fbpx

Bruk koden «blackfriday» her for å få 35% rabatt!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. 4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. 8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”. 9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle 14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor: Entusiast AS Risengbakken 8 3413 Lier, Norge Organisasjonsnummer: 925986630 Epost: [email protected] 2. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven. 3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger. 4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger: Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID. 5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger 6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret. 7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål: Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å: Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende: Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen. Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene. Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen. 10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg. 11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som: Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål. 12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører. 13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. . Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det 14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt. 15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider. 16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet. Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Superskive – saftig, glutenfritt, proteinrikt langpannebrød uten heving og elting!

Til oppskriften

Oppskriften på Superskive finner du også i En skikkelig digg kokebok 2Dersom du liker oppskriften håper jeg at du vil sjekke ut resten av boken her. Da får du 98 andre fantastiske plantebaserte retter på kjøpet.


Superskive er virkelig et passende navn til dette superenkle, digge glutenfrie brødet!

Dette brødet er:

 • Sunt
 • Saftig
 • Eltefritt
 • Grovt
 • Fiberrikt
 • Proteinrikt
 • Raskt

Brødet er hovedsaklig av quinoa og havre! Så her kan du altså få brød bakt på norske ressurser om du finner den norske quinoaen fra Ringsaker. (norskquinoa.no)

Superskive meg quinoa- og havremel.

Superskive – glutenfritt, proteinrikt langpannebrød uten heving og elting!

5 from 24 votes
Skrive ut Rate
FORBEREDELSESTID: 5 minutter
KOKETID: 25 minutter
Total tid: 30 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 16 skiver

Ingredienser

 • 200 g quinoa skal i blender
 • 350 g havregryn glutenfrie ved behov, skal i blender
 • 50 g havregryn hele glutenfrie ved behov
 • 100 g gresskarkjerner
 • 2 ts fiberhusk
 • 1 ss bakepulver
 • 1 ts salt
 • 8 dl vann

Fremgangsmåte

 • Sett ovnen på 225 grader over og undervarme.
 • Ha quinoa og havregryn i en sterk blender, og kjør til mel. Tar 20 sekunder i min.
  Hvis du ikke vil ha hele frø i brødet, da med gresskarkjerner i blenderen også.
 • Bland så alt det tørre i en bakebolle, og deretter vannet. Det skal bli en tykk grøt.
 • Ha så hele deigen på en bakepapirkledd bakeplate og stek i ca 25 minutter.
 • Kutt så brødet i 12-16 biter (jeg bruker pizzaskjærer) og frys ned det du ikke skal spise de neste dagene. Bruk som en tykk skive, eller del den i to.
  Håper du liker denne:) Legg gjerne igjen noen stjerner i toppen av oppskriften om du er fornøyd:)

Merknader

PS: Matpakketips! Bare smør pålegget rett på skiva fra fryseren, så tiner det før du rekker å spise den. 
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Tilbud, kun 679! Sjekk bestselgerpakken her! Bestill nå!!

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • Skikkelig godt! Jeg byttet ut havre med bokhvete Mel og bokhvete som har vert litt I blenderen 😍 datteren min tåler ikke havre

 • 5 stjerner
  Digger disse, holder meg mett lenge 😊

 • Hei!
  Hva gjør jeg feil når oppskriften kun blir helt deigete inni??😔

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei, Så leit å høre. Har du brukt oppskriften fra boken eller fra vegetarentusiast.no? Ser det er noen som har opplevd at versjonen (den er dobbel) som står i boken ikke ble vellykket med samme problem som du beskriver, mens noen får til dette også. Det kommer nok kanskje ann på str på bakeplaten?

 • Bakte dette med oppskrift fra boka. Resultatet ble en veldig hard skorpe med deig inni. Prøvde å steke lengre og lavere varmere, men ble ikke kvitt deigen. Tips? Skal prøve med denne oppskriften også og håper på bedre resultat.

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei, Vi ser det er et par andre som har hatt samme opplevelse med bruk av oppskriften fra boka, men andre som får det til, veldig rart. Har du prøvd oppskriften herfra? Den er halvert, kanskje det vil hjelpe da vi tror det kan ha noe å si mtp str på ovn/stekebrett 🙂

 • Ikke rart det ble mislykket da jeg fulgte oppskriften i boka. Synes det var mye da jeg helte over, men det stod jo at man skulle ta hele deigen over. Og jeg tenkte «Ja dette er jo testet av mange testfamilier, så det er best å følge oppskriften». Men brødet var helt rått inni etter 50 min, godt stekt på utsiden, men deigete inne. Så det var altfor mye deig til å dekke kun én langpanne slik det står i boka. Ser her at dere har halvert oppskriften for en langpanne. Synd det ikke kom fram slik i boka da det sikkert er flere enn meg som mislykkes.

  • Jenny fra vegetarentusiast.no

   Hei, Vi ser det er et par andre som også har hatt samme opplevelse med bruk av oppskriften fra boka. Har du prøvd oppskriften herfra? Den er halvert, kanskje det vil hjelpe da vi tror det kan ha noe å si mtp str på ovn/stekebrett 🙂

 • 5 stjerner
  Elsker dette brødet! 😍
  Jeg er veldig glad i brød, men magen min liker det ikke noe særlig. Dette er et fantastisk godt alternativ som gjør ‘oss begge’ fornøyd 😊 Supergodt også med solsikkefrø som alternativ til gresskarkjerner.

 • Hanne Kløcker-Nærum

  5 stjerner

 • Veldig godt brød! Tusen takk 😊

 • 5 stjerner
  Jeg var så lei av hjemmelaga knekkebrød, og savnet brødskiva, så fant jeg denne. Oppskriften er like enkel som knekkebrød, og smaker som godt grovt brød. Denne oppskrifta er noe av det kuleste. Her er det også plass for improvisasjon også. Jeg byttet noe av det tørre med hampfrømel ,kikkertmel og hele solsikkekjærner. Det fungeret helt perfekt det også. Så her kan man jo bare ta det man har i tillegg til havre og havremel, bakepulver, salt og fiberhusk. 😀

 • 5 stjerner
  Dette var enkelt og veldig godt. Tusen takk for super oppskrift!

 • Hei! Bakte dette med oppskrift fra boka. Den har mye større mengde mel – og det virker rått inni. Bjrde jeg brukt to brett til den? Stekte i 50 min og det ser helt fint ut utapå

  • Hei:) jeg bruker bare ett brett, men noen steker det i 60 min, er alltid litt forskjell på ovnen:)

   • Heisann! Dette var så spennende så jeg måtte prøve. Men man skulle ikke verken skylle eller koke quinoaen først?

 • Står at quinoa skal skylles godt i kokende vann før tilberedning. Hvordan løser du det når du maler den opp til mel først?

 • Hei, lyst å lage dette med en gang, meeen – jeg har bare 140gram quinoa, kan de siste 60g erstattes med mer havregryn? 🙂

 • 5 stjerner
  Topp for en litt matlei jente med cøliaki!
  Nå kan jeg friste henne med disse!

 • 5 stjerner
  Lett å lage, lett å like! Skikkelig godt brødalternativ, også for oss som ikke har allergier. Jeg fortsetter med dette og har familien med meg. Topp!

 • 5 stjerner
  Det her er absolutt nok en genial oppskrift – takk Hanne Lene 😀
  jeg hadde ikke gresskarkjerner så jeg brukte solsikkekjerner og funka veldig bra.
  altså så lettvint, sunt og så godt *klapper

 • 5 stjerner
  Deilig brød! Den gode smaken av havre og quinoa kommer enda bedre frem når brødet har stått litt, så vent gjerne 30 min. med å spise, om du klarer. 🙂

 • 5 stjerner
  Nydelig! Ny frokostfavoritt her i huset😊

 • Nydelig hjemmelaget sjokoladepålegg - vegansk | Hannelene.no

  […] du selv enkelt om du har en god blender eller foodprosessor. Vi har rukket å ha pålegget på superskiva, på quinoavaffelen og til kveldssnacks med bær. Og vi laget det i […]

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (3)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (3)

  Kikertsalat

  (1)

  Supergrøt med stekt banan

  (4)

  Gulrotvafler fra En skikkelig digg kokebok 3

  Komfortsonen blir trangere og trangere jo sjeldnere du forlater den.

  Jeg får ofte spørsmålet om hvordan jeg er så modig.. jeg ser på det litt annerledes. Jeg synes det er fryktelig kjedelig inni komfortsonen, så for meg er det ikke modig - men fullstendig nødvendig å utfordre den daglig.
  Det er tross alt her ute magien skjer🫶

  Så neste gang du ser noen tørre å gå litt utenfor de vante veiene, kanskje snuble litt eller åpenbart være nervøs: applauder de ekstra mye, for vi trenger flere her ute som utvider sirkelen litt etter litt. Janteloven be gone🫶
  ...

  685 19

  Vi sier 8 vi.

  Gooood mandag 🫶

  @tv2nyheter
  ...

  1684 38

  My kinda love story: Dyppa tacos❤️ ---> 👍🔖

  Har du lyst på noe skikkelig digg i helgen, som du 100% klarer å lage og som vil imponere stort?

  Here you go🫶

  Ingredienser under👇

  Ps: I En skikkelig digg kokebok 3 finner du to knallgode fyll, både denne med jackfruit og en annen variant med østerssopp🔥⁠

  Ingredienser:
  Sausen⁠
  1-2 ss stekeolje⁠
  1 gul løk, hakket⁠
  6 fedd hvitløk, hakket⁠
  7 dl vann⁠
  400 ml knuste tomater, tilsvarer en stor boks⁠
  2 grønnsaksbuljongterninger el. 2 ss fond⁠
  1-2 ss sambal oelek⁠
  2 ts spisskummen⁠
  1 ts tørket oregano⁠
  1/2 ts kanel⁠
  1/2 ts allehånde⁠
  1/2 ts svart pepper⁠
  3 laurbærblad (valgfritt)⁠
  1 ss lønnesirup (valgfritt)⁠

  Fyll:⁠
  2 bokser jackfrukt i lake/brine ikke sirup, en boks har ofte 230-260 gram jackfruit etter laken er fjernet⁠ (står ved hermetikk)

  Annet: ⁠
  6-9 små tacolefser⁠
  200 g revet ost, gjerne plantebasert
  2 vårløk,
  1/2 rødløk
  1 mango
  grønn salsa (fra glass)
  1 håndfull koriander
  lime⁠

  Fremgangsmåte og full oppskrift finner du på vegetarentusiast.no/dyppataco🤩⁠
  ...

  409 6