fbpx

Sjekk Norges mest solgte grønne kokebøker her

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Blinis med tangkaviar – en perfekt forrett

Til oppskriften

Blinis er en sånn type rett som jeg alltid har trodd tar lang tid, og er vrient å lage. Hvor feil kan man ta? Det er ikke verre enn å lage pannekaker og vafler, blir superlekkert og kan varieres masse.

Jeg pleier ikke legge ut så mange “sære” oppskrifter, og med en gang man har med tangkaviar, så bryter man den regelen. Men: Jeg spurte på Instagram, og da var det over 70% som ønsket oppskrift på denne, så da måtte jeg bare hive meg rundt (dvs kjøpe mer bokhvetemel) og lage denne midt i romjulen etter at barna har lagt seg. Så jeg håper at mange lager den til nyttår eller til en annen spesiell anledning:)

Jeg har valgt å toppe blinisene med tangkaviar da det er min store favoritt, men disse kan du toppe med mye forskjellig. Tenk avokado, røkelars , tomat og basilikum med en cashewkrem, artisjokkrem osv.. 

Bildet er tatt innendørs på den absolutt mørkeste tiden på året, så her får jeg vel oppdatere noe etterhvert, men dere ser i det minste hva det er. 

Godt nyttår!

Plantebaserte blinier med tangkaviar

Blinis med tangkaviar - perfekt forrett

Blinis er en sånn type rett som jeg alltid har trodd tar lang tid, og er vrient å lage. Hvor feil kan man ta? Det er ikke verre enn å lage pannekaker og vafler, blir superlekkert og kan varieres masse.
Jeg har valgt å toppe de med tangkaviar da det er min store favoritt, men disse kan du toppe med masse forskjellig. Tenk avokado, røkelars (sjekk hannelene.no), tomat og basilikum med en cashewkrem, artisjokkrem osv..
5 from 3 votes
Skrive ut Rate
FORBEREDELSESTID: 45 minutter
KOKETID: 10 minutter
Total tid: 55 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 30 blinier
Legg i handlelisten

Ingredienser

 • 3 dl havremelk jeg brukte en medium tykk glutenfri type
 • 1/2 pk gjær, tørr eller fersk
 • 200 g bokhvetemel
 • 1 ts salt
 • 1 ss sukker
 • 3 ss olivenolje
 • plantebasert smør eller olje til steking

Toppingforslag

 • rømme gjerne plantebasert
 • tangkaviar på glass* (i tube kan nok også fungere, men blir ikke likt)
 • litt hakket rødløk
 • frisk dill
 • nykvernet pepper

Fremgangsmåte

 • Varm melken til hakket varmere enn kroppstemperatur og tilsett gjæren. Visp sammen til gjæren er løst opp.
 • Bland deretter melken med resten av ingrediensene med en visp eller bruk en blender om du vil. Nå har du en tykk pannekakerøre. La denne hvile tildekket i 45 minutter.
 • Varm så olje eller plantebasert smør i en panne og stek ca en barneskje store små pannekaker/blinier til de er gylne på hver side, det går ganske fort så pass på.
 • Topp rett før servering og spis hele i et jafs:) (finnes det en penere måte å si det på?)

Merknader

*Tangkaviar på glass kan man kjøpe på IKEA eller i enkelte helsekoster. Jeg bruker oftest et merke som heter Lysekil og den røde tangkaviaren. I skrivende stund vet jeg at Sunkost på Gunerius fører det, men har fått de til å ta det inn på en butikk nær meg også. 
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • 5 stjerner
  Hei 🙂
  Holder blinisene seg litt etter at de er stekt? Kan jeg steke de kvelden før de skal serveres?

  • Jeg synes de blir fort litt tørre, men kanskje om du ikke steker de så hardt, oppbevarer i plast i kjøleskapet og varmer litt i ovnen.

 • Hei:) Hvor kjøper du tangkaviar? Jeg har vært innom flere butikker, bl.a. Meny, Rema, Coop Extra og Mega, men ingen har det.

 • 5 stjerner
  Disse var sååå gode! Var litt for lat til å dra på jakt etter tangkaviar så hadde på rømme, røkelars og vårløk og det ble helt nydelig. Tror jeg spiste nestes 20 alene (hehe ops!). Anbefales på det sterkeste. <3

 • Denne ser nydelig ut, men vi klarer ikke å fp tak i tangkaviar. Noen tips

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (3)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (3)

  Kikertsalat

  (6)

  Silkemyk ostekake - uten melk

  (4)

  Gulrotvafler fra En skikkelig digg kokebok 3

  Fjorårets store 17mai-favoritt i tusenvis av hjem: kommenter Drømmesalat så sender jeg deg linken direkte til oppskriften 🤩

  Gleder meg til å se fantastiske fargerike fat på 17.maibordene til uken❤️

  Ps: Den er fra min siste bok, En skikkelig digg kokebok 3 💥

  Oh: massert grønnkål er 10 ganger bedre enn vanlig, sjekk oppskriften for metode, superenkelt🫡
  ...

  603 575

  Silkemyk proteinrik ostekake på 20 min👉🏻 perfekt til 17. mai🇳🇴
  👉 Kommenter ostekake for å få link til oppskrift direkte i innboksen eller sjekk En skikkelig digg kokebok 3 som du kanskje har i bokhylla🫶

  Best av alt (bortsett fra smaken da) er at hele kakens arbeidstid er under 20 minutter!

  Husk å lagre så du finner oppskriften når du trenger den🇳🇴 dette er en keeper nemlig🥰

  #sunnekaker #17maikake #enskikkeligdiggkokebok3 #ostekake
  ...

  849 817

  Hurra! Podden min blir straks tilgjengelig for ALLE! Tommel opp for det🙌🙌 og: jeg trenger annonsører på kort varsel!

  Så jobber du et sted som synes det er viktig å få frem klima-, miljø- og matkunnskap ta kontakt med meg eller [email protected] for allerede om to uker kommer første episode med selveste klima- og miljøminister @bjellanderiksen !
  ...

  257 11

  "TAKK for at du minnet meg på denne igjen!" I går la jeg ut at vi spiste denne, det er nemlig min manns favorittpizza (til hverdags altså;)) og jeg fikk så mange meldinger av dere om at dere også elsker denne 😍⁠

  Det er jo fort gjort å tenke at alle husker alle oppskrifter, og at man ikke kan dele noe *igjen* liksom, men det må jeg bare slutte med. Digge oppskrifter som er bra for kropp, klode og dyr kan aldri deles for mange ganger, og spesielt når den er så DIGG som denne her:) ⁠

  Sjekk En skikkelig digg kokebok 2 eller vegetarentusiast.no/gronnhverdagspizza for detaljer og skriv følgende på handlelista:⁠

  Løk:⁠
  2 ss olivenolje⁠
  3 gule løk i skiver⁠
  2 fedd hvitløk finhakket el. revet⁠
  3/4 ts salt⁠
  pepper⁠
  1 ts sukker (valgfritt)⁠

  Bunn:⁠
  100 g quinoamel*⁠
  175 g havremel*⁠
  1 ts fiberhusk (psyllium frøskall)⁠
  1/2 ss bakepulver⁠
  1/2 ts salt⁠
  3 dl lunkent vann⁠

  Fyll:⁠
  150 g grønnkål i biter⁠
  1 ss olivenolje⁠
  1/4 ts salt⁠
  100-150 g smøreost gjerne plantebasert⁠

  VALGFRI TOPPING⁠
  nøttedressing (oppskrift i En skikkelig digg kokebok 2)⁠
  chiliflak⁠
  chilimajones⁠
  Balsamicoeddik⁠
  Granateple⁠

  Dette holder akkurat til vår familie på to voksne og to små:) ⁠

  #femomdagen
  ...

  263 8