine matsikkerhetsregler om dette lengre. (Les mer om det f.eks her.)

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • Hadde vært kjekt om steketemperaturen var oppgitt.

 • 5 stjerner
  Som vegetarianer har jeg savna det å kose meg med noe ekstra godt i høytidene.
  Fikk endelig rota meg til å prøve denne nøttesteka og gjett om den falt i smak!
  Nydelige smaker!
  Denne blir fast på menyen på nyttårsaften framover.
  Anbefales!!

 • Hjelp! Jeg er i Danmark med familien og her har de ikke linser på boks. Går det å koke linser selv? 😬

 • Jeg synes det høres litt lite ut med en neve hvalnøtter i hele steken. Er glad i nøtter og vil ha mer :). Hva må jeg justere da i forhold til væske? Og hvilke nøtter anbefales (jeg tenkte mandler og kanskje usaltede chasew nøtter).

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei:) Du må gjerne øke nøttene noe, men pass på at massen ikke blir for tørr, den skal henge litt sammen. Anbefaler valnøtter, men prøv deg gjerne frem med andre nøtter, det kan helt sikkert fungere godt det også! Del gjerne resultatet med oss 🤩

 • Da skal jeg endelig prøve denne oppskriften til jul! Gleder meg! Jeg lurer bare på noe, siden jeg er litt sta på å lage alt fra bunnen og ikke liker å bruke ferdige produkter som er unødvendig prosesserte… Hva gjør kremosten? Hva kan jeg putte oppi i stedet for den? Smaksatt myk tofu kjørt i en blender, kanskje…?

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei, Oi så spennende tanke og god ide🤩 Vi har aldri prøvd det, men om det fungerer vil det jo gjøre retten enda mer proteinrik. Saltinnholdet kan kanskje være litt forskjellig så vær obs på det.
   Og kanskje lurt med en test før jul eventuelt? Masse lykke til, spent på å høre 🤩

 • Louise Augusta Stabell

  5 stjerner

 • Ser mye gott ut,,som svensk vegetarian…så blind o lage detta..ser så gott ut..mye tak för tipset

 • Hei. Forslag til annet krydder enn salvie og chilli? Har nemlig ikke.

 • 5 stjerner
  Lager denne nøttesteken for tredje året på rad i år, både til julaften og nyttår. Gidder ikke teste andre oppskrifter på nøttestek, for denne blir alltid helt fantastisk! 😄

 • Hei
  Første gang jeg skal lage nøttestek (m butterdeig) men skal også ha ribbe. Har du kanskje en liten ‘bruksanv.’ på hvordan jeg gjør dette? På forhånd takk.

 • 5 stjerner
  Helt amazing! Tusen takk for denne oppskriften ❤️

 • 5 stjerner

 • Hva kan man bruke i steden for sopp?

 • Hei! Kan man bruke Snøfrisk eller Philadelphia som kremost hvis det ikke er viktig at den skal være vegansk? 🙂

 • 5 stjerner
  Hei! Jeg lagde denne nøttesteiken til nyttårsaften 2020, og synes det er den beste jeg har smakt!!😍 Jeg lagde to og frøs ned den ene med tanke på 17.mai. Nøttesteiken ble fryst ned ferdig innpakket i butterdeig, men ikke stekt. Er det best å la den tine i kjøleskapet i natt, eller steike den fra fryst tilstand, tror du? 😊

  • Jeg tror jeg ville tint den forsiktig i kjøleskap ja:) beklager sent svar, den er sikkert spist allerede🙈. Spør gjerne i gruppen vegetarentusiaster på fb neste gang det haster ❤️

 • Denne er kjempegod. Anbefales.
  For min smak så ble det for mye smak, så da jeg lagde den andre gang så tok jeg mindre krydder i, da ble den som jeg likte.
  Synes den er veldig lett å lage som er positivt.

 • Må bare tipse om at vannet fra soppen er fantastisk som væske i brun saus, og sausen får da en soppsmak som komplementerer nøttesteken nydelig!

  Digger ellers denne oppskriften, men personlig synes jeg det blir akkurat litt for mye rosmarin, så halverer nok den neste gang. Og liker bittelitt mer nøtter. I dag testa jeg å droppe å la deigen hvile i folie i kjøleskap (var seint ute) , og heller bare legge den rett på deigen, og det fungerte faktisk supert. Er det en spesiell grunn til at den bør hvile i kjøleskap?

 • 5 stjerner
  Lager denne for andre gang nå
  Kjempegod !

 • 5 stjerner
  Hei og godt nytt år! Har du forslag til tilbehør til nøttesteken som er mindre “julete” (utenom brokkolisalat med majones)?

  • Det er mye godt man kan lage, men drt kommer an på om du tenker salat, rotmos, grateng eller lignende ved siden av:)

   • Jeg har ikke laget nøttesteken før, ei heller smakt en nøttestek, så jeg vet verken hvordan det smaker eller hva som passer til smaksmessig. Hadde tenkt på noe “lettere”, så kanskje en salat. Men liker både gratenger og rotmos 🙂 Skal være til et bursdaglag. Er åpen for alle forslag. Jeg har tenkt å ha den brune sausen, den høres så god ut 🙂

    • Den er mektig og smaker mye i seg selv, og med sausen har du mye smak til sammen:) bare lag en salat du liker:) jeg har jo to forslag som passer til, så sjekk boken:)

 • Hei Hanne-Lene!
  Vil bare skrive og takke for en veldig god oppskrift! Jeg laget denne til mine ikke-vegetarianske venner i fjor på nyttårsaften – og den slo virkelig an hos alle! Laget den på julaften i år og den var like god som jeg husket. Den falt litt fra hverandre i år, men det antar jeg løser seg med å koke inn og få en litt tørrere masse? Skal lages igjen til forsinket nyttårsfeiring nå! Super oppskrift:)

  • Så hyggelig å høre!! Tusen takk!
   Ja, litt mer varmebehandling bare:) er alltid litt forskjell når man jobber med naturlige råvarer:)

 • Hei! Skal forsøke å lage en halv porsjon av denne i kveld, kan man lage den uten tørket salvie, vil det i såfall gi mye forskjell i smak? Eller kan det erstattes av noe annet? 🙂

 • Hei, skal prøve meg på denne, ser og høres nydelig ut. Lurer på om det er trygt å varme opp sopp igjen. Når den har blitt varmet opp og avkjølt., så varmes opp igjen? Litt dumt spm kanskje, vil bare lære meg opp.

 • Hei! Har du tips til hva vi kan gjøre om vi skal lage denne uten butterdeig i brødform?

 • 5 stjerner
  Ny favoritt! Utrolig enkel og digg nøttestek, denne kommer jeg til å lage ellers også🤩

 • 5 stjerner
  Denne ble en suksess for hele familien som vanligvis ikke spiser vegansk. Kommer til å lage igjen neste juleaften!

 • 5 stjerner

  5 stars
  Veldig mange gode smaker!

 • 5 stjerner
  Beste nøttesteken jeg har smakt!

 • 5 stjerner
  Kjempegod og enkel å tilberede – anbefales

 • Hei! Kan all smøreost (kubasert) brukes? Det er litt ulik konsistens på dem. Feks Kremgo fra Tine versus Philadelphia.

 • hei! den glutenfrie butterdeigen er ute av sortimentet. Ser du skriver lengre oppe at du har hørt noen bruke glutenfri pizzadeig? har du fått prøv dette, og har du en å anbefale? 🙂

 • Hei!

  Hvor mange grader steker du den på?

  ❣️

 • Hei. Skal prøve på denne.
  lurte på om man kan bruke sjampinjong i stedet? og ta bort spinaten og tranebær? Lurer på om du mener linser i lake når du står ferdikokte linser, eller må man ha tørre linser

  • Hm, fristet til å si nei, enda så positiv jeg er til endringer:) da mister du mye av smaken. Finn en annen oppskrift uten de tre du, lettere:) har to andre i boken min. Ferdigkokte linser er hermetiske ja:)

 • Hei, hvilken chilli blanding bruker du? Tørket eller pasta ? 😊, Laget M.Hult sin ifjor og nå gleder jeg meg veldig til å prøve din oppskrift , Elsker spinat nemlig , 👃😍

 • Hei Hanne-Lene.
  Kan man lage selve deigen og fryse ned, i god tid i forkant?

 • Hei,
  Jeg tenkte å lage ferdig steken kvelden før vi skal spise den. Problemet er at vi er både vegetarianere og kjøttetere hjemme hos oss og skal feire hos mine foreldre. Dermed får kjøtteterene komfyeren, så jeg håper VIRKELIG det går an å varme opp steken i mikrobølgeovnen? 😳 De andre spiser ribbe, og den tilbehør okkuperer komfyren hele dagen🤯

 • Hei! Må det være vegansk smøreost?

 • Hei Hanne-Lene 🙂 Skal prøve meg på nøttesteken din til jul i år, noe jeg gleder meg veldig til. Jeg lurer på om du har et forslag til hva som kan brukes i stedet for sopp?

  • Det kan nok bare sløyfes, men har ikke forsøkt:)

  • Jeg lagde denne i fjor og sløyfet sopp, fungerte utmerket og nå er årets første på vei inn i ovnen (også uten sopp for jeg kan ikke fordra det!;-)

   • Flott at du fant en vri som passet deg❤️❤️❤️ gøy at den fungerer, for jeg eksperimenterte lenge for å få den saftig og likevel fast:)

    • Hei, går det ann å pakke nøttesteka inn i butterdeigen noen timer før den skal stekes. (F.eks. Å pakke inn på morran og steke på kvelden?/ eller ev kvelden før?) lager nøttesteka dagen før og vil helst ha minst mulig å gjøre på julaften 🙂

 • Hei!
  Jeg laget denne i fjor, og smaken var helt perfekt, men den falt litt fra hverandre. Det gikk fint fordi butterdeigen holdt den på plass, men i år har jeg mest lyst til å lage ikke-innbakt nøttestek. Tror du noen små havregryn vil gjøre susen her, eller må man til med «sterkere kost» som kikertmel?
  Takknemlig for tips.
  Hilsen Lise

 • Hei!
  Jeg laget denne i fjor, og smaken var helt perfekt, men den falt litt fra hverandre. Det gikk fint fordi butterdeigen holdt den på plass, men i år har jeg mest lyst til å lage ikke-innbakt nøttestek. Tror du noen små havregryn vil gjøre susen her, eller må man til med «sterkere kost» som kikertmel?
  Takknemlig for tips.
  Hilsen Lise

 • Hei! Synes denne ser veldig god ut og gleder meg til å prøve! Vile bare høre for å være sikker, det er fersk spinat man skal bruke her? Ikke hermetisk?

 • 5 stjerner

  5 stars
  En utrolig god matrett denne nøttesteken! Vi spiste den sammen med rosenkålslat på første juledag. Utsøkte smaker, det ble en opplevelse.
  Jeg byttet den tørkede soppen mor tørkede kantareller som jeg allerede hadde hjemme, det ble veldig bra.

 • 5 stjerner

  5 stars
  En helt fantastisk god nøttestek! Det luktet så godt i hele huset da jeg lagde den. Jeg lagde fyllet på lille juleaften og stekte nøttesteken like før middag – det var en enorm hit! Også ikke-vegetarianerne forsynte seg liberalt. Dette fyllet var fantastisk både varmt og kaldt, så jeg gleder meg til å prøve det på andre måter. Tenker at det sikkert er knallgodt i hamburger! Tusen takk!

  • Sååå gøy å høre!! Fantastisk! Helt enig i at fyllet bør kunne gjenbrukes mange steder! Må bare endre litt på bindemiddelet, så er de nok knallgode “kjøttboller” også 🥰🥰🥰

 • Ville du tenkt at fyllet kan legges i frysen, og så tines og legges i butterdeig?

  Jeg vil gjerne gjøre det, men er redd den skal bli rar.

 • Hei Hanne Lene!
  Egner denne deigen seg til å steke som burgere? (Stekeovnen er opptatt med ribbe)

  • Nei, ikke så enkelt med denne, men sjekk deigen på den andre julesteken min! Den kan du bruke til burgere:) evt forsteke og så bsre varme opp sammen med ribba f.eks nederst i ovnen

 • Skal lage denne til jul, og gleder meg masse!! Jeg lurer imidlertid på om det er dødsviktig med tørket shitake? Vi har nemlig masse sopp i fryseren. Kan man bruke ikke-tørket annen sopp? Mvh Ingrid

  • Jeg laget denne med en halv pakke aromasopp i stedet for 30 g tørka shitake. Ellers fulgte jeg oppskriften. Ble helt nydelig og smakfull 🙂 Enklere enn det så ut og ✌️

 • Hei:):)Hvor lenge tåler fyllet å ligge i kjøleskapet tror du? 3-4 dager er kanskje for drøyt? Kan den evt tines og fryses? 🙂

  • Mer enn to dager ville jeg heller lagt i fryseren:) men quinoa for seg holder faktisk en uke i tett beholder, så det er nok ganske safe:)

 • Hvor lenge tåler fyllet å ligge i kjøleskapet tror du?:) kanskje for drøyt med 3-4 dager? Kan den evt fryses og tines?

  • Hva betyr steke på tørr panne (soppen)?
   Betyr det uten fett eller vann? Blir ikke panna ødelagt da? Har alltid hørt at det må være fett/vann i panna når plata skrus på.

 • Hei! Jeg tåler ikke quinoa, noen tips til hva jeg kan bruk som erstatning?

 • Vanlig grønnsaksbuljong? Aldri laget dette før og skal prøve imorgen 🙂

  • Jeg pleier kjøpe et pulver, men det blir akkurat det samme om du knuser buljongterninger:) 1 terning = 1 ss pulver

 • Alt ser helt fantastisk ut og må prøves! 😋 Vet du hvor man får kjøpt glutenfri smørdeig, og er den også vegansk? Kanskje man kan steke nøttesteken i brødform uten smørdeigen?

  • Det finnes absolutt glutenfri butterdeig, men den er litt vanskeligere å jobbe med, så ville brukt en annen brettemetode:) de jeg har sett er veganske.

 • Denne ser helt fantastisk ut! Denne skal jeg prøve til jul 🙂 Hilsen Elin

 • Grønn saus som løfter ethvert måltid - på 5 minutter | Hannelene.no

  […] den f.eks til nøttesteken, rosenkålsalaten og vegisterkakene til jul, eller ha den som pizzatopping, i wrap eller til alle […]

 • Hei. Juleoppskriftene ser helt nydelige ut! De kommer til å bli prøvd. Har du et forslag til hva som kan brukes i stedet fo smørdeig/butterdeig? Jeg har cøliaki, og meg bekjent, er det ikke mulig å få tak i glutenfrie smørdeigsplater. Det hele blir jo også så mye mer festlig med den innbakte steika.
  Vet du hvordan denne er å fryse?

  • Hei Andrea:) du får tak i glutenfri smørdeig, men helt ærlig er den vrien å jobbe med. Da ville jeg evt kjevlet to lag og lagt på hverandre, ikke flettet:)
   Den kan fryses, men da blir jo smørdeigen ikke like sprø, så hvis du fryser inn i skiver kan man heller steke den i pannen for å få litt tekstur:)
   Lykke til!

 • Hanne-Lenes beste og fargerike Vegisterkaker! | Hannelene.no

  […] kan nytes alene, eller som en del av en deilig jule-/festtallerken🙂 Foto: Line […]

 • Ser utrolig god ut! Hvor mange porsjoner er dette? Er den eneste i familien som ikke spiser kjøtt, så trenger ikke en så veldig stor stek.

  • Hei:)

   Jeg hadde visst glemt skrive det, så takk som spurte:) Denne holder til 6-8 personer avhengig av hvor mye tilbehør du har. Så du kan fint halvvere oppskriften:) Husk at det helt sikkert er noen som vil smake det ved siden av kjøttet 🙂

   • Hei, i oppskriften står det at dette rekker til 6 porsjoner. På et spørsmål her svarer du at det rekker til 6 – 8 personer. Så da ble jeg litt usikker. Er det nok til 5 voksne eller må jeg øke oppskriften?

 • Slik lager du en vegansk julemiddag til en eller flere kjøttfrie gjester | Hannelene.no

  […] ser du en nydelig Nøttestek (med veldig lite nøtter, så for allergikere kan de bare sløyfes), kombinert med en […]

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (4)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (18)

  Drømmesalat

  Tommel opp om du er enig med bonden: vi spiser for mye kjøtt i Norge! Sjekk ut podkasten INNEN 2030 for hele episoden (gratis), dette er nemlig en skikkelig fin episode med lederen av @bondeogsmabrukarlaget @tj.solberg om hva som skal til for at fremtidens landbruk skal vokse🫶

  Link i bio, men kommenterer du ordene INNEN 2030 sender jeg deg linken direkte.

  Håper du som leser dette vil bidra til å spre denne viktige informasjonen, det er nemlig en myte at "bøndene vil en ting" og at vi "grønne matforkjempere" vil noe annet. Vi er utrolig enige, og vi stemmer faktisk ofte på de samme partiene:)

  Så sjekk ut INNEN 2030 i din podspiller og gi meg gjerne spørsmål jeg bør stille Tor Jacob eller andre i fremtidige episoder🤩
  ...

  442 18

  Så mye protein sier kostrådene* at du trenger.

  Det ble et voldsomt kommentarfelt i går da jeg la ut dette i grafversjon i går, og jeg ble beskyldt for å gjengi myndighetene feil, være en "selvutnevnt ernæringsekspert" "trikse med tallene" "fremheve planter for enhver pris" og ikke minst: At jeg villeder dere som følgere.

  Så la meg vise dere dette klippet om emnet fra podden min denne uken. Da er ernæringsforsker Jacob Juel Christensen på besøk, han har hatt en sentral rolle i å tolke forskningen og gi råd på næringsstoffer til befolkningen via nordiske kostråd. Når han sier "vi", så mener han helsemyndighetene. Han har også doktorgrad i fettstoffer, så mettet, umettet, kolesterol osv har han god kontroll på:)

  Så når jeg sier at myndighetene anbefaler rundt 0.8g per kg kroppsvekt for de fleste, så gjør de det. Jeg har ingen interesse av å villede noen, og tjener ingen penger på å selge dere kurs eller varer på lukkede fora.

  Men siden det er mange proteinavhengige som hadde mye følelser i går, la meg gjenta:
  1. Ja, de som trener mye, spesielt styrke trenger mer. Jeg har Olympiatoppens oversikt i forrige post.

  2. Spiser man i kalorioverskudd legger man på seg, også av protein. Det gjelder selvsagt andre makroer også.

  3. Det er protein i planter også, vi spiser omtrent 44% av planteprotein i Norge vs 60% av verdens inntak.

  4. Skal man ned i vekt kan det være lurt å fokusere mer på rene proteinkilder i kosten, for man kan oppleve mer metthet. Men! Sørg for å spise anbefalt 5-800g frukt og grønt også, det metter mye og har lite kalorier.

  5. Selv spiser jeg et sted mellom 50-100g hver dag, det er mer enn bra nok (antagelig for høyt) for å bygge muskler med min styrke 3*uken. Jeg drikker også vin for ofte, det gir ikke muskelvekst😅

  6. 0.8g er satt fordi det gir 97% av befolkningen nok protein ifht behov, og har masse slingringsmonn. Det er ikke et "under dette får du mangelsykdommer"-råd, det kan du lese mer om under Hdir sin definisjon på nett.

  7. Protein er viktig, men ikke slik at "jo mer du spiser jo sunnere er du". Alt med måte.

  8. Fiber, se første kommentar.

  *De nordiske sier dette, de norske foreslår det samme men vedtas først i august.
  ...

  654 44

  reklame: Det luktet i alle fall veldig godt!⁠

  De som følger meg vet at jeg ELSKER "godteri"dadler, og @sunkost hadde fått med seg dette og lurte på om jeg kunne teste deres nye True Dates ! Et nytt danskprodusert produkt som nå er å finne hos Sunkost. 😋

  True Dates kommer i fire smaker: ⁠
  🙌Sour cola (min favoritt)⁠
  🫶Creamy Peanut Butter⁠
  🤩Sweet Peach⁠
  🎂Cookie Dough⁠

  og ingredienslisten er superkort: ⁠
  Dadler* (93%), chicory root fiber, vegetable fat (coconut, shea), natural flavouring, acid (malic)
  *fra Iran, pakker i Danmark

  For meg er dette bedre enn smågodt, og næringsprofilen er hundre ganger bedre! Hele 10 g fiber per pose, og jeg blir "mett" av en pose, i motsetning til smågodt hvor jeg blir kvalm men likevel bare spiser mer😆⁠

  Disse bør virkelig prøves! Sjekk lagerstatus hos din lokale Sunkost på sunkost.no/merker/true_dates eller kjøp direkte i nettbutikken👆
  35 kr for 100 g, det er de 100% verdt😍

  #åvilo
  ...

  1044 55