fbpx

Deler av lageret flytter! Rabattkode lagersalg i nettbutikken gir -50% på alle varer!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Indisk Kofta i digg saus – ekte indisk vegetar

Til oppskriften

Oppskriften på Indisk Kofta i digg saus finner du også i En skikkelig digg kokebok 2. Dersom du liker oppskriften håper jeg at du vil støtte arbeidet mitt ved å kjøpe boken her, da får du 98 andre fantastiske plantebaserte retter på kjøpet.

Indisk kofta: Deilige, saftige og varmende boller med sprø utside og en helt nyyydelig indisk saus til. De lages helt fra bunnen, og jeg er helt sikker på at du får det til!

De som har fulgt meg lenge vet at jeg har en venninne som heter Christine som er helt rå på kjøkkenet. Hun er supertester av boken min, og jeg får ofte masse inspirasjon fra henne. Denne retten laget hun og mannen hennes til oss på nyttårsaften (dog med mye meieri som jeg har endret) og det var den beste indiske vi hadde smakt!

Jeg måtte derfor gjenskape denne oppskriften, men det var pokker ikke lett skal jeg si deg. SuperChristine skriver nemlig aldri ned hvor mye krydder hun bruker, kun hvilke typer. Så da måtte jeg smake meg frem til mengder selv:) Men for å si den sånn: Denne ble helt amazing, og jeg har ikke tall på hvor mange som har jublet når de har laget denne.

Ikke la deg lure av lengden på ingredienslisten, det er tross alt mye krydder som bare skal måles raskt opp. Husk tilbehør, jeg synes mangochutney er obligatorisk, det er tross alt superlett og blir flere hundre prosent bedre enn kjøpt chutney.

Indiske kofta i digg saus – favoritt fra En skikkelig digg kokebok 2

Tidenes indiske vegetarrett? Dette er min fantastiske kofta, en rett som gjør at hvem som helst kan lage restaurantmat. Denne versjonen har grønnsaksboller som er kanongode, men trenger du en litt raskere variant er de nye bollene i En skikkelig digg kokebok 3 en super erstatning. Begge gir uansett applaus rundt bordet.
4.85 from 32 votes
Skrive ut Rate
Total tid: 1 time 30 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 4
Legg i handlelisten

Ingredienser

Bollene

 • 1/4 blomkål i biter
 • 1 gulrot i biter
 • 5 små poteter uten skall, i biter
 • 2 ts spisskummen
 • 1,5 ts tandoorikrydder
 • 1 ts kyllingkrydder (ingen kylling i kyllingkrydder;))
 • 1 ts hvitløkspulver
 • 1/2 ts malt karri
 • 1/2 ts garam masala
 • 1/2 ts kajennepepper
 • 1 ts salt
 • 1 ts bakepulver
 • 2-3 dl kikertmel justeres underveis (hvis du bytter med hvetemel må du nok justere enda mer, kikertmel anbefales)
 • 1 boks kikerter 230 g = en stor boks
 • 3 fedd hvitløk finhakket eller revet
 • 1-2 ss fersk ingefær revet
 • 1 neve grovhakkede cashewnøtter (valgfritt)

Saus

 • 75 g smør gjerne plantebasert
 • 1 purre vasket og delt i halvsirkler
 • 1 rød paprika delt i store terninger (ikke nøye)
 • 4 fedd hvitløk grovhakket
 • 2 ts karri
 • 2 ts kyllingkrydder
 • 1,5 ts paprikapulver
 • 1 ts tørket ingefær
 • 1 ts tandoorikrydder
 • 0.5-1 ts malt kajennepepper
 • 1 terning grønnsaksbuljong eller 1 ss fond
 • 250 ml kokosmelk
 • 400 g hermetiske tomater
 • 1 sitron saften av halve og skallet av hele

Topping (velg det du selv liker)

 • Frisk koriander
 • Hakkede cashewnøtter
 • Frisk lime

Tilbehørsforslag

 • Basmatiris (rør inn safran for en ekstra piff)
 • Raita (yoghurtblanding med krydder) el. kokosyoghurt
 • Mango chutney høyt anbefalt
 • Naan brød
 • Granateple valgfritt

Fremgangsmåte

Boller

 • Start med å koke blomkål, gulrot og poteter i ca ti minutter til de er møre (avhengig av størrelse på bitene.) Husk at gulroten bør være minst så den blir mør likt som de andre.
 • Mål i mellomtiden opp alle krydder, bakepulver og mel i en bolle, start med 2 dl kikertmel.
 • Når grønnsakene er ferdig kokte, hell av vannet og mos de med en stavmikser (gjerne i samme kjele for å spare oppvask) sammen med kikertene.
 • Bland så inn melblandingen, cashewnøttene og resten av ingrediensene.
 • Smak til deigen med eventuelt mer krydder.
 • Sjekk om du kan forme en ball uten at du har halve deigen på fingerne. En størrelse litt under plommestørrelse blir fint. Hvis det er litt klissete, ha i mer mel og prøv igjen. Når du er fornøyd med deigen, sett den til side (gjerne kaldt) og begynn på sausen.

Saus

 • Smelt smøret i en mellomstor kjele, tilsett så purre og paprika og stek det mykt.
 • Ha så i hvitløk i et par minutter.
 • Tilsett resten av ingrediensene utenom sitronen. La småkoke en stund, nesten frem til du er klar for servering. Husk å røre underveis, så det ikke svir seg.
 • Stavmiks så sausen glatt eller bruk en blender. Smak til med eventuelt mer krydder og tilsett sitronskall og sitron.
 • Steke boller:
  Stek koftabollene i rikelig med olje i en stekepanne på middels varme, slik at de får en fin stekeskorpe. Senk varmen når de er gyllenbrune og fine, og la dem stå på restvarme til du er klar til å spise. (Kofta skal egentlig friteres, så du kan selvsagt gjøre det om du vil.)
  Server med sausen, toppet med koriander og cashewnøtter og eventuelt tilbehør.
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • Fantastisk god saus. Har laget denne flere ganger🥰🥰

 • Hei, kan bollene stekes i air fryer stedet? Må det eventuelt olje til i deigen da?

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei, Dette har vi ikke prøvd før, vi har kun frityrstekt i olje eller stekt i panne, men det burde da gå an? Du kan jo eventuelt prøve et par boller først for å sjekke? Masse lykke til, spent på å høre 🤩

 • 5 stjerner
  Fantastisk gode smaker! Anbefales virkelig.

 • 4 stjerner
  Supergodt! MEN hva består kyllingkrydder av? For oss som ikke kjøper blandingskrydder…

 • 4 stjerner
  Likte dette veldig godt! Må jobbe litt med koftaene, de ble litt myke. For oss som ikke kjøper blandingskrydder, hvilke krydder/urter er det i kyllingkrydder? 😊

 • 4 stjerner
  Likte dette veldig godt! Må jobbe litt med koftaene, de ble litt myke. For oss som ikke kjøper blandingskrydder, hvilke krydder/urter er det i kyllingkrydder? 😊

 • Dette var helt nydelig! Stekte bollene i airfryeren. Sprayet lett med olje, 205 grader i 10-12 min. Sprø utenpå og saftige inni.

 • Ønsker å lage denne retten til et selskap. Lurer på om den kan lages på forhånd og fryses ned, for deretter å varmes opp. Har du alternativt andre retter som egner seg for frysing.

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei, så hyggelig at du planlegger å be folk på middag og servere denne:) Det går helt fint å lage både sausen og selve koftadeigen på forhånd å fryse ned, det sparer deg for masse tid. Antar at bollene også kan fryses, tines langsomt og stekes for ny stekeskorpe, men det kan jo hende de ikke får like sprø stekeskorpe som hvis du lager dem samme dag. Anbefaler også å lage mangochutneyen, den er knallgod og prikken over i-en. Ellers kan vi anbefale frisk sellerirotsuppe og Vinnerlasagne som fine retter å fryse ned. Antar at du også kan lage deigen til Saftig soppburger å fryse ned på i forkant og kun steke samme dag.

 • 5 stjerner
  Fantastisk god oppskrift! Smaker ordentlig god indisk mat 😊 anbefales på det sterkeste, akkurat nå lager jeg retten for 5 gang og er like imponert hver gang

 • 5 stjerner
  Fantastisk god oppskrift! Smaker ordentlig god indisk mat 😊 anbefales på det sterkeste, akkurat nå lager jeg retten for 5 gang og er like imponert hver gang

 • 5 stjerner
  Fantastisk bra.

 • 5 stjerner
  Fantastisk bra.

 • 5 stjerner
  Fantastisk godt!!!

 • 5 stjerner
  Digger denne oppskriften 👍har lagt den flere ganger 😋
  Tusen ❤️lig takk for den😘

 • 5 stjerner
  Aldeles nydelig!! Sleit litt med at bollene ikke hang helt sammen i panna, men løste det med mer olje i panna. Beste indiske vi noen gang har laget hjemme, og bedre enn mye vi har spist ute – og da er det sjeldent vi bestiller vegetar. Gleder oss allerede til neste gang vi skal lage den!

 • 4 stjerner
  Veldig gode boller, men da vi prøvde å frityrsteke de gikk de i oppløsning. Litt bedre i stekepanne, men likevel utrolig skjøre :/ Brukte 2 dl kikertmel for da var de greie å forme som boller. Kanskje bedre med 3 dl? ?

 • Skal prøve å lage denne i morgen og tenkte å lage dobbel oppskrift av sausen slik flere har foreslått i kommentarene😊 Skal alle sausingrediensene dobles, inkludert smøret ?

 • Tanja Martinsen Sharma

  Denne skal absolutt prøves 😊 Tenkte å lage dobbel porsjon, så da lurte jeg på om du vil anbefale å fryse bollene før eller etter steking?

 • Supert, takk! Gleder meg til å prøve de! 😍

 • Kan man fryse retten (både bollene og sausen)? Vi blir bare to som skal spise, så regner at noe blir overs…

 • Beste jeg har smakt på lenge!! Måtte nesten slikke bollen etterpå, men har heldigvis rester til i morgen. Ny favoritt, og en av de bedre indiske retten jeg har smakt ! 😍

 • 5 stjerner
  Mmmm😍 Kjempe godt var det! Jeg bukte søtpotet istedenfor vanlig potet, og det funka helt supert (med litt ekstra kikertmel) 👌🏻

 • 5 stjerner

  5 stars
  Kjempegodt:)

 • 5 stjerner

  5 stars
  Fantastisk godt!

 • Denne skal prøves i morgen, men fant dessverre ikke kyllingkrydder på butikken. Har du forslag til erstatning? 🙂

  • Ta litt ekstra tandorrikrydder og evt løkpulver og litt salt:) og kanskje litt paprikapulver om du har:) blir nok bra uansett:) lykke til!

   • Beste indiske retten jeg noen gang har smakt!😃 Lot deigen være ganske klissete, og satte den i kjøleskapet noen timer. Da var den perfekt når jeg tok den ut👌 Friterte bollene og da ble de sprø utenpå og myke inni. Sammen med den nydelige sausen (som en må lage masse av!) smakte det helt fantastisk! Min skeptiske mann som ikke klarer seg uten kjøtt (mener han) synes også denne retten var veldig god😃

 • Påskemeny - Vegetarisk matglede hele påsken | Hannelene.no

  […] påskedag: Indisk kofta med hjemmelaget […]

 • Mulig de var litt tørre? Prøver med mindre mel neste gang og ser om det holder når de har stått kjølig en stund.
  Fikk dem liksom ikke helt gjennomstekt, men nydelig var det altså. Alle 3 barna mener vi må lage dette minst en gang i uka 😅

 • Dette var utrolig godt! Men brukte litt lang tid 😅. Tror jeg lager koftadeigen dagen før neste gang.
  Slet litt med at noen av koftaene gikk litt i oppløsning under steking? Brukte ca 3-4 dl kikertmel.

  • Så gøy at du likte det:) det er en sånn rett man ofte lager mye raskere gang to, for da skjønner man prinsippet;)
   Opplevde du de litt tørre? For det kan ha vært for mye mel hvis de delte seg.

   • Ja kanskje litt tørre, prøver med mindre mel neste gang. Synes også det var litt vanskelig å få dem gjennomstekt, men helt nydelige var de altså 😊. Datteren min på 16 er helt frelst og sier at vi må ha dette en gang i uka 😅

 • 5 stjerner
  Supergod!! Sett av god tid men det er det verdt. Til og med svigerfar elsket denne retten 👌 😋

  • Så stas🥰🥰 den går raskere gang to, laget den på under en time i helgen:)

   • Tonje Elizabeth Nilssen

    5 stjerner
    Denne har jeg gledet meg til å lage lenge, og det ble enda bedre enn forventet! Jeg er utrolig glad i indisk mat, og denne var det restaurantkvalitet over – og da mener jeg fra de virkelig gode restaurantene 😀 Brukte mer garam masala, tandoorikrydder, hvitløkspulver og salt i bollene, men det er en smakssak.
    Tar litt tid å lage, men det er det verdt!

    • Så hyggelig å høre:)!! Jeg har selv slitt med å finne like god mat på indiske restauranter om det skal være vegansk, så helt enig:)

 • 5 stjerner
  Dette var helt fantastisk godt!

 • 5 stjerner

  5 stars
  Dette ble supergodt. Brukte 4 dl kikertmel. Tror det var veldig lurt å la deigen stå i kjøleskapet en stund, den ble mye fastere og lettere å forme da 🙂

  • Supert tips:) veldig avhengig av størrelsen og koketid på de andre grønnsakene hvor mye mel man trenger. Men enig med deg i kjøleskapet, det er alltid lurt med deiger:)

 • 5 stjerner

  5 stars

  5 stars
  Helt fantastisk godt!

 • Går det an å bruke hvetemel i stedet for kikertmel?

  • Det var ei som testet, og de hang ikke sammen, så jeg tror nok at det må et annet mål til for å få det til. Vi bruker kikertmel fordi det både er næringsrikt og glutenfritt, fordi en i familien har cøliaki. Prøv deg gjerne frem med annet mel, men pass på at de er ganske faste i deigen før steking:) si gjerne fra om du finner den perfekte miksen:)

 • 5 stjerner

  5 stars

  5 stars
  Veldig godt!🌟😀👍🏼
  Det står salt to ganger i ingredienslista til bollene. Er det riktig?

  • Huff, nei, her har det gått litt unna, jeg brukte nok 1/2 ts salt litt ut i oppskriften, så derfor står det ikke samlet. Men bør holde med 1, endret nå:) takk♥️

 • 5 stjerner

  5 stars
  Sjukt digg! Kommer til å lage dobbel oppskrift med sausen neste gang, for det ble litt lite i forhold til antall boller.

  • Haha, god ide! Kan nok ikke bli for mye av den sausen:)! Oh, fikk plutselig lyst til å lage en gigaporsjon til fryseren:) tror denne kan ha nesten alt av protein i seg og føles som ferdig middag. Hadde i litt tofu i rester en dag, var knallgodt:)

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (3)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (15)

  Drømmesalat

  🤩 Kommenter 👉 lagersalg 👈 for å få tilsendt kode og link til nettbutikken med 50% ut uka eller så langt ekstralageret mitt rekker! (t.o.m. søndag 25.2)

  Jeg flytter rundt på deler av lageret mitt og vil helst ha færrest mulig esker å bære, så da lager jeg et ekte lagersalg til dere og håper det er noen som vil spise grønnere nå mot våren og lære seg noen nye favorittretter🤩

  En skikkelig digg kokebok-serien har et totalopplag på 120.000 eller noe sånt (mister tellinga) og er med det en av Norges mest solgte kokebokserier gjennom tidene❤️ det er ganske ellevilt når jeg har gitt ut to av de på eget forlag💃🏼💃🏼 (janteloven be gone, har ikke noe her å gjøre!)

  Alle bøkene har toppkarakter av dere på bokhandlernes nettsider og hele 1250 testfamilier har vært involvert i de tre bøkene til sammen🥰 EVIG takknemlig til alle dere som har sikret knallgode smaker!

  Allergier:
  Bok 2&3 er glutenfrie (valgfritt) og bok 1 er det 4 oppskrifter med gluten, resten uten.
  Bok 2&3 er helt plantebaserte om du vil, altså du velger selv hvilken melk f.eks, men utformet helt grønne 🤩
  Bok 1 er ren vegetar🫶

  Kommenter lagersalg under og få direktelink i dm med en gang og 50% koden!😍

  Har du alle tre bøkene: hva med å gi bort i gave? Gjerne med markerte favorittoppskrifter til dine mottakere, det er personlig og stas🤩

  PS: fri frakt 💃🏼💃🏼
  ...

  501 761

  egenreklame: 🏡🤯Hytteskam eller hytteglede?😍 Skal de ta fra oss hyttekosen også nå disse bærekraftsfolka? Mer om dette i ukens episode av INNEN 2030 hos @podimo_no 😍

  Mer om episoden:⁠
  “Hytta” er faktisk 500.000 steder i Norge, men har vi gått fra hyttekultur til hytteskam? For burde vi egentlig skamme oss for å dra på hytta? Denne uken har jeg med meg Anja Bakken-Riise for å få å snakke om norsk hyttekultur! ⁠
  Og ikke minst deler jeg min egen hytteskam midt i hyttebygging i Sverige🙈❤️🤯

  Sjekk ut episoden hos Podimo, skriv Innen 2030 i kommentarfeltet så sender jeg deg linken👇

  @riiseanja @framtidenivarehender
  ...

  158 13

  annonse⁠ 🍕 Min favorittpizza🏆 Overbeviste jeg MENY-kokken Roar tror du?⁠ 👍 og fikk du lyst på? Gratis oppskrift under fra min siste kokebok👇

  Dette er en pizza jeg har fått høre fra SÅ mange at deres kjøttelskende halvdeler vil ha som fast innslag i helgen, så jeg var veldig spent på hva Roar synes, se resultatet over😍

  👉 Dette trenger du for å lage min luksuspizza til to: ⁠

  🧅 Hanne-Lenes rødløkskompott*:⁠
  1 ss olivenolje⁠
  2 ts smør, gjerne plantebasert⁠
  1 rødløk, skivet⁠
  2 ss sukker⁠
  1¼ dl rødvin⁠
  2 ss balsamicoeddik⁠
  en klype salt⁠

  🍄 Digg sopp:⁠
  125 g sopp, gjerne aroma el. portobello⁠
  1 ss smør⁠
  1 hvitløksfedd, finhakket el. revet⁠
  1 ss tamari el. soyasaus⁠
  ¼ ts timian (valgfritt)⁠

  🌱 Annet:⁠
  2 pizzabunner, gjerne fra PIZZA PIZZA hos MENY⁠
  pizzasaus, gjerne fra Ask⁠ (inneholder ansjos)
  1 neve frisk spinat el. ruccola⁠
  1 neve revet smaksrik ost⁠
  ¼ ts chiliflak (valgfritt)⁠
  ristede pinjekjerner (valgfritt)⁠
  hvitløksdressing el. chilimajones⁠

  1. Lag kompotten først: Varm olje og smør i en stekepanne, ha i løk og sukker, og la steke på medium høy varme i 15 minutter. Ha i rødvin, balsamicoeddik og salt, og la småkoke på lav varme i 15 minutter til væsken har tyknet.⁠
  2. Lag resten i mellomtiden og forvarm ovnen; 250 ℃, varmluft.⁠
  3. Stek soppen på høy varme i skiver i tørr panne til det ikke kommer vann ut når du trykker på den med stekespaden.⁠
  4. Demp varmen og tilsett smør, timian og hvitløk, og la steke i et par minutter. Rør deretter inn soyasaus og sett til side.⁠
  5. Ta frem pizzabunnen, legg på et bakepapir og topp med pizzasaus, deretter ost, spinat og sopp. Stek i 7—12 minutter, avhengig av tykkelsen på bunnen.⁠
  6. Legg deretter kompotten på pizzaen i små hauger, og topp med det du selv ønsker. Nytes med én gang.⁠

  *Får du rester av kompotten, holder den godt i kjøleskapet og passer til veldig mye forskjellig.⁠
  ...

  667 13