Endelig ny kokebok! Bestill her

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. 4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. 8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”. 9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle 14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor: Entusiast AS Risengbakken 8 3413 Lier, Norge Organisasjonsnummer: 925986630 Epost: [email protected] 2. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven. 3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger. 4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger: Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID. 5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger 6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret. 7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål: Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å: Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende: Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen. Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene. Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen. 10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg. 11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som: Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål. 12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører. 13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. . Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det 14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt. 15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider. 16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet. Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Hanne-Lenes beste Vegisterkaker!

Til oppskriften

Det er få ting som minner om jul så mye som vanlige medisterkaker som nå er uten tvil byttet ut med vegisterkaker for min del. Kan man virkelig lage noe lignende av grønnsaker og korn og så blir det ikke bare godt, men juleverdig godt? JA!

Jeg looover at du vil bli knallimponert over disse. Disse er faste, saftige, smaksrike, mettende og veldig enkle å lage! Og forresten: Sunnere mat enn dette er vanskelig å oppdrive!

vegisterkaker
Vegisterkaker i tre farger, med hasselbackpoteter, digg grønn saus og tranebærsyltetøy. Foto: Line Dammen

Vegisterkakene er en del av julekapittelet i min siste kokebok “En skikkelig digg kokebok 2”. Boken nådde bestselgerlisten første uken, og var Norges mest solgte bok i alle sjangre hos Ark den uken. Dersom du vil støtte mitt arbeid for grønnere matglede i Norge, kan du kjøpe den her! Da får du 99 fantastiske retter som er testet ut av hele 300 testfamilier i utformingsfasen.


Hva er vegisterkaker?

Det er mange år siden jeg smakte en vegisterkakevariant for første gang, det var en oppskrift fra Veganmisjonen, og den har vært veldig populær i mange år med god grunn. Så planen min var at om jeg ikke fant på en like god eller bedre variant, så skulle jeg bare tipse dere om hennes.

TA-DA: Jeg klarte det!! Disse er så fantastiske at selv min skeptiske mann (svenske som ikke har et forhold til medisterkaker) virkelig elsker de. LOV meg at du gir de et forsøk, ok?

Det morsomme er også at disse kan lages på 100% norske ressurser om du vil! Man trenger bare blomkål, quinoa og havregryn, og alt det dyrkes i Norge nå. Krydder er selvsagt ofte importert, men uten det kommer vi ikke langt. Finnes det f.eks norsk salt? Ok, nå er jeg i vei på et blindspor.

Vegisterkaker i tre farger med en skikkelig god koriander og spinatsaus. Foto: Line Dammen

Det jeg ville si var: SMAK disse! Lag en haug, og frys ned til alle julens deilige måltider, eller ta bort noe av julekrydringen (allehånde) og bruk de som burger eller i wrap.

Dette har allerede blitt en ny storfavoritt hos oss, og det beste er hvor lett det er å lage.

Håper du sender meg bilde av dine:)

Hanne-Lenes beste og fargerike Vegisterkaker!

Denne herlige oppskriften på sunne, saftige og nydelige vegisterkaker er fra julekapittelet i "En skikkelig digg kokebok 2".
Sjekk gjerne under oppskriften for svar på "Ofte stilte spørsmål":)
4.91 from 10 votes
Print Rate
Prep Time: 20 minutes
Cook Time: 15 minutes
Total Time: 35 minutes
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 5

Ingredienser

 • 1 blomkål
 • 2 dl quinoa menge målt før koking
 • 1 ss grønnsaksbuljong 1 ss tilsvarer en terning, bør knuses først
 • 2,5 dl havregryn
 • 0,5-1 ts salt
 • 1 ts allehånde
 • 1 ts tørket ingefær
 • 1 ts hvitløkskrydder (valgfritt)
 • pepper etter smak vi tar en god del pepper:)
 • Evt krydre med muskatt om du er glad i det

Valgfrie grønnsakstilsetninger (del evt deigen i tre om du vil ha en naturell, en rød og en grønn farge)

 • 2 store never spinat
 • 0.5 rødbete, kokt eller bakt først

Fremgangsmåte

 • Sjekk under oppskriften for svar på ofte stilte spørsmål.
 • La quinoaen småkoke med buljong i 4 dl vann i ca 12-15 minutter til vannet er helt dampet bort. (Du kan gjerne bruke quinoa kokt fra en annen dag, den holder ca en uke i kjøleskap)
 • Del så blomkålen i biter (ikke så nøye, den skal moses) og kok i vann til den er mør. Hell så av vannet. (Dette tar ca 5 minutter, kok den gjerne ikke så mye mer enn at den er mør, ellers vil veldig mye vann bli med over i kakene)
 • Bruk deretter en stavmikser eller foodprosessor og bland quinoa og blomkål med alle de andre ingrediensene (utenom grønnsakstilsetningene) og smak til med krydder og salt. Hvis deigen er veldig våt bruker du litt mer havregryn, de kan du godt bare røre inn.
  Husk at buljong har ulikt saltinnhold, og ulik styrke av krydder. Derfor bør du smake til deigen på dette tidspunktet med krydder. Ikke vær redd for å smake, alle ingredienser er jo varmebehandlet.
 • Hvis du vil ha noen grønne, noen røde og noen naturelle kaker så deler du nå deigen i tre og stavmikser inn spinat og rødbete i hver sin deig.
  NB: Avhengig av mengden vann i f.eks rødbeten kan deigen bli litt våt. Da har du i mer havregryn til du har en masse som er lett å forme.
 • **Frem til dette tidspunktet må du gjerne forberede dagen før, da kan blandingen stå kjølig, noe som også gjør det lettere å forme fine kaker**
 • NB: Stek en prøvekake først, det er alltid litt forskjell på størrelse på blomkål og vanninnhold i quinoaen, så for å sikre at konsistensen blir så fast som du vil ha den, så bør du prøvesteke første gang. Hvis den er for myk, bruk mer havregryn:)
 • Form så kaker eller små boller med hendene og stek gyldne i olje. Jeg pleier lage runde boller, og deretter trykke de litt flate med stekespaden. Bruk gjerne flere panner så går det unna.
 • Server med tradisjonelt juletilbehør eller som burger, eller gjør akkurat hva du vil:)

Notes

Forhåndstips: 
Dette er en super rett til forhåndslaging, du kan enten forhåndssteke kakene og fryse de i god tid før, deretter varme de i stekeovnen eller stekepannen. Eller så kan du lage deigen en dag eller to før, og så steke de den dagen du skal spise de. 
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Kjøp den nye bestselgende kokeboken min her! Bestill nå!!

Ofte stilte spørsmål om vegisterkaker:

 1. Når er de gjennomstekte: For det første så er egentlig massen allerede ferdig varmebehandlet før du steker de i pannen, så i utgangspunktet er det ikke behov for «gjennomsteking». Når det er sagt, så er det en smakssak om hvor tørre de skal bli, noen klemmer kakene litt flate for å få de tørrere, mens andre liker de tykkere og saftigere. Hvis du har tid er det et godt tips å la de stå på medium varme i stekeovnen en stund etter at de har fått stekeskorpe i stekepannen.
 2. Smaker de medisterkaker? Noen synes det, andre synes de smaker mer som krydrede fiskekaker. Det avhenger litt av krydringen, jeg synes f.eks det er godt med litt ekstra krydder i mine.
 3. Hvor lenge holder de i kjøleskapet? Både deigen og ferdigstekte kaker holder minst 3 dager i kjøleskapet. Bare husk at om du oppbevarer deigen vil det lukte kokt blomkål i kjøleskapet, ikke alle liker det i tre døgn:)

Nøttestek finner du i julehefte her:

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • elin Giske Høgalmen Andersen

  Gleder meg til å lage Vegisterkaker med flere farger, på Julaften. Jeg har aldri laget det før og er blitt mer og mer vegeterianer så dette blir Godt !!

 • 5 stars
  Hadde gitt 6 stjerner om jeg kunne!

 • 5 stars
  Hei, denne oppskriften ser fantastisk ut! vi prøver det i morgen. bare lurer på hvor lenge blir disse bakt og i hvor mange grader?

 • Hei. Hvordan var er man best opp tinte vegisterkaker sånn at de ikke går i oppløsning?

 • Hadde vært interessant og sett bilde av deigen din før du steker så man får et inntrykk av hvor fast den skal være. Den burde jo være litt saftig også? Syns deigen har fått en fin konsistens nå, men sliter med å få de gjennomstekt. Kanskje de burde langtidsstekes på svak varme i komfyren etter at de er blitt gylne i panna?

 • Hei, jeg er allergisk mot blomkål, så lurte på om du hadde noe tips på noe jeg kan erstatte det med i oppskriften? 🙂

 • 5 stars
  Fantastisk god oppskrift! Vegisterkakene henger godt sammen og faller derfor ikke fra hverandre ved steking.

  • Så hyggelig å høre❤️❤️ tusen takk for at du tok deg tid til tilbakemelding:) sjekk gjerne min siste bok for 98 andre digge oppskrifter:)

 • Skal prøve å lage disse til jul i år og lurer på ca. hvor mange kaker man får av denne oppskriften? Og kan man bruke malt ingefær eller må man ha tørket?

  • Det er det samme:)
   Du får nok et sted mellom 15-20 stykker, men her velger man veldig størrelse selv, så ikke lett og si:)

 • Hei. Skal lage disse, lurer derfor på om er det noe man må tenke på før man eventuelt fryser dem ned og tine opp.? Tenker da på matsikkerhet. Vet at ris og sånt må man være forsiktig med, men så er det ikke ris i oppskriften, men tenker på sånne ting da.

 • Hvor mange vegisterkaker får du av denne deigen? 🙂

 • 5 stars
  Disse ble kjempegode! Har prøvd vegisterkaker med ris tidligere, men quinoa og spinat ble ekstra stilig ! Takk for den fine jobben du gjør Hanne Lene !

 • Hei! Skal rødbetene kokes før de blandes i?
  Hilsen Inger

 • Hei, testet en prøvekake i dag. Den var veldig god på smak, men min ble også «rå» inni. Deigen var veldig klissete og vanskelig å jobbe med. Jeg skal justere i morgen og skjønner da at havregryn er greia? Eller skal jeg ta litt tørt brød i? 🤔

  • Ja, som jeg skriver så skal de være ganske enkle å forme, så kjør på med mer havregryn:) kan selvsagt ta brød i hvis du vil også, men det holder med havregryn
   Kommer an på hvor mye vann du har igjen i quinoaen og blomkålen når de er kokt:)

 • Hei! Laget vegisterkaker i går, men de ble dessverre rå inni. Prøvde å steke de lenger, men det hjalp ikke.
  Jeg fulgte oppskriften din, burde jeg hatt mer havregryn i?

  • Hei! Da tipper jeg at du kanskje kokte blomkålen litt mye eller hadde en litt større blomkål enn meg. Det er bare å fylle på med mer havregryn ja:) men husk at de ikke er rå, alle ingredienser er jo egentlig stekt, så det er ikke farlig. Når det er sagt blir de gode og faste om du har i nok havregryn til at du enkelt kan forme kaker av de!:) Håper du prøver igjen, for jeg får enormt mye skryt for de.

 • Skikkelig gode😊

 • 5 stars
  Helt magiska! Glädjer mig till julafton då vi ska laga dessa igen!

 • 5 stars
  Disse er ekstremt gode. Det blir en fantastisk konsistens med Quinoa. 🙂 Anbefales virkelig til julematen!

 • 5 stars

  5 stars
  Fantastisk gode med masse smak

 • Bake-off: vegisterkaker vs vegisterkaker | En tvangsveganers bekjennelser

  […] Neste dag tar jeg med meg begge sortene med vegisterkaker, noen potet og litt brun saus som lunsj på jobb. Gikk raskt å varme opp. Smakte det samme som hjemme. Quinoa-versjonen smakte kanskje en anelse bedre faktisk, dagen derpå. Men der rundt lunsjbordet sitter det mange gode kokker, og de tipser om en tredje oppskrift på vegisterkaker: Hanne-Lenes beste og fargerike Vegisterkaker! […]

 • Hanne-Lenes beste nøttestek - vegansk julemiddag | Hannelene.no

  […] med vanlig juletilbehør, men jeg er spesielt glad i denne Rosenkålssalaten til og ikke minst vegisterkaker og brun saus (og denne grønne om du er ekstra […]

 • Slik lager du en vegansk julemiddag til en eller flere kjøttfrie gjester | Hannelene.no

  […] de bare sløyfes), kombinert med en Rosenkålssalat med gresskar, appelsin og kanel. De fantastiske vegisterkakene mine må med samt en deilig brokkolisalat. Dette kombineres med en brun tradisjonssaus samt en […]

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (1)

  Fiestaform fra En skikkelig digg kokebok 3

  (5)

  Saftige soppburgere - fra En skikkelig digg kokebok 3

  (1)

  Fransk løksuppe - fra En skikkelig digg kokebok 3

  (2)

  Blomkålsuppe – silkemyk og mettende

  NY storfavoritt: Fiestaform! Lagre 💾

  Topp tre oppskrifter fra En skikkelig digg kokebok 3 hvis du spør mannen min, dette lager han minst annenhver uke nå🫶

  Oppskriften er basert på suksessen min fra En skikkelig digg kokebok 2, nemlig Blomkåltaco, men laget om til en digg form-rett som også kan spises i skjell, lomper eller salatblader🤩

  Supertips fra @vegetarentusiastenjenny er å lage denne i tredobbel porsjon i langpanne til mange👪👩‍👩‍👦‍👦👩‍👧‍👧🫄💃

  Ps: klimaavtrykket av denne er kun 0,2 kg per porsjon! For deg som har fulgt med i story i dag er det altså 10 ganger mindre enn en rosebukett fra nederland og hele 160 ganger mindre enn en blomsterbukett fra Kenya fra en helt vanlig norsk blomsterbukett. Vil du ha flere slike random sammenligninger? Si fra i kommentarfeltet🥰

  Dette trenger du til 4 🌟⁠
  1 blomkål, i små buketter⁠
  3 ss olje, oliven el. kokos⁠
  1 ts spisskummen⁠
  1 ts karri⁠
  2 ts kyllingkrydder*⁠
  1/4-1/2 ts kajennepepper⁠
  1/2 ts salt⁠
  3 ss kokosmasse (valgfritt)⁠
  1 stor boks bønner, skyld (230 g)⁠
  1/2 rødløk, hakket⁠
  revet ost el. fetaost, gjerne plantebasert⁠
  jalapenos, hakket⁠

  Valgfri topping 💚⁠
  tomater⁠
  avokado⁠
  koriander⁠
  hot sauce f. eks. grønn tabasco⁠
  mango⁠
  chilimajones⁠
  tortillachips⁠
  chiliflak⁠

  Slik gjør du
  1️⃣Forvarm ovnen; 225 ℃, over- og undervarme.⁠
  2️⃣Del blomkålen i små buketter i noenlunde samme størrelse.

  Resten av metoden finner du på vegetarentusiast.no/fiestaform🤟

  *det er ikke kylling i kyllingkrydder

  #hannelenesvegetar
  #enskikkeligdiggkokebok3
  ...

  951 30

  Hvordan spise mindre gris? 🐷 Plass nr 2 av topp 3 svineprodukter dere synes det er vanskelig å kutte ned på!

  I etterkant av de nye avsløringene om elendig dyrevelferd i deler av svineindustrien, er det mange som vil erstatte noen deler av svineforbruket sitt. Vi spurte dere om hvilke svineprodukt dere synes det var vanskelig å kutte ned på, vi fikk over 300 svar og 2. plassen ble:⁠
  Pølse🌭

  Vi nordmenn spiser uhorvelig mengder pølse, faktisk over 100 pølser hver i året. Og hvorfor det?⁠
  Jo, noe av grunnen kan kanskje være at det er:⁠
  Enkelt, billig, lett å ta med på tur og i farte. I tillegg har det en fett og salt smak som mange er glad i.⁠

  Her er mine aller beste tips til noe som ligner, men som ikke er laget av svin:⁠
  1️⃣ Gulldog fra En skikkelig digg kokebok 3, den er laget av gulrot, er knallgod, sunn og billig. Den smaker ikke pølse, men gir samme følelsen med riktig tilbehør.⁠
  2️⃣Quesadillas på bål⁠
  3️⃣Pinnebrød på bål⁠

  Men hva med barnebursdag da? Jo her kan man kanskje tenke litt annerledes å servere:⁠
  4️⃣Linsepannekaker⁠
  5️⃣Grove ostesmørbrød⁠
  6️⃣Grove vafler⁠
  7️⃣Taco⁠

  Har du andre gode forslag til hvordan man kan redusere pølseforbruket sitt?⁠

  Fyr løs i kommentarfeltet 🤟🏼💚⁠

  Er du spent på hva 1.plassen er? Følg med i del 3 🌟

  #pølser #grillpølse #femomdagen #hannelenesvegetar #svineindustrien @norunhaugen @dyrevern @dyrsfrihet
  ...

  561 16

  Dette er IKKE eggerøre. Proteinrik, enkel og dritgod💾

  "Hva mener du med at dette ikke er eggerøre?" - nabo på 17.mai frokost :)⁠

  🤗VEGGERØRE🤗⁠
  FOR en fantastisk smak for oss som elsker eggerøre, men helst vil spise eggefritt. Tofu scramble er en kjent rett i vegetarkretser, men jeg fant aldri en god oppskrift. En dag slo deg meg (glup vetttu) at jeg måtte teste med ulike tofu-varianter og YAAAY! Gleeeeder meg til å servere denne til frokost i romjulen🤩🔥⁠

  Trikset er at jeg blander både fast tofu og silketofu som gir en nydelig konsistensen, pluss at plantefløte og plantebasert smør som gir akkurat passe mengde fett som veggerøren trenger for å smake helt riktig.⁠

  Næringsgjær er forøvrig uaktivert gjær du får kjøpt på helsekost, proppfullt av b12 og gir en eggete smak🥚⁠

  Jeg kan garantere at denne overrasker deg, for selv min kresne mann ga denne toppkarakter🥳🥳⁠

  🤟Dette trenger du til 4-5 porsjoner🤟⁠
  250 g fast tofu, fra kjøleskap⁠
  350 g silketofu (står oftest i romstemperatur i den asiatiske hyllen i store matbutikker⁠)⁠
  4 ss plantebasert smør (2 ss først, deretter 2 ss)⁠
  4 ss næringsgjær (kan sløyfes, best med, fra helsekost)⁠
  2 ts hvitløkskrydder⁠
  1 ts tørket gurkemeie (krydder)⁠
  1-2 ts salt⁠
  2 dl plantebasert fløte, som Gryr vispbar eller alpro fløte⁠
  1 neve finhakket gressløk eller spinat (valgfritt)⁠
  pepper etter smak⁠

  Helt valgfritt: svart salt om du har smak til eller erstatt det normale saltet helt. Det gir en svak svovelsmak som forbindes med egg.⁠

  🌟Slik gjør du🌟⁠
  1️⃣ Smelt 2 ss av smøret i en stekepanne på medium høy varme.⁠
  2️⃣ Hell av vannet på tofuene, og skvis de enten til små biter med hendene eller bruk en potetmoser rett i stekepannen.⁠

  🤟 Resten av metoden ser du i filmen eller på vegetarentusiast.no/veggerore⁠ eller En skikkelig digg kokebok 2 🤟⁠

  #vegetarentusiast #hannelenesvegetar
  ...

  394 4

  Tre middagstips til vinterhelgen❤️ Hvilken av disse fikk du mest lyst på? Alle er fra En skikkelig digg kokebok 3 🤟

  Skal du spise noe annet digg? Tips gjerne i kommentarfeltet🔥

  Jeg er på vei til hytta (who am I kidding, må først handle bilen full av matvarer) og så skal jeg være der en hel uke!! (Hyttekontor med kids)

  Denne første helgen har vi med et vennepar, og de gikk velge lørdagsretten: Dyppa tacos! Ellers skal vi nyte Middelhavsgryte med safranmajo og fritert fennikel og løksuppe med masse umami🤩

  Gooood helg👋
  ...

  383 18