fbpx

Salg på Norges mest solgte grønne kokebøker her!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Et plantebasert kosthold fra et ernæringsperspektiv

Tekst: Pia Sætre, Master i klinisk ernæringsfysiologi. Sjekk episode 9 av podcasten “En skikkelig digg fremtid” for fullt intervju.

Spise regnbuen

Et plantebasert kosthold er basert på matvarer fra planteriket, inkluder grønnsaker, frukt, fullkorn, belgvekster, nøtter og frø – med lite eller ingen animalske matvarer.

De som velger å spise et plantebasert kosthold gjør det av ulike grunner. Klima, dyrevern, smak og sosiale faktorer er vanlige årsaker. Plantebaserte dietter blir mer og mer populært, og med litt kunnskap kan det være et sunt kosthold for alle aldre.

Ulike typer plantebaserte kosthold:

Vegetarianere: Spiser ingenting som har levd, så unngår kjøtt og fisk.

Lakto-ovo vegetarianere: spiser meieriprodukter og egg, men ikke kjøtt, fjærkre eller sjømat

Ovo-vegetarianere: spiser egg, men unngå all annen animalsk mat, inkludert meieriprodukter

Lakto-vegetarianere: Spiser meieriprodukter, men unngår egg, kjøtt, fjærkre og sjømat

Veganere: Spiser ingen animalske produkter, inkludert honning, meieriprodukter og egg.

Andre varianter: Pescetarianer: spiser fisk og/eller skalldyr. Fleksitarianer: Spiser kjøtt og fjærkre noen ganger

Et balansert plantebasert kosthold

”The Vegan Plate” illustrerer fordelingen av ulike matvarer i et vegansk kosthold.

Bilderesultater for the vegan plate

Matinntak for optimal helse

Et plantebasert kosthold som inneholder mye bønner, nøtter, frø, frukt og grønnsaker, fullkorn som (havre, ris og kornprodukter, som brød og pasta) kan bidra med alle næringsstoffene kroppen trenger. Dette inkluderer essensielle fettsyrer, protein, vitaminer, mineraler og fiber.

Et velbalansert plantebasert kosthold som inneholder lite mettet fett kan også bidra til å redusere overvekt og redusere risikoen for type 2 diabetes, hjerte-karsykdom og noen typer kreft. Det er derimot viktig med kunnskap og planlegging, som med andre typer kosthold, for å sikre et godt inntak av alle viktige næringsstoffer. Når man kutter ut hele matvaregrupper (som kjøtt eller meieriprodukter), er det ofte en del næringsstoffer man bør være spesielt oppmerksom på.

Anbefalt inntak av næringsstoffer hver dag, hvis man spiser plantebasert.

Oversikt over ulike næringsstoffer

Kalsium

Kalsium er viktig for god skjeletthelse, sammen med styrketrening og et sunt kosthold. Voksne har et behov på ca 700mg kalsium per dag. Meieriprodukter er en god kilde til kalsium, og om du ikke spiser melkeprodukter bør du passe på å få nok kalsium fra annen mat: beriket plantmelk, tørket frukt, nøtter (mandler), grønne bladgrønnsaker, kidney bønner, sesamfrø, tahini og tofu. Dette er viktig for å redusere risikoen for beinbrudd og utvikling av beinskjørhet.

Omega 3-fettsyrer

Omega 3 er en type fett som har vist seg å være veldig viktig for helsa. Vi finner omega 3 hovedsakelig i fet fisk. Om du ikke spiser fisk kan du også få omega 3 via valnøtter, linfrø, chiafrø, hempfrø eller soyabønner. Oljer som hampolje, rapsolje og linfrøolje inneholder også omega 3, som er å foretrekke framfor solsikkeolje. Vurder også om du behøver et tilskudd av omega 3 (alger), spesielt til spedbarn eller om du er gravid eller ammende.

Vitamin D

Vitamin D er viktig for skjelett, tenner og muskler, og produseres i huden vår når vi eksponeres for sollys. I Norge har vi derimot lite solskinn om vinteren, og det er viktig å få nok vitamin D via maten vi spiser. Plantebaserte kilder til vitamin D inkluderer sopp (som har blitt eksponert for sollys) og beriket mat (som plantemelk). Siden det er vanskelig å få i seg nok vitamin D via maten alene, bør alle ta et daglig tilskudd av 10ug vitamin D per dag om høsten og vinteren. Noen vitamin D tilskudd er ikke passende for veganere. Vitamin D2 og Vitamin D3 fra lav er gode alternativer.

Jod

Det beste kilden til jod er meieriprodukter og fisk. Jod-innholdet i plantemat er avhengig av mengden jod i jordsmonnet det har blitt dyrket i. Mat som vokser nærme sjøen pleier å ha et høyere innhold av jod. Om jordsmonnet inneholder lite jod, kan jodert salt og tang bidra med jod – som er nødvendig i små mengder. Innholdet av jod i tang varierer også, og kan noen ganger være veldig høyt. Derfor er det anbefalt å begrense inntaket av tang og tare til maks 1 porsjon i uken. For mye jod er nemlig også farlig, så om du tar tilskudd av jod bør du diskutere dette med din ernæringsfysiolog.

Vitamin B12

Vi trenger vitamin B12 av flere grunner. For lite B12 kan føre til utmattelse, anemi og nerveskader. Det kan også øke nivåene av homocystein i kroppen, som igjen kan øke risikoen for hjertesykdom. Folk flest får vitamin B12 ved å spise animalske produkter. Om du ikke spiser animalske matvarer er den eneste kilden til B12 beriket mat og kosttilskudd. B12 er blant annet tilsatt plantemelk. For å sikre at du får i deg nok bør du spise beriket mat minst to ganger om dagen (ca 3ug per dag) eller ta et kosttilskudd på 10ug per dag eller minst 2000ug per uke. Om du er bekymret for inntaket av B12, kan en ernæringsfysiolog beregne ditt daglige inntak fra mat og/eller tilskudd – eller en lege kan sjekke nivåene av B12 eller homocystein i blodet.

Jern

Jern finnes i tørket frukt, fullkorn, nøtter, grønne bladgrønnsaker, nøtter og belgvekster. Det jernet vi finner i plantemat absorberes dårligere enn det jernet vi finner i animalsk mat som kjøtt og egg. Spis godt med frukt og grønnsaker som er rik på vitamin C for å øke opptaket av jern i kroppen; sitrusfrukter, jordbær, paprika, brokkoli

Sink

Fytater som vi finner i platemat som fullkorn og bønner reduserer absorpsjonen av sink i kroppen, så det er viktig å spise nok sink. Fermentert soya som tempeh og miso, bønner, fullkorn, nøtter og frø er gode kilder.

Selen

Plantemat som inneholder selen er fullkorn, frø og nøtter. 2 paranøtter per dag er nok til å dekke dagsbehovet ditt for selen.

Protein

Plantebaserte kilder til protein inkluderer linser, bønner, kikerter, frø, nøtter og nøttesmør (som peanøttsmør) og tofu. Egg og meieriprodukter er også gode kilder til protein om du spiser disse matvarene. Kjøtterstatninger som vegetariske burgere, soyapølser osv. kan være nyttige alternativer for de som prøver å tilpasse seg til et plantebasert kosthold. Det skal likevel sies at disse matvarene, på lik linje med annen bearbeidet mat, ofte kan inneholde mye salt og fett, og bør inntas i moderate mengder. Som veganer bør man også være oppmerksom på ingredienslisten hos disse produktene, ettersom noen kan inneholde egg eller melk.
Så lenge du spiser ulike typer proteinrik mat i løpet av dagen vil du få i deg alle de essensielle aminosyrene kroppen trenger. Soya, hemp og quinoa er fullverdige kilder til protein alene.

Et bærekraftig kosthold

I England er det beregnet at et godt og balansert vegansk kosthold kun trenger 1/3 av landbruksarealet, vannforsyningen og energien, sammenlignet med et typisk britisk kosthold. Kjøtt og meieriprodukter er en av de største synderne når det gjelder utslipp av drivhusgasser, og å redusere inntaket av animalske matvarer er gunstig for både helsen og planten vår.

Oppsummert

Et balansert plantebasert kosthold kan være et godt alternativ for å promotere god helse. Ha et variert inntak av sunne matvarer for å forsikre at du har en balansert og bærekraftig diett.

Tekst: Pia Sætre Ernæring (med noen få presiseringer av Hanne-Lene Dahlgren)

Sjekk linker til podcats her.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • Takk for en så bra artikkel og intervju/podkast! Jeg vil bare legge til at et begrep hovedsakelig plantebasert burde brukes mer. Middelhavskostholdet, som er så godt kjent til å være helsefremmende, er hovedsakelig plantebasert – med betydelig større innslag av fullkorn, frukt, grønt, planteoljer og belgvekster . Også begreper plant based whole foods relevant, dette betyr råvarer fra planteriket i lite bearbeidet,  ikke-raffinert form.
  Og det er godt å se at stadig flere fagpersoner anerkjenner at plantebasert kosthold ikke bare er fullverdig, men kan bety mange helsefordeler
  Takk og takk for god info!

   

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (3)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (16)

  Drømmesalat

  Alltid populære på nettsiden: Digge pannekaker med protein, fiber, fullkorn og kan lages med den melken du har👆

  Quinoavaflene mine ble utviklet for å ha sunnere vafler så vi kunne spise det oftere, og at kidsa ble vant til matvafler, ikke bare sånne som smaker bare sukker. I tillegg har mine barn cøliaki (ikke jeg) så de kan ikke spise gluten.

  Derfor forsket jeg frem havre- og quinoablanding slik at man får inn både protein (i quinoa) og sunn havre, og helt glutenfritt.

  Disse kan du jazze opp som du vil:
  Tilsett gulrøtter eller andre rotgrønnsaker.
  Et par egg i hvis du spiser det
  Proteinpulver om du vil ha inn enda mer prots.

  Vi lager de *minst* en gang i uken og elsker å servere de med masse frukt og bær, gjerne hjemmelaget mandelsmør og mitt chiasyltetøy🤩

  Her er røra:

  2,5 dl ukokt quinoa (tilsvarer ca 200 g ferdig mel) (kan skylles og deretter tørkes om du vil, men jeg gjør ikke det)
  5 dl havregryn (tilsvarer ca 210 g ferdig mel) glutenfrie ved behov
  7,5 dl melk (ca, prøvestek, det kommer an på tykkelsen du velger, jeg bruker noe som tilsvarer lettmelk m 1,5% fett)
  1 ts bakepulver
  0.5 ts salt
  1 ts kanel
  0.5-1 dl lønnesirup kan sløyfes for sukkerfrie vafler, men kan ha behov for mer væske
  0.5-1 ts kardemomme (valgfritt)
  smør til smøring av vaffeljern
  .

  Jeg lager eget mel i blenderen min (men du må ha en god en, jeg har vitamix) ellers kan du kjøpe ferdig mel, det koster ca det samme.

  Hele metoden finner du i En skikkelig digg kokebok 2 og på vegetarentusiast.no/quinoavafler

  Bånn appetitt;)

  #vafler #middagsvafler
  ...

  325 7

  Hva hvis det er mulig da? Dette gjorde at jeg sa opp jobben i Google for å pushe grønnsaker👆

  Dette lydklippet (veldig muntlig, og jeg sier "Neimen Gud" sånn sjukt mye😅) er fra @anjahammersengedin sin podkast "Hva hvis det er mulig da" via @teamheartmentality hvor Gro @hammersengedin intervjuet meg for et par uker siden. Egentlig var dette eksklusivt for medlemmene til @teamheartmentality men Gro og Anja ville så gjerne at flere skulle høre dette og la det ut som gratis pod❤️ beæret og ydmyk over at de to, altså noen av verdens kuleste, hardtarbeidende og kloke damer synes at min historie er verdt å dele for å lære noe av🫶

  Tusen takk❤️

  Hele episoden kan du finne i din podspiller: Hva hvis det er mulig da.
  ...

  221 7

  annonse 💥Utkastet til de nye norske kostrådene anbefaler for første gang belgvekster flere ganger i uken som middag eller pålegg🫡

  🤯 Men mange lurer på: Hvorfan får man de til å smake godt? 😅 @meny_matglede og jeg tar saken👇

  Se over for å se hvordan det gikk det da jeg skulle prøve å overbevise MENY-kokken Roar om at linser i tacokjøttdeigen hans er knallgodt enkelt, næringsrikt og ikke minst billig🤟⁠

  Her er trikset for å få inn linser i tacoen: ⁠
  1️⃣ Bruk halvparten av mengden kjøttdeig du vanligvis bruker, stek den først brun og tilsett deretter linser rett fra boksen (altså skyll de først, men de er kokt). ⁠

  2️⃣ Så har du i like mye tacokrydder som du vanligvis bruker til en full porsjon, har i litt vann og lar koke inn. ⁠

  3️⃣ Server med vanlig tilbehør og vipps har du halvvert både klimautslippet, kostnaden og fått i deg mye mer fiber som de fleste i Norge mangler i sin kost😍⁠

  Spiser du bedre, så lever du jo faktisk bedre🥰 @meny_matglede
  ...

  614 13

  Jeg synes det er absurd at det vi skal gjøre 3-4 ganger hver eneste dag resten av livet ikke læres bort på skolen.

  Mat- og helsefaget har i dag færrest timer i timeplanen av alle fag. Det har så små budsjetter at mange lærer om mat- og helse ved å lage krydderkake og lese om råvarer.
  Og sist men 100% ikke minst: At kjøttbransjens reklamekontor Matprat tilbyr gratis pensum til 650 skoler i Norge i faget og lærer opp i bærekraftig matproduksjon fra *deres* ståsted.

  Tenk om skolen kunne lært oss:
  🌟 Slik bruker du korn til å lage sunne gode rundstykker hjemme
  🌟 Slik får du en sunn og god middag til en familie for en billig penge
  🌟 Slik bruker du kålvekster, poteter, bønner og linser i retter du allerede liker, men gjør de sunnere og mer bærekraftig
  🌟 Slik spiser du for å være best mulig rustet til å stå mot livsstilssykdommer
  🌟 Slik kutter og renser du grønnsaker
  🌟 Slik bruker du rester og unngår matsvinn

  Tenk om..

  Bare noen sukk her på en søndag kveld, med et klipp fra debatten jeg var med i på Nobelssenteret i Stockholm om de nordiske kostrådene. @nordisksamarbejde
  ...

  496 36