fbpx

Salg på Norges mest solgte grønne kokebøker her!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Dobbel browniekake – vegansk og glutenfri konfektkake

Til oppskriften

Det er få ting som min sønn blir så glad for som å få spise denne kaken! Dette er en herlig browniekake som egentlig er en slags svensk kladdkaka. Forskjellen denne gangen er at jeg har laget den i to etasjer og hatt på en helt herlig glasur i anledning min sønns 6-årsdag. Dette ble helt nydelig, og siden kaken er så mektig er det nok minst til 12 gjester, eventuelt 4 kohortgjester 3 ganger:)

Håper du prøver denne, den er superlett å få til og så smaker den himmelsk!

Dobbel browniekake – vegansk og glutenfri
Perfekt 17.maikake som alle kan spise!

Dobbel browniekake – vegansk og glutenfri konfektkake

Det er få ting som min sønn blir så glad for som å få spise denne kaken. Vanligvis lager vi bare en kake og bruker det som en svensk kladdkaka/browniekake med is og bær til. Denne gangen har jeg derimot laget den i to etasjer og hatt på en helt herlig glasur i anledning min sønns 6-årsdag. Dette ble helt nydelig, og siden kaken er så mektig er det minst nok til 12 stykker.
Håper du prøver denne, den er superlett å få til og så smaker den himmelsk!
4.70 from 10 votes
Skrive ut Rate
KOKETID: 30 minutter
Hviletid: 2 timer
Total tid: 2 timer 30 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 12
Legg i handlelisten

Ingredienser

 • formfett smør el. nøytral olje til formen
 • 6 dl glutenfritt fint mel
 • 3 dl bakekakao
 • 4 ts ekte vaniljepulver (valgfritt)
 • 2 ts bakepulver
 • 3 dl sukker
 • 1/4 ts salt
 • 200 g plantebasert smør
 • 5 dl vispbar plantebasert fløte
 • 6 ss lys sirup
 • 100 g mørk sjokolade Grovhakket. Gjerne uten melk om du vil ha kaken vegansk.

Glasur

 • 450 g melis
 • 4 ss bakekakao gjerne råkakao om du vil
 • 3 ss plantebasert smør
 • 4 ss plantebasert melk
 • 1/2 ts vaniljeessens (valgfritt)

Pynt (valgfritt)

 • Friske bær, kokosstrø eller revet sjokolade

Fremgangsmåte

 • Forvarm ovnen til 175 ºC, over- og undervarme.
 • Så skal vi lage de to kakene som skal på hverandre:
  Legg bakepapir i bunnen av to springformer på 20 cm i diameter, og smør sidene på formene.
 • Sikt mel, kakaopulver, vaniljepulver og bakepulver i en stor bakebolle. Rør deretter inn sukkeret og en klype salt.
 • Smelt smøret i en liten kjele, og ha smør og fløte i bakebollen. Rør sammen.
 • Visp deretter inn sirupen til en jevn og tykk grøt, og vend til slutt inn den hakkede sjokoladen.
 • Fordel røren i formene. Et tips er å veie formene så det blir like røre i de, så unngår du at en blir overstekt og en understekt :). Stek deretter kakene i 22 minutter. Den vil se stekt ut kun i kantene, men vil bli fastere under hviling. La deretter kakene avkjøles helt, gjerne et par timer i kjøleskap.
 • I mellomtiden lager du glasuren. Bland melis, kakao, plantebasert smør, vaniljeessens og 3 ss av melken i en bolle og visp sammen. Ha i litt mer melk hvis den er for tykk.
 • Når kaken er avkjølt, kan du montere.
  Legg den ene kaken på et serveringsfat, deretter et lag med glasur, så den andre kaken på toppen. Dekk resten av kaken med glasuren.
  Pynt med det du selv ønsker, gjerne noe friskt da kaken er ganske mektig.
  Håper det smaker:)
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • Dette er min go-to kake til både selskap og snacks! 🤗 jeg fikk anbefalt denne av en venninne, og vi elsker den! Jeg har bare bakt alt sammen i en form, og det funker bra det og! Jeg har også bakt denne med vanlig hvetemel og/eller ikke-vegansk fløte, og den blir alltid god bare den får kjølt seg nok ned 😍 takk for super oppskrift

 • Kan jeg lage den i en langpanne i stedet for to små springformer?

 • Kan denne lages 2 dager før den skal spises?

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei, Ja det tror jeg skal fungerer helt fint så lenge den står kaldt og er i en beholder så den ikke blir tørr:)

 • Er det ikke nødvendig med noe natron eller bakepulver?

 • 4 stjerner
  Veldig god kake, smaker ikke at den er vegetariansk😁

 • 5 stjerner
  Veldig god kake, falt i smak hos alle gjestene ♡

 • Kristin Elise Danielsen

  Hei! Er det rett at det skal være 3 dl bakekakao

 • 3 stjerner
  Den var dessverre ikke så god.

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Å det var leit å høre, får jeg spørre hva det var ved kaken som ikke ble bra? Brukte du hvetemel eller glutenfritt mel? Det kan ha noe å si for hvor fuktig kaken blir 🙂

 • 5 stjerner
  Hei, ser at på steg 3 så står det vaniljepulver, men det står ikke på ingredienslista. Skal det være med? Og hvor mye? 🙂

  Har spist denne kaka 2 ganger tidligere, og jeg elsker den!

 • 5 stjerner
  Veldig god 🥰❤️

 • 5 stjerner
  Jeg ble servert denne kaken i et selskap der vertinnen hadde lagt seg ekstra i selen for å imøtegå alle gjestenes matpreferanser. Alle var enige om at dette var en av de beste brownie/fudge/sjokoladekakene de hadde spist, og selv om kaken var veldig mektig forsynte de fleste seg to ganger. Jeg har laget den flere ganger siden, og den er alltid like populær.

 • 5 stjerner
  Jeg ble servert denne kaken i et selskap der vertinnen hadde lagt seg ekstra i selen for å imøtegå alle gjestenes matpreferanser. Alle var enige om at dette var en av de beste brownie/fudge/sjokoladekakene de hadde spist, og selv om kaken var veldig mektig forsynte de fleste seg to ganger. Jeg har laget den flere ganger siden, og den er alltid like populær.

 • 5 stjerner
  Fantastisk god kake!

 • Kan denne fryses uten glasur? 🙂

 • 5 stjerner
  Jeg lagde denne til min kjæreste på bursdagen hans, som nylig har blitt veganer! Var litt skeptisk til kakevalget ettersom den ikke hadde så god rating, men bestemte meg for å lage den til tross for dette. Og dette ble jeg veldig glad for, for denne var ekstremt god og kan anbefales på det sterkeste. Denne har sikret seg en plassen som min “go-to”-kake for fremtiden. Tipp topp tommel opp! (Vi er ikke glutenallergikere, så jeg byttet ut glutenfritt mel med vanlig hvetemel (sløyfet 0.5 dl) og økte steketiden noe, men hadde helt sikkert funket med lik mengde og.)

  • Så hyggelig å høre:):)!! Ja, dessverre er vi utsatt for at noen går inn og rangerer flere av rettene til terningkast 1 fordi de vil ødelegge. Supert at du skriver dette💚

 • Er det mulig å bake denne to eller tre dager før? Jeg tenkte kanskje også om jeg ikke skulle legge bunnene oppå hverandre men heller lage mindre konfektstykker (ett lag med krem) som mindre minnfuller?

 • Hei! Hvilket plantebasert smør bruker du i denne kaken?

 • Kan man lage denne dagen før? 😊

 • Kan man bruke vanlig hvetemel i stedet for glutenfritt?

  • Helt sikkert, men mulig den trenger litt annen steketid, det er forskjell på hvor fuktig kaken blir.

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (5)

  Silkemyk ostekake - uten melk

  (10)

  Frisk sellerirotsuppe med restaurantkvalitet - fra En skikkelig digg kokebok 3

  (4)

  Gulrotvafler fra En skikkelig digg kokebok 3

  (3)

  Mini Wellington med sopp

  annonse 🌟Trend alert!🌟 Denne matvaren vil få stor plass i kostholdet fremover sier store internasjonale trendrapporter! Det lover godt for @helios.no som lager min favorittofu her hjemme!🫶

  📊 Med forventet årlig vekst i verden på rundt 5% hvert eneste år de neste 5 årene, er tofu en av de matvaregruppene som skal øke mest. ⁠

  🍜Jeg er jo som mange vet en stor tofu-fan, selv om jeg smakte det (godt, ikke mykt og flytende i suppe) for første gang for bare få år siden.⁠

  🤹🏼‍♀️ Men hvorfor er jeg så fan? Det er det mange gode grunner til!⁠

  1️⃣ Proteinrikt - 15 g per 100!⁠
  2️⃣ Kalsiumrikt - en porsjon har like mye kalsium som 3,5 glass melk!⁠
  3️⃣ Lite bearbeidet og kort ingredienseliste, så itt´no tull⁠
  4️⃣ Klimavennlig og økologisk!⁠
  5️⃣ Digg og lett å bruke i mange retter!⁠

  Så kom igjen a, sjekk ut vegetarentusiast.no/oppskrifter, filtrer på tofu og prøv en oppskrift med Helios Tofu i dag! Du finner de hos MENY, REMA 1000 og ODA, samt utvalgte Spar og Kiwi.
  ...

  838 39

  🍣 Er du enig i at det er hårreisende at 1 av 5 laks dør av seg selv på grunn av forholdene i oppdrettsnæringen? Tommel opp om du er enig i at næringen må få MYE strengere reguleringer.

  🦐 Denne uken har jeg besøk av dyktige @kandaur fra @wwfnorge ! Vi snakker om fisk og sjømat, hva er bra i næringen og hva er dårlig? Hvordan kan du velge sjømat som ikke ødelegger havene og hva slags fisk bør vi i følge WWF spise mer av?

  Sjekk ut INNEN 2030 hos @podimo_no 🤩
  ...

  417 23

  Vi forsømmer kidsa med dagens matpolitikk når Tine melk er eneleverandør til skolene og når kjøttlobbyen får utvikle læreverket!
  I Stockholm i går ble det lansert en ny omfattende rapport om kosthold og politikk i Norden og jeg var på scenen på Nobelmuseet og diskuterte dette med politikere, matformidlere, atferdseksperter osv i regi av @nordisk_raad

  Det var en ære å få representere Norge på scenen når vi diskuterte hva vi kan gjøre for å få flere i Norden til  å følge kostrådene. Hvor er barrierene og hva er de ulike løsningene?

  Mine viktigste budskap (fortsetter i kommentarfelt)

  Vi må satse på kidsa:
  Dagens unge vokser opp i et matmiljø ulikt alt vi har sett før. Det er tilgjengelig, høykalori og samtidig næringsfattig mat på hvert gatehjørne, og faget “Mat og Helse” på skolen har minste prioritering av alle fag i antall timer. 650 skoler i Norge bruker dessuten læreverk utformet av kjøtt-, egg- og meieribransjen i Norge og har mangelfull, om ikke feilaktig, opplæring innen bærekraftig matproduksjon og størst fokus på bakverk/kaker og kjøtt. Det er få ting som er så viktig å lære seg som det å lage god og sunn mat fra bunnen, og det burde prioriteres høyt i skoleverket. Man skal skaffe seg mat og ta kostholdsvalg 3-4 ganger hver dag resten av livet, så jeg kan nesten ikke tenke meg noe som er viktigere å lære de fremtidige voksne enn det. Vi bør åpenbart ikke la det være opp til foreldregenereasjonen, for vi har vokst opp i ferdigmatstiden og kan knapt kutte en løk på under 10 minutter.

  Uten insentiver til å selge sunnere og mer bærekraftig mat kommer vi ingen vei:
  I dag er det ingen/få insentiver for restauranter, kantiner, matbutikker osv.. til å få oss til å spise sunnere og mer bærekraftig. Det er faktisk nesten motsatt. Tenk hvor lite svinn og risiko det er å selge masse sjokolade i forhold til økologisk brokkoli? Vi må endre dette ved å utforme insentiver og krav til matbransjen om hvordan de skal bistå befolkningen i sine matvalg. Vi kan ikke forvente at eierne av bedrifter som driver med mat skal ønske å tape business av “ren god vilje” så vi må gjøre det lønnsomt å velge rett(ere).

  Fortsetter under👇
  ...

  853 54