fbpx

HALV pris på alle bestselgerne nå!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Hva skal jeg ha på brødskiva? Den store vegetariske påleggsguiden

Hva skal jeg ha på brødskiva om det ikke skal være kjøtt, fisk, egg eller melk? Vi er et brødelskende land, og det kommer vi nok til å fortsette med i lang tid. Men må du slutte med brødet om du skal spise mer vegetarisk? Nope! Brød er (nesten alltid) helt vegansk, proppfulle av fiber, vitaminer og mineraler som vi bør få i oss. (Avhengig av brødtype selvsagt)

Når det kommer til pålegg, så er det et utrolig stort utvalg der ute nå. Selvsagt er det mye du kan lage selv også, men noen ganger er det praktisk å kjøpe ferdig. Det er jo tross alt ikke alle som nødvendigvis digger matlaging – bare fordi de ønsker spise mer grønt.

Under har jeg samlet en blanding av mine tips og mine følgeres tips fra Instagram og i gruppen vegetarentusiaster på Facebook. Listen vil fylles på mer fortløpende, så har du et tips, sleng det gjerne inn i kommentarfeltet under.

Og husk: Du må ikke spise 100% vegansk for å nyte noen brødskiver i uken som er helt plantebasert. Det er sunt og godt for alle med mer grønt inn i hverdagsmaten:)

Nøttesmør:

En av mine storfavoritter: Nøttesmør! Nøttesmør kommer i alle varianter: Peanøttsmør, mandelsmør, cashewsmør osv.. De vanligste av disse består av nesten utelukkende nøtter (og er altså ikke tilsatt smør som jeg trodde i mange år). Nøttesmør er egentlig bare malte nøtter sammen som etter god nok fart i maskinen slipper ut fettet inne i nøtten som gir den silkemyke smørfølelsen. PB&J (peanut butter and jelly) er en vanlig forkortelse ‘over there’ av en grunn. Nøttesmør er spesielt godt med noe søtt på, så enten noen bananskiver, friske bær eller syltetøy gjør susen. Oppskrift på eget nøttesmør her.

Noen lurer på om nøtter ikke er veldig fetende. Nå er ikke dette en ernæringsblogg, men det er anbefalt både av norske helsemyndigheter og i f.eks Eat at vi bør spise litt nøtter hver dag. De består av sunne fettsyrer som kroppen vår trenger. Har du et stort vektproblem bør du snakke med en ernæringsspesialist for å vite hvor mye nøtter som er ok, men for de fleste er det helt fint med en liten neve hver dag.

Grønnsaker på skiva

 • Avokadotoast: Vi kommer ikke bort fra avokado når man snakker om pålegg. Avokadotoast (oppskrift) kan varieres i enormt mange retninger, så hvis du ikke digget den første du laget, let etter en annen oppskrift som bedre passer din smak. Jeg anbefaler enten friske tomater og salt og pepper på, eller hva med syltet rødløk og chili flak?
 • Banan: Ja, på skiva:) I min verden må det være noe til, som nøttesmør, men flere sverger til dette.
 • Tomat og agurk i skiver med salt og pepper. (pluss Aromat om du er vokst opp med det;))

Smøreoster uten melk

Smøreoster fortjener en egen kategori, for her finnes det flere og flere som er skikkelig gode.

 • Oatly på mackan: Svenske Oatly er rå på mye, også på smøreost. Deres havrebaserte deilige silkemyke pålegg er fast innslag her i huset. Brukes til pålegg, men også til nøttestek, i kaker, i pasta og mye annet. Digger den med hvitløk og agurk til matlaging, men den naturelle til mer sarte ting som kaker.
 • Tofutti: Soyabasert kremost med mild og god smak. Tips fra en følger er å ta pesto og ruccola på denne:)
 • Go vegan smøre: En vegansk smøreost fra Synnøve Finden basert på solsikkeolje.

Andre ferdigkjøpte pålegg:

 • Hummus: Selv om jeg helst lager hummus selv, så kommer man ikke unna at det er noen rågode merker med ferdiglaget der ute nå. Mine favoritter er Sevan og Deli Dip som ofte er representert i norske butikker.
 • Vita Grønnsakspostei (ikke helt vegansk) smaker litt som leverpostei, og er ofte populær i barnefamilier.
 • Patifu Gourmet: I mine øyne det eneste virkelig “leverpostei” aktige pålegget som er overlegent på smak og konsistens. Finnes på utvalgte butikker, jeg kjøper det oftest på nett. Google navnet så finner du det.
 • Plantego’ pålegg smørbart kikertpålegg som finnes i tre varianter, avokado, grillet paprika og rødbete.
 • Vegan deli naturell eller med chives (gressløk). Er en slags servelat som visstnok selger godt, men jeg har ikke smakt den selv.
 • Pesto; Som selvsagt er enda friskere og bedre om du lager den selv. Jeg lager alltid min vegansk så jeg bare dropper parmesan, du kan sjekke oppskrift her både med og uten melk.
 • Syltetøy: Flere merker har tilsatt karmin, som ikke er vegetarisk. Meg bekjent gjelder dette oftest jordbærsyltetøy.

Smør

I denne kategorien er det mye likt, så du må nesten smake og se hvilken du liker best.

 • Berit Nordstrand smøremyk laget på rapsolje og kokosolje.
 • Plantego’ sin variant er laget av økologiske planteoljer fra raps, kokos og shea.
 • Eldorado smøremyk laget av rapsolje og kokosolje.

Hjemmelagede favoritter

 • Havsalaten min som det er oppskrift på i “En skikkelig digg kokebok” er heeelt utrolig god. Det er en slags skagenrøre uten fisk, men med masse sjøsmak og deilig tofu og knas i. Har du boken må du bare prøve. Har lurt mange med den:)
 • Hummus serveres helst med finhakket rødløk, kalamataoliven og chiliflak, og et dryss koriander om jeg har. Men helt ærlig: Hummus kan spises uansett.
 • Avokadotoast
 • Cashewkrem En sånn rar oppfinnelse du ikke tror før du prøver. Mild og god (kan krydres opp), litt ostete smak og veldig kremete.
 • Chiasyltetøy
 • Mandelsmør

Har du flere tips? Kommenter under så kan de kanskje inspirere andre!

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • Jeg har prøvd vegan-versjonen av egg&/tomat smørbrød 🙂
  Veganomelett laget av kikertmel erstatter egget ,og om man bruker næringsgjær og fersk gressløk i omeletten er det så nam! Kikertmel,salt,vann,næringsgjær,gressløk,en dært gurkemeie for fin farge og nøytral olje til steking-ha litt tålmodighet og legg gjerne lokk over i et minutt så får kikertrøren steamet seg litt, vent til konsistensen ikke lenger er klebrig men lett å dele opp)
  Med veganmajones kjøpt eller hjemmelaget og tykke skiver av tomat ,,salt og pepper mer frisk gressløk på noen gode skiver brød ,jeg bruker glutenfritt brød med masse solsikkefrø,litt rødløk og noen salatblader-scorer høøyt på nam-scalaen,lykkelig sandwich:)

 • Grønnere start på 2020 - en vegetarisk månedsmeny med DIGG smak | Hannelene.no

  […] PS: Ser du etter påleggsinspirasjon? Sjekk her. […]

 • Hei! Jeg lager en linsepostei som jeg selv synes er kjempegod! Enkelt sagt er det bare kokte linser som når de kjølner, tykner av seg selv til smørbar konsistens. Men det jeg gjør er at jeg freser bløtlagte avrente røde eller grønne linser i gryta i olje/smør hvitløk gjerne sjalottløk krydder, har så på vann til det så vidt dekker linsene og lar de småkoke til de er møre. Så lar jeg de kjølne og justerer smørekonsitensen med olje og evt. vann og har i mer krydder hvis det trengs. Røde linser kremer seg av seg selv med litt omrøring, mens grønne linser godt kan få en runde med stavmikser.
  Så er det bare å ha på glass, det holder seg ca. en uke i kjøleskap. Fin å fryse ned.
  Jeg lager bønnepostei av Kidneybønner på samme måte. Den blir leverpostei-farget!
  Prøv deg frem med krydderier, vær raus og spar for all del ikke på saltet, -det må en del salt og krydder til for å få fart på smaken i bønner og linser synes jeg.
  Det fine med belgfrukter på brød er at korn og belgfrukter utfyller hverandre (på en måte jeg ikke helt husker i farta) ernæringsmessig :-D! Beste hilsen, Ingelin Jorselje, fleksitarianer og barnehage-kokk.

 • 11 tips til deg som vil spise litt mer plantebasert | Hannelene.no

  […] På skiva: Vi er et brødskive-land, det er ingen tvil om det. Men tro meg, det finnes mange digge pålegg for skiva også, men fremdeles må du være litt mer kreativ enn å kjøpe et substitutt. Avokadotoast, hummus eller smøreost naturell er superlett å bruke på skiva. Dersom du vil kjøpe noe som minner om leverpostei ville jeg forsøkt å finne Patifu Gourmet (blant annet hos Sunkost Gunerius) eller den fra Pastejkjöket som mange digger. Sjekk også påleggsguiden. […]

 • Coop Vegetardag rødbetsalat er kjempegod og helt vegansk. Coop har også en vegansk italiensk salat. Jeg foretrekker den førstnevnte.
  Go Vegan gulost fra Synnøve Finden er god med f.eks. tomater, syltetøy, eple, eller pære på toppen.

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (4)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (20)

  Drømmesalat

  ...derfor er sokkedebatten viktig👆 Jeg bryr meg jo selvsagt ikke om hvilke sokker du har/liker, dette handler om noe mye større enn det.

  Fikk så mange spørsmål om at folk ville dele det jeg delte på story etter @tv2nyheter i går, så her får du det i feed:) endel skrivefeil, brillene mine er borte i flyttelasset til @hannelenessommerhus hvor vi jobber hardt for å få dører og vegger på plass så vi kan ta ferie snart og lade opp før det viktige siste året før valget🫶

  Anywho: er du enig i at det er viktig at endel moteprofiler tenker på ringene i vann de skaper på Tiktok, Insta og i pressen?
  ...

  447 14

  (wait for it) Ikke et vondt ord om St.Hans altså, men kvekking og julesanger har vi ikke.

  Første døgn på nytt sommersted i Sverige og jeg føler at jeg ramlet rett nedi kulturbøtta og kvekket, snapset og allsanget meg inn i svorsken. Hörs senare da du🤟
  ...

  417 10

  Ankelsokker? Kom igjen a..

  Bruk de sokkene du har.
  ...

  2908 166