fbpx

Superpris på Norges mest solgte grønne kokebøker her

Gratulerer!

Du har meldt deg inn i den vegetariske entusiastklubben.

Vilkår for bruk

INNLEDNING Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.2. PARTENE Selger er Entusiast AS , Risengbakken 8, 3413 Lier, [email protected], 90814495 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. PRIS OG BETALING Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.4. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERING Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.8. ANGRERETT Varen er unntatt angrerettloven ved paragraf 17.3 “Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium”.9. FORSINKELSE, MANGEL PÅ VAREN OG MANGLENDE LEVERING Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, eller varen er mangelfull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).13. PERSONOPPLYSNINGER Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle14. KONFLIKTLØSNING Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Ok, skjønner det

Personvernerklæring

1. KONTAKTINFORMASJON TIL ENTUSIAST AS Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:Entusiast ASRisengbakken 83413 Lier, NorgeOrganisasjonsnummer: 925986630Epost: [email protected]. SENTRALE BEGREPER Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. ENTUSIAST AS ER BEHANDLINGSANSVARLIG Entusiast AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN? Når du registrerer deg via et skjema eller bestiller et digitalt hefter, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Betalingsinformasjon: Betaling med Vipps blir gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.5. PARAGRAF 6F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt Kundebehandling og informasjon om våre produkter For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg Vi ber om dine personopplysninger for å:Svare på forespørsler Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger Opprette og opprettholde en salgsdialog Sende informasjon som kan være av interesse for deg Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta 8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 9. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har registrert en brukerprofil, interaksjon via telefon/epost eller har kjøpt et produkt av oss i løpet av de siste 2 årene.Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.10. HVEM KAN INFORMASJONEN DELES MED? Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:Navn E-postadresse Telefonnummer Hvilken virksomhet du jobber for Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.12. HVOR OPPBEVARES OPPLYSNINGENE? Opplysningene oppbevares av Entusiast AS i kundesystemet vårt. Har vi dette: Vi har databehandler avtale med ???? som så igjen har avtale med sine underleverandører.13. DINE RETTIGHETER IFORHOLD TIL INNSYN , SLETTING OG EVENTUELT FLYTTING Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det14. ANDRE FORMÅL Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.15. INFORMASJONSKAPSLER Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.16. E-POST OG TELEFON Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ok, skjønner det

Påsken kan absolutt smake skikkelig digg med masse vegetariske retter!
Under har jeg samlet noen av de jeg synes passer ekstra godt i påsken, håper du finner noe som gir skikkelig påskestemning.
Del gjerne bilder med meg på @hannelenedahlgren på instagram, og legg igjen ratings på oppskriftene du tester så kan andre få gode tips til hva de burde lage også:)

Soppgryte – fra En skikkelig digg kokebok

«Kjempegod! Vi ble overrasket over hvor lett det var å få til en så god saus!» Charlotte og Espen Varmende, velsmakende og deilig gryterett med høstsmak som alle klarer å lage. Passer like godt på hytta på fjellet i påsken som på en deilig høstdag i byen. Denne ble stemt frem som ønsket rett (fra […]

Les mer

Shepherd’s pai med søtpotetlokk

Her har du min veldig populære variant av Shepherd's pai. Den er laget av deilige rotgrønnsaker, knasende valnøtter, har masse nydelig smak og proteinrike linser. I tillegg har jeg toppet det hele med søtpotetmos, som gir en helt fantastisk oransjefarge og smaken er bare helt fantastisk!

Les mer

Silkemyk sjokolademoussekake med oreokjeks

Silkemyk er virkelig ordet som beskriver denne sjokolademoussekaken! Den er valgfri både glutenfri og vegansk, og har fått stormende jubel på de kakefatene den har vært hittil. Ingen klarer å gjette hva som er i den:) Du MÅ bare stole på meg her, denne er suuuupergod!

Les mer

Chiasyltetøy med to ingredienser – sukkerfritt

Chiasyltetøy er en av våre store favoritter her i huset. Hver gang jeg legger ut noe med dette syltetøyet på @hannelenedahlgren på Instagram, så får jeg spørsmålet: “Hvordan lager du det?” Så her er oppskriften: Chia og bringebær, that´s it! Det beste med Chiasyltetøy er at smågutta mine kan spise det hver dag, og det […]

Les mer

Blomkåltaco – fra En skikkelig digg kokebok 2

Nydelig blomkåltaco fra En skikkelig digg kokebok 2. Publikumsfavoritt!

Les mer

Marinerte søtpoteter i tortilla med limedressing

Denne retten er så enkel at min 4-åring snart kan lage den, hadde det ikke vært for at han ikke får dele opp en søtpotet enda:) Denne hadde egentlig plass helt i starten av min taco-kapittel i En skikkelig digg kokebok men ble kuttet rett før trykken fordi jeg måtte redusere to oppskrifter pga plass, […]

Les mer

Granolaen du aldri vil glemme – min herligste sommerfrokost

Granola skal være skikkelig knasende. Korn, nøtter og frø skal være klistret lett sammen og gi en herlig lyd når man spiser den. Denne granolaen gjør dette, og har fått mange hekta i løpet av de årene vi har laget den. Ikke tar det lang tid å lage heller, men obs: det tar heller ikke […]

Les mer

Indisk Kofta i digg saus – ekte indisk vegetar

Oppskriften på Indisk Kofta i digg saus finner du også i En skikkelig digg kokebok 2. Dersom du liker oppskriften håper jeg at du vil støtte arbeidet mitt ved å kjøpe boken her, da får du 98 andre fantastiske plantebaserte retter på kjøpet. Indisk kofta: Deilige, saftige og varmende boller med sprø utside og en […]

Les mer

Flettet pestosnurr – storfavoritt med video

Oppskriften på Flettet Pestornurr finner du også i En skikkelig digg kokebok 1. Dersom du liker oppskriften håper jeg at du vil støtte arbeidet mitt ved å kjøpe boken her, da får du 88 andre fantastiske plantebaserte retter på kjøpet. Pestosnurr er virkelig et tilbehør som alle elsker. Lansert i min aller første kokebok, og siden da […]

Les mer

Mandelsmør – kun to ingredienser

Det beste mandelsmøret lager du selv! Alt du trenger er mandler og en god blender eller foodprosessor.

Les mer

Skikkelig digg brun saus til tradisjonsmaten – vegansk

Det er ikke bare bare å hevde at dette er verdens beste brune saus. Men det gjør jeg med skikkelig rak rygg. Oppskriften er fra "En skikkelig digg kokebok 2" sitt julekapittel.

Les mer

Quinoavafler – næringsrike, glutenfrie og veganske

Quinoavafler, vår nye favoritt! Disse har jeg jobbet med ganske lenge, for å finne den perfekte konsistensen på røren slik at de blir akkurat så myke og saftige de skal være. Disse kan du lage helt glutenfrie og veganske, så jippi! (Min sønn og mann har cøliaki, jeg mener ikke at alle bør spise glutenfritt. […]

Les mer

Matpakkemuffins – proppfull av protein og næring

Disse matpakkemuffinsene er virkelig helt perfekte til skolelunsjen. Fulle av næring, masse protein (10 g) og herlig fiber (9 g/33%). Matpakkemuffins er en enkel måte å passe på at kroppen får i seg det den trenger for en dag på skole eller jobb. Lag en stor batch av disse og fyll opp fryseren. Så kan […]

Les mer

Spicy blomkålvinger

Blomkålvinger er et sånt ord mange har et ambivalent forhold til, et ord som minner om “kyllingvinger” men som ikke er det. Jeg er ikke en av de som synes det er rart:) Jeg synes at ord er best om de gir mest mulig informasjon, så blomkålvinger er mye bedre enn det mer kreative blomkålfirkanter. […]

Les mer

Vegetarburger med pimpet potetsalat

Noe av det beste jeg vet er å pimpe opp ferdigkjøpte baser slik at de blir ekstra gode og friske, og her er en knallgod hack som jeg er sikker på at du vil digge! Deilig burger med en slags ‘potetsalat møter coleslaw’ med masse deilig smak og friske smaker. Her har jeg brukt potetsalaten […]

Les mer

Appelsinsaus med kick

Appelsinsaus til middag? JA! Med et kick av ingefær løfter denne andre retter til nye høyder! Jeg kom på ideen til denne sausen da jeg skulle utvikle en påskemeny til dere. Men i disse “barnehagen er stengt/korona”-tider så er det ikke like lett å bruke my tid på kjøkkenet med nøyaktige mål osv… Da tenkte […]

Les mer

Havsalat a la Skagenrøre – vegansk

Havsalat er min store store favoritt nå i sommermånedene! Før jeg sluttet å spise dyr, var jeg en ivrig skalldyrspiser og jeg har alltid elsket sjøsmaken. Med denne føler jeg ikke at jeg mangler en eneste ting på rekeaften, for på grunn av tangkaviaren smaker det skikkelig sjø. Jeg har servert denne til intetanede mange […]

Les mer

Grillet bananbåt med sjokolade – verdens enkleste dessert – fra Hanne-Lenes vegetar på Matkanalen

Reklame: Weber grill er sponsor av denne oppskriften fra Matkanalen. Hva mener du? Banan på grillen? JA! Med herlig smeltet sjokolade! Denne oppskriften (om det er lov å kalle noe så lett en oppskrift) lærte jeg på en engangsgrill på en plen i Sverige. Jeg var litt skeptisk, for varm frukt er ikke så ofte godt […]

Les mer

Bakt havregrøt – En Skikkelig Digg Helgefrokost!

Denne bakte havregrøten tar helgefrokosten til et nytt nivå, men er superlett å lage! Mix den sammen og sett den i ovnen, så gjør den all jobben selv, mens du kan ta deg en kaffekopp og ta livet helt med ro.

Les mer

Hanne-Lenes grønne drømmesmoothie

Grønn drømmesmoothie ble navnet på denne! Jeg rett og slett elsker smoothie som har grønnsaker i seg, men likevel føles som dessert. Denne nydelige grønne smoothien gir deg minst 3 om dagen (mer hvis du topper med bær) i en porsjon, og er både mettende og supergod. Jeg har også inkludert oppskriften på frøtopping. Denne […]

Les mer

Pimp Pølsa – med NATURLI’ Green Dogs

Pølsesesongen er over oss og ingenting er enklere å ha med på bål, eller slenge raskt på grillen. Men må man den kulinariske opplevelsen av pølser kun bestå av ketchup og sennep? Absolutt ikke! Se under for fem kule toppinger til neste pølsefest.

Les mer

Digg søtpotettaco – fra En skikkelig digg kokebok 3

Oppskriften på Digg søtpotettaco finner du også i En skikkelig digg kokebok 3 . Dersom du liker oppskriften håper jeg at du vil sjekke ut resten av boken her. Da får du 76 andre fantastiske plantebaserte retter på kjøpet. Dette er en nydelig vegetartaco som gjøres på null komma niks! Søtpoteten passer perfekt med krydderblandingen som har tekstur i […]

Les mer

Kokosramen – Storfavoritt fra “En skikkelig digg kokebok 2”

serfavoritt fra min siste bok, En skikkelig digg kokebok 2. I tillegg er det nok den retten min mann har laget absolutt flest ganger i år.

Les mer

Het potetgryte med masse smak

Het potetgryte er en av de rettene som overrasker flest fordi den er så utrolig rik på smak og likevel satt sammen av såpass enkle ingredienser. Denne kan du trygt invitere både unge og gamle på, og den smaker like godt dagen etter. Mine besteforeldre elsker forøvrig denne.

Les mer

Veggerøre à la Hanne-Lene

FOR en fantastisk smak for oss som elsker eggerøre, men helst vil spise eggefritt. Jeg må innrømme at jeg har laget noen varianter av tofu scramble for noen år siden som som absolutt ikke ble bra, så jeg hadde egentlig gitt opp. Men det er jeg veldig glad for at jeg ikke gjorde, for denne er kanongod!

Les mer

Flere digge oppskrifter

Kommenter ordene INNEN 2030 så sender jeg deg link til podden som nå er helt gratis🫶

Dere ville at podden skulle bli gratis: CHECK!
Dere ville ha podden på mandager: CHECK!.
Dere ville ha med politikere: CHECK!

Her kommer episoden med Klima- og miljøminister @bjellanderiksen hvor vi snakker om alt fra kjøttskatt til hvorfor vi ikke har lyntog i Norge!

Gleder meg skikkelig til å høre hva dere synes om denne første gratisepisoden som ligger ute🫡 allerede neste uke kommer det en ny episode, da om kjøtt med en av våre fremste forskere på helse.

Håper du vil abonnere på podden og hjelpe meg spre budskapet☺️

Hilsen Hanne-Lene i farta i Sthlm

Ps: hvis du har lukket profil må du følge meg for å motta linker, så gjør det før du kommenterer så virker det:) @hannelenedahlgren
...

231 365

Hurra🇳🇴 ingenting sier 17.mai som Rybak og flaggfoccacia;) reelen som er nesten like gammel som grunnloven må jo få være med i år igjen, gratulerer med dagen i morgen❤️

Oppskrift om du trenger: vegetarentusiast.no/flaggfocaccia/
...

175 6

Visste du at nordmenn spiser 100 pølser i SNITT i året?

Og denne uken ble NOK en rapport fra @mattilsynet
sluppet med verre tilstander enn noen gang i griseindustrien:(

Hvis du er en av de som skal handle inn pølser til 17.mai, vær så snill: kjøp økologisk eller dyrevernsmerket. Sjekk dyrevern.no for hvilke produsenter som fortjener å bli utsolgt🫶

Se listen også i video over❤️ Del denne om du også synes dette er viktig😘

Takk til @norunhaugen som utrettelig står på for grisene år etter år😭
...

675 34