fbpx

Superpris på Norges mest solgte grønne kokebøker her

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Sprø pitadrøm – En populær superrett fra En skikkelig digg kokebok 1

Til oppskriften

Bruker du denne oppskriften ofte? Oppskriften på Sprø pitadrøm finner du også i En skikkelig digg kokebok 1 . Dersom du liker oppskriften håper jeg at du vil støtte arbeidet mitt ved å kjøpe boken her, da får du 88 andre fantastiske plantebaserte retter på kjøpet.

“Nå har jeg likt alt jeg har smakt fra kokeboken, men denne trodde jeg ble for sunn for meg! Så feil kan man ta. Jeg spiste 3 stykker” – Simen, overrasket testfamiliemedlem


Sprø pitadrøm er nok den oppskriften som testfamiliene mine til En skikkelig digg kokebok har laget aller flest ganger. Den ble umiddelbart populær hos alle som prøvde den, og det er fordi den er rask, sunn, enkel og ikke minst full av deilig smak.

Denne er også helt perfekt til de små, da det er masse næring i den grønne mosen, friske grønnsaker og ikke minst knasende kikerter som mange små liker godt.

Hanne-Lene lager Sprø Pitadrøm på “Hanne-Lenes vegetar” på Matkanalen

Sprø pitadrøm – fra En skikkelig digg kokebok 1

En ekstremt populær rett som virkelig overbeviser mange om at både kikerter og hvite bønner kan være en del av en rett du ønsker å lage hver uke.
5 from 15 votes
Skrive ut Rate
Total tid: 20 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 4
Legg i handlelisten

Ingredienser

Sprø kikerter

 • 2 små bokser kikerter skylt (350g)
 • 2 ss olje
 • 1-2 ts chilikrydder
 • 1-2 ts garam masala krydderblanding
 • ½ ts salt
 • nykvernet pepper

Grønn mos

 • 1 stor boks hvite bønner 230 g, skylt (eller kikerter)
 • 2 avokadoer
 • 1 stor neve spinat
 • 1 liten neve koriander valgfritt
 • ½-1 lime
 • ½ ts hvitløkskrydder eller 2 hvitløksfedd
 • 2 ss olivenolje
 • 1 ts salt
 • nykvernet pepper

Annet

 • 4-8 pitabrød eller 2-4 nanbrød
 • 150 g cherrytomater
 • naturell yoghurt / rømme gjerne plantebasert
 • chiliflak dryss over
 • syltet rødløk
 • frisk koriander

Fremgangsmåte

 • Tips: Skal du ha syltet rødløk til? Start i så fall med det.
 • Sett ovnen på 250 °C varmluft.
 • Bland alle ingredienser til «sprø kikerter» i en bakebolle, og fordel blandingen utover et stekebrett. Stek i 10–15 minutter, til kikertene er sprø. Ofte hører man en poppe-lyd når de er ferdige.
 • I mellomtiden: Ha alle ingrediensene til mosen i en foodprosessor eller blender, og kjør glatt. Dytt ned massen underveis så alt blir godt blandet.
 • Varm pitabrød eller nanbrød i en brødrister eller ovn. Hvis du er i det ekstra digge hjørnet, kan du gjerne ha litt smør på brødet før du har det i ovnen. 
 • Når brødet er ferdig varmet, fordeler du dippen på brødene og topper med kikerter, tomater og ev. litt yoghurt, chiliflak og syltet rødløk. Pynt gjerne med frisk koriander!
 • Bruker du denne oppskriften ofte? Kanskje du har lyst til å støtte mitt arbeid ved å sjekke ut nettbutikken her. Da kan jeg forsette å lage flere knallgode retter!
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • 5 stjerner
  Nydelig og enkel middag. Kommer til å lage denne igjen, helt klart!

 • Kjempegodt! Anbefales for alle. Samboer etterlyste noe kylling eller kjøtt, men synes det smakte godt. Den grønne mosen ble brukt som pålegg til alt mulig de neste dagene.

 • Kristin Erlandsen Strømme

  Knallgodt! Sykt godt!

 • Anne-Grethe Karlsson

  5 stjerner

 • 5 stjerner
  Eeeelsker denne. 😍 Men lagde alt for mye kikerter. Kan jeg oppbevare de i romtemperatur og bruke resten i morgen?

 • 5 stjerner
  Eeeelsker denne. 😍 Men lagde alt for mye kikerter. Kan jeg oppbevare de i romtemperatur og bruke resten i morgen?

 • Denne er fantastisk god!

  Mitt eneste minus er at hele ovnen blir tilgriset av popping av kikerter. Noen gode tips for unngå det?

 • Jeg elsker denne! Men også kun den grønne mosen under pålegg! Vet du hvor lenge den holder seg i kjøleskap?

 • 5 stjerner
  Deilig på en sommersdag! Og like god på vinteren!!!

 • Hei Hanne-Lene !
  Jeg lurte på om du hadde noen tips til hvordan man kan steke bedre olje-fritt hvis man ønsker det, f.eks. ikke disse lappene, med squash-lappene du også har i kokeboken din?😍
  Synes de er veldig veldig gode, og synes det fungerer fint å bare steke grønnsaker med bruk av vann for at det ikke skal sette seg, men med disse lappene dine blir det bare klabb og søl, haha!

 • 5 stjerner
  Herlig, nydelig, fantastisk oppskrift! Himmelsk!

 • 5 stjerner
  Helt fantastisk!
  Er selv en vegetarentusiast, og må si at denne oppskriften er bare kjempegod! Denne retten ble møtt med jubel i heimen på langfredag, gleder meg til å prøve flere av dine oppskrifter 😍

 • På bildet ser det ut som det er granateple på, men der står ikke i oppskriften?

  • Det er helt frivillig om du har det tilgjengelig:) jeg har granateple på de fleste retter om jeg har det i kjøleskapet;)

 • 5 stjerner
  Absolutt fantastisk mat!😍

 • 5 stjerner

  5 stars

  5 stars
  Serverte dette med tortilla. Skikkelig digg mat 👍👏👏👏

 • Grønnere start på 2020 - en vegetarisk månedsmeny med DIGG smak | Hannelene.no

  […] på oppskriftsnavnet: Mandag: One pot pasta Tirsdag: Sprø pitadrøm Onsdag: Supersalat Torsdag: Nasi Goreng (Stekt ris) Fredag: Aubergineform Lørdag: Blomkåltaco […]

 • 5 stjerner
  230g kikerter, er det når de er bløte? Tenkte jeg skulle legge tørkede kikerter til bløt, men hvor mange gram blir det da?

 • Jessica Enerberg – BLOGGER-EVENTER OG MIN NYE FAVORITT OPPSKRIFT!

  […] på nett. Oppskriften jeg deler med dere i dag kan jeg altså ikke ta cred for, og er basert på denne oppskriften fra en skikkelig kul dame som har så mye bra oppskrifter til vegetarisk- og vegansk mat. Jeg […]

 • Prøvde å lage slike kikerter, men opplevde at krydderet ble svidd og datt av kikertene, og ga dermed lite smak. Skal det være slik, eller har jeg gjort noe feil?

 • Nei, absolutt ikke. Kan kikertene ha vært våte før du krydret? De skal jo skylles, men helst være godt avrent.

 • Hanne-Lene på Dagsrevyen — Hannelene.no

  […] laget Sprø pitadrøm, den absolutt største hverdagsfavoritten til lesere av boken […]

 • 5 stjerner
  Denne skal vi lage igjen 😊👍 17 åringen etterlyste kjøtt, men forsynte seg to ganger og sa det var digg👍😊

 • 5 stjerner


  Testa denne retten en lørdag for et par uker siden, og det var stor suksess!
  Jeg så framgangsmåten først på snapchat og mener at temperatur og steketid for kikertene var annerledes enn på denne siden, er den ene å foretrekke framfor den andre?

  • Det stemmer Jan Ove, jeg fikk tilbakemelding på ta noen ikke hadde varmluft, så derfor testet jeg uten, det gikk fint det også:) takk for at du deler, og gøy at du likte den😍

 • 5 stjerner


  Fantastisk godt….kommer til å lage dette flere ganger

 • Dette så supergodt ut! Jeg lurte på hvilken stavmikser du bruker? Er på jakt etter en ny siden min forrige tok kvelden når den skulle mose nettopp kikerter..

  • Aiai, det er krise midt i matlagingen:/ Jeg kjøpte ny for ikke så lenge siden, en Kitchen Aid som jeg er superfornøyd med:)! (Ikke sponset)

 • Hei, hva heter sangen som ble brukt i introen din på matkanalen? Takk for fin oppskrift!

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (4)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (20)

  Drømmesalat

  Ankelsokker? Kom igjen a..

  Bruk de sokkene du har.
  ...

  2128 137

  🤟Nå trenger vi en matdugnad! Jeg heter @hannelenedahlgren og jeg skal det neste året jobbe for at Stortingsvalget i 2025 blir ett valg hvor ALLE partiene har en tydelig plan for hvordan vi skal endre matforbruket, matsvinnet og spise MER i tråd med deres eget departements kostråd.

  De siste ukene har jeg vært så heldig at jeg har fått holde innlegg om dette på både Reitan Retail foran 150 av de mektigste i matbransjen på @nobelpeacecenter , for SIKT Alumni, altså H.K.H. Kronprins Haakons sitt ledernettverk og i flere store hjørnekontor hos de mektigste i matbransjen.

  Jeg skal i gang med et prosjekt fra høsten som skal jobbe for å få matpolitikken opp på agendaen, og jeg trenger all den hjelpen jeg kan få*.

  For dere: Vi er verdens beste på dugnad her i landet, og nå trenger vi at alle som spiser, serverer, tenker, foreslår og betaler mat (!) om å finne sin plass i matdugnaden. Sammen kan vi få til en endring.

  Er du med?

  Over er et lite utdrag fra mitt innlegg hos SIKT.

  *Muligheter for å støtte prosjektet kommer, noen få store partnere trengs for impact. Ta gjerne kontakt. @teamtomorrow.no
  ...

  486 20

  annonse 🌟15 gram protein🌟 som passer til alt av salater, grillmat osv? Ja takk! Men hva bør den hete? Kom med forslag til meg og @helios.no 👇

  Jeg kalte denne for plantefeta i En skikkelig digg kokebok 3, men det er ikke et bra navn, hva synes du?

  Her er i alle fall oppskriften! (Jeg dobler alltid!)
  250-300 g fast øko tofu fra @helios.no
  3 ss vann
  2 ss lys misopaste*
  2 ss eplecidereddik
  2 ss olivenolje
  1 sitron, saften
  2 ss næringsgjær (kan sløyfes)
  1 ts hvitløkspulver
  1 ts salt
  pepper etter smak

  🙌 Tørk tofuen lett med papir, og smuldre den eller lag "feta-terninger" om du vil
  🙌 Bland alle andre ingredienser godt i en beholder
  🙌 Ha i tofuen med marinaden og la stå kaldt 30 minutter eller lengre🤩
  👍 Holder minst en uke i kjøleskap, jeg ser på datoen for tofuen og bruker det som retningslinje, men alltid: lukt og smak:)

  *en fermentert soyabønnepaste som man får på

  helsekostbutikker eller i velutstyrte matbutikker. Ikke

  det samme som misosuppe. Veldig godt for magen og smaker superdigg!

  🫡 Så hva bør den hete? Tofufeta, plantefeta, syrlig/saltgreietilalt... Help!
  ...

  850 32