Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, kontakt@entusiast.no, 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. 4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. 8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”. 9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle 14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor: Entusiast AS Risengbakken 8 3413 Lier, Norge Organisasjonsnummer: 925986630 Epost: kontakt@entusiast.no 2. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven. 3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger. 4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger: Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID. 5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger 6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret. 7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål: Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å: Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende: Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen. Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene. Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen. 10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg. 11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som: Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål. 12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører. 13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. . Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det 14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt. 15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider. 16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet. Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Gul linsegryte – fra En skikkelig digg kokebok 2

Til oppskriften

Denne oppskriften er fra min kokebok “En skikkelig digg kokebok 2”. Dersom du vil støtte mitt arbeid for grønnere matglede i Norge, kan du kjøpe den her! Da får du 99 fantastiske retter som er testet ut av hele 300 testfamilier i utformingsfasen.

«Altså, gul linsegryte – Hallo! Denne kommer til å bli fast inventar på ukemenyen framover. Helt magisk god, og så rask! Vi har laget den forrige hver uke, nå blir det vanskelig å velge!» – Sophia

Linsegryten i min første bok er en av de absolutt mest populære rettene både her på nettsiden og blant de som har kjøpt boken. Jeg var lenge usikker på om jeg ville klare å utvikle en ny som var like god, men etter om lag ni forsøk ble denne til, og den sto med glans.

Denne er superenkel, veldig næringsrik, består av billige ingredienser og får en skikkelig lekker farge.

Gul linsegryte - fra En skikkelig digg kokebok 2

Denne linsegryten har klart å hevde seg med den populære røde linsegryten fra En skikkelig digg kokebok 1, og nå har selveste Wenche på God morgen Norge testet den ut på skjermen.
Porsjonen holder til 2-3 litt avhengig av hvor mye tilbehør du har til, men bare doble eller lag trippel porsjon, for denne er god i mange dager.
5 from 5 votes
Print Rate
Total Time: 20 minutes
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 2 rause porsjoner

Ingredienser

 • 2 ss stekeolje gjerne kokosolje
 • 1 tommelstor bit ingefær revet
 • 1 gul løk finhakket
 • 3 hvitløksfedd finhakket el. revet
 • 3–5 ts grønn thai currypaste smak til
 • 5 dl kokosmelk fet type
 • 1 ts malt gurkemeie
 • 1 ts malt karri
 • pepper etter smak
 • 1 stor pakke grønne linser skylt (230 g)
 • 1 ss tamari eller soyasaus, men husk at soyasaus er saltere
 • ½ ss lønnesirup eller litt sukker
 • 1 sitron kun saften
 • noen never frisk spinat valgfritt

Tilbehørforslag

 • frisk koriander
 • frisk chili
 • limebåter
 • ris, quinoa el. naan
 • hakkede cashewnøtter
 • korianderdressing se under

Korianderdressing (valgfritt)

 • 1 stor potte frisk koriander med stilker
 • 1 hvitløksfedd hakket
 • 1 ss rødvinseddik eller 1/2 lime
 • 4 ss olivenolje
 • 1/2 ts salt

Fremgangsmåte

 • Dersom du skal ha ris, quinoa eller annet tilbehør som krever litt tilberedningstid, lag det først.
 • Varm oljen i en middels stor kjele, og ha i ingefær, løk og hvitløk. La det frese i 2–3 minutter, før du tilsetter currypaste og rører godt. Husk at det er stor forskjell på styrkegraden på de ulike currypastene, så smak deg frem. La det frese i ytterligere et par minutter, til det lukter godt.
 • Ha i resten av ingrediensene, utenom eventuelt spinat, og kok opp. La det putre i minst 5 minutter, men gjerne lenger om du har tid. Rør innimellom.
 • Korianderdressing: Stavmiks alle ingredienser sammen til en jevn saus.
 • Rør inn spinat i gryten rett før servering, og server linsegryten med ønsket tilbehør.

Notes

Denne er super å varme opp flere dager på rad, og kan også fryses i porsjonsstørrelser. Vil du være mer kreativ, kan du bruke den som pastasaus eller fylle tortillalefser og lage en slags indisk enchiladas. 
Oppvarming av spinat: Noen er redde for å varme opp igjen spinat. Det er visst en seiglivet myte, og nå har selv EUs matorgan fjernet advarselen mot å varme opp spinat for andre gang fra sine anbefalinger. Det holder for meg.
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenesvegetar
Nominert til Årets kokebok: Kjøp den bestselgende "En skikkelig digg kokebok 2" her! Bestill her!!

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • Kan jeg bytte ut rødvinseddiken med hvitvinseddik? Eller er det bedre å bare bruke lime?

 • Tonje Elizabeth Nilssen

  5 stars
  Denne ble like god som linsegryta fra første bok, og en fin variasjon. Enkelt, billig og utrolig velsmakende.

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  Grillet auberginerull med hummus og tomater

  (1)

  Focaccia på grillen

  (10)

  Supersunn grønn hverdagspizza med karamellisert løk

  (11)

  Knallgod hjemmelaget vegetardeig

  Jeg trenger dette til middag i dag🥰

  Knasende Katsu 🔥 En herlig japaninspirert smaksbombe! 🤤⁠

  Denne oppskriften kan ikke deles ofte nok, og jeg får SÅ mange fantastiske tilbakemeldinger på den!⁠🤩⁠

  Den er knasende sprø, full av smak og overraskende enkel å lage! 👏🏻⁠

  Husk å lagre 🙌🏼⁠

  Ps: spesielt viktig å prøve om du er tofu-skeptisk:)⁠

  Ps2: tofuen kan gjerne marineres i soyasaus, chili, ingefær, riseddik og hvitløk først om du har tid og vil ha enda mer smak:)⁠

  🤟🏼 Dette trenger du til 2 🤟🏼⁠

  🌟 Tofu⁠ 🌟⁠
  250 g tofu, fast type fra kjøledisk (ikke silken)⁠
  stekeolje, gjerne med nøytral smak⁠
  1 dl usøtet soyamelk eller annen melk⁠
  50 g hvetemel eller glutenfri melblanding⁠
  1 ss maisenna⁠
  1 ts paprikapulver⁠
  1 ts salt⁠
  100 g panko brødsmuler eller glutenfri panko⁠

  🌶 Saus ⁠🌶⁠
  4 ss sweet chili saus⁠
  2 ss ketchup⁠
  1-2 ss soyasaus eller tamari⁠
  1/4 lime kun saften⁠

  🥒 Agurksalat⁠ 🥒⁠
  1 agurk⁠
  1/4 ts salt⁠
  1/2-1 chili, finhakket⁠
  1/2 ss olivenolje⁠
  1/2 ss tamari eller soyasaus⁠
  1/2 ss riseddik⁠
  1/2 ss sukker⁠
  1 ts sesamolje⁠
  1/4-1/2 lime, kun saften⁠

  🍚 Tilbehør⁠ 🍚⁠
  ris eller quinoa⁠
  sesamfrø⁠
  vårløk hakket⁠
  chili i tynne skiver⁠

  Fremgangsmåte finner du på vegetarentusiast.no/katsu🔥⁠

  #hannelenesvegetar #vegetarentusiast #katsu #tofukatsu #matbloggerne #vegetarmat⁠ #vegansk #oppskrift #middagstips #plantebasert
  ...

  774 23

  reklame: Vet du egentlig forskjellen på aromasopp og sjampinjong?⁠

  🧐 Ikke det? Da kan @meny_matglede og jeg lære deg at:

  🍄Sjampinjong (altså ikke fluesopp;)) smaker ikke så veldig mye, mens aromasopp har en mye fyldigere smak og kan brukes til absolutt ALT du kan bruke sjampinjong til, derfor kjøper jeg alltid aromasopp.

  Men hvordan får du best smak og konsistens på soppen? Mitt tips er å tørrsteke soppen i pannen, da trekkes vannet ut og det er mye enklere å tilføre smak. høy varme, stek til soppen ikke lengre slipper it vann når du trykker på den, så kan du ha i godsakene som da vil trekke godt inn🤟🤩

  Og er du ekstra vågal kan du jo prøve deg på storebroren, nemlig portobellosoppen (det er egentlig bare en voksen aromasopp). Den har enda mer "kjøttete" smak med masse tekstur😎

  Og best av alt: Du finner begge to på min favorittbutikk, MENY😍

  #meny_matglede #hannelenesvegetar⁠ #vegetarentusiast⁠ #kjøttfritt #sopp⁠
  ...

  782 11

  😎 Min mest populære oppskrift noensinne. Slik lager du magien: Linsegryte på 15 minutter. ❤️

  Lagring er nok lurt🤩

  Oppskrift på vegetarentusiast.no/linsegryte

  #vegetarentusiast #hannelenesvegetar #enskikkeligdiggkokebok #enskikkeligdiggkokebok1
  ...

  1212 29