fbpx

-50% på Norges mest solgte grønne kokebøker her! Bruk koden LAGERSALG! Kun i helgen!

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Sprø quinoapizza med tacotopping

Til oppskriften

Sprø quinoapizza: Altså, jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Denne ble SÅ bra! Jeg har hatt hang up på quinoa og havremiks en stund, som har resultert i de superpopulære quinoavaflene og ikke minst superskiva.

En av følgerne mine på Instagram fortalte at hun hadde brukt superskiva som pizzabunn, og da tenkte jeg at det måtte være mulig å få en supertynn pizza av nesten samme miks. Og JA! Det gjorde det!

Du trenger bare en blender med god nok kraft til å knuse quinoaen (test det først) så er du good to go.

Denne er supersunn, veldig mettende, har komplette proteiner og kan fryses! Deigen forstekes først i 10 minutter, deretter tar man på den toppingen man ønsker.

I dag fikk jeg skikkelig lyst på tacopizza som er en av mine sterkeste barndomsminner fra en pizzarestaurant der jeg vokste opp. Derfor har jeg toppet den med vegetardeig som jeg tilførte tacokrydder ved å bare røre det sammen. Deretter hadde jeg tomatsaus, mais, tortillachips litt grønn chili og ost, og stekte den i ti minutter før jeg toppet med mer tomatsaus (kan bruke salsa om du har), frisk vårløk, knuste tortilla chips chili flak og litt plantebasert yoghurt (du kan selvsagt bruke rømme om du vil). Herreminhatt så DIGG!!

Dette må du prøve, og jeg er helt sikker på at veldig mange barn ville digget denne, bare dropp chili til de sarte:)

Sprø quinoapizza med tacotopping

Denne supersunne, supertynne og ikke minst supergode pizzaen må du bare prøve. Med quinoa og havrebunn kan den spises hver eneste dag, og med tacotopping kommer fredagsfølelsen raskere enn du klarer å si sprø quinoapizza <3 Dette blir fire gode porsjoner.
4.50 from 2 votes
Skrive ut Rate
FORBEREDELSESTID: 10 minutter
KOKETID: 20 minutter
Total tid: 30 minutter
Oppskrift av: Hanne-Lene
Antall porsjoner: 4
Legg i handlelisten

Ingredienser

Quinoapizza(er)

 • 200 g ukokt quinoa skal i blender
 • 350 g havregryn gjerne økologiske
 • 2 ts fiberhusk
 • 1 ss bakepulver
 • 1 ts salt
 • 6 dl lunkent vann

Tacotopping

 • 1 pakke vegetardeig
 • 0.5 pakke tacokrydder
 • 1 pastasaus eller annen pizzasaus
 • 1 liten boks mais
 • 1 grønn chili i skiver, eller evt syltet jalapeno
 • 250 g valgfri ost gjerne plantebasert
 • tortillachips knust i hånden
 • Topp med frisk vårløk i skiver, rømme, mer tomatsaus, chili flak eller annet du digger

Fremgangsmåte

Quinoapizza

 • Sett ovnen på 200 grader varmluft.
 • Ha quinoa og havregryn i en kraftig blender og kjør til mel. NB: det må bli til mel. Hvis du ikke har en kraftig blender, bruk ferdig havremel og gryn i samme vekt.
 • Rør sammen blandingen med resten av ingrediensene og ta frem 4 bakepapir. Deigen er nå en tykk grøt.
  Del deigen i fire og legg blandingen på hver av papirene.
  Bruk så en stor bit plastfolie til å trykke deigen flat (veldig vanskelig med hendene), og bruk gjerne en kjevle oppå for å forme pizzaene til tynne fine porsjonspizzaer på størrelse med en middagstallerken eller etter ønske.
  Bruk gjerne samme plastfolie på alle.
 • Stek så på rist eller plate i 10 minutter. Gjør klar topping i mellomtiden.

Topping

 • Bland vegetardeigen med tacokrydder i en skål. Fordel så ingrediensen i den rekkefølgen du liker. Jeg gjør følgende:
  – Pastasaus
  – Ost
  – Taco"kjøtt"
  – Mais
  – Chili
  – Tortillachips (jeg tar en neve som jeg knuser over pizzaen)
  Stek så i ca 10 minutter til.
 • Topp gjerne med frisk vårløk. Server rømme og pastasaus/salsa til og gjerne chili flak eller hot sauce. NAM:)
Spre matgleden, legg igjen stjerner basert på hva du synes!Laget du oppskriften? Legg igjen stjerner så flere kan vite om den er anbefalt:)! Følg her for mer inspirasjon: Instagram @hannelenedahlgren
Sikre deg mine bestselgende bøker her! Bestill nå!!

Næringsinnhold er alltid veiledende og avhenger av mange faktorer som hvilke merkevarer du bruker, størrelse på produkter og lignende. Der det er tvil er det lagt inn det mest vanlige produktet og vekt for en råvare i snitt.

Likte du denne oppskriften?

Gi den gjerne en vurdering så sprer vi vegetarentusiasme sammen:)

Recipe Rating
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Kommentarer

 • Elsker denne, mye bedre enn vanlig pizzabunn.
  Jeg pleier å ha ketchup, masse spinat, løk stekt i sambal’olek og soltørkede tomater oppå, beste pizzaen i verden! 😋

 • Kan jeg bruke quionoamel?

 • Katherine Stranden

  Har prøvd guinoavafflene som er supergode! Så regner med at denne er digg. Skal prøves i morgen. Det eneste som er negativt ved dette er at det er så godt at man spiser ALTFOR mye!

 • Digget du denne? Sjekk disse godsakene...

  (2)

  One pot restefest

  (4)

  Gazpacho

  (3)

  Blomkålceviche - sommerens fresheste rett

  (17)

  Drømmesalat

  reklame 💥Denne digge råvarebaserte burgeren gikk rett hjem hos MENY-kokken Roar, og ble delt av flere andre på 1.mai som en knallgod rett nå i grillsesongen😋 Lagre så du ikke mister oppskriften, eller skriv den rett på handlelisten og stikk til @meny_matglede 🤩⁠

  Dette trenger du til 8 burgere 🌟⁠
  1 dl quinoa⁠
  3 dl vann⁠
  1 grønnsaksbuljongterning⁠
  2 store portobellosopp, grovhakket⁠ (kan også bruke aroma om du ikke finner portobello, ca 150 g)⁠
  2,5 dl valnøtter, grovhakket 125 g⁠
  1 fedd hvitløk, finhakket el. revet⁠
  1 stor boks linser, skylt 230 g⁠
  1,5 ts røkt paprika⁠
  1,5 ts spisskummen⁠
  1 ts løkpulver⁠
  1 ts hvitløkspulver⁠
  0,5 ts kajennepepper⁠
  1 ts salt⁠
  1,5 ss olje⁠
  2 ss fiberhusk/psyllium frøskall⁠ (for bindingen)⁠
  2 ts mørk misopaste (valgfritt)⁠

  TILBEHØR🌟⁠
  stekeolje⁠
  hamburgerbrød⁠
  valgfritt tilbehør⁠⁠

  Metoden ser du i videoen og på meny.no🫶
  ...

  187 4

  🌞Kommenter CEVICHE, så sender jeg deg oppskriften og rabattkode på 50% på alle bøker! Gjelder kun denne helgen🫡

  Jeg elsker denne retten og hører oftere og oftere at den sprer seg som favoritt i mange hjem🤩 Den er helt perfekt nå i sommervarmen og man spiser over halvparten av dagsbehovet for grønt i en porsjon!

  Kommenter CEVICHE så sender jeg oppskrift med en gang❤️ og rabattkoden til Norges mest solgte grønne kokebokserie som jeg er så stolt av å ha laget med over 1200 testfamilier involvert💥
  ...

  406 342

  Jeg har brukt 5 år på denne talen. I salen sitter Kronprinsen, politikere, journalister, komikere og ikke minst en superviktig gjeng som jobber i @framtidenivarehender .

  ---
  Highlight: Vi KAN endre matsystemet og konsumet i Norge, men da må vi ha politikere som faktisk anerkjenner at deres jobb er å løfte viktige saker slik at demokratiet har mulighet til å stemme for en positiv matendring.
  ---

  I anledning @framtidenivarehender sitt 50 års jubileum ble jeg spurt om jeg kunne holde en flammetale om kjøttforbruk. Som jeg sier øverst, jeg har brukt fem år på denne talen. Nemlig 5 år av livet mitt på å granske matsystemet og forstå hvordan det påvirker hva vi spiser. Talen jeg holder her er en akkumulering av tusenvis av timers innsikt, forhåpentligvis forklart på en enkel måte😅 Flammetalen ble filmet av @krisslovesfood 🫶

  Den nye rapporten til Framtiden i våre hender sier det *igjen*: Skal vi ha sjanse til å nå *noen som helst* klimamål, må vi ta tak i forbruket av meieri og kjøtt.

  De har analysert alt vi nordmenn har av forbruk i Norge og utland (altså klær fra kina og fôr fra brasil) og lansert en rapport om hva vi må gjøre for å endre utslipp. Sjekk deres nettside for full rapport og spre gjerne ordet.

  👉 Mine fire hovedpoeng:
  1. Skolen er det viktigste stedet vi kan endre fremtidens matpreferanser, skolen må være fri for kommersielle interesser og lære bort det vi *ikke* lærer ellers. Så bort med krydderkaker og inn med grønnsaksboller.

  2. Klimamerking: uten obligatorisk merking av klimapåvirkning kan vi ikke forvente at folk vil handle mer klimavennlig.

  3. Pris: Vi må gjøre sunn og bærekraftig mat tilgjengelig for alle, større andel av prisen må øremerkes bonden og vi må la de varene med høyere utslipp og mest usunn profil betale for de som er positivt for landet at vi spiser mer av. Så enkelt sagt: kjøttdeigen må subsidiere brokkolien, nå er det dessverre omvendt.

  4. Helsedirektoratet må få mye mer midler til å fremme kostrådene, for nå har kjøttbransjen et sted mellom 100 og 1000 ganger høyere budsjett til å påvirke et konsum vi allerede spiser for mye av.

  Er du enig? Setter stor pris på en tommel opp❤️

  495 dager igjen...
  ...

  827 83