fbpx

HALV pris på alle bestselgerne nå!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Den perfekte pavlova – uten egg

Til oppskriften

Oppskriften på Pavlova finner du også i En skikkelig digg kokebok 2. Dersom du liker oppskriften håper jeg at du vil sjekke ut resten av boken her. Da får du 98 andre fantastiske plantebaserte retter på kjøpet.

Pavlova er og blir min favorittkake! Derfor har jeg vært veldig skeptisk til alle som har laget “nye” varianter av denne, og hver gang jeg har prøvd, har det bare blitt “så där”. Men med denne metoden ble det 100% suksess:)

Denne er supergodkjent av min mann (aka skeptikeren) min mommo (som har kakelag hver søndag) min morfar (som spiser kakene til mommo) og ikke minst meg selv som er superkresen på Pavlova!

Og den er laget med helt frittgående kikerter!

Helt perfekt marengs av kikerter? Ja, du MÅ bare stole på meg.

Hvis du aldri har hørt om marengs laget av kikertlake før, her er en liten forklaring. Laken som vanligvis helles av hermetiske kikerter kalles aquafaba (det gjelder forøvrig alle belgvekster, men kikerter er mest vanlig å bruke og best til marengs. Aquafaba kan brukes istedenfor egg som et bindemiddel i bakst, og også til å lage en perfekt marengs! Og absolutt heeeelt uten snev av kikertsmak altså!

Lengre under finner du selve oppskriften, men her er noen viktige pong for å få helt stiv kikertmarengs.

 1. Bruk helt rent utstyr. Det må ikke være noe fett i bollen eller på redskapene.
 2. Bruk en stålbolle eller glassbolle til å vispe i
 3. Ha ovnen helt klar til å sette til steking med en gang marengsen er vispet klar, den holder seg ikke lenge før den blir flytende igjen.
 4. Stek like lenge som oppskriften sier uten å åpne ovnen.
 5. La hvile til den er helt kald og tørr med litt gløtte i ovnen.
Ferdig pisket marengs, glatt, blank og fast.
Etter steking og hvile, en helt perfekt marengsbunn!
Marengsbunner før steking.
Slik monterer jeg den klassiske pavlovaen. Først en bunn, så vaniljekrem (vegansk i mitt tilfelle), så en bunn til, krem (havrebasert) deretter alle bær jeg elsker pluss mynte. (Alltid mynte!)

Den perfekte pavlova – uten egg

Den absolutt beste Pavlovaen smaker akkurat slik! Jeg har laget pavlova i mange år, men altså NÅ har jeg overgått meg selv her. Denne må du bare prøve!
4.89 from 17 votes
Skrive ut Rate
FORBEREDELSESTID: 10 minutter
KOKETID: 4 timer
Montering: 5 minutter
Total tid: 4 timer 15 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 6
Legg i handlelisten

Ingredienser

Perfekt marengs

 • 1 dl kikertlake fra en stor boks kikerter, ikke hele.
 • 2 dl sukker

Annet

 • 1,5 dl vispbar plantefløte, f.eks gryr, alpro eller lignende
 • 1-2 ss sukker etter smak
 • vaniljekrem, f.eks ferdig fra alpro gule små dessertbokser som selges i firepakning, står i allergihyllen hos velutstyrte butikker

Topping

 • bær i alle farger, feks jordbær, blåbær, bringebær, kiwi og granateple
 • 1 liten neve mynteblader setter virkelig prikken over i-en

Fremgangsmåte

 • NB: Følg disse instruksjonene nøye! Se svar på vanlige spørsmål helst nederst.
  Sett ovnen på 100 grader over og undervarme
 • Ha så kikertlaken i en stålbeholder eller glassbeholder som er helt ren. (Behold kikertene og lag noe godt. De kan godt oppbevares i tett beholder i noen dager i kjøleskapet). Jo mer grumsete kikertlaken er jo lettere er den å få stiv.
 • Bruk så en håndmikser (sånn man pisker krem med) og kjør på full guffe i ca fem minutter før du tar i sukkeret litt og litt. Når alt sukkeret er brukt opp og alt er helt stivpisket (du skal kunne vende bollen opp ned og innholdet fremdeles sitter helt fast) så er marengsen klar til steking. Med min håndmikser tar det 10 minutter på full fres.
 • Bruk en slikkepott og lag to jevnstore bunner på en bakepapirkledd bakeplate. Prøv å få de ca like tykke. Mine ble rundt 20 cm i diameter.
 • Stek så i 2 timer uten at du åpner døren. Når det har gått to timer, slå av ovnen og sett ovnsdøren på gløtt i 2 timer til så den får kjølnet og stivnet ordentlig. Sett gjerne en sleiv eller noe i ovnsåpningen.
 • Nå er bunnene helt ferdige, og disse kan godt lages en dag eller to før bruk. Oppbevar de i romtemperatur, gjerne i ovnen i mellomtiden.
 • Jeg har alltid elsket vaniljekrem i min pavlova, så jeg valgte å legge et lag med vegansk vaniljedessert i første lag, og deretter krem på toppen før masse bær og så mynte. Men her kan du gjøre akkurat som du vil:) Andre ideer er å lage langpanne med flagg av bær til 17.mai, bruke kakao i kremen for en sjokoladepavlova, ha vaniljepulver i marengsrøren, eller lage en med smak av kaffe.
  NB: Ikke pynt pavlovaen din før rett før servering. Da vil fuktigheten fra toppingen gjør bunnen helt bløt igjen. Tips er å piske kremen og sette den kaldt frem til servering, og også gjøre klar resten av toppingen, men sett den først sammen når du er klar til å si værsågod:)
  Lykke masse til, og send meg veldig gjerne bilder av dine kaker på @hannelenedahlgren på Instagram, jeg er helt sikker på at dette blir en ny storfavoritt. Hvorfor lage Pavlova på noen annen måte:)!?

Merknader

Vanlige spørsmål: 
Kan jeg bruke hvilke som helst kikerter?
 • I utgangspunktet ja, men du vil oppleve at det er forskjell. Det er fint å tenke på at du kjøper noen med minst mulig saltinnhold, du vil helst ikke kjenne saltet i marengsen. Jeg har brukt Änglamark sine kikerter til dette (obs: Jeg har et samarbeid med de, så naturlig nok har jeg de varene hjemme, men denne posten er ikke betalt av de). De fungerte helt utmerket og det var ingen saltsmak. 
I min vanlige marengsbunn har jeg i eddik, kan jeg bruke det?
 • Jeg har prøvd oppskrifter både med og uten, og har best erfaring uten eddik. 
Kan jeg ha i vaniljepulver?
 • Ja, det kan du. 
Kan jeg bruke Maizenna i?
 • Ja, det kan du, men det beste ville nok være å få tak i Cream of tartar (Kaliumhydrogentartrat) som ekstra stabilisator. Maizenna har ikke så stor effekt. 
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • Jeg lagde denne til 17. mai. Jeg brukte Oatly vispbar vaniljesaus i tillegg til plantebasert fløte. Det ble en kjempesuksess! Gjestene ba om oppskrift, og jeg har allerede fått en bestilling til en bursdag. Jeg kommer aldri til å lage pavlova på en annen måte igjen, selvom vi er verken veganere eller allergikere! Den er både enklere å lage, og rimeligere.

 • 5 stjerner
  Hei, kan man bruke kokosblomstsukker eller blir det for mye fett? Lagde denne i fjor med vanlig sukker (turte ikke bruke noe annet) – ekstremt god!😋

 • Hei, kan dennepavlovan fryses.

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei, det har vi dessverre ikke teste:) Det kan være den vil oppleves seigere og mindre sprø etter å ha tint. Fortell oss gjerne hvordan det gikk hvis du prøver 🙂

 • Den skall jeg prøve jeg har oldebarn som har eggallergi så det var helt perfekt.

 • Den skall jeg prøve jeg har oldebarn som har eggallergi så det var helt perfekt.

 • Hvorfor bør man ha stål-/glassbolle og ikke plastikk?

 • Hei, prøvde denne i går, men så i ettertid at jeg skulle brukt anglamark sin. Brukte fp kikert lake. Alt så fint ut, helt til jeg skulle ta de av bakepapiret. De er helt klistret og går i oppløsning🙈

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei,
   Så leit å høre. Det er litt vanskelig å si hva som har gått galt. Det kan være for mye væske, for mye/lite pisket, kort tørketid eller for tykk pavlova. Det er dessverre litt vanskelig å vite uten å ha laget selv:( Håper du gir den et nytt forsøk, den er veldig god og skal egentlig ikke bli klissete 🙂

 • Hei, prøvde denne i går, men så i ettertid at jeg skulle brukt anglamark sin. Brukte fp kikert lake. Alt så fint ut, helt til jeg skulle ta de av bakepapiret. De er helt klistret og går i oppløsning🙈

 • Gunvor Stenvold Nyhus

  5 stjerner
  Veldig fornøyd med denne varianten. Barnebarna elsker den, fint alternativ pga egg og melkealergi derfor bruker jeg også Gryr fløte og masse bær👍

 • Gunvor Stenvold Nyhus

  5 stjerner
  Veldig fornøyd med denne varianten. Barnebarna elsker den, fint alternativ pga egg og melkealergi derfor bruker jeg også Gryr fløte og masse bær👍

 • Hei. Er det mulig å bruke den veganske pavlovarøren som erstatning for stivpiskete eggehviter i mandelbunn?

 • Pernille Sofie Hauge

  Hei! Har ikke håndmikser, kan jeg piske i kjøkkenmaskin?

 • 5 stjerner
  Lagde denne til 17. mai sist år og skal bake den igjen nå 🥰Fantastisk med en kake alle i familien kan spise, både veganer, eggallergi og melkeallergi ❤️Og den smaker fantastisk. Jeg har i litt vaniljesukker i røra og strør over finhakket mandler på toppen rett før de puttes i ovnen 🥰

 • 5 stjerner
  Lagde denne til 17. mai sist år og skal bake den igjen nå 🥰Fantastisk med en kake alle i familien kan spise, både veganer, eggallergi og melkeallergi ❤️Og den smaker fantastisk. Jeg har i litt vaniljesukker i røra og strør over finhakket mandler på toppen rett før de puttes i ovnen 🥰

 • Må prøve, dette er helt nytt for meg. Er allergisk for eggehvite, dette blir spennende å prøve🥰

 • Kan man bruke plastbolle til å vispe marengsen?

 • Vil prøve å lage en snickerskake,hvor bunenne er marengs, nøtter og kjeks. Hvor mye aquafaba ville du tatt per egg?

 • 5 stjerner
  Fungerte helt utmerket, gråter av hvor lik dette er ordentlig merengs.
  Eneste er at etter 1 dag, så har de blitt litt «møre» hvordan kan jeg få de til å bli «crunchy» igjen?

  • Oh, da har de nok ligget litt fuktig kanskje? Ligger de helt fritt i ovnen f.eks så skal de holde seg

 • Hei, jeg prøver å gå over til mest mulig tørkede kikereter. Fungerer laken fra når jeg bløtlegger selv like godt til marengsen?

 • 5 stjerner
  Tusen takk for oppskrift, kaken ble suksess!!
  Jeg har prøvd ulike marengs oppskrifter uten egg tidligere (pga allergi), og det uten hell..
  Denne ble veldig god og smakte som vanlig marengs!

 • Ok👍. Tusen takk😊. Dette blir veldig spennende; har ikke smakt marengs/ pavlova noen gang; har hatt eggeallergi hele livet😊. Krysser fingrene for at MIN ikke sier poff eller blir suppe😅🍀🤞

 • Takk for svar. Jeg satte den litt under midten (før jeg fikk svar fra deg). Bør jeg flytte på den? Har snart stått i ovnen i 30 min.

 • Hei. Lurer på hvor høyt i ovnen pavlovaen skal stekes? Og så lurer jeg på om jeg kan lage en stor av denne porsjonen, eller om den da blir for tykk og ikke stekt skikkelig?

  • Alltid midt i ovnen om det ikke står noe annet, og jeg har fått til en stor med samme forhold, men la til 10 minutter på stekingen. Det som er litt vrient er at det er så forskjell på ovner, så følg med så ikke din blir brent:ø

 • 5 stjerner
  Fantastisk! Skal feire 17 mai med ikke-veganere, og siden jeg alltid lager pavlova, ønsker jeg en vegansk versjon i år (både jeg og gubben har gått over til plantebasert kost for 2 mnd siden).

  Jeg var superskeptisk (og det er de vi skal feire med også) så ville lage en testkake og se hvordan det gikk.. Jeg elsket å lage mat og har en velutviklet gane – jeg kjenner ikke forskjell!

  Dog ett lite spm. Om jeg lager en bunn i stedetfor to, vil den da bli klissete og marshmallowaktig inni? Eller burde den stekes sånn at den er sprø hele veien gjennom?

  • Så herlig å høre:):) det er lettere å få den til med to små, men det går med en stor også, med bittelitt lengre steketid.
   Seig har jeg aldri fått den, tror det må flere ingredienser til for å få det til:/

 • Hei,
  Har noen veganske venninner og har derfor lyst å prøvde ut denne oppskriften, men siden det nå er korona, så tenkte jeg å lage porsjonspavlova – vet du hvor store de bør være/hvor lenge de da skal stå i ovnen? (med tanke på hvis du selv har prøvd å lage den i porsjonsstørrelser)

  Mvh Karin 🙂

 • 5 stjerner
  Utrooooooolig god! Vi lagde bare én etasjes pavlova – da ble det fersk pavlova to kvelder på rad hehe

 • Jeganiah Arasaratnam

  Super fornøyd med oppskriften, veldig enkel å lage. Men fikk et problem; midtdelen av bunnen “klistret” fast til bakepapiret. Skulle jeg hatt bunnen lenger i oven? Men ellers veldig god og veldig fornøyd:)

  • Da kan det nok være at den var bittelitt tykk, siden den ikke rakk å steke helt ferdig:) litt flatere neste gang så går det nok!

 • Anette Uvaas Gulbrandsen

  5 stjerner
  Testet denne i dag, funket finfint bortsett fra at de ble litt flate (sikkert min feil hehe). Jeg byttet dog ut sukker med Sukrin (melistypen) og hadde i en dæsj vaniljeessens, som jeg synes man må ha. Har laget vegansk marengs flere ganger med varierende hell (og jeg er føre dette institusjonskokk haha), men må ha vanilje i. Jeg brukte Eldorado sine, som nok er litt salt, men kjente absolutt ikke det 🙂 Kjøpte de fordi det er de kikertene jeg liker best 🙂 Kommer til å bruke denne oppskriften fremover, så takk for at du la den ut! 🙂 Ville legge ved et syndig bilde, men får det ikke til! Prøver å poste et bilde på min Instagram og tagge da 🙂

  • Sukrinen har ikke samme egenskaper som sukker så det er nok grunnen:/ men så bra det var godt:) jeg har vaniljen på toppen, men selvsagt kan man ha den i bunnen også, blir aldri for mye vanilje:)

   Ja, bilder funker visst ikke her, men ser det gjerne på insta😘 ha en fortsatt fin kveld:)

   • Anette Uvaas Gulbrandsen

    Eller så kan det være for at jeg steker i helt ukjent ovn nå, og synes virket så kald, dermed skrudde jeg den opp 5-10 grader siste halvtimen. Jeg lærer aldri, det er typisk meg. Men det kan som du sier også være Sukrinen. Uansett gjør det ikke noe, det viktigste er at den er uten sukker, og det gikk 😀 Da er neste prosjekt å finne en lavkarbobunn jeg kan bruke som erstatning til den i Kvæfjordkaka / Verdens beste, driver og tenker ut noe med hjemmelaget mandelmel. Nam nam 😛 Ha en fin kveld videre du også! 🙂

  • Hei! lagde denne i dag, alt gikk helt fint men etter 40 minutter i ovnen så sa det bare “poff” og den ble helt flat, gikk fra å være fyldig og rund til pannekake. Hva kan jeg ha gjort galt? har følgt oppskriften nøye og den var helt stiv da jeg tok den i ovnen. (holdt den over hodet i 10 sekunder) l

   • Ojoj… Det aner jeg ikke! Høres nesten ut som at det var for mye luft i selve deigen, eller at ovnen egentlig viser høyere temperatur enn den er. Har du et termometer?

    • Det med luft er jeg usikker på siden dette er første gangen jeg lager marengs. Har ikke termometer men kan kjøpe i morgen og prøve igjen! kan kansje være at jeg brukte plast bolle istedet for glass? Eller at jeg brukte en dårlig type kikertlake? Jeg brukte kikertene til Coop.

     • Usikker. Det med kikertmarengs er at det er en hårfin balanse;) bruk stål eller glassbolle, pisk KUN til den er stiv, ikke lengre, og dett rett i ovnen.

   • Akkuratt det skjedde med min marengs også..

 • Prøvd mange veganske pavlova oppskrifter, prøvde din i dag og den ble kjempegod 🙂 Jeg har bare et problem med alle oppskrifter jeg har prøvd, nemlig at bunnen setter seg fast i bakepapiret. Noen tips for å inngå dette?

  • Så bra den ble god:):)
   Har hørt at noen få opplever dette, mistenker nesten at det er forskjell på papiret? Evt så ville jeg testet å sette den litt lengre ned i ovnen, så den tørker mer underfra, men følg godt med!

  • Anette Uvaas Gulbrandsen

   Ah, det gjorde det hos meg også!

   • Takk for oppskriften! Jeg har aldri laget pavlova før,og er generelt dårlig på kakebaking. Denne virket vellykket helt til jeg pyntet den. Da opplevde jeg at marengsen ble flytende på kort tid, og rant utover. Hvordan kan jeg unngå det?

    • Sååå rart! Veldig mange har laget den med hell i dag, og selv har jeg laget den fire ganger denne uken bare, og det har aldri skjedd. Hvilken kikertlake? Var den helt stiv? Fikk den gå rett inn i ovnen?

     • Jeg brukte Coop Änglamark sin kikertlake, så videoen du hadde lagt ut, og jeg fulgte oppskriften til punkt og prikke. Bunnene virket helt perfekte. Etter at jeg hadde pyntet den, lot jeg den stå en time i kjøleskap. Det var i løpet av den tiden den gikk i oppløsning.

     • Aha! Det kan man dessverre ikke…! Den da trekker fuktigheten ned i kaken, og den vil bli myk. I kjøleskapet er det til og med enda mer fuktig.

      Den må monteres og serveres med en gang, men kremen kan piskes, vaniljekremen lages (eller kjøpes) og bærene gjøres helt klare, så egentlig tar det under 3 minutter å smøre det sammen når bunnen er klar.

      Det gjelder forøvrig vanlig pavlova også, selv om denne tåler enda mindre fukt:/

     • Hei! lagde denne i dag, alt gikk helt fint men etter 40 minutter i ovnen så sa det bare “poff” og den ble helt flat, gikk fra å være fyldig og rund til pannekake. Hva kan jeg ha gjort galt? har følgt oppskriften nøye og den var helt stiv da jeg tok den i ovnen. (holdt den over hodet i 10 sekunder)

    • Mona: Dette skjedde hos meg også! Innen vi skulle spise var nesten all marengs oppløst og alt en suppe med bær i. God suppe, da 😜

 • Lett og lage, smakte fantastisk!!!!! Brukte rema 1000 blikkboks-kikerter 👌😊

 • Hvordan vet man hva som er “mye” saltinnhold. Har noen med 0,65 gram. Er det normalt? 🙂

 • Det høres superdigg ut, har lyst til å lage den! Men har ikke håndmikser… Tror du det funker med en helt vanlig kjøkkenmaskin med sånn vispeviftesak av plast (eh hvis du skjønner hva jeg mener!) 🙂

  • Det burde gå, men muuulig du bør lage dobbel porsjon for at bladene skal få tak:)

   • Ok, takk for svar!

   • Dette ble dessverre mislykket. Fikk ikke merengsen lufting, pisket til håndmikseren ble varm. Prøvde ta ny bolle, vasket med sitron for å være sikker den var ren, fortsatt ble det ikke stivt :/

    • Skulle være egen kommentar, ser den ble lagt som svar under en annen, ups

    • Huff, så kjedelig, kna det være at håndmikseren hadde noe fett på seg (kan dryppe fra maskinen også) eller at den er litt svak? Hvis du søker etter aquafaba marengue så kan du se at det er vanlig å bruke en håndmikser, så bør fungere med alle.

 • Denne vil eg lage! Såg kjempegod ut🤩
  Kor stor sånn ca blei din i diameter? Tenker å lage porsjonspavlova (med ein bunn pr porsjon, ikkje to), og lurer på kor mange eg kan rekne med å få ut av denne oppskrifta? Og så har eg eddik heime, har det nokon hensikt å ha det oppi i tillegg? Isåfall kor mykje?😊

  • Min var nok ca 20 cm tror jeg:) hvis du lager porsjonsstr holder nok dette til 6.
   Nei, ikke ha i eddik! Gjør akkurat som det står, ellers risikerer du som en av mine første forsøk (for kompliserte) at det blir katastrofe.

 • 5 stjerner
  Den så veldig god ut, må prøves! Ville bare si at jeg har laget pavlova med kikertlake før, og synes det har litt å si hvor stort saltinnhold det er i kikertboksen – jo mindre salt, jo bedre! Synes det beste var å bruke økologiske, de har lite salt 🙂

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (7)

  Silkemyk ostekake - uten melk

  (4)

  Minisnickers - fra En skikkelig digg kokebok 3

  (13)

  Superdigge skolebrød uten melk og egg

  (4)

  Silkemyk sjokolademoussekake - påskeversjon

  "Kjøpe brukt prosjektet" byr på utfordringer med skjørtelengde😅 er bare å ta på sykkelshortsen det💪184 cm dekker seg ikke sjæl

  ( det er helt sikkert noen som mener at det er sjukt "millennial" å gjøre😅 #ankelsokker )

  #maksfemplagg i år holder fremdeles @framtidenivarehender ! (Brukt teller ikke, fyi)
  ...

  424 15

  ...derfor er sokkedebatten viktig👆 Jeg bryr meg jo selvsagt ikke om hvilke sokker du har/liker, dette handler om noe mye større enn det.

  Fikk så mange spørsmål om at folk ville dele det jeg delte på story etter @tv2nyheter i går, så her får du det i feed:) endel skrivefeil, brillene mine er borte i flyttelasset til @hannelenessommerhus hvor vi jobber hardt for å få dører og vegger på plass så vi kan ta ferie snart og lade opp før det viktige siste året før valget🫶

  Anywho: er du enig i at det er viktig at endel moteprofiler tenker på ringene i vann de skaper på Tiktok, Insta og i pressen?
  ...

  924 26

  (wait for it) Ikke et vondt ord om St.Hans altså, men kvekking og julesanger har vi ikke.

  Første døgn på nytt sommersted i Sverige og jeg føler at jeg ramlet rett nedi kulturbøtta og kvekket, snapset og allsanget meg inn i svorsken. Hörs senare da du🤟
  ...

  429 10

  Ankelsokker? Kom igjen a..

  Bruk de sokkene du har.
  ...

  2936 166